מס' הליך
תאריך הגשת התובענה
תאריך הזנה לפנקס נושא תובענה בית המשפט מס' הליך בקשה (6א') מבקש משיב הגדרת הקבוצה המיוצגת צירוף קבוצה(10ב') אישור/דחיה תובענה+החלטה (14ב') אישור/דחיה/בקשה הסדר פשרה +הסדר ונספחים (18ה') תאריך אישור התובענה כייצוגית פרסום הודעות לפי 25(ז) פרסום הודעות לפי 16(ד) -הסתלקות החלטה החלטה                                                                                                                                                     
לרשימת תובענות שהוגשו עד תאריך 26.5.11 יש ללחוץ כאן  
1474 10/10/2011 23/10/2011 המשיבה הייתה חברה ציבורית עד להפיכתה לחברה פרטית ביום 21.9.11 כתוצאה מהשלמת רכישה כפויה על בסיס הצעת רכש מיום 30.8.11 וגבתה מחברי הקבוצה מחיר מעבר לשווי ההוגן עבור מניותיה מחוזי (מרכז) ת"צ 18335-10-11 לא צוין מס' הבש"א סעיף 338 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ; איריס נחמה ולטר דלק השקעות ונכסים בע"מ; בתי זיקוק לנפט בע"מ כלל בעלי המניות מהציבור אשר לא נענו להצעת רכש מטעם משיבה 1 מיום 30.8.11 ואשר מניותיהם בחברה נרכשו ברכישה כפויה בהתאם להוראות סעיף 337 לחוק החברות                
######## 13/11/2011                                
########                                  
########                                  
                                   
                                   
  06/11/2011 13/11/2011                              
4833
 
11.5.20 לידיעה התובענה ישנה ונמצאת בפנקס הישן לא ניתן לסרוק חומר לפנק הישן ולכן נפתח הליך זה ביה"ד האזורי לעבודה בת"א ס"ע 9403-08 לא צוין מס' הבש"א גל פרץ מאיר רשף בטחון (1993) בע"מ               מצ"ב אישור הסכמה בגין פס"ד מיום 16.2.20 מצ"ב פס"ד מיום 31.3.20 הוכנס לפנקס ביום 11.5.20
4832   4.6.19 לידיעה: התובענה ישנה ונמצאת בפנקס הישן בהליך 377 מכיוון שלא ניתן לסרוק בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומרים שהגיעו. מחוזי חיפה ת"צ 14372-02-09 לא צוין מס' הבש"א ירון תמיר יו.טי.אס יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ(דן רכב ותחבורה)       הצדדים הגישו בקשה להסדרפשרה הוכנס לפנקס ב4.6.19   הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס  ביום 4.6.19   מצ"ב החלטה הוכנס לפנקס ביום 4.6.19 מצ"ב פס"ד מיום9.7.19 הוכנס לפנקס ביום 26.9.19
4831   4.6.19 לידיעה: מכיוון שמדובר בתובענה ישנה אשר לא נמצאה בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומרים שהגיעו מחוזי מרכז ת"צ 5268-08-07 לא צוין מס' הבש"א יוסף פרייברון בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 4.6.19   הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 4.6.19   מצ"ב החלטה בבקשה לאישור הסדר פשרה מיום 14.5.19 הוכנס לפנקס ביום 4.6.19 מצ"בפס"ד מיום 29.7.19 הוכנס לפנקס ביום 26.8.19
4830   19.6.16 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 467 מכיוון שלא ניתן לסרוק לפנקס הישן נפתח הליך זה. מחוזי תל אביב  ת"צ1697-09 לא צוין מס' הבש"א                   מצ"ב פס"ד מיום 16.5.16 הוכנס לפנקס ביום 19.6.16  
4829   19.6.16 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס הישן. הליך זה נפתח מכיוון שהגיע חומר בגין תובענה זו ביה"ד האזורי חיפה ת"צ 899-06 לא צוין מס' הבש"א אילן בוסקילה סער בטחון בע"מ               מצ"ב הסכם פשרה+פס"ד מיום 1.6.16 הוכנס לפנקס ביום 19.6.16  
4828   19.6.16 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס הישן ומכיוון שהגיע חומר בגין תובענה זו נפתח הליך זה ביהמ"ש שלום חדרה ת"צ 57227-07-12 לא צוין מס' הבש"א רן בן שושן, מזית בן שושן עמותת הגעתון מס' 37 של בונים חופשיים בישראל ואח'               מצ"ב פס"ד מיום 29.5.16 הוכנס לפנקס ביום 19.6.16  
4827   25.5.16 לידיעה : התובענה לא נמצאה בפנקס הישן הליך זה נפתח על מנת לסרוק חומר שהגיע הוכנס לפנקס ביום 25.5.16 ביה"ד לעבודה ירושלים ת"צ 36359-07-12 לא צוין מס' הבש"א עדי שלמה ואח' מדינת ישראל, מודיעין אזרחי ואח'               מצ"ב החלטה מיום 17.5.16 בצירוף בקשה להסדר פשרה  הוכנס לפנקס ביום 25.5.16  
4826   22.5.16 לידיעה: מכיוון שהתובענה לא נמצאה בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לעדכן את הפנקס בפס"ד שניתן ביום 15.5.16  ביהמ"ש מחוזי תל אביב ת"צ2133-06 לא צוין מס' הבש"א שרנוע מכונות ממוחשבות תל אביב בע"מ ואח' בנק הפועלים בע"מ ואחר'       מצ"ב בקשה מעודכנת של הסכם הפשרה הוכנס לפנקס ביום 22.5.16        מצ"ב פס"ד מיום 15.5.16 הוכנס לפנקס ביום 22.5.16  
4825   3.5.16 לידיעה: מכיוון שהתובענה לא נמצאת בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את בקשת הסדר הפשרה הוכנס לפנקס ביום 3.5.16 ביה"ד האזורי לעבודה ת"א  ת"צ 12387-09 לא צוין מס' הבש"א טרס סודלרקו  גושן שירותי ביטחון פרטיים ומסחריים בע"מ       הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.5.16          
4824   3.5.16 לידיעה: מכיוון שהתובענה לא נמצאת בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לעדכן הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.5.16 מחוזי חיפה ת"צ 1318-99 לא צוין מס' הבש"א פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ואח' אלסינט בע"מ (מוזגה לתוך אלביט הדמיה בע"מ) ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה חלקי הוכנס לפנקס ביום 3.5.16          
4823   17.4.16 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישם בהליך 752 מכיוון שלא ניתן לסרוק בפנקס הישן נפתח הליך זה מחוזי לוד ת"צ11008-04-10 לא צוין מס' הבש"א רועי רשף חברת פרטנר תקשורת בע"מ       הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 17.4.16 הוגשה בקשה חדשה לתיקון הסדר הפשרה הוכנס לפנקס ביום 4.6.19 הצדדים פירסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 17.4.16   מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 28.3.16 הוכנס לפנקס ביום 17.4.16 מצ"ב פ"סד מיום 18.2.19 הוכנס לפנקס ביום 4.6.19
4822   23.2.16 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס הישן ולכן נפתח הליל זה על מנת לברוק את התובענה והבקשה להסדר פשרה, הוכנס לפנקס ביום 23.2.16 מחוזי תל אביב  ת"צ 102-06 לא צוין מס' הבש"א אתי משטא עיריית חולון       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 23.2.16       מצ"ב החלטה מיום 26.1.16 הוכנס לפנקס ביום 23.2.16  
4821   18.2.16 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בליך מס' 430, מכיוון שלא ניתן לסרוק חומרים לפנקס הישן נפתח הליך זה הוכנס לפנקס ביום 18.2.16 מחוזי תל אביב  ת"צ 1383-09 לא צוין מס' הבש"א עמירם דויטש סטנדרד&פורס מעלות בע"מ ואחר'       מצ"ב בקשה לאישור הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 18.2.16       מצ"ב החלטה מיום 10.2.16 הוכנס לפנקס ביום 18.2.16 מצ"ב פס"ד מיום 16.5.16 הוכנס לפנקס ביום 19.6.16.
