דף הביתפרטי בתי משפטבית משפט השלום בתל אביב-יפו
   
    בית משפט השלום בתל אביב-יפו
רחוב ויצמן 1, תל אביב-יפו-יפו מיקוד 6423901
 
   אזרחי, נוער, תעבורה ותביעות קטנות
מספרי טלפון:   בית משפט השלום תל אביב-יפו
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
   
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:  
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים: אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים: אין קבלת קהל
   
מספרי פקס:  
מדורים אזרחי, פלילי, תביעות קטנות 03-6926552
   
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
   
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333
בימי ב', ג', ה': 8:00-16:00
בימים א' , ד': 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
   
מנהל מחוז רחמים אשר
טלפון בבית המשפט 03-6926256
נייד 050-6255249 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה  
מזכירה ראשית פזית דומב
טלפון בבית המשפט 03-6926548
נייד 050-6255178 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה  

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
 
   
סגנית מזכירה ראשית אתי אבאי
טלפון בבית המשפט 03-6926253
נייד 050-6255194 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
סגנית מזכירה ראשית אודליה ראובן
טלפון בבית המשפט 03-6926334
נייד 050-6256052 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
סגן מזכירה ראשית משמרת אחר הצהריים אייל מבורך
טלפון בבית המשפט 03-6926789
נייד 050-6255508 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
 
בית משפט לנוער בתל אביב
רח' שוקן 25, תל אביב-יפו-יפו מיקוד 66532
   
מספרי טלפון:  
מרכזיה 03-5128222
מספרי טל' במדור 03-5128207
03-5128208
03-5128210
03-5128329
   
מספר פקס: 03-6817917
   
קבלת קהל:  
בימים א'-ה' 8:30-13:30
בימי ו' מעצרים בלבד
קבלת קהל טלפונית 8:30-15:30
מרכז מידע 8:00:16:00
   
מרכז מדור נוער ויקי מיוחס
טלפון בבית המשפט 03-5128201
נייד 050-6256127
 
   
 
בית משפט לתעבורה בתל אביב
רח' שוקן 25, תל אביב-יפו-יפו מיקוד 66532
   
מספרי טלפון:  
מרכז מידע ארצי 077-2703333
מרכזיה 03-5128222
   
מספר פקס: 03-5128221
   
קבלת קהל:  
בימי א'-ה' 8:30-13:30
  15:00-18:30 - למוזמנים לדיון בפני שופט לאותו תאריך בלבד.
אין קבלת קהל לבירורים.
בימי ו' וערב חג אין קבלת קהל
תצהירים 8:30-13:30
בפגרה 9:00-12:00
קבלת קהל טלפונית בימים א'-ה' 8:30-15:30
   
סגן מזכירה ראשית בני מלכי
טלפון בבית המשפט 03-5128242
נייד 050-6255501 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
 
   
בית משפט לתביעות קטנות
רחוב ויצמן 1, תל אביב-יפו מיקוד 64239
   
מספר טלפון  
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
   
מספר פקס: 03-6926552
   
קבלת קהל:  
בשעות הבוקר: מדור שירות לקהל קומת כניסה 8:30-13:30
בשעות הערב: קומת כניסה סמוך למדור מעצרים 15:30-20:30
בפגרה 9:00-12:00
   
   
רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום ת"א  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום ת"א-יפו