דף הבית מחלקת המחקר מאגרי נתונים  
     
   
מאגרי נתונים

מאגרי הנתונים שנוצרו במחלקת המחקר מובאים כקבצים אלקטרוניים (קריאי-מכונה) לשימוש הקהילה המדעית והציבור הרחב. פרסום המאגרים נועד לסייע בהעמקת המחקר המשפטי-אמפירי בישראל ולקדם יצירת סטנדרט אחיד ומתקדם לעריכתו, להגביר את שקיפות מערכת המשפט בישראל, להוות בסיס להרחבה ולעדכון של מאגרי הנתונים ולאפשר שיח ביקורתי אודות מסקנות מחקרי מחלקת המחקר.

לחיצה על שם המאגר תוביל לקובץ אקסל / SPSS אשר כולל את גיליון נתוני המאגר וכן גיליונות להגדרות המשתנים בקובץ (שם, הגדרה שמית (נומינאלית), רמת מדידה, טווח ערכים וערכים חסרים) ופרשנות ערכי הקידוד (codebook).

תנאי השימוש במאגרים

1. קיימת חובה לאזכר את מקור הנתונים בעת כל שימוש שנעשה בהם.
2. אין להציג או לערוך את הנתונים או המידע בדרך מטעה או מוטה.
3. אין לעשות שימוש במידע באופן שאינו תואם את גודל המדגם ומאפייניו. פרטים אודות נתוני המדגמים מפורטים בטבלת המאגרים, בטור שכותרתו "מקורות נתונים ואופן דגימה".


שם המאגר ואופן אזכורו מחקר שנערך על בסיס המאגר תוכן המאגר מקורות נתונים ואופן דגימה
סקר עמדות של בעלי דין ועדים בתיקי תביעות קטנות.

אופן אזכור:
גלי אביב וענבל גלון "סקר עמדות של בעלי דין ועדים בתיקי תביעות קטנות" מחלקת המחקר של הרשות השופטת

 
(9.2016).
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/sccb.xls


בית המשפט לתביעות קטנות המאגר מכיל את תשובותיהם של 105 בעלי דין ועדים שהגיעו לדיוני תביעות קטנות לסקר עמדות קצר. סקר העמדות בחן את שביעות רצונם של המרואיינים מהליך תביעות הקטנות תוך התייחסות להתנהלות הדיון, היחס של השופט, ההסברים שנתן השופט במהלך הדיון ומידת ההשתתפות של המרואיין בדיון. עוד נבדק שביעות רצונם מתוצאת ההליך והאם במידת הצורך יפנו שוב לבית המשפט לתביעות קטנות. .

מקור הנתונים הוא, כאמור, מדגם הכולל 105 בעלי דין ועדים שהתייצבו לדיוני תביעות קטנות שנידונו ב-9 בתי משפט שלום (אשקלון, באר שבע, רחובות, פתח תקווה, תל אביב, ירושלים, חיפה, ראשון לציון ונתניה) ב-5 מחוזות שיפוט בין דצמבר 2015 לפברואר 2016.
[להרחבה]

מאגר נתוני תיקי תביעות קטנות.

אופן אזכור:
גלי אביב וענבל גלון "מאגר נתוני בית המשפט לתביעות קטנות" מחלקת המחקר של הרשות השופטת

 
(9.2016).
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/scc.xls


בית המשפט לתביעות קטנות המאגר מכיל נתונים אודות מדגם מייצג של 1,000 תיקי תביעות קטנות ב-27 בתי משפט השלום בששת מחוזות השיפוט. הקובץ מכיל 150 משתנים המאפיינים אספקטים רבים של תיקי התביעות הקטנות ובהם: סוגי העניין בגינם מוגשות התביעות, אפיון התובעים והנתבעים וייצוגם, התפלגויות סכומי התביעה שהוגשו בתיקים, הסעדים שהתבקשו בתביעות והשוואתם לסעדים שהתקבלו, הפניה להליכים חלופיים, אופן סיום התיקים (פסקי דין, אישור פשרות, פסיקה לפי סעיף 79א וכדומה) ופסיקת הוצאות.

מקור הנתונים הוא מדגם הכולל 1,000 תיקי תביעות קטנות שנידונו בבתי משפט השלום ונסגרו במהלך שנת 2014. מדובר בכ-2.5% מכלל תיקי התביעות הקטנות שנסגרו בתקופה המדוברת. המדגם ברמת ביטחון שמעל 95% וטעות הדגימה עומדת על מתחת ל-5%.
[להרחבה]

מאגר נתוני תיקי סדר דין רגיל (ת"א) עבור הערכת נוהל "שמיעה רצופה" בבית המשפט המחוזי בירושלים.

אופן אזכור:
גלי אביב וענבל גלון "מאגר נתוני תיקי סדר דין רגיל (ת"א)" מחלקת המחקר של הרשות השופטת (6.2015).
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/cthd.xls


בדיקת אפקטיביות פיילוט נוהל "שמיעה רצופה" בבית המשפט המחוזי בירושלים. המאגר מכיל נתוני מדגם של 397 תיקים מסוג סדר דין רגיל (ת"א), שנפתחו בששת בתי המשפט המחוזיים במהלך שנות המשפט 2009-2011 ונסגרו טרם הדגימה (יולי 2014). הקובץ מכיל 34 משתנים לרבות: דיוני הקדם, דיוני ההוכחות, סיכומים, בקשות בתיק ועוד.