4820   18.2.16 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן 1098 מכיוון שלא ניתן לעדכן בפנקס הישן נפתח הליך זה הוכנס לפנקס ביום 18.2.16 איחוד תיקים עם תיק מס' 27481-04-11 מחוזי תל אביב  ת"צ 20457-03-11 לא צוין מס' הבש"א מיכאל ספרא מ.ת.מ מבני תעשיה ומלאכה בע"מ, מאגרי בניה בע"מ       הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 18.2.16        מצ"ב החלטה מיום 16.2.16 הוכנס לפנקס ביום 18.2.16  
4819   18.2.16 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 463 מכיוון שאין אפשרות לסרוק לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק חומר שהגיע בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 18.2.16 מחוזי תל אביב  ת"צ 1611-09 לא צוין מס' הבש"א שי עברון, שמואל רוזנבוים קשת אגרות חוב בע"מ ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 18.2.16       מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 10.2.16 הוכנס לפנקס ביום 18.2.16  
4818   3.1.16 לידיעה התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 698 מכיוון שלא ניתן לעדכן בפנקס הישן נסרק ועודכן הליך זה. הוכנס לפנקס ביום 3.1.16 מחוזי תל אביב  ת"צ 2205-04 לא צוין מס' הבש"א אסטוריה איננסומנטס בנק לאומי לישראל       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.1.16   הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשתבקשה להסכם פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.1.16      
4817   24.12.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן, בהליך מספר 161 מכיוון שאין אפשרות לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זה. מחוזי תל אביב  ת"צ 1229-08 לא צוין מס' הבש"א שרה בן שושן, ראובן כהן ישראל פרי ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 24.12.15   הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסכם פשרה הוכנס לפנקס ביום 24.12.15   מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 20.12.15 הוכנס לפנקס ביום 24.12.15 מצ"ב פס"ד מיום 20.4.16 בצירוף בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.5.16
4816   19.11.15 לידיעה: התובענה לא נמצאת בפנקס הישן ולא הנוכחי מכיוון שהגיע חומר לסריקה בגין תובענה נפתח הליך זה הוכנס לפנקס ביום 19.11.15 מחוזי תל אביב  ת"צ 1196-07 לא צוין מס' הבש"א אבנר גבאי רכבת ישראל בע"מ               מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 11.11.15 הוכנס לפנקס ביום 19.11.15  
4815   18.10.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 748 ומיכוון שאין אפשרות לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לברוק חומר שהגיע עודכן ביום 18.10.15  מחוזי מרכז ת"צ 48006-03-10  לא צוין מס' הבש"א יורם גרניט כלל חברה לביטוח בע"מ               מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 3.9.15 הוכנס לפנקס ביום 18.10.15  
4814   20.9.15 לידיעה : התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 4 מכיוון שלא ניתן לסרוק בפנקס הישן נפתח הליך זה  על מנת לסרוק את הסכם הפשרה הוכנס לפנקס ביום 20.9.15 (מצ"ב כתב תביעה מתוקן הוכנס לפנקס ביום 20.3.16) מחוזי ירושלים  ת"צ 9177-07 לא צוין מס' הבש"א ראובן ברון, מישל לוסטיגמן אגד אגודה שיתופית, דן תחבורה ציבורית  בע"מ       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 20.9.15   הצדדים פירסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 18.10.15   מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 18.2.16 הוכנס לפנקס ביום 23.2.16   מצ"ב הסכם הפשרה הוכנס לפנקס ביום 23.2.16
4813   30.8.15 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס הישן ומכיוון שהגיע חומר בגין התובענה נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומר שהגיע  שלום חדרה ת"צ 9891-09-09 לא צוין מס' הבש"א מרתה שרקנטיוק עו"ד קליה עדן שלמה , אפרת ז'אנו, יעיש אבישי ז'אנו               מצ"ב פס"ד מיום 25.8.15 הוכנס לפנקס ביום 30.8.15  
4812   8.7.15 לידיעה : התובענה לא נמצאת בפנקס הישן מכיוון שהיגע חומר שאמור להיסרק לפנקס נפתח הליך זה  מחוזי ת"א ת"צ 1185-05 לא צוין מס' הבש"א מריו גילמן, אשר גבאי דור כימיקלים בע"מ ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 8.7.15   הצדדים פירסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 8.7.15   מצ"ב החלטת ביהמ"ש העליון בגין בקשה לתיקון הסדר הפשרה החלטה מיום 21.6.15 הוכנס לפנקס ביום 8.7.15  
4811   23.6.15 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס ומכיוון שיש חומר שצריך לסרוק לפנקס נפתח הליך זה מצ"ב בקשה התובענה הוכנס לפנקס ביום 23.6.15 שלום ת"א ת"צ 48491-10-14 לא צוין מס' הבש"א תמיר ראובני נעמן גרופ בע"מ             הצדדים הגישו בקשה להסתלקות מהתובענה מצ"ב הבקשה +החלטת ביהמ"ש מיום 14.6.15 הוכנס לפנקס ביום 23.6.15    
                                   
4810   22.6.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 1136 מכיוון שלא ניתן לסרוק את החומר לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומר מחוזי מרכז לוד ת"צ 30028-04-11 לא צוין מס' הבש"א איל יצחקי, אורלי יצחקי, דניאל אנגל מגדל חברה לביטוח  בע"מ ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב הבקשה וההחלטה הוכנס ביום 22.6.15          
4809   21.6.15  לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 1153 מכיוון שלא ניתן לסרוק לפנקס הישן נפתח הליך זה החומר נסרק לפנקס ביום 21.6.15  מחוזי תל אביב  ת"צ 1634-05-11 לא צוין מס' הבש"א אוהד פינצ'ברסקי, אלעד יצחק ברקאי SONY CORPORATION ואחר'       הצדדים הגישו בקשנ להסדר פשרה מצ"ב בקשה ראשונה והחלטתה ובקשה שניה והחלטתה מיום 3.6.15 הוכנס לפנקס ביום 21.6.15    הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 21.6.15   מצ"ב פס"ד מיום 16.11.15 הוכנס לפנקס ביום 6.12.15  
4808   3.6.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 451 מכיוון שלא ניתן לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זהעל מנת לסרוק חומרים שהגיעו הוכנס לפנקס ביום 2.6.15 מחוזי חיפה ת"צ11018-05-09 לא צוין מס' הבש"א אורנה רייכין, שירלי כספי רוזנטל בתי זיקוק לנפט בע"מ, ישר בן מרדכי       הצדדים הגישו בקשה להסכם פשרה מצ"ב בקשה מוסכמת למתן החלטה הוכנס לפנקס ביום 3.6.15       מצ"ב פרוטוקול מיום 13.2.12 הוכנס לפנקס ביום 3.6.15 הפרוטוקול מתייחס לאיחוד תיקים שמספרם: 379-06, 4195-04-09, 11018-05-09  
4807   6.5.15 לידיעה: התובענה לא נמצאת בפנקס הישן ולא בפנקס הנוכחי הליך זה נפתח על מנת לסרוק חומר חדש שהוגש להסדר פשרה הוכנס ביום 6.5.15 מחוזי תל אביב  ת"צ 18036-06-11 לא צוין מס' הבש"א שולמית צוברי מדינת ישראל - משרד הבריאות       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב בקשה +החלטת ביהמ"ש הוכנס לפנקס ביום 6.5.15          
4806   22.4.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 1109 מכיוון שלא ניתן לסרוק לפנקס הישן נפתח הליך זה עודכן ביום 22.4.15 מחוזי חיפה ת"צ 35334-12-10 לא צוין מס' הבש"א חיים בשן בנק לאומי לישראל בע"מ               מצ"ב פס"ד מיום 11.2.15 הוכנס לפנקס ביום 22.4.15  
4805   10.3.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 747 ומכיוון שלא ניתן לסרוק לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק החלטה מיום 22.2.15  מחוזי חיפה ת"צ 39737-03-10 לא צוין מס' הבש"א יעקוב רון, יעקוב רונית עיריית עכו               מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 22.2.15 הוכנס לפנקס ביום 10.3.15  
4804   15.2.15 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 990 מכיוון שלא ניתן לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זה הוכנס לפנקס ביום 15.2.15 מחוזי ת"א ת"צ40550-12 לא צוין מס' הבש"א אמיר יעקבי, ענת יעקבי עיריית גבעתיים                מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 28.5.12 הוכנס לפנקס ביום 15.2.15  
