דף הביתפרטי בתי משפטבית משפט השלום ברמלה
     
    בית משפט השלום רמלה
שדרות ויצמן 3, רמלה מיקוד 7241507

  tr>
מספרי פקס   08-9234320
08-9270057
בית משפט השלום רמלה
     
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה':   8:30-13:30
אישור תצהירים   8:30-13:30
אישור אפוסטילים   8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
     
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333 (למעט עניינים מקומיים)    
בימי ב', ג', ה':   8:00-16:00
בימים א' , ד':   8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
     
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:    
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים:   אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים:   אין קבלת קהל
     
מזכירה ראשית:   חיה דורסמן
טל' בבית המשפט:   08-9270020
טל' נייד:   050-6255428 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
     
סגן מזכירה ראשית:   דליה קציר
טל' בבית המשפט:   08-9270069
טל' נייד:   050-6255430 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
     
מנהלת מחוז מרכז:   מיכל ביטון דדון
טל' נייד:   050-6255029 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני
         077-2703333.
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
.   


רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום רמלה  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום רמלה