דף הבית פרטי בתי משפט ומידע נוסף בתי המשפט המחוזי בית משפט המחוזי מרכז - לוד
     
     
    בית המשפט המחוזי מרכז - לוד

שדרות הציונות 3, לוד מיקוד 7127749
 
מספרי טלפון:   בית משפט המחוזי מרכז 1
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
  08-6683333
 
מספרי פקס  
  08-6683476
  08-6683477
   
קבלת קהל  
קבלת קהל א'-ה': 8:30-13:30
קבלת קהל ימי ו' וערב חג: אין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה: 9:00-12:00 בית משפט המחוזי מרכז 2
   
מזכירה ראשית: שרה ינאי
טל' מזכירה ראשית בעבודה: 08-6683301
טל' מזכירה ראשית נייד: 050-6255887
*למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
סגנית מזכירה ראשית: עירית זמיר אדלשטיין
טל' סגנית מזכירה ראשיה נייד: 050-6255610

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
 
סגן מזכיר ראשי:  
רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום פ"ת  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט המחוזי מחוז מרכז