4803   11.2.15 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס והליך זה נפתח על מנת לסרוק החלטה של ביהמ"ש בגין הסתלקות מהתובענה הוכנס לפנקס ביום 11.2.15 מחוזי ת"א  ת"צ 25666-12-14 לא צוין מס' הבש"א דוד מנור תקשורת ויחסי ציבור בע"מ סלקום ישראל בע"מ               מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 4.2.15  הוכנס לפנקס ביום 11.2.15  
4802   11.2.15 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס הישן ועל מנת לעדכן ולסרוק חומר עדכני נפתח הליך זה הצדדים הגיעו להסדר פשרה הוכנס ביום 11.2.15 ביה"ד האזורי לעבודה חיפה  ע"ב 06\899 לא צוין מס' הבש"א אילן בוסקילה סער ביטחון בע"מ, הסתדרות העובדים הלאומית - האגף לאיגוד מקצועי       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 11.2.15          
4801   20.1.15 לידיעה : לא נמאה התובענה בפנקס הישן ובכל אופן נסרק החומר שהגיע על מנת שהפנקס יהיה מעודכן בנעשה בתיק  מחוזי תל אביב ת"א 2133-06 לא צוין מס' הבש"א שרנוע מכונות ממוחשבות תל אביב בע"מ בנק הפועלים בע"מ ואח'       הצדדים הגישן בקשה להסדר פשרה מצ"ב החלטת ביהמ"ש           
4800   28/12/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן ומכיוון שלא ניתן לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק חומר שהגיע מביהמ"ש הליך מס' 1107 מחוזי תל אביב ת"צ 49552-02-11 לא צוין מס' הבש"א מרדכי ארליך, ישראל ביתן פורקס פלייס בע"מ ואח'               מצ"ב פס"ד מיום 23.12.14 הוכנס לפנקס ביום 28.12.14  
4799   22/12/2014 לידיעה הוגשה בקשה משותפת להסדר פשרה מכיוון שהתובענות נמצאות בפנקס הישן נפתח הליך זה מחוזי תל אביב  ת"צ 1714-08, 1463-09, 1346-08, 1347-08 לא צוין מס' הבש"א עינת קפלן בשארי ואח', אסף ישפה, נעם לוי, מרים קוסטרינסקי ואח' בנק דיסקונט בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ       הצדדים הגישו בקשה משותפת להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 22.12.14   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 22.12.14   מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 16.11.14 הוכנס לפנקס ביום 22.12.14 מצ"ב פס"ד מיום 31.5.15 הוכנס לפנקס ביום 2.6.15
4798   22.12.14 לידיעה התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 735 מכיוון שלא ניתן לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק חומר שהגיע מביהמ"ש. מחוזי מרכז ת"צ 9240-08-09 לא צוין מס' הבש"א גנאור משה, גולדה גרוס, טובה וויס 013 נטוויז'ין , פרטנר תקשורת בע"מ       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 22.12.14   הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשת הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 22.12.14   מצ"ב פס"ד מיום 9.6.15 +בקשה להסדר פשרה ופרסום הודעה הוכנס לפנקס ביום 13.7.15  
4797   3.12.14  לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס בישן בהליך מספר 698 מכיוון שלא ניתן לעדכן ולסרוק בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק החלטה ובקשה להסדר פשרה  מחוזי תל אביב  ת.א. 2205-04 לא צוין מס' הבש"א אסטוריה אינווסטמנטס לימטיד בנק לאומי לישראל בע"מ       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.12.14     הצדדים פירסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.12.14 מצ"ב החלטת ביהמ"ש בעקבות הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 3.12.14  
4796   26/11/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן מכיוון שלא ניתן לעדכן החלטות, פסקי דין הסתלקויות, נפתח הליל זה על מנת לעדכן חומר שהגיע מהצדדים בגין הגשת בסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 26.11.14 ביהמ"ש לעניינים מקומיים חיפה  ת"צ 580-09-09 לא צוין מס' הבש"א חזות בת שבע, לבני שושנה עיריית קרית מוצקין        הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב הבקשה הוכנס לפנקס ביום 26.11.14          
4795   23/10/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 135 מכיוון שלא ניתן לעדכן בפנקס הישן החלטות ולא ניתן לסרוק נפתח הליך זה על מנת לסרוק את ההחלטה והגשת בקשה להסדר פשרה  מחוזי מרכז ת"צ 4558-12-07 לא צוין מס' הבש"א רועי בר טל, נועם לאור  סלקום ישראל בע"מ       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב הבקשה +ההחלטה בתיק הוכנס לפנקס ביום 23.10.14       מצ"ס פס"ד מיום 31.12.14 הוכנס לפנקס ביום 19.1.15  
4794   23/10/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך1060 מכיוון שלא ניתן לעדכן בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את התובענה המתוקנת  מחוזי מרכז ת"צ 27817-02-11 לא צוין מס' הבש"א אמיר ברוט חברת חשמל לישראל בע"מ       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 23.11.14     הצדדים פירסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 23.11.14 מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 30.10.14 הוכנס לפנקס ביום 23.11.14 מצ"ב פס"ד מיום 21.9.15 הוכנס לפנקס ביום 18.10.15
4793   01/10/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 926 מכיוון שלא ניתן לעדכן בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק החלטה בתיק מחוזי חיפה ת"צ 1169-07 לא צוין מס' הבש"א לאה הראל שטראוס מחלבות בע"מ ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה 14.9.14 הוכנס לפנקס ביום 1.10.14          
4792 28/08/2014 07/09/2014 חיוב שלא כדין    מחוזי לוד ת"צ 41622-08-14 לא צוין מס' הבש"א אורית יפת , כפיר יפת עיריית מודיעין- מכבים רעות כל בעלי הנכסים בתחום השיפוט של המשיבה חויבו על ידיה בתשלום ארנונה בגין שטחים המהווים "מחסן" על פי הגדרתו בצו הארנונה.                
4791 20/08/2014 02/09/2014 הפרת חובה חקוקה,  מחוזי מרכז ת"צ 236-09-14 לא צוין מס' הבש"א אורה לפידות רכב ישראל בע"מ לקויי שמיעה שעשו או היו יכולים לעשות שימוש בשירותי המשיבה                 
4790 06/08/2014 31/08/2014 חוק הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון מחוזי תל אביב  ת"צ 2158-08-14 לא צוין מס' הבש"א זוהר סלע חוות הבופלו בע"מ כל הצרכנים אשר רכשו את מוצריה של הנתבעת בפרט המוצרים המכונים "יוגורט בופאלו 5% שומן BIO ו "יוגורט בופאלו 1.5 שומן BIO של המשיבה      הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 25.5.16       מצ"ב פס"ד מיום 12.4.16 הוכנס לפנקס ביום 25.5.16  
4789 13/08/2014 31/08/2014 הטעיה, עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, הפרת חובת הגילוי, הפרת הוראות לחוק המכר, הפרת החובה לקיים חוזה בתום לב, עוולת הפרת חובה חקוקה, עוולת הרשלנות, עשיית עושר ולא במשפט. מחוזי תל אביב ת"צ 18847-08-14 לא צוין מס' הבש"א אופיר לב דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ כל אדם אשר נגרם לו נזק כספי עקב אי קבלת ההנחה המובטחת למחזיקי ה"ספידומט"     הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 26.8.19   הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 26.8.19   מצ"ב החלטה מיום 4.6.19 הוכנס לפנקס ביום 26.8.19  
4788 18/08/2014 31/08/2014 לידיעה: מכיוון שהתובענה נמצאת בפנקס הישן לא ניתן לסרוק החלטות ופס"ד ולכן נפתח הליך זה על מנת לסרוק פס"ד בתובענה  מחוזי מרכז ת"צ 10601-08-10 לא צוין מס' הבש"א דוד רזניק  פלאפון תקשורת בע"מ                 מצ"ב פס"ד מיום 18.8.14 איחוד תיקים מבחינת פס"ד 19997-07-10, 15824-07-10
4787 19/08/2014 24/08/2014 גביית מס שלא כדין  מחוזי באר שבע ת"צ 28793-08-14 לא צוין מס' הבש"א בוטיק הפיתות (אשדוד) יובלים אשדוד בע"מ כל המפעלים אשר חוייבו באגרת שפכים חריגים או אסורים ע"י הנתבעת בהסתמך על הדיגום  הראשון שנערך למפעל                 
4786 21/08/2014 24/08/2014 כספית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה מחוזי חיפה ת"צ 31871-08-14 לא צוין מס' הבש"א נזאר אבו אלהיגא פרשמקרט בע"מ, בר כל בע"מ  כלל הלקוחות אשר ביקרו בעסק המשיבה במשך שבע השנים האחרונות והמשיבה לא יישמה לגביהם את חוק בנינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)              מצ"ב פס"ד מיום 6.11.14 הוכנס לפנקס ביום 23.11.14 מצ"ב פס"ד מיום 17.12.14 הוכנס לפנקס ביום 28.12.14
