דף הביתפד"י - פרסום רשמי של פסיקה  
     
   
פסקי דין של בית המשפט העליון – פד"י

פד"י הוא הפרסום הרשמי של פסיקות בית-המשפט העליון. כרכי הפד"י מפורסמים מספר פעמים בשנה וכוללים פסקי-דין נבחרים של בית-המשפט העליון. פסקי-הדין עוברים עריכה לשונית ומשפטית וכוללים את תמצית ההלכה שנפסקה, רשימת אזכורים והפניות. הכרכים כוללים גם תוכן עניינים. בשלב זה זמינים בעמוד זה באופן מקוון כרכי הפד"י שפורסמו משנת 2006 (כרך ס"א ואילך), כפי שהופיעו במהדורה המודפסת. בנוסף לכך, מרבית פסקי-הדין של בית-המשפט העליון והחלטותיו מועלים לאתר הרשות השופטת סמוך למועד נתינתם והם זמינים לציבור באמצעות מערכת איתור ההחלטות של בית-המשפט העליון

הצגת כל קובצי פסקי הדין

פסקי דין כרך ס"א חלק 1

פסקי דין כרך ס"א חלק 2

פסקי דין כרך ס"א חלק 3

פסקי דין כרך ס"ב חלק 1

פסקי דין כרך ס"ב חלק 2

פסקי דין כרך ס"ב חלק 3

פסקי דין כרך ס"ב חלק 4

פסקי דין כרך ס"ג חלק 1

פסקי דין כרך ס"ג חלק 2

פסקי דין כרך ס"ג חלק 3

פסקי דין כרך ס"ד חלק 1

פסקי דין כרך ס"ד חלק 2

פסקי דין כרך ס"ד חלק 3

פסקי דין כרך ס"ה חלק 1

פסקי דין כרך ס"ה חלק 2

פסקי דין כרך ס"ה חלק 3

 פסקי דין כרך ס"ו חלק 1