דף הבית הנהלת בתי המשפטדוחו"ת ונתונים סטטיסטים
     
    דו"חות ונתונים סטטיסטים
 

דו"חות חצי שנתיים

דו"ח שנתי לתקופה שנת 2015  
דו"ח שנתי לתקופה שנת 2014  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2013  
דו"ח חצי שנתי לתקופה ינואר-יוני 2013  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2012  
דו"ח חצי שנתי לתקופה ינואר-יוני 2012  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2011  
דו"ח חצי שנתי לתקופה ינואר-יוני 2011  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2010  
דו"ח חצי שנתי לתקופה ינואר-יוני 2010  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2009  
דו"ח חצי שנתי לתקופה ינואר-יוני 2009  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2008  
דו"ח חצי שנתי לתקופה ינואר-יוני 2008  
דו"ח חצי שנתי לתקופה יולי-דצמבר 2007  

דו"חות חוק חופש המידע

דו"ח חוק חופש המידע 2015  
דו"ח חוק חופש המידע 2014  
דו"ח חוק חופש המידע 2013  
דו"ח חוק חופש המידע 2012  
דו"ח חוק חופש המידע 2011  
דו"ח חוק חופש המידע 2010  
דו"ח חוק חופש המידע 2009  
דו"ח חוק חופש המידע 2008  
דו"ח חוק חופש המידע 2007  
דו"ח חוק חופש המידע 2006  

דו"חות תלונות הציבור

דו"ח תלונות הציבור 2015  
דו"ח תלונות הציבור 2014  
דו"ח תלונות הציבור 2012 - 2013  
דו"ח תלונות הציבור 2011  
דו"ח תלונות הציבור 2010  
דו"ח תלונות הציבור 2009  

דו"חות נוספים

דו"ח הוועדה לקידום התנהלות דיונית תרבותית בבתי המשפט  
דו"ח הועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטיים  
העומס על בתי משפט בעולם: ניתוח השוואתי של 17 מדינות  
נתונים סטטיסטים - מרכז מידע טלפוני  
דו"ח הוועדה לבדיקת המתכונת הראויה לבירור עתירות אסירים