דף הביתפרטי בתי משפטבית משפט השלום קצרין  
     
   

בית משפט השלום קצרין
רחוב שיאון 1, קצרין מיקוד 1290000

 

מספרי טלפון:     בית משפט השלום קצרין
מרכזיה   04-6961696
פקס:   04-6087960
     
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה':   8:30-13:30
אישור תצהירים   8:30-13:30
אישור אפוסטילים   8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
     
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333    
בימי ב', ג', ה':   8:00-16:00
בימים א' , ד':   8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
     
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:    
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים:   אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים:   אין קבלת קהל
     
מזכיר ראשי:   אריה עידו
טל' מזכיר ראשי בעבודה:   04-6961696
טל' נייד מזכיר ראשי:   050-6255116 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
מנהל מחוז צפון:   דניאל זנטי
נייד:   050-6256548 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל

רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום קצרין  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום קצרין