דף הביתמידע שימושיטפסיםשונות  
     

שונות  

תבליט

תצהיר

תבליט

בקשה להמצאת העתק מאושר של יפוי כוח/תעודה נוטריונית

תבליט

טופס בקשה כללית
 

תבליט

בקשת עיון בתיק בית משפט
 

תבליט

הודעה לעורכי הדין בדבר טופס מקוון
 

תבליט דף מידע לעורכי דין- עדכון פרטים במאגר המידע והדיוור האלקטרוני

   עדכון פרטי עורך דין/ הוספת עורך דין חדש למערכת.

   הקמת משרד עורך דין/ הצטרפות עורך דין למשרד

תבליט

הרשאה לחיוב חשבון לעיריות, חברות ביטוח ובנקים (עודכן  בתאריך  15/07/2010)
בשלב זה אין אפשרות לשלם חובות דרך ערוץ התשלומים באינטרנט בבתי משפט שעברו למערכת נט המשפט

 

תבליט

הרשאה לחיוב חשבון לעו"ד
 

תבליט

בקשה למינוי לכהונת שופט
 

תבליט

בקשה למינוי לכהונת רשם
 

תבליט

בקשה למינוי לכהונת רשם בכיר
 

תבליט

בקשה לשינוי מועד דיון
 

תבליט

הזמנת תיק מארכיב
 

תבליט

בקשה להחזר חיוב כפול /שגוי באשראי
 

תבליט

הסכמת בעלי דין שאינם מיוצגים לקבלת כתבי בי דין בדואר אלקטרוני
 

תבליט קול קורא - שעות נוספות לעוזרים משפטיים

   טופס בקשת שעות נוספות ופרטי בנק לעוזרים משפטיים

   טופס הפרשה לקרן פנסיה לעוזרים משפטיים