m

 

דף הביתמידע שימושיהצעות עבודה ומכרזים  
     

הצעות עבודה ומכרזים

מערכת בתי המשפט שואפת לשיפור ולייעול מתמיד של השירות הניתן ללקוחותיה- הפנימיים והחיצוניים כאחד. 
מנהליה ועובדיה של המערכת מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.
לשם כך, למערכת בתי המשפט דרושים עובדים איכותיים, בעלי תודעת שירות גבוהה, בעלי יוזמה ומוטיבציה לתרום ולסייע בקידום המערכת.
אם הנך מצטיין/ת בתכונות אלו מקומך איתנו.

להלן פירוט המשרות הנדרשות במערכת בתי המשפט:

תאריך פרסום תאריך סיום מספר מכרז נושא
 

להלן פירוט המכרזים הנדרשים במערכת בתי המשפט:

תאריך פרסום תאריך סיום מספר מכרז קטגוריה נושא
02/01/2014 08/06/2014 28/13  -- מכרז לתפעול ותחזוקה לתשתיות המחשוב של בתי המשפט

27/02/2014 24/03/2014 18/13  -- אספקת שירותי הקלטה ותמלול במערכת בתי המשפט ורשות הפטנטים במשרד המשפטים

יחידות בתי המשפט
כמויות הקלטות 2012
נספח ביטוחים
נספח י' מתוקן
תשובות לשאלות הבהרה
 
10/03/2014 31/03/2014 04/14  -- קבלת שירותי יעוץ אבטחת מידע עבור מערכת בתי המשפט
תשובות לשאלות הבהרה
13/03/2014 31/03/2014 05/14  -- אספקת תווי קניה לראש השנה ופסח עבור משמר בתי המשפט
 
20/03/2014 30/04/2014 07/14  -- אספקה, הפעלה ואחזקת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה בבתי משפט