4785 21/08/2014 24/08/2014 כספית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה מחוזי חיפה ת"צ 31903-08-14 לא צוין מס' הבש"א חוסין גרבאן פוליצר חדרה (1982) בע"מ כלל הלקוחות אשר ביקרו בעסק המשיבה במשך שבע השנים האחרונות והמשיבה לא יישמה לגביהם את חוק בנינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)              מצ"ב פס"ד מיום 6.11.14 הוכנס לפנקס ביום 23.11.14  
4784 21/08/2014 24/08/2014 כספית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה מחוזי חיפה  ת"צ 31932-08-14 לא צוין מס' הבש"א עומר עאמר נתיב החסד - סופר החסד בע"מ, הסטוק יוקנעם בע"מ כלל הלקוחות  אשר ביקרו ורכשו מוצרים בסניפי המשיבות במשך שבע השנים האחרונות והמשיב לא יישם לגביהם את חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)             מצ"ב פס"ד מיום 6.11.14 הוכנס לפנקס ביום 23.11.14 מצ"ב פס"ד לגבי המשיבה מס' 1 הוכנס לפנקס ביום 3.2.15
4783 18/08/2014 24/08/2014 גביית תשלומים ביתר, ושלא כדין,  מחוזי חיפה  ת"צ 27035-08-14 לא צוין מס' הבש"א אמין כיוף מותעב מועצה מקומית עוספיא כל תושבי עוספיא אשר חוייבו במהלך השנתיים האחרונות באגרת אכיפה \גבייה אשר כללו תוספת של מס ערך מוסך על התעריפים הנקובים בתקנות הגבייה             מצ"ב פס"ד מיום 23.11.15 הוכנס לפנקס ביום 10.12.15  
4782 17/8/142 21/08/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן ולא ניתן לעדכן החלטות ולסרוק בפנקס הישן ולכן נפתח הליך זה על מנת לסרוק חומר החלטה מיום 17.8.14 הונכס לפנקס ביום 21/8/14 מחוזי תל אביב  ת"צ 1791-08 לא צוין מס' הבש"א יוליאנה גולדשטיין פלאפון תקשורת בע"מ               מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 17.8.14 הוכנס לפנקס ביום 21.8.14  
4781 20/08/2014 20/08/2014 כספית נזקית , חוק הגנת הצרכן מחוזי ירושלים  ת"צ 29957-08-14 לא צוין מס' הבש"א שחר לוי  שופרסל בע"מ לקוחות המשיבה שקנו מוצרי מזון והמשיבה לא סימנה מוצרים אלה כנדרש בתקנות הגנת הצרכן             מצ"ב פס"ד מיום 26.1.15 הוכנס לפנקס ביום 29.1.15  
4780 20/08/2014 20/08/2014 כספית נזקית, חוק הגנת הצרכן מחוזי ירושלים  ת"צ 29986-08-14 לא צוין מס' הבש"א ח'לדון נג'ם סופר ספיר בע"מ לקוחות המשיבה שקנו מוצרי מזון והמשיבה לא סימנה מוצרים אלה כנדרש בתקנות הגנת הצרכן             מצ"ב פס"ד מיום 18.10.15 הוכנס לפנקס ביום 1.11.15  
4779 20/08/2014 20/08/2014 כספית, נזקית, חוק הגנת הצרכן מחוזי ירושלים  ת"צ 30023-08-14 לא צוין מס' הבש"א שחר לוי מגה קמעונאות בע"מ לקוחות המשיבה שקנו מוצרי מזון והמשיבה לא סימנה מוצרים אלה כנדרש בתקנות הגנת הצרכן                
4778 20/08/2014 20/08/2014 כספית, נזקית, חוק הגנת הצרכן מחוזי ירושלים  ת"צ 30044-08-14 לא צוין מס' הבש"א תא'בת אבו נאב רמי לוי שווק השקמה בע"מ  לקוחות המשיבה שקנו מוצרי מזון והמשיבה לא סימנה מוצרים אלה כנדרש בתקנות הגנת הצרכן             מצ"ב החלטה מיום 17.8.15 הוכנס לפנקס ביום 18.10.15  
4777 18/08/2014 20/08/2014 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חוזה, חוסר תום לב בקיום חוזה, רשלנות,  מחוזי מרכז ת"צ 25595-08-14 לא צוין מס' הבש"א מר דב פרי ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ ואח' כל לקוח של המשיבה שהינו אזרח ותיק כהגדרת המונח בחוק האזרחים הותיקים, אשר רכש מהמשיבה ו\או מי מטעמה כרטיס כניסה לסרט ישראלי כהגדרת המונח בתקנות האזרחים הותיקים באמצעות אתר האינטרנט של המשיבה או  באמצעות שירות טלפוני ולא קיבל הנחת אזרח ותיק....     הצדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב בקשה +החלטת ביהמ"ש מיום 11.8.15 הוכנס לפנקס ביום 16.8.15 איחוד תיקים עם תיק 4850-09-14       מצ"ב פס"ד מיום 4.11.15 הוכנס לפנקס ביום 19.11.15  
4776 13/08/2014 20/08/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן ומכיוון שלא ניתן לסרוק חומר לפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החלטת ביהמ"ש והבקשה לאישור הסדר פשרה  מחוזי ירושלים  ת"צ 305-08 לא צוין מס' הבש"א חנוך כהן ואח' מועצה מקומית מבשרת ציון        הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב הודעה מוסכמת מטעם הצדדים הוכנס לפנקס ביום 20.8.14         מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 13.8.14
4775 17/08/2014 20/08/2014 גבית מס שלא כדין, גביית תשלומים ביתר,  מחוזי תל אביב ת"צ 24255-08-14 לא צוין מס' הבש"א שותפות אחים אסא ייצור מברשות עיריית תל אביב יפו כלל הנישומים בתחום שיפוט העירייה אשר נשלחה להם הודעת תיקון שומה במהלך שנת הכספים בתחולה למפרע ביחס לתקופה הקודמת להודעת תיקון השומה וזאת במהלך 24 החודשים שטרם הגשת תובענה זו תיקון השומה יכול שיתבצע בדרך שינוי סיווג הגדלת שטח החיוב או ביטול פטור                
4774 11/08/2014 19/08/2014 הפרת חוק הגנת הצרכן, רשלנות, , הטעיה, עושק ע"פ חוק החוזים, חוסר תום לב, תרמית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה מחוזי מרכז ת"צ 12845-08-14 לא צוין מס' הבש"א רעי לוי או.פי.אס.אי (שינוע בינ"ל) בע"מ כל לקוח אשר חויב ע"י המשיבה עבור עמלת שחרור טובין מרשויות המכס ברשימון  קולקטיבי מבלי שהמשיבה קיבלה הסכמתו המפורשת מראש לרכישת שרות זה ו\או מבלי שניתנה לו האפשרות שלא לרכוש שרות זה מהמשיבה בהפרדה משירותי השילוח המסופקים על ידה ולא קיבל החזר מלא בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מאת המשיבה עבור החיובים שנגבו ממנו שלא כדין בגין שירות זה.         מצ"ב הודעה בגין אישור התובענה  בצירוף החלטת ביהמ"ש המורה על אישור הפרסום וההגשה החלטה מיום 12.3.15+16.3.15 הוכנס לפנקס ביום 26.3.15      
4773 18/08/2014 19/08/2014 חוזית נזקית עשיית עושר ולא במשפט הגנת הצרכן מחוזי תל אביב  ת"צ 59092-07-14 לא צוין מס' הבש"א אמיר זיו בבילון בע"מ כל לקוחות ו\או מנויי אתר האינטרנט של חברת בבילון  בע"מ אשר רכשון ממנה מנוי לתוכנת תרגום בבילון 10 מסוג CLASSIS לתקופה קצובה של חודש ימים החל מיום 10.1.09 או מהיום הספציפי בו הוצעה למכירה על ידי המשיבה סוג המנוי הנ"ל בשנת 2009 לפי המוקדם ואשר מנויים חודש באופן אוטומטי לתקופה נוספת ו\או לתקופות נוספות שלא בהסכמתם וללא אישורם מראש             מצ"ב פס"ד מיום 4.3.15 הוכנס לפנקס ביום 12.3.15  
4772 06/08/2014 19/08/2014 חוק הגנת הצרכן והפרת הוראות סעיפי תקנים רשמיים  מחוזי תל אביב  ת"צ 2122-08-14 לא צוין מס' הבש"א שלי כץ גבינות עמיר ניצן בע"מ כל הצרכנים אשר רכשו את מוצרי המשיבה המכונים "חמאה עירונית"                 
4771 11/08/2014 19/08/2014 לא מצויין במפורש בבקשת התובענה  מחוזי חיפה ת"צ 11916-08-14 לא צוין מס' הבש"א רון ברנט - חברת עורכי דין (2002) מדינת ישראל  - מערכת בתי משפט כל מי שהגיש שטר לביצוע בלשכת הוצאה לפועל ו\או הגיש תביעה לסכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל ואשר החייב או הנתבע  היגש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לבקשה לתביעה לסכום קצוב וההתנגדות התקבלה              מצ"ב פס"ד מיום 1.2.15 הוכנס לפנקס ביום 16.2.15  
4770 06/08/2014 17/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הטעיה, רשלנות מחוזי מרכז ת"צ 3101-08-14 לא צוין מס' הבש"א יהושע פרנקל סאן אויל עיבוד ושיווק שמני מאכל בע"מ, אנטואן שוקחה ובניו בע"מ, של-בר 2000 , י.אור-פז ניהול ואחזקות בע"מ כל אדם ו\או תאגיד אשר רכש ו\או צרך ב-7 השנים  האחרונות שמן הנארז ו\או ממולא ו\או מיוצר ו\או מיובא ו\או משווק על ידי המשיבה 1 כשמן "קנולה" (לפתית) בעוד שאין מדובר בשמן קנולה ו\או אין הוא עומד בדרישות שונות. ישנן מס' קבוצות לגבי כל משיבה ומשיבה...מפורט בבקשת התובענה                 
4769 13/08/2014 13/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הפרת סעיפים לחוק הפיקוח לשירותים פיננסיים, הפרת חובת תום הלב, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט מחוזי ירושלים  ת"צ18243-08-14 לא צוין מס' הבש"א יונתן ועקנין הכשרה חברה לביטוח בע"מ כלל לקוחות המשיבה אשר היו מבוטחים שלה בשבע השנים האחרונות ואשר רכשו ממנה פוליסת ביטוח חיים לצורך ביטוח הלוואת משכנתא אותה נטלו באחד מהבנקים למשכנאות ואשר כתוצאה מקביעת המשיבה ומשיקוליה סכום הביטוח ממנו נגזרות פרמיות הביטוח שנדרשו לשלם בשבע השנים האחרנות על על יתרת ההלוואה בבנק וכתוצאה מכך שילמו המבוטחים תשלומי יתר בגין ביטוחי חיים למשכנתא אותה נטלו.                
