דף הביתועדות חקירה ממלכתיותלבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים
     
   

ועדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות

בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים

באוקטובר 2000

 

ד י ן   ו ח ש ב ו ן

 ירושלים, אלול התשס"ג - אוגוסט 2003

 

מונתה על ידי נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק,

על פי החלטת ממשלת ישראל

מיום י' בחשון התשס"א (8.11.00)

 

 

 

 

חברי הוועדה

 

- יושב ראש

תאודור אור, המשנה לנשיא בית המשפט העליון

 

- חבר

האשם חטיב, שופט בית המשפט המחוזי בנצרת

 

- חבר

פרופ' שמעון שמיר

 

 

מכתב לראש הממשלה

 

* נוסח זה כפוף לתיקוני עריכה ונוסח

  
 תוכן העניינים

  

 

הקדמה

 

 

שער ראשון - לפני אירועי אוקטובר: רקע, גורמים, צפי האירועים ומוכנות המשטרה
 

 

פרק א' - תהליכי הסלמה במגזר הערבי ברקע פרוץ המהומות

 

 

החרפת הבעייתיות של מעמד המיעוט הערבי במדינה

 

 

הפליה, קיפוח ומצוקה

 

 

תהליכי רדיקליזציה אידיאולוגית-פוליטית

 

 

תהליך ההסלמה של ההפגנות האלימות

 

 

סיכום תהליכי ההסלמה

 

פרק ב' - אירועי הימים 28-30 בספטמבר 2000

 

פרק ג' - הצפי של האירועים

 

פרק ד' - מוכנות המשטרה לאירועי אוקטובר

 

 

תקציב המשטרה

 

 

חוסר בכוח אדם

 

 

חוסר באימונים ובתחמושת אימונים

 

 

חוסר בתחמושת לפיזור המון - גז מדמיע וגלילוני גומי

 

 

חוסר באמצעי מיגון ובאמצעי פיזור שפגיעתם פחותה (אלות, מכת"זים)

 

 

סיכום בנושא מוכנות המשטרה

 

פרק ה' - היערכות המשטרה ערב ה-1.10.00

 

 

 

 

שער שני - התפתחות האירועים ומהלכם
 

 

פרק א' - ההתרחשויות ביום 1.10.00

 

פרק ב' - ההתרחשויות ביום 2.10.00

 

פרק ג' - ההתרחשויות ביום 3.10.00

 

פרק ד' - התרחשויות בימים 4-6 באוקטובר 2000

 

 

4.10.00

 

 

5.10.00

 

 

6.10.00

 

פרק ה' - ההתרחשויות בימים 7-10 באוקטובר 2000

 

 

7.10.00

 

 

8.10.00

 

 

9.10.00

 

 

10.10.00

 

סיכום השער השני

 

 

 

 

שער שלישי - אירועים מיוחדים
 

 

פרק א' - פרדיס - 1.10.00

 

פרק ב' - ג'ת - 1.10.00

 

פרק ג' - אום אל-פחם - 1.10.00, 2.10.00

 

פרק ד' - עראבה - 2.10.00

 

פרק ה' - אירועי סח'נין - 2.10.00

 

פרק ו' - אירועי נצרת - 2.10.00, 8.10.00

 

 

אירוע מותו של המנוח איאד לואבנה

 

 

אירועי ירי אש חיה על ידי אנשי הימ"מ ב-2.10.00 בשעות הערב

 

 

אירוע הקניון

 

פרק ז' - כפר כנא צומת בית רימון - 3.10.00

 

פרק ח' - כפר מנדא - 3.10.00

 

פרק ט' - ג'סר אל-זרקא - 9.10.00

 

פרק י' - הפרות סדר במגזר היהודי

 

 

 

שער רביעי - נושאים מיוחדים
 

 

פרק א' - כדורי גומי

 

 

סוגי גלילוני הגומי וכדורי הגומי שנמצאים בשימוש בארץ

 

 

הסיכונים שבירי גומי

 

 

בדיקות וניסויים של ירי בגלילוני גומי קודם הכנסתם לשימוש

 

 

ההנחיות לשימוש בגלילוני גומי - הטווח המזערי לשימוש

 

 

ההנחיות לשימוש בגלילוני גומי - פיזור הגלילונים לאחר הירי

 

