דף הביתקורות חיים שופטים בדימוסקורות חיים של עמנואל מטלון  
     
   
השופט עמנואל מטלון ז"ל
EMANUEL MATALON

שופט של בימ"ש שלום
 


נולד בארץ בשנת 1909.
בשנת 1928 סיים את לימודיו התיכוניים בגימנסיה העברית "הרצליה" תל אביב.
בשנת 1933 הוענק לו התואר של מוסמך למשפטים בלונדון.
בשנת 1935 חזר ארצה והתקבל לרשות ממשלת המנדט בתפקיד של סגן פקיד הסדר הקרקעות.
בשנים 1934-1940 הופיע במשפטי הסטלמנט כבא-כח הממשלה לפי כתב סמכות שניתן מהיועץ
הממשלתי של ממשלת המנדט, לאחר מכן שימש כמפקח במחלקת הקרקעות.
בשנים 1937-1940 עבר את הבחינות בבית הספר למשפטים בירושלים.
משנת 1947 התמנה לשופט שלום בתל אביב.
בשנת 1950 מונה ע"י שר המשפטים לכהונת יושב ראש ועדת הערעורים למחוז תל אביב לצרכי
חוק מס שבח מקרקעים, זה בנוסף לתפקידו כשופט שלום.
ביום 01/01/1959 פרש לגימלה.
נפטר.
לרשימה לפי א-ב