4768 12/08/2014 13/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הפרת חוק המכר, הטעיה הפרת חובת הגילוי, הפרת חובת פקודת הנזיקין פגיעה באוטונומיה, עשיית עושר ולא במשפט, חוק החוזים,  מחוזי תל אביב  ת"צ 15155-08-14 לא צוין מס' הבש"א נטלי גולדרינג שופרסל בע"מ   כל מי שרכש מהמשיבה מארזי פיתות ארוזים מראש אשר לא סומנו בתאריך יצור ו\או בתאריך אחרון לשיוק                
4767 13/08/2014 13/08/2014 הפרת חובה חקוקה, התעשרות שלא כדין, חריגה מסמכות, רשלנות מחוזי תל אביב  ת"צ 17506-08-14 לא צוין מס' הבש"א בן כנען מיכל עיריית רמת השרון כל מי שנדרש לשלם למשיבה קנסות חניה ובנוסף לכך נדרש לשלם ו\או שילם למשיבה הוצאות גביה או הוצאות פעולה בגין אמצעי אכיפה שהופעלו מכוח פקודת המסים...                
4766 12/08/2014 13/08/2014 הפרת צו הגנת הצרכן, הפרת תקנות בריאות הציבור (מזון)(סגירה של אריזות מזון) הפרת חובה חקוקה, הטעיה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה באוטונומיה  מחוזי תל אביב  ת"צ 15173-08-14 לא צוין מס' הבש"א תום דהן א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ, י.את א ברמן בע"מ כל מי שרכש בסניפי המשיבה 1 פיתות ולחמניות ארוזים מראש אשר לא סומנו כדין וכל מי שרכש פיתות ולחמניות מתוצרת המשיבה 2 בכל מקום שהוא אשר לא סומנו בתאריך תפוגה                
4765 12/08/2014 13/08/2014 הפרת צו הגנת הצרכן, הפרת תקנות בריאות הציבור (מזון)(סגירה של אריזות מזון) הפרת חובה חקוקה, הטעיה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה באוטונומיה  מחוזי תל אביב ת"צ15209-08-14 לא צוין מס' הבש"א יובל לב רמי לוי שווק השקמה בע"מ  כל מי שרכש מהמשיבה פיתות עוגות ולחמניות ארוזים מראש אשר לא סומנו כדין             מצ"ב פס"ד מיום 28.10.15 הוכנס לפנקס ביום 19.11.15  
4764 12/08/2014 13/08/2014 הפרת צו הגנת הצרכן, הפרת תקנות בריאות הציבור (מזון)(סגירה של אריזות מזון) הפרת חובה חקוקה, הטעיה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה באוטונומיה  מחוזי תל אביב ת"צ 15256-08-14 לא צוין מס' הבש"א יניב מדמון ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ  כל מי שרכש מהמשיבה מארזי פיתות עוגיות ולחמניות ארוזים מראש אשר לא סומנו כדין                
4763 13/08/2014 13/08/2014 עשיית עושר ולא במשפט, חוק הגנת הצרכן, נזיקית מחוזי ירושלים  ת"צ 17812-08-14 לא צוין מס' הבש"א ראניה תלחמי שקדיה גבע תעשיות בע"מ, חברת בני חנא שמשום בע"מ, חברת סולימני - בראל אריזות מזון בע"מ כלל הלקוחות של המשיבות אשררכשו גרגירי אורז מעובד אשר נמכרים ו\או משווקים ו\או נארזים על ידי המשיבות בניגוד להוראות תקן ישראלי רשמי מספר 1208 "אורז מעובד"             מצ"ב פס"ד חלקי החל מיום 14.1.15 הוכנס לפנקס ביום 19.1.15 מצ"ב פס"ד מיום 27.2.15 הוכנס לפנקס ביום 10.3.15
4762 12/08/2014 13/08/2014 עשיית עושר ולא במשפט, חוק הגנת הצרכן, נזיקית מחוזי לוד ת"צ 15369-08-14 לא צוין מס' הבש"א עבדאללה עפיפי עטרת תעשיות (1996) בע"מ ואח'  כלל הלקוחות של המשיבות אשר רכשו משנת 2006 מוצרים מהמשיבות שעליהם חלות תקנות בריאות הציבור (מזון) סימון אזהרה מסכנת חנק והמשיבות לא יישמו אלו עליהם             מצ"ב פס"ד מיום 3.3.15 הוכנס לפנקס ביום 10.3.15  
4761 12/08/2014 13/08/2014 עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה. מחוזי לוד ת"צ 15334-08-14 לא צוין מס' הבש"א האני חנא קוסט 365 בע"מ  כלל לקוחות אשר רכשו את מוצריהם מהמשיבה מיום הקמתה והמשיבה לא יישמה לגביהם את חוק בנינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)             מצ"ב פס"ד מיום 29.12.14 הוכנס לפנקס ביום 19.1.15  
4760 12/08/2014 13/08/2014 עשיית עושר ולא במשפט, חוק הגנת הצרכן, נזקית מחוזי לוד לא צוין מס' הבש"א לא צוין מס' הבש"א ניזאר טנוס  פלג ניל בע"מ כלל הלקוחות של המשיבה אשר קיבלו שוברי זיכוי מסניפי המשיבה החל מיום 1.5.12 עת כניסת התיקון 32 לחוק הגנת הצרכן לתוקף             מצ"ב פס"ד מיום 23.12.14 הוכנס לפנקס ביום 18.1.15  
4759 11/08/2014 12/08/2014 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חוזה, חוסר תום לב בקיום חוזה, רשלנות,  מחוזי מרכז ת"צ 13006-08-14 לא צוין מס' הבש"א לירון טל   די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ לקוחות YES בשבע השנים האחרונות שעברו דירה ושYES גבתה מהם תשלום בגין צפייה בשידוריה בעבור תקופה שבין מועד עזיבת הדירה הישנה ועד למועד התקנת השירותים בדירה החדשה.     מצ"ב בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 20.4.16       מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 28.3.16 הוכנס לפנקס ביום 20.4.16 מצ"ה החלטה מיום 9.4.16 הוכנס לפנקס ביום 20.4.16
4758 24/07/2014 12/08/2014 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה ותרמית מחוזי תל אביב  ת"צ 47793-07-14 לא צוין מס' הבש"א דנה מרדכי דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו גבינה לבנה רכה 5% במשקל של 500 ג' או "מצרך דומה" או כל מצרך מפוקח אחר במחיר העולה על המחיר המפוקח כפי שנקבע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים              מצ"ב פס"ד מיום 9.2.15 הוכנס לפנקס ביום 16.2.15  
4757 30/07/2014 12/08/2014 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה ותרמית מחוזי תל אביב  ת"צ 59029-07-14 לא צוין מס' הבש"א אוריין מאמו י.נ. דיזינגוף בע"מ כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו מיכל קרטון שמנת מתוקה 38% 250 מ"ל מתוצרת "תנובה" או כל מצרך מפוקח אחר במחיר העולה על המחיר המירבי כפי שנקבע בהתאם להוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים                 
4756 10/08/2014 12/08/2014 הטעיה צרכנית, הפרת חובה חקוקה בשל שיווק מוצרים בעלי תוקף קצר במסגרת מכירה מיוחדת  מחוזי חיפה ת"צ 9781-08-14 לא צוין מס' הבש"א חיים אלמלם יינות ביתן בע"מ כלל לקוחות המשיבה ובכללם אלו אשר רכשו מוצרי מזון בעלי תוקף קצר אצל המשיבה ואשר נגרם להם נזק בגין אי גילוי מידע זה              מצ"ב פסק דין מיום 12.2.15 הוכנס ביום 25.2.15  
4755 06/08/2014 11/08/2014 הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, הפרת החובה  לקיים חוזה בתום לב , עוולת הפרת חובה חקוקה, עוולת הרשלנות, עוולת התרמית, עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה באוטונומיה  שלום כפר סבא ת"צ 2293-08-14 לא צוין מס' הבש"א ברנס דיקלה סבון של פעם (2000) בע"מ כלל הלקוחות אשר מימשו שובר זיכוי שהונפק להם בסניפי המשיבה בישראל בעסקה שמחירה נמוך מהסכום הנקוב בשובר וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם ולא קיבלו את העודף במזומן אלא בשובר זיכוי שהונפק להם על ההפרש             מצ"ב החלטה מיום 4.9.15 הוכנס לפנקס ביום 20.9.15  
4754 06/08/2014 11/08/2014 הטעיה, מצג שווא. מחוזי מרכז ת"צ 2529-08-14 לא צוין מס' הבש"א יצחק דהן, שלי שוורצבאום, אריה שוורצבאום אוטו סנטר שותפות מוגבלות כל צרכן אשר נחשף לפרסומת או מצג מטעם המשיבה לעניין הצעה לרכישת רכב משומש אשר כלל התייחסות לשווי הרכב בהתאם למחירון לוי יצחק בכל מקרה בו השווי שהוצג לא שיקף את השווי האמיתי בהתאם למחירון זה, כל צרכן בישראל אשר רכש מהמשיבה רכב משומש לאחר שהוצג לו מצג לפיו שווי רכב בהתאם למחירון לוי יצחק גבוה משוויו האמיתי של אותו רכב לפי מחירון זה.                
