דף הביתהנהלת בתי המשפטצור קשר
   
   
הנהלת בתי המשפט
רשימת היחידות במשרד ודרכי יצירת הקשר עמם
 
לשכת מנהל בתי המשפט:
השופט ד"ר יגאל מרזל

טלפון: 02-6556789

פקס: 02-6513191

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת סמנכ"ל בכיר לתאום פיקוח בקרה ורכש:
מר קימי אבולעפיה

טלפון: 02-6556950

פקס: 02-6556827

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת סמנכ"לית חטיבת מזכירויות:
גב' שלומית לוי

טלפון: 02-6556888

פקס: 02-6535560

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת היועץ המשפטי:
עו"ד ברק לייזר

טלפון: 02-6556919

פקס: 02-6556887

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת סמנכ"לית בכירה מנהל ומשאבי אנוש:
גב' מירב ימין יוחנן

טלפון: 02-6556799

פקס: 02-6556816

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת סמנכ"ל בכיר בינוי ולוגיסטיקה:
מר זורח קלנר

טלפון: 02-6556880

פקס: 02-6556765

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת סמנכ"ל בטחון ותפקידים מיוחדים:
מר אייל רחלי

טלפון: 08-9738801

פקס: 08-9738818
נוף קדומים 1, מרכז מכבי עולמי
ת.ד. 11376 מכבים
לשכת חשב מערכת בתי-המשפט:
גב' אילנית ורנר

טלפון: 02-6556730

פקס : 02-6535560

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת ראש אגף בכיר למערכות מידע ומחשוב:
מר מאיר רכטר

טלפון: 02-6556858

פקס : 02-6556753

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה, אגף תכנון פיתוח ותקציבים
מר מיכאל שפירא

טלפון: 02-6556769

פקס : 02-6556914

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
אגף ביקורת פנימית ותלונות הציבור:
גב' עפרה תם-רוזנר

טלפון: 02-6546800

פקס : 02-6546802

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת סמנכ"לית חטיבת שופטים:
גב' שרון בר-דור

טלפון: 02-6556763

פקס: 02-6556827

כנפי נשרים 22, ירושלים 9546436
לשכת הדוברת:
עו"ד אילת פילו

טלפון: 02-6750412/3

פקס: 02-6750422

בית המשפט העליון, רח' שערי המשפט, ירושלים 9195001