מקור הנתונים הוא שני מדגמים מייצגים של תיקים מסוג סדר דין רגיל (ת"א) שנפתחו בשנות המשפט 2009, 2010 ו-2011, והיו סגורים בזמן הדגימה (יולי 2014). המדגם הראשון כולל 147 תיקים מסוג זה שנידונו בבית המשפט המחוזי בירושלים בו התקיים הפיילוט; המדגם השני כולל 250 תיקים מסוג ת"א שנידונו בחמשת המחוזות בהם לא התקיים הפיילוט. המדגם עומד בסטנדרטים הסטטיסטיים הנדרשים ברמת מהימנות של מעל 95%, וטעות הדגימה עומדת על כ-7%.
[להרחבה]

מאגר נתוני הליכים פליליים

אופן אזכור:
אורן גזל-אייל וקרן וינשל-מרגל "מאגר נתוני הליכים פליליים" מחלקת מחקר של הרשות השופטת ואוניברסיטת חיפה- המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה (5.2012),
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/plilidb.xls


שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים במאגר מובאים נתונים אודות כתבי אישום שהוגשו נגד 2,012 נאשמים בהליכים פליליים בבתי משפט השלום והמחוזיים כערכאה דיונית. הנתונים כוללים 236 משתנים הבוחנים את מאפייני כתב האישום, הנאשם, אופן ייצוגו, פרטי ההליך הפלילי ותוצאותיו. מקור הנתונים הוא מדגם הכולל 1,417 תיקים פליליים שנידונו בבתי משפט השלום ו-244 תיקים פליליים שנידונו בבתי המשפט המחוזיים, ונסגרו בין ה-5 במאי 2010 ל-5 במאי 2011. מדובר בכ-3% מבין התיקים בהליכי "תיק פלילי" שנסגרו בתקופה האמורה בבתי משפט השלום וכ-13% מבין התיקים שנסגרו בהליכי "תיק פלילי" ו"תיק פשיעה חמורה" בתקופה זו בבתי המשפט המחוזיים. המדגם ברמת ביטחון שמעל 95% וטעות הדגימה עומדת על מתחת ל-5%.
[להרחבה]


מאגר נתונים השוואתיים על מערכות משפט (נתוני 2008)

אופן אזכור:
קרן וינשל-מרגל "מאגר נתונים השוואתיים על מערכות משפט (נתוני 2008)" מחלקת מחקר של הרשות השופטת (7.2011),
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/jsys.xls


מערכת המשפט בישראל ביחס למערכות משפט אחרות בעולם במאגר 37 משתנים הבוחנים את פעילות מערכות המשפט ב-47 מדינות אירופאיות, מדינות מאגן המזרח התיכון וכל מדינות ארצות הברית. המידע כולל נתונים אודות עומס במערכות המשפט, מספרי שופטים, תיקים ועורכי דין בכל מדינה (מתוקננים לפי כמות תושבים), משכי הליכים ועוד.

לפירוט מקורות המידע והגדרות המשתנים ראו מסמך "הגדרות לנתונים השוואתיים על מערכות המשפט".

מאגר נתוני "משקלות תיקים" להערכת עומס עבודה שיפוטי בישראל

אופן אזכור:
קרן וינשל-מרגל "מאגר נתוני 'משקלות תיקים' להערכת עומס עבודה שיפוטי בישראל" מחלקת מחקר של הרשות השופטת (6.2013),
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/fw.xls


 
מדד "משקלות תיקים" להערכת עומס עבודה שיפוטי בישראל במאגר מובאים למעלה מ-30 משתנים אודות עומס העבודה השיפוטי הגלום ב-101 "סוגי התיקים" הקיימים בבתי משפט השלום והמחוזיים ובבתי הדין האזוריים לעבודה. "סוג תיק" מוגדר לפי הערכאה, ההליך וסדר הדין בו נפתח תיק במערכת המשפט.
[להרחבה]

הנתונים נאספו בעזרת ארבעה מערכי מחקר שונים ועצמאיים:

1. מערך "דלפי" – זמני הכנה לדיונים השונים וזמני כתיבת החלטות ופסקי דין התקבלו על ידי קבוצות מיקוד מומחים בשיטת "דלפי", שכללה חמישה מפגשי חשיבה והערכה בהשתתפות 51 שופטים בהתפזרות מייצגת לפי ערכאות, מחוזות ותחומי מומחיות.
[להרחבה]


מאגר נתוני הליכים אזרחיים

אופן אזכור:
קרן וינשל-מרגל ויפעת טרבולוס "מאגר נתוני הליכים אזרחיים" מחלקת מחקר של הרשות השופטת (4.2014)
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/Israeli_Civil_Proceedings_Dataset.zip

 

הוצאות משפט בהליכים אזרחיים בישראל המאגר מכיל נתוני מדגם של 2,000 תיקים בהליכים אזרחיים מעשרה בתי משפט שלום ומחוזיים (כערכאה דיונית). עבור כל תיק מקודדים 201 משתנים, העוסקים במגוון רחב של מאפיינים וסוגיות בתיק, כגון: הסעדים המבוקשים, סעדים זמניים, הוצאות משפט שהתבקשו ושהתקבלו, בקשות הצדדים, מספר הדיונים שהתקיימו והתייצבות הצדדים, עדים ועדים מומחים, ועוד. המדגם כולל כ-2% מאוכלוסיית התיקים בהליכים אזרחיים שנסגרו בין דצמבר 2008 לדצמבר 2011 בעשרה בתי משפט: בתי המשפט המחוזיים בתל-אביב, ירושלים, באר-שבע, והמרכז-לוד; ובתי משפט השלום בחיפה, פתח-תקווה, הרצליה, תל-אביב, ירושלים ובאר שבע. המדגם ברמת בטחון שמעל 95% וטעות הדגימה מתחת ל-6%.
[להרחבה]