4753 03/08/2014 10/08/2014 עילות נזקיות, הפרת חובה חקוקה, ו\או רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט מחוזי תל אביב  ת"צ 589-08-14 לא צוין מס' הבש"א יעל דקל, מירב פינץ סופר פארם (ישראל) בע"מ, ניו פארם דראגסטורס בע"מ, מרב - מזון כל בו בע"מ כלל הלקוחות של המשיבה אשר ערכו קניות בסניפי המשיבה בהם לא הותקנו במקום נראה וגלוי לעין מתקני שתיה למים צוננים כמתחייב על פי דין             מצ"ב פס"ד מיום 21.3.16 הוכנס לפנקס ביום 30.3.16 מצ"ס פס"ד מיום 15.6.16 הוכנס לפנקס ביום 23.6.16
4752 29/07/2014 10/08/2014 חוק החוזים, חוק הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, פקודת הנזיקין,  מחוזי חיפה ת"צ 56194-07-14 לא צוין מס' הבש"א רונן מאיוסט פלאפון תקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ, הוט מובייל בע"מ, גולן טלקום בע"מ כלל לקוחות הנתבעות אשר עשו שימוש בשירות 144 ו\או 1344 לבירור מספרי טלפון בתשלום של לקוחות ומינויים אצל הנתבעות 1-4 בין השנים 2007-2014             מצ"ב פס"ד מיום 15.3.15 הוכנס לפנקס ביום 26.3.15  
4751 07/08/2014 10/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הפרת התקנים, הטעיות צרכניות. מחוזי מרכז ת"צ 8458-08-14 לא צוין מס' הבש"א נועם בן צבי י.אור-פז ניהול ואחזקות בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם "שמן קנולה מזוכך" (באריזת 1 ליטר) המיוצר ו\או ממולא ו\או משווק על ידי מי מהמשיבות              מצ"ב פס"ד מיום 24.3.15 הוכנס לפנקס ביום 24.3.15  
4750 07/08/2014 10/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הפרת התקנים, הטעיות צרכניות. מחוזי מרכז ת"צ 8186-08-14 לא צוין מס' הבש"א קרני שרון סאן אויל - עיבוד ושיווק שמני מאכל בע"מ, אנטואן שוקחה ובניו בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם "שמן קנולה מזוכך" (באריזת 1 ליטר) המיוצר ו\או ממולא ו\או משווק על ידי מי מהמשיבות                 
4749 28/07/2014 07/08/2014 הפרה: חוק הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, צו הגנת הצרכן, תקן ישראלי מחוזי תל אביב ת"צ 52426-07-14 לא צוין מס' הבש"א כרמית בן פנחס יוניליוור ישראל מזון בע"מ כל הצרכנים אשר רכשו את מוצרי המשיבה מסדרת "מיוקל"              מצ"ב החלטה מיום 2.6.15 הוכנס לפנקס ביום 10.6.15  
4748 05/08/2014 07/08/2014 הפרה של חוק הבנקאות, הפרת חובת אמונים , הפרת חוק ההגבלים העסקיים  מחוזי תל אביב  ת"צ 1302-08-14 לא צוין מס' הבש"א תועלת לציבור (ע"ר) בנק הפועלים בע"מ ואח' כל אותם אנשים או יושויות משפטיות אשר השתמשו בשירותי הבנקים לשם העברה ו\או טיפול אחר במטבע חוץ וכן כלל הציבור בישראל אשר נפגע באופן ישיר ועקיף מההפרות דנן                
4747 30/07/2014 04/08/2014 הפרת חוזה, הטעיה, הפרת חובת הגלוי, וחוסר תום לב, עשיית עושר ולא במשפט, מצג שווא רשלני, הפרת חובה חקוקה,  מחוזי מרכז ת"צ 58140-07-14 לא צוין מס' הבש"א ענת שחר י.ש.ר.א.ר יבוא ושיווק באילת בע"מ ואח' כלל צרכני המשיבים אשר רכשו גומיות משחק באריזה הממותגת LOOM BANDZ עליה הודפסו המילים INCLUDING 600 BANDS              מצ"ב פס"ד מיום 21.2.16 הוכנס לפנקס ביום 6.3.16  
4746 04/08/2014 06/08/2014 הפרת חובת הגילוי והדיווח, רשלנות, הפרת חובה חקוקה, הפרתחובת תום הלב מחוזי תל אביב  ת"צ 711-08-14 לא צוין מס' הבש"א מינוריטי קפיטל בע"מ ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה1988 בע"מ ואח' כל מי שהחזיק בנייר ערך חברת ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ בערב יום 19 במאי 2014 למעט המשיבים ו\או מי מטעמם                 
4745   04/08/2014 לידיעה מכיוון שהתובענה לא נמצאה לא בפנקס הישן ולא בחדש נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומר בגין הגשת בקשה להסדר פשרה מצ"ב גם התובענה שהוגשה בזמנו על מנת שתישמר עם פתיחת הליך זה הוכנס לפנקס ביום 4.8.14 מחוזי תל אביב ת"צ 43065-03-13 לא צוין מס' הבש"א הצלחה התנועה הצרכנית לקידום החברה כלכלית הוגנת (ע"ר) PERRIGO COMPANY       הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 4.8.14     הצדדים פרסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 4.8.14    
4744 15/07/2014 04/08/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 789 ולא ניתן לעדכן החלטות בפנקס ולכן נפתח הליך זה על מנת לעדכן החלטה זו ולסרוק את החומר הוכנס לפנקס 4.8.14  מחוזי תל אביב  ת"צ 44211-05-10 לא צוין מס' הבש"א עמית כהן חב' פרטנר תקשורת בע"מ               מצ"ב פס"ד מיום 15.7.14 הוכנס לפנקס ביום 4/8/14  
4743 09/07/2014 04/08/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך מס' 1138 ולא ניתן לעדכן בפנקס הישן החלטות ופסקי דין ולכן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומר בגין החלטה שניתנה ביום 9.7.14 הוכנס לפנקס ביום 4/8/14 מחוזי תל אביב  ת"צ 6070-04-11  לא צוין מס' הבש"א שמואל אלון , שמואלה אלון  קלאב הוטלס אינטרנשיונלס בע"מ ואח'               מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 9.7.14 ההחלטה היא גם עבור ת"צ 2020-09 הוכנס לפנקס ביום 4.8.14  
4742 23/07/2014 04/08/2014 לידיעה: התובענה לא נמצאה בפנקס הישן ולכן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את החומר שהוגש לביהמ"ש הוכנס לפנקס ביום 4.8.14 מחוזי ת"א  ת"צ 2359-04 לא צוין מס' הבש"א נינה אוחנה ואח' MERCK SHARP & DOHME ואח'       הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה מצ"ב החלטת ביהמ"ש +הבקשה המתוקנת הוכנס לפנקס ביום 4/8/14          
4741 15/06/2014 04/08/2014 לידיעה: התובענה נמצאת בפנקס הישן בהליך 707 מכיון שלא ניתן לעדכן החלטות בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לסרוק את הבקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס 31.7.14  מחוזי תל אביב  ת"צ 31801-12-09 לא צוין מס' הבש"א ליאור שירי גלובוס גרופ בתי קולנוע (1983) בע"מ, גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ, גלובוס מקס בע"מ       הצדדים הגישו בקשה מתוקנת להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 4.8.14          
