דף הביתפרטי בתי משפטבית המשפט המחוזי באר שבע  
     
   

בית המשפט המחוזי באר שבע
רחוב התקווה 5, באר שבע מיקוד 8489313

     
לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני                 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל . אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות באמצעות כתובת דוא"ל
 
מספרי טלפון    
מרכזיה   08-6470444
מענה אחה"צ לסעדים דחופים בלבד   08-6470167
     
מספרי פקס    
מדור אזרחי   08-6470328
מדור פלילי + נוער   08-6470329
מדור ערעורים אזרחיים,
מנהליים ועתירות אסירים
  08-6470249

מדור ערעורים פליליים

 

08-6470357

גזברות   08-6470357
מזכירות ראשית   08-6470404
עררים דחופים   08-6470356
     
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה':   8:30-13:30
אישור תצהירים   8:30-13:30
אישור אפוסטילים   8:30-13:30
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 08:30-12:00)
     
מענה טלפוני במרכז המידע בטל': 077-2703333    
בימי ב', ג', ה':   8:00-16:00
בימים א' , ד':   8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
     
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:    
בתאריכים: 19/8 - 21/7 9:00-12:00
בתאריכים: 05/9 - 20/8 אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור תצהירים:   אין קבלת קהל
אישור אפוסטילים:   אין קבלת קהל
     
מזכירה ראשית   רונית פרטוש
נייד   050-6255618 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
     
סגנית מזכירה ראשית   בנני דרורה
נייד   050-6255185 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה
     
     
     


רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי באר שבע  רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי באר שבע