דף הביתתשלום קנסות
     
   
תשלום קנסות

שלום רב!

ניתן לשלם באינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי חובות לבתי המשפט וחובות שהועברו לטיפול מרכז גביית אגרות קנסות והוצאות.
   
קנסות שהוטלוï    בתי משפט לתעבורה  - בשלב זה, לא ניתן לשלם חובות דרך ערוץ התשלום באינטרנט, בבתי המשפט שעברו למערכת 'נט המשפט'
   

קנסות, אגרות והוצאות שהוטלו על ידי בתי משפט , דו"חות תעבורה של משטרת ישראל, קנסות מנהליים ואזרחיים הועברו לטיפול הנהלת בתי המשפט,  ï המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות  - בשלב זה, לא ניתן לשלם חובות דרך ערוץ התשלום באינטרנט, בבתי המשפט שעברו למערכת 'נט המשפט'
   
פניות הציבור בנושא תשלומי קנסות