דף הביתפרטי בתי משפטבית המשפט העליון  
     
   
בית המשפט העליון
רח' שערי משפט קריית בן-גוריון, ירושלים. מיקוד 9195001

 

      בית משפט העליון
מספר טלפון   077-2703333
     
פקס   02-6759648
     
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה':   8:30-13:30
אישור תצהירים   8:30-13:30
     
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
     
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333    
בימי ב', ג', ה':   8:00-16:00
בימים א' , ד':   8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
     
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:    
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים:   אין קבלת קהל
מספר פקס לפניות הציבור:   153-2-6759669

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני
               077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
מזכירה ראשית   עידית מלול
טלפון בעבודה   02-6759635
נייד   050-6255037 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
     
סגנית מזכירה ראשית   סברינה ג'רבי
טלפון בעבודה   02-6759635
נייד   050-6255752 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
     


רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט העליון  רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט העליון