4740 31/07/2014 04/08/2014 לידיעה: מכיוון שהתובענה לא נמצאה בפנקס הישן נפתח הליך זה על מנת לפרסם את החלטת ביהמ"ש מיום 31.7.14  מחוזי תל אביב ת"צ 12023-01-10 לא צוין מס' הבש"א איילת שולמן ת.י. תאטראות 2004 בע"מ       הצדדים הגישו בקשה מתוקנת להסדר פשרה מצ"ב החלטת ביהמ"ש והעתק הבקשה הוכנס לפנקס ביום 4.8.14          
4739     חסר אישור פתיחת  תיק                            
4738 28/07/2014 03/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הטעיה רשלנות עשיית עושר מחוזי חיפה ת"צ 52469-07-14 לא צוין מס' הבש"א קרן מגן שופרסל בע"מ, מגה קמעונאות בע"מ כל מי שרכש במרכולי המשיבות מוצרי גלידה מסוגים שונים כדוגמת גלידות שלגונים קרחונים שמחירם לא סומן בהתאם לחובה הקבועה בדין     הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 18.1.15       מצ"ב פס"ד מיום 2.3.15 הוכנס לפנקס ביום 10.3.15  
4737 20/07/2014 03/08/2014 הפרת חובה חקוקה, הטעיה, רשלנןת עשיית עושר מחוזי תל אביב  ת"צ 50753-07-14 לא צוין מס' הבש"א יונתן יצחק הררי ביי מי טכנולוגיות בע"מ כל מי שרכש או החזיק בשוברי שי שהנפיקה המשיבה החל מיום 1.5.12             מצ"ב פס"ד מיום 7.1.15 הוכנס לפנקס ביום 19.1.15  
4736 30/07/2014 03/08/2014 הפרת חובה חקוקה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, דיני החוזים הכלליים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מחוזי תל אביב  ת"צ 58771-07-14 לא צוין מס' הבש"א יוליוס מלק הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ כלל לקוחות של המשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ועד מועד אישורה שביקרו בסניפי המשיבה ששטחם עולה על 350מ"ר     הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 20.9.15   הצדדים פירסמו הודעה בגין הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 20.9.15   מצ"ב פס"ד מיום 4.4.16 הוכנס לפנקס ביום 20.4.16  
4735 28/07/2014 03/08/2014 גביית תשלומים ביתר מחוזי מרכז ת"צ 54621-07-14 לא צוין מס' הבש"א טטאינה שוורץ עיריית מודיעין מכבים רעות כל מחזיקי הנכסים בתחום שטח שיפוטה של מועצה מקומית מבשרת ציון אשר חויבו בארנונה ואגרת שמירה בגין הכנס  המוחזק על ידם עבור ימים בהם כלל לא החזיקו בנכס וחרף זאת חויבו בפועל                
4734 31/07/2014 03/08/2014 רשלנות הפרת חובה חקוקה, הטעיה, אי גילוי  מחוזי תל אביב ת"צ 60663-07-14 לא צוין מס' הבש"א ציון תייר, איתי השקד בע"מ א.דורי בניה בע"מ ואח' כל מי שרכש או מכר ניירות ערך של החברה בתקופת ההטעיה למעט המשיבים ו\או מי מטעמם                
4733 29/07/2014 03/08/2014 פרסום פרט מטעה, עילה על יסוד לחוק ניירות ערך, רשלנות ומצג שווא רשלני, הפרת חובה חקוקה,  מחוזי תל אביב  ת"צ 55869-07-14 לא צוין מס' הבש"א קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ פוטומדקס אינק, ד"ר דולב רפאלי, מר דניס מגראת' מי שרכשו את מניות של החברה בתקופה הרלבנטית לתביעה ושילמו מחיר מופקע שלא שיקף את המצב לאשורו                
4732 30/07/2014 03/08/2014 הפרת חובות חקוקות, תקנות בריאות הציבור, צו הגנת הצרכן, התעשרות שלא כדין,  מחוזי מרכז ת"צ 58295-07-14 לא צוין מס' הבש"א משה רוזפלד ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ, כהן מחסני השוק בע"מ כל מי שרכשו בחנויות המשיבות מוצרי מזון שנמכרו בתפזורת ושמשקל אריזתם נכלל במשקל המוצר שבגינו חויבו בתשלום למשיבות או מי מהן      הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 8.2.16       מצ"ב החלטה מיום 25.1.16 הוכנס לפנקס ביום 8.2.16  
4731 29/07/2014 31/07/2014 רשלנות, הפרת חוקה חקוקה,  מחוזי תל אביב ת"צ 57346-07-14 לא צוין מס' הבש"א מאיר אזנקוט א.דורי בניה בע"מ ואח' כל מי שרכש מניות של החברות אחת מן המשיבות 1-2 במהלך תקופת ההטעיה והחזיק את המניות שרכש בתקופת הילוי למעט המשיבים ו\או מי מטעמם                
4730 29/07/2014 31/07/2014 אי עידכון שינוי המדד השלילי דבר שגרם לגביית יתר בניגוד לחוק  מחוזי חיפה ת"צ 56522-07-14 לא צוין מס' הבש"א אמל גדיר מועצה מקומית ביר אל מכסור כלל לקוחותיה של המשיבה אשר פרטיותם נפגעה ללא הסכמתם בדרך של צילומים במצלמות מעקב ו\או אבטחה בשעת היותם נמצאים ושוהים במשרדי המשיבה              מצ"ב פס"ד מיום 8.12.14 הוכנס לפנקס ביום 17.12.14  
4729 29/07/2014 31/07/2014 אי התקנת והצבת מתקן מים לצרכנים במקום נגיש ומרכי שנראה לעין  מחוזי חיפה ת"צ 56477-07-14 לא צוין מס' הבש"א עורסאן עיאשי גמה דיל עכו בע"מ, סטופ מרקט מרכולים בע"מ כלל הלקוחות אשר ביקרו ורכשו מוצרים בסניפי המשיב והמשיב לא יישם לגביהם את חוק בניינים ציבורים (מתקני שתייה למים צוננים)             מצ"ב פס"ד מיום 5.3.15 מיום 24.3.15 מצ"ב פס"ד מיום 18.3.15 הוכנס לפנקס ביום 30.3.15
4728 29/07/2014 31/07/2014 אי הצבת שילוט אזהרה בכניסה ראשית או בסמוך למצלמות מעקב והכל בניגוד לחוק מחוזי חיפה  ת"צ 56388-07-14 לא צוין מס' הבש"א באסם כבהא מועצה מקומית בסמ"ה כפר ברטעה נישומים בתחום שיפוטה של המשיבה אשר חויבו בתשלומי ארנונה והמסים לפי תעריפים אשר לא עודכנו בהתאם למדדים שליליים                
4727 21/07/2014 30/07/2014 הטעייתם של ציבור הצרכנים וכן הכשלת המשיבה את התובע ושאר חברי הקבוצה המיוצגת  מחוזי חיפה ת"צ40623-07-14 לא צוין מס' הבש"א אפרים זמיר סוגת תעשיות בע"מ, ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ כל הצרכנים ציבוןר רוכשי המוצר הידוע אשר רכשו ו\או צרכו את המוצר החל ממועד שיווקו ומכירתו ו\או לחילופין                
4726 21/07/2014 30/07/2014 הטעייתם של ציבור הצרכנים וכן הכשלת המשיבה את התובע ושאר חברי הקבוצה המיוצגת בניגוד להוראות הדין מחוזי חיפה  ת"צ 40540-07-14 לא צוין מס' הבש"א ארגמן עדי מלח הארץ אילת בע"מ, שופרסל בע"מ כל הצרכנים ציבור רוכשי המוצר הידוע אשר רכשו ו\או צרכו את המוצר החל ממועד שיווקו ומכירתו ו\או לחלופין במהלך 7 שנים עובר להגשת התובענה.                
