דף הביתפרטי בתי משפטבית משפט השלום קריית - גת
     
    בית משפט השלום קריית - גת
רח' חשון 12, רובע התעשייה קריית גת מיקוד 8202371
 
   
מספרי טלפון:   בית משפט השלום קרית - גת

לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני  077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל. אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
 
מרכז מידע ארצי 077-2703333
מענה קולי - מרכזיה 08-6670600
   
מספרי פקס:  
פקסים יוקלדו תוך 3 שעות מקבלתם -  מידע יתקבל במרכז מידע ארצי
מדור אזרחי : 08-6670605
מדור תביעות קטנות: 08-6670616
מדור פלילי : 08-6670635
מדור עניינים מקומיים (עמ"ק) : 08-6670616
מדור ענייני משפחה 08-6670674
מדור נוער: 08-6670660
מזכירות ראשית: 08-6880547
   
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה': 8:30-13:30
אישור תצהירים 8:30-13:30
אישור אפוסטילים 8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
   
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333 (למעט עניינים מקומיים)  
בימי ב', ג', ה': 8:00-16:00
בימים א' , ד': 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
   
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:  
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים: אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים: אין קבלת קהל
   
מזכירה ראשית: מרים כרמלי, עו"ד
טלפון בבית המשפט 08-6670628
נייד 050-6256031 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
סגן מזכיר ראשי: רחל סולימני
טלפון בבית המשפט 08-6670630
נייד 050-6255101 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
   
הערות:  
מספר הטלפון של המזכירה הראשית וסגנית המזכירה הראשית לא נועד לבירורים
בנושא תיקים, פתיחת תיקים וכדומה.
לבירורים יש לפנות למרכז מידע בטלפון 077-2703333.
 
רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום קרית גת  רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום קרית גת