דף הביתפרטי בתי משפטבית משפט השלום פתח תקוה
     
    בית המשפט השלום פתח תקוה
רחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה 4951034
 
לבית המשפט לתעבורה מחוז מרכז נא ללחוץ כאן
   
מספר טלפון:   בית משפט השלום פתח תקוה
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
   
מספרי פקס:  
(למדורים אזרחי, פלילי, ותביעות קטנות) 03-9299546
  03-9299548
ענייני משפחה 03-9299551
נוער 03-9299546
03-9299548
   
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
   
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:  
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים: אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים: אין קבלת קהל
   
מזכירה ראשית: גילה דיין איפרגן
טל' מזכיר ראשי בעבודה: 03-9299454
טל' נייד מזכיר ראשי: 050-6255027 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
סגן מזכירה ראשית: אביב טסה
טלפון סגן בעבודה: 03-9299456
טלפון נייד סגן: 050-6255172 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
סגן מזכירה ראשית לענייני משפחה: סער סינואני
טלפון סגן בעבודה: 03-9299641
טלפון נייד סגן: 050-6256224 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
מנהלת מחוז מרכז: מיכל ביטון דדון
נייד : 050-6255029 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני
     077-2703333.
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
.     
   
בית המשפט לתעבורה מחוז מרכז
רחוב הס 20 פתח תקווה מיקוד 4942020
   
מספר טלפון:  
מרכז מידע טלפוני 077-2703333
מרכזיה 03-9395800
   
מספר פקס: 03-9395829
   
קבלת קהל  
מידע על קבלת קהל   לחצו כאן
   
סגנית מזכירה ראשית: רונית בצלאל
טלפון בעבודה: 03-9395820
טלפון נייד: 050-6255041 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
מזכירה ראשית: גילה דיין איפרגן
טל' מזכיר ראשי בעבודה: 03-9299453
טל' נייד מזכיר ראשי: 050-6255027 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
מנהלת מחוז מרכז: מיכל ביטון דדון
טלפון נייד: 050-6255029 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לכתובת דואר אלקטרוני, ניתן לפנות בשאלות ובקשות לקבלת מידע אינפורמטיבי בלבד.
לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני
     077-2703333.
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
.       
רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום פ"ת  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום פ"ת