4725 30/07/2014 30/07/2014 הפרת חובת הגילוי מכוח דיני ניירות ערך, הפרת חובה חקוקה,  מחוזי תל אביב ת"צ 58065-07-14 לא צוין מס' הבש"א עזרא מוראד קבוצת א.דורי בע"מ ואח' כל מי שרכש מניות של החברה במהלך תקופת ההטעיה והחזיק את המניות שרכש במהלך תקופת הגילוי למעט המשיבים ו\או מי מטעמם                
4724 24/07/2014 30/07/2014 גביית תשלומים ביתר, ולא כדין,  מחוזי חיפה  ת"צ 48262-07-14 לא צוין מס' הבש"א אמין כיוף מותעב מועצה מקומית עוספיא כל תושבי עוספיא המחויבים באגרת ביוב ו\או היטל ביוב אר חויבו במהלך השנתיים האחרונות בנושא אגרת ביוב ו\או בתשלום היטל ביוב             מצ"ב פס"ד מיום 25.1.15 הוכנס לפנקס ביום 3.2.15  
4723 28/07/2014 30/07/2014 הפרת הסכם, הפרת חובה חקוקה, הטעיה ואי גילוי עשיית עושר ולא במשפט רשלנות שלום תל אביב ת"צ 53468-07-14 לא צוין מס' הבש"א לילך אברהם, לבנה דרעי מור ביגוד בע"מ, מ.ק.ט. אינפינטי בע"מ, דונה ויקטוריה בע"מ קבוצת מוצרי הלבשה שמכרו הנתבעות שאינם בעלי הרכב סיבים כפי המוצהר בתוויות הבגד              מצ"ב החלטת ביהמ"ש בעניין הגשת בקשה להסתלקות הוכנס לפנקס ביום 23.11.14  
4722 29/07/2014 29/07/2014 הפרת חובת הגילוי , רשלנות, הפרת חובה חקוקה,  מחוזי ת"א ת"צ 56158-07-14 לא צוין מס' הבש"א עזרא מוראד א.דורי בניה בע"מ ואח' כל מי שרכש  מניות של החברה במהלך תקופת ההטעיה והחזיק את המניות שרכש או חלקן במהלך תקופת הגילוי כולה או חלקה למעט המשיבים ו\או מי מטעמם                
4721 29/07/2014 29/07/2014 רשלנות ומצג שווא רשלני, הפרת חובה חקוקה, הפרת חובת תום הלב מחוזי ת"א ת"צ 55750-07-14 לא צוין מס' הבש"א שמעון ריטבלט א.דורי בניה בע"מ ואח' מי שהחזיק במניות החברה עם פתיחת המסחר של יום 26.7.14 וניזוק מפרסומם של פרטים מטעים בדוחות החברה                 
4720 03/07/2014 29/07/2014 אי תשלום שכר שעות נוספות ביה"ד האזורי לעבודה חיפה ת"צ 7397-07-14 לא צוין מס' הבש"א הנו רימה הנו שרה א.מ.ש סטאר בע"מ  כלל העובדים שהועסקו ועדיין מועסקים ע"י המשיבה בשבע השנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה כשכירים ולרבות קופאים\יות נציגי\ות מכירות מוכרנים\ות מנהלים\ות משמרת עובדי\ות נקיון ואשר לא שולם  להם שכר בהתאם לתעריף שכר מינימום ע"פ חוק שכר מינימום             מצ"ב פס"ד מיום 2.12.14 הוכנס לפנקס ביום 17.12.14   
4719 15/07/2014 28/07/2014 הפרה לחוק התקשורת מחוזי תל אביב  ת"צ 29751-07-14 לא צוין מס' הבש"א רונן לפיד, עומר נחמן  סלקום ישראל בע"מ קבוצת מנויי המשיבה שקיבלו מהמשיבה דברי פרסומת בSMS מבלי שנתנו לה את הסכמתם המפורשת                
4718 08/07/2014 28/07/2014 חוק הגנת הצרכן מחוזי תל אביב ת"צ 15082-07-14 לא צוין מס' הבש"א מירי שמש תמר שיווק מוצרי בריאות טבעיים בע"מ הצרכנים אשר רכשו את "השמנים האתריים" מתוצרתה של המשיבה              מצ"ב פס"ד מיום 18.5.15 הוכנס לפנקס ביום 28.5.15  
4717 27/07/2014 28/07/2014 תקנות בריאות הציבור, חוק התקנים , חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים, עילות נזקיות, חוק עשיית עושר ולא במשפט, כבוד האדם וחירותו מחוזי חיפה  ת"צ 50601-07-14 לא צוין מס' הבש"א מנאר נאסר שופרסל בע"מ כל צרכניה ו\או לקוחותיה של המשיבה ובכללם המבקשת אשר התקשרו עימה במישרין ו\או בעקיפין וצרכו את הסירופים שבטעמי פרי מתוצרתה             מצ"ב פס"ד מיום 1.1.15 הוכנס לפנקס ביום 19.1.15  
4716 27/07/2014 28/07/2014 בריאות הציבור, חוק התקנים, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים, עשיית עושר ולא במשפט, כבוד האדם וחירותו מחוזי חיפה  ת"צ50675-07-14 לא צוין מס' הבש"א מונא מוקבעה זנלכל בע"מ כל צרכניה ו\או לקוחותיה של המשיבה ובכללם המבקשת אשר התקשרו עימה במישרין ו\או בעקיפין וצרכו את הסירופים שבטעמי פרי מתוצרתה             מצ"ב פס"ד מיום 15.2.15 הוכנס לפנקס ביום 25.2.15  
4715 27/07/2014 28/07/2014 עילה לפי תקנות בריאות הציבור, חוק התקנים, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים, עשיית עושר ולא במשפט, כבוד האדם וחירותו מחוזי חיפה  ת"צ 50736-07-14 לא צוין מס' הבש"א נסרין זועבי דנשר (1963) בע"מ   כל צרכניה ו\או לקוחותיה של המשיבה ובכללם המבקשת אשר התקשרו עימה במישרין ו\או בעקיפין וצרכו את הסירופים שבטעמי פרי מתוצרתה             מצ"ב פס"ד מיום 24.2.15 הוכנס לפנקס ביום 10.3.15  
4714 27/07/2014 28/07/2014 סימון ארוז מראש, חוק החוזים, פקודת הנזיקין, חוק עשיית עושר ולא במשפט,  מחוזי חיפה ת"צ 50542-07-14 לא צוין מס' הבש"א רואן שעבאן בית השיטה - עסיס תעשיות מזון בע"מ  כל צרכניה ו\או לקוחתיה של המשיבה ובכללם המבקשת אשר התקשרו עימה במישרין ו\או בעקיפין וצרכו את הסירופים שבטעמי פרי מתוצרתה שמא המוצרים הנ"ל הכילו רכיב מסוים של הפרי אשר ממנו כביכול מיוצרים המוצרים ...             מצ"ב פס"ד מיום 2.3.15 הוכנס לפנקס ביום 15.3.15  
4713 21/07/2014 27/07/2014 הפרת חובה חקוקה, הטעיה מחוזי ת"א ת"צ 39522-07-14 לא צוין מס' הבש"א שלומית טפירו  תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ  צרכן אשר רכש את המוצר משקה חלב מועשר בסידן   ובויטמין D ושומן 1% מתוצרת המשיבה עד למועד שינוי הרכב המוצר במפורט                
4712 21/07/2014 27/07/2014 הפרת חובה חקוקה, הטעייה לפי חוק הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, חוסר תום לב מחוזי תל אביב  ת"צ 42150-07-14 לא צוין מס' הבש"א סופר שמעון דרך ארץ היוויז (1997) בע"מ  כלל לקוחותיה של המשיבה הרשומים כמנויים אצלה אשר חויבו בתשלום אגרה בגין נסיעה בכביש 6 בגין רכב אשר במועד הנסיעה לא היה עוד בבעלותה בהתאם לנתונים במשרד הרישוי בין אם חויבו וביצעו התשלום ובין אם נדרשו לשלם האגרה אך לא בוצע התשלום                 
4711 24/07/2014 27/07/2014 הטעיה צרכנית והפרת חובה חקוקה מחוזי תל אביב ת"צ 47768-07-14 לא צוין מס' הבש"א יוסף דוידוביץ' דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו מוצרי מזון הכלולים בצו הפיקוח או שסברו שהם נכללים בו ואשר נגרם להם נזק בגין  אי פירסום רשימת המוצרים שבפיקוח ע"י המשיבה כמתחייב עפ"י דין             מצ"ב פס"ד מיום 28.6.15 הוכנס לפנקס ביום 