דף הביתפרטי בתי משפטבית משפט השלום בתל אביב
   
    בית משפט השלום בתל אביב
רחוב ויצמן 1, תל אביב מיקוד 6423901
 
   אזרחי, נוער, תעבורה ותביעות קטנות
מספרי טלפון:   בית משפט השלום תל אביב
מרכזיה 03-6926211
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
   
מספרי פקס:  
מדורים אזרחי, פלילי, תביעות קטנות 03-6910699
** יש לשלוח למספר פקס אחד בלבד מהרשימה 03-6928326
  03-6926375
  03-6926417
  03-6926419
  03-6928327
   
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
   
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333
בימי ב', ג', ה': 8:00-16:00
בימים א' , ד': 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
   
מזכיר ראשי רחמים אשר
טלפון בבית המשפט 03-6969759
נייד 050-6255249 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה  

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
 
סגנית בכירה למזכיר ראשי ציפי גולדברג
טלפון בבית המשפט 03-6926211
נייד 050-6255224 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
סגנית מזכיר ראשי לתחום האזרחי אתי אבאי
טלפון בבית המשפט 03-6926211
נייד 050-6255194 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
סגן מזכיר ראשי משמרת אחר הצהריים אייל מבורך
טלפון בבית המשפט 03-6926211
נייד 050-6255508 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
 
 
   
מספר פקס:  
מדור אזרחי 03-6910699
  ** יש לשלוח למספר פקס אחד בלבד מהרשימה 03-6928326
  03-6926375
  03-6926417
  03-6926419
  03-6928327
   
קבלת קהל: רח' ויצמן 1, ת"א  
בימי א'-ה'  בקומת הכניסה חדר 177 8:30-13:30
בימי א'-ה' בקומה 2 חדר 269 15:30-20:30
בימי ו' וערבי חג אין קבלת קהל
בפגרה 9:00-12:00
 
   
 
בית משפט לנוער בתל אביב
רח' שוקן 25, תל אביב מיקוד 66532
   
מספרי טלפון:  
מרכזיה 03-5128222
מספרי טל' במדור 03-5128207
03-5128208
03-5128210
03-5128329
   
מספר פקס: 03-6817917
   
קבלת קהל:  
בימים א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' מעצרים בלבד
קבלת קהל טלפונית 8:30-15:30
מרכז מידע 8:00:16:00
   
מרכז מדור נוער ויקי מיוחס
טלפון בבית המשפט 03-5128201
נייד 050-6256127
 
   
 
בית משפט לתעבורה בתל אביב
רח' שוקן 25, תל אביב מיקוד 66532
   
מספרי טלפון:  
מרכז מידע ארצי 077-2703333
מרכזיה 03-5128222
   
מספר פקס: 03-5128221
   
קבלת קהל:  
בימי א'-ה' 8:30-13:30
  15:00-18:30 - למוזמנים לדיון בפני שופט לאותו תאריך בלבד.
אין קבלת קהל לבירורים.
בימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
תצהירים 8:30-13:30
בפגרה 9:00-12:00
קבלת קהל טלפונית בימים א'-ה' 8:30-15:30
   
סגנית מזכיר ראשי אביגיל בבייב
טלפון בבית המשפט 03-5128242
נייד 0506-256564 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
 
   
בית משפט לתביעות קטנות
רחוב ויצמן 1, תל אביב מיקוד 64239
   
מספר טלפון  
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
   
מספר פקס: 03-6910699
  03-6926417
  03-6926375
  03-6926419
  03-6928326
  03-6928327
   
קבלת קהל:  
בימי א'-ה' בקומה 2 חדר 269 8:30-13:30
  15:30-20:30
בפגרה 9:00-12:00
   
   
רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום ת"א  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום ת"א