הרשות השופטת
        פרוטוקול דיונים

דרכי התקשרות

טל: 04-8698604
פקס: 04-8698605
דוא"ל:
vaadatmayim@court.gov.il
כתובת: היכל המשפט, שד' פל-ים 12, חיפה
דיונים: אודיטוריום, קומה 1-, היכל המשפט, חיפה

ברוכים הבאים לאתר ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים

 

הודעות מערכת

 

 

 

 
דוח ועדת החקירה
עמדת הוועדה לעניין קבלת החלטות בנושאי חסכון, היטל צריכת יתר ותעריפי מים
הודעה לציבור
הודעה שנייה לציבור

 

 

 
כל הזכויות שמורות התשס''ג מדינת ישראל  
Copyright © 2003 The State of Israel.All Rights Reserved
 
        דוח ועדת החקירה
        ניירות עמדה
        מועדי דיונים
        הודעות הדוברת
        דוחות יועצים
        פניות הציבור
        רשות המים
        ארגונים שונים
        משרדי ממשלה
        כנסת
        עדויות בפני אוספי חומר
        תרשומות ותכתובות