דף הביתפרטי בתי משפטבית המשפט המחוזי חיפה  
     
   
בית המשפט המחוזי חיפה
רחוב פלי"ם 12, חיפה מיקוד 3309515
 
    בית משפט המחוזי חיפה
מספרי טלפון:  
מרכזיה: 04-8698000
   
מספרי פקס:  
אזרחי 04-8698701
ערעורים (אזרחי) 04-8698673
מנהלי 04-8698650
פלילי 04-8698644
   
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
   
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333  
בימי ב', ג', ה': 8:00-16:00
בימים א' , ד': 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
   
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:  
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים: אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים: אין קבלת קהל
   
מזכיר ראשי:
טלפון בעבודה:
נייד למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
                                     
סגן מזכיר ראשי: דדון שמעון
טלפון בעבודה: 04-8698627
נייד 050-6255164 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה


רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי חיפה  רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי חיפה