מוזאון מורשת בתי המשפט

המוזאון מציג את תולדות מערכת השיפוט בישראל והתפתחותה. בתצוגה משולבים ציוני דרך בהיסטוריה של בתי המשפט בארץ לאורך שלוש תקופות: תקופת השלטון העות'מאני, תקופת שלטון המנדט הבריטי וימי מדינת ישראל. לצד ההיסטוריה של בתי המשפט, מוצגים פסקי דין מובילים המאירים את החברה בארץ בתקופות השונות. פסקי הדין מתקופת המדינה מוצגים בחלוקה לארבעה נושאים: "זכויות אדם", "בית המשפט ושלטון החוק", "בית המשפט בין הסכמה למחלוקת" ועניינים ש"בין אדם לחברו".

במוזאון ניתן ביטוי לכך שמערכת השיפוט והמשפט היא אחד מעמודי התווך של החברה בכל זמן ומקום. היא זו המגדירה באמצעות פסיקותיה כללים וגבולות של התנהגות החברה, היא גם זו המאחדת ומלכת חברה סביב עקרונות וערכים משותפים ומאפשרת לכל אזרח גישה ומקום לפרוש בו את תלונותיו על עוול שנעשה לו. בראייה זו משקפת התצוגה את תולדות הקמת בתי המשפט בארץ, עיצובם ופועלם מנקודות מבט שונות: בראי התקופות והחברה המשתנה ובחזון האישים אשר תרמו בבנייתה של המערכת המשפטית ובגיבוש הערכים החברתיים הניכרים בפועלה. זאת, בהתייחסות לפסקי דין משלוש תקופות ותוך שימת דגש מיוחד על פסקי דין תקדימיים מתקופת המדינה, כאלה שהאירו את דרכו של המשפט והשפיעו על התפתחותו בתחומים שונים. כמו גם למאפיינים ייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינה הנמצאת בקונפליקט לאומי וביטחוני, ולאירועים בעלי משמעות עמוקה בהיסטוריה של העם כמשפטי שואה.


עצור התחלה
דף הבית | צור קשר | אודות | תודות

© כל הזכויות שמורות