בבית המשפט העליון   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  1346/08

 

בפני:  

כבוד השופט א' א' לוי

 

כבוד השופטת ע' ארבל

 

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

העותרים:

1. רביע מזאל

 

2. עו"ד חנא בולוס

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. הרכב השופטים

   ש' ברלינר  ,י' וילנר, ת' נתנאל שרון

 

2. היועץ המשפטי לממשלה

 

3. סאמי בן סעיד עלי

                                          

עתירה למתן צו על-תנאי וצו-ביניים

 

בשם העותרים:

עו"ד בולוס חנא

בשם המשיב 3:

עו"ד אולמן תמר

 

פסק-דין

השופט א' א' לוי:

 

           עתירה זו מכוונת נגד החלטתו של בית-המשפט המחוזי בחיפה שלא להתיר לעותר 2, עורך-הדין חנא בולוס, להוסיף ולייצג את שולחו, עותר 1, במשפט המתנהל נגדו בחשד לרצח ולעבירות פליליות נוספות. הערכאה הדיונית קבעה את שקבעה מחשש כי הגנתו של נאשם נוסף בפרשה, הוא משיב 3, תימצא נפגעת בשל כך שעורך-הדין בולוס ייצג נאשם זה בשלביה המוקדמים של הפרשה, ובין היתר שמע ממנו את גרסתו באשר למיוחס לו.

 

           העתירה אינה מגלה יסוד להתערבותנו. כידוע, בית-משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיהם של בתי-המשפט האחרים, ואם יעביר את שבט ביקורתו על הליכים תלויים ועומדים, הוא יעשה זאת רק משנמצא כי נתקבלו החלטות הנגועות בפגם מנהלי ברור. אין אלה פני הדברים במקרה שבפנינו, בו פעל בית-המשפט המחוזי מכוח סמכותו שלפי סעיף 3 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לנקוט כל צעד הדרוש לשם עשיית צדק, וזאת לאחר ששוכנע כי קיים חשש ממשי לניגוד ענינים בין הנאשמים בפרשה. ולא זו בלבד, אלא שלהחלטתו זו קדמה קביעה דומה של ועדת האתיקה של לשכת עורכי-הדין במחוז חיפה, ולפיה המשך הייצוג בנסיבות שנוצרו אינו ראוי.

 

           משאלה הם פני הדברים, אין מנוס מדחייתה של העתירה על הסף, וכך אנו עושים.

 

           ניתן היום, כ"ב באדר א' התשס"ח (28.02.08).

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   08013460_O01.doc   אז

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il