דף הבית מחלקת המחקר אודות  
     
   
מחלקת מחקר של הרשות השופטת

רקע

מחלקת המחקר של הרשות השופטת הוקמה בבית המשפט העליון עלי ידי ד"ר קרן וינשל-מרגל בשלהי שנת 2010 במטרה לערוך מחקרים שיסייעו בניהולה של הרשות השופטת ויקדמו את האיכות והיעילות של מערכת המשפט בישראל. המחלקה מספקת מידע מהימן ואובייקטיבי לראשי מערכת המשפט ומשמשת זרוע מחקרית כללית עבור הרשות השופטת. המחלקה הוקמה על פי מודלים של מכוני מחקר הפועלים ברשויות שופטות במדינות אחרות בעולם. למחלקה נתונה עצמאות מקצועית, והיא פועלת בהתאם לסטנדרטים אקדמיים המקובלים במדעי החברה.

ועדת היגוי

מחלקת המחקר פועלת בהנחיית וועדת היגוי, בראשות נשיא בית המשפט העליון. בוועדת ההיגוי חברים מנהל המכון להשתלמויות שופטים - השופט (בדימוס) ד"ר שלמה לוין, ושופט בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט ד"ר יגאל מרזל. ועדת ההיגוי קובעת את תכנית העבודה המחקרית השנתית והמחלקה מדווחת לה ישירות על ממצאי המחקרים.

צוות המחלקה

צוות המחלקה כולל את מנהלת המחלקה - ד"ר גלי אביב , שתי חוקרות – עו"ד שני בנקין ועו"ד עמית מליאנקר וחמישה עוזרי מחקר. לחוקרים במחלקה השכלה והכשרה הן במשפטים והן במדעי החברה.

מתודולוגיה

המחלקה מפתחת מתודולוגיות אמפיריות ייחודיות לצורך ביצוע מחקרים על מערכות משפט. מתודולוגיות אלה משלבות שיטות כמותניות ואייכותניות ממדעי החברה יחד עם מחקר משפטי השוואתי וניתוח עומק של תיקים מכל הערכאות ובתי המשפט. המידע נאסף ממגוון מקורות, ובתוך כך באמצעות: עריכת שאלונים וראיונות עם שופטים, עורכי דין, משפטנים ועובדי מנהל; תצפיות בבתי משפט; ומערכת המחשוב של בתי המשפט, "נט המשפט". בנוסף, הקימה המחלקה מאגרי מידע מקוריים המרכזים נתונים אודות הליכים אזרחיים ופליליים בישראל.

מחקרים

מחקרי המחלקה עוסקים במיפוי ובניתוח של תופעות ופרוצדורות קיימות, וכן בהערכה של רפורמות ושינויי מדיניות פוטנציאליים. מחקרים לדוגמה הם בנושא יצירת מדד "משקלות תיקים" לאומדן עומס עבודה שיפוטי שמטילים תיקים מסוגים שונים, שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים, פרקטיקות והשפעות של פסיקות הוצאות משפט בישראל, תפקידם של בתי המשפט לתביעות קטנות והליכי תובענות ייצוגיות.

שיתופי פעולה

במאי 2012 הוענק למדינת ישראל, ולמחלקת המחקר כנציגתה הרשמית, סטאטוס של מדינה משקיפה בוועידה האירופאית ליעילות הצדק (European Commission for the Efficiency of Justice). הוועידה האירופאית ליעילות הצדק היא ארגון המונה מומחים מ-47 מדינות מועצת אירופה ומשש מדינות משקיפות. הוועידה מרכזת ומנתחת מידע השוואתי במטרה לקדם סטנדרטים מוסכמים של אפקטיביות ויעילות במערכות המשפט השונות. בנוסף, המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקות מחקר מקבילות בעולם,  וביניהן ה - Federal Judicial Center בארה"ב. חלק ממחקרי המחלקה נעשים בשיתוף פעולה עם מרצים בכירים מפקולטות למשפטים בישראל, בעלי מומחיות מיוחדת בתחום המחקר הרלוונטי.