דף הביתקורות חיים שופטים בדימוסקורות חיים של שלום ברנר  
     
   
השופט שלום ברנר
SHALOM BRENNER

סגן נשיא של בימ"ש מחוזי ירושלים בדימוס 
 


נולד בחיפה ב- 1936.
רכש את השכלתו העממית והתיכונית בביה"ס "כל ישראל חברים" (אליאנס) חיפה.
למד משפטים במסגרת עתודה אקדמית בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.
בשנים 1954-1959 סיים לימודי מוסמך במשפטים במסגרת העתודה האקדמית.
בשנים 1959-1961 שירת בפקליטות הצבאית, שימש עוזרו של סא"ל מאיר שטרנברג (לימים
מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון). אח"כ שימש עוזר לסנגורית הצבאית של פיקוד המרכז
סגן דליה דורנר (לימים, שופטת בית המשפט העליון).
שימש בתפקידים שונים בשירות מילואים, השתחרר בדרגת רב-סרן.
בשנים 1961 עד 1963 התמחה במשרד עורכי דין.
בחודש פברואר 1963 הוסמך כעורך דין.
בשנים 1963 עד 1967 עבד כעורך דין שכיר.
בשנים 1967 עד 1982 שותף במשרד עורכי דין.
בשנים 1966 עד 1968 - חבר הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים.
בשנים 1966 עד 1972 - שופט בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים.
1967 יו"ר ועדת עררים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.
1977 חבר ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.
1978 רישיון נוטריון.
1980 חבר בועדת הקבע לעניין אגרות בתי משפט .
1981 חבר בועדת הקבע לעניין חוק סדר הדין הפלילי.
1980 -1981, מרצה מן החוץ לאתיקה מקצועית בפקולטה למשפטים של האו' העברית ירושלים.
בחודש מאי 1982 מונה לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים.
1994 - 2004, נאמן (Governor) בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
בינואר 1996 מונה לכהונת סגן נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים.
מספטמבר 1998, שופט בדימוס, עיקר עיסוקו בוררויות וגישורים.
1998 - 1999, מרצה לאתיקה מקצועית של עורכי דין ולניהול משפט במכללה למשפטים ר"ג.
אוגוסט 2000, ממלא מקום קבוע ליושב ראש הועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים
לכהונת דירקטור, יו"ר דירקטוריון, או מנהל כללי בחברה ממשלתית ושל מועמדים לכהונת
חבר מועצה, חבר רשות בגוף הממלא תפקיד דומה, יו"ר של אותם גופים,
או מנהל כללי בהם, והכל לעניין מינויים לכהונה בתאגידים שהוקמו בחוק וכן בגופים
אחרים שהוקמו בחיקוק (משרד המשפטים).
אוקטובר 2000, יו"ר ועדת הבירור הציבורית לבדיקת אירועי התנגשויות עם כוחות הביטחון
במדינה בהם היו מעורבים ישראלים, יהודים וערבים, החל מיום 29 בספטמבר 2000 (ראש
הממשלה, אהוד ברק).
ספטמבר 2000 - פברואר 2001, חבר וממלא מקום יו"ר הועדה הציבורית לקביעת ייעודם
של עיזבונות לטובת המדינה (משרד המשפטים).
ינואר 2001 - 2004, יו"ר הועדה למתן היתרים לשרים ולסגני שרים בהתאם לכללים
למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים (מבקר המדינה, אליעזר גולדברג).
2001 - 2002, יו"ר ועדת ההמלצות לפרס לשכת עורכי הדין.
מנובמבר 2002, יו"ר הועדה לסינון ולבחירת משרדי עורכי הדין החיצוניים שיטפלו
בתביעות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי (בהתאם למכרז שהוצא על פי החלטת
הממשלה מיום 30 ביולי 2002) .
בחודש פברואר 2012 מונה כיו"ר הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות ובתאגידים
הציבוריים.
ביום 31/08/1998 פרש לגימלה.
לרשימה לפי א-ב