 

הנחיות המשטרה לשימוש בגלילוני גומי - מטרת השימוש בגלילונים

 

 

הערות ביקורת נוספות בנושא של ירי כדורי הגומי

 

 

ההמלצה בנושא כדורי הגומי

 

פרק ב' - השימוש בירי צלפים

 

 

ירי הצלפים באום אל-פחם

 

 

ירי הצלפים ביום 2.10.00 בנצרת

 

 

ירי הצלפים ביום 3.10.00 בנצרת

 

 

הדיווח על ירי הצלפים

 

פרק ג' - תחקירים

 

פרק ד' - דו"חות פעולה

 

פרק ה' - מסרים מסלימים של מנהיגי המגזר הערבי בתקופה שקדמה לאירועי אוקטובר ובמהלכם

 

 

ועדת המעקב

 

 

ח"כ ד"ר עזמי בשארה - מפלגת בל"ד

 

 

עבד אל-מאלכ דהאמשה

 

 

שיח' ראיד סלאח והפלג הצפוני של התנועה האסלאמית

 

 

סיכום

 

 

התייחסות לטענות האישים מהמגזר הערבי

 

 

 

 

שער חמישי - ההודעות שנשלחו לפי סעיף 15 לחוק ועדות חקירה
 

 

אהוד ברק

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

 

פרט האזהרה הרביעי

 

 

פרט האזהרה החמישי

 

פרופ' שלמה בן עמי

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

 

פרט האזהרה הרביעי

 

 

פרט האזהרה החמישי

 

שיח' ראיד סלאח

 

ד"ר עזמי בשארה, חבר כנסת

 

עבד אל-מאלכ דהאמשה, חבר כנסת

 

רב ניצב יהודה וילק

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

 

פרט האזהרה הרביעי

 

 

פרט האזהרה החמישי

 

 

פרט האזהרה השישי

 

 

פרט האזהרה השביעי

 

 

פרט האזהרה השמיני

 

 

פרט האזהרה התשיעי

 

 

פרט האזהרה העשירי

 

 

פרט האזהרה האחד עשר

 

ניצב אלכסנדר (אליק) רון

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

 

פרט האזהרה הרביעי

 

 

פרט האזהרה החמישי

 

 

פרט האזהרה השישי

 

 

פרט האזהרה השביעי

 

 

פרט האזהרה השמיני

 

 

פרט האזהרה התשיעי

 

 

פרט האזהרה העשירי

 

 

פרט האזהרה האחד עשר

 

ניצב משנה משה ולדמן

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

 

פרט האזהרה הרביעי

 

 

פרט האזהרה החמישי

 

 

פרט האזהרה השישי

 

ניצב משנה בנצי סאו

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

סגן ניצב ירון מאיר

 

סגן ניצב שמואל מרמלשטיין

 

רב פקד גיא רייף

 

 

פרט האזהרה הראשון

 

 

פרט האזהרה השני

 

 

פרט האזהרה השלישי

 

רס"ר נ' י'

 

מורשד ראשד

 

 

 

שער שישי - סיכום והמלצות
 

 

מוצגים
 

 

נספח א': מכתב מזכיר הממשלה על הקמת הוועדה ותפקידה

 

נספח ב': החלטת הוועדה על פי סעיף 15 לחוק ועדות חקירה

 

נספח ג': מפות, תצלומי אויר ותרשימים

 

 

1. פרדיס - תרשים הצומת והכניסות

 

 

2. ג'ת - תרשים הכניסה לכפר

 

 

3. אום אל-פחם - תצ"א אזור הבית האדום והכניסה

 

 

4. עראבה - תצ"א כללית

 

 

5. תרדיון - תצ"א הצומת ומפעל פטרוס

 

 

6. נצרת - תצ"א אזור צומת גנץ

 

 

7. נצרת - תרשים צומת גנץ - אירוע לואבנה

 

 

8. נצרת - תרשים צומת גנץ - אירוע נ' י'

 

 

9. נצרת - תצ"א אזור צומת הקניון

 

 

10. בית רימון - תצ"א אזור הצומת

 

 

11. מנדא - תצ"א כללית

 

נספח ד': מפת אתרי ההתנגשויות העקריים במחוז הצפוני

חזור