דף הביתמידע שימושיחוברות הסברנפגעי עבירה
     
   

דברי הסבר לנפגע עבירה

חוברת מידע לנפגעי עבירות

בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"ב-2002, להלן מספרי הטלפון של מוקדי הבקרה המחוזיים של משמר בתי המשפט.

נפגע עבירה המבקש לממש את זכותו לפי סעיף 6(2) לחוק, יפנה טלפונית למוקד הבקרה המחוזי של משמר בתי המשפט במחוז בו יושב בית המשפט שבו יתקיים הדיון, כעשרים וארבע שעות לפני מועד הדיון, כדי לקבל הנחיות בדבר מימוש זכותו בהתאם לאמור בתקנות.  

כדי להקל על הטיפול בפנייה יש להכין מראש את הבאים:

שם הפונה;
בית המשפט בו יתקיים הדיון;
תאריך ושעת הדיון וכן שעת הגעה משוערת לבית המשפט;
מספר טלפון ליצירת קשר;
מספר התיק;
דגשים מיוחדים (למשל, חשש מאדם מסוים וכיו"ב). 

 

להלן מספרי הטלפון של הבקרות המחוזיות:

בקרה בימ"ש העליון – 02-6759670.

בקרה מחוז י-ם – 02-6291457.

בקרה מחוז ת"א – 03-6926310.

בקרה מחוז חיפה –  04-8698222.

בקרה מחוז צפון – 04-6087611.

בקרה מחוז דרום – 08-6470166.

בקרה מחוז מרכז –  03-9425524.