דף הביתמידע שימושיאימות מסמכים ציבוריים ("אפוסטיל")
     
   

דף מידע לציבור - אימות מסמכים ציבוריים ("אפוסטיל")

 

אימות מסמכים ציבוריים – כללי

מסמכים ציבוריים הם מסמכים שהוצאו ע"י רשות מרשויות המדינה, כגון – תעודות נישואין ממשרד הפנים, תעודות השכלה ממשרד החינוך וכיו"ב.

אימות המסמכים הציבוריים נדרש לצורך הכרה בתוקפם במדינה אחרת מזו שבה הוצאו. האימות מצוי בתחום סמכותו של משרד החוץ. פרטים אודות תהליך האימות, סוגי המסמכים, כתובות הרשויות המנפיקות ועוד מצויים באתר משרד החוץ.

בתהליך האימות הנ"ל של המסמכים הציבוריים, הם מאומתים בידי נוטריון באישור הנילווה להם. האישור הנוטריוני הוא מסמך ציבורי הטעון אימות. אימות מסמך ציבורי זה, וזה בלבד, הוא בסמכות בתי המשפט. האימות נעשה בתעודה התואמת את הדין המוסכם בין ישראל ובין מדינת היעד.
 

שני סוגי תעודות משמשים לאימות חתימת נוטריון ע"י בתי המשפט

"אפוסטיל" – תעודה המיועדת למדינות החברות באמנת האג מיום 5.10.1961 לביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים (להלן האמנה). ישראל חברה באמנה. לפיכך, בתי המשפט מאמתים אישורים נוטריונים המיועדים למדינה החברה באמנה בתעודת "אפוסטיל".

תעודת ה"אפוסטיל" היא בנוסח ובצורה שנקבעו באמנה, וזו צורתה:

תעודת האפוסטיל מוכרת על פי האמנה כאימות יחיד ומספיק במדינות החברות באמנה, ודי בה כדי שמדינת הייעד תכיר בתוקפם של המסמכים הנלווים לאישור הנוטריוני במדינה בה נוצרו. לרשימת המדינות חברות האמנה, כפי שהיא מתפרסמת ומתעדכנת באתר משרד החוץ התעודה מודבקת על גבי האישור הנוטריוני.

קבלת תעודת אפוסטיל כרוכה בתשלום אגרה בסך 34 ₪. קבלת התשלום מבוצעת ע"י הפקיד נותן התעודה. ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי או בשוברי תשלום, אותם מקבלים ממזכירות בימ"ש ומשלמים בבנק הדואר.

"תעודה שאינה עפ"י האמנה"

"תעודה שאינה עפ"י האמנה" ניתנת מכוח חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. התעודה מאמתת חתימת נוטריון על גבי אישור נוטריוני הנלווה למסמכים ציבוריים אשר מיועדים למדינה שאינה חברה באמנה. התעודה מודבקת ע"י האישור הנוטריוני, וזו צורתה:

 

"תעודה שאינה עפ"י האמנה" טעונה אישור קונסולרי של משרד החוץ לשם הכרתה במדינת היעד (למידע אודות זמני הקבלה במשרד החוץ).
"תעודה שאינה עפ"י האמנה" פטורה מאגרה לבית המשפט.


פרטי השירות בבתי המשפט

עובדים בבתי המשפט ברחבי הארץ הוסמכו ע"י שר המשפטים לאמת חתימות נוטריונים שניתנו ע"ג אישורים הנלווים למסמכים ציבוריים. השירות ניתן בזמני הקבלה הרגילים של בתי המשפט, בימים א-ה בין השעות 8.30 – 13.30. בפגרות בתי המשפט לא יינתנו שירותי אפוסטיל.

במקרים דחופים, יש לנהוג עפ"י לשון התקנה - ולפנות להחלטת נשיא.

רשימת בתי המשפט בהם ניתן השירות מצויה להלן.

הגבלת כמות

תעודות האימות ("אפוסטיל" ו"תעודה שאינה עפ"י האמנה") יינתנו לפונים במקום. ניתן לקבל במקום עד עשר תעודות. הזקוקים לתעודות נוספות, ישאירו את המסמכים אצל הפקיד והוא יטפל בהכנת התעודות לאחר שעות הקבלה
 

 
בתי המשפט בהם ניתן השירות

מחוז בית המשפט
דרום ביהמ”ש המחוזי באר שבע
  בימ”ש השלום באר שבע
  בימ”ש השלום אילת
  בימ”ש השלום אשדוד
  בימ”ש השלום דימונה
  בימ”ש השלום אשקלון
  בימ”ש השלום ק' גת
ירושלים ביהמ”ש המחוזי ירושלים
  בימ”ש השלום ירושלים
תל אביב ביהמ”ש המחוזי תל אביב
  בימ”ש השלום תל אביב
  בימ”ש השלום הרצליה
מרכז ביהמ”ש המחוזי מרכז
  בימ”ש השלום ראשון לציון
  בימ”ש השלום כפר סבא
  בימ”ש השלום פתח תקוה
  בימ”ש השלום רחובות
  בימ”ש השלום רמלה
  בימ”ש השלום נתניה
חיפה ביהמ”ש המחוזי חיפה
  בימ”ש השלום חיפה
  בימ”ש השלום חדרה
  בימ”ש השלום קריות
  בימ”ש השלום עכו
צפון ביהמ”ש המחוזי נצרת
  בימ”ש השלום נצרת
  בימ”ש השלום עפולה
  בימ”ש השלום ק' שמונה
  בימ”ש השלום צפת
  בימ”ש השלום טבריה
  בימ”ש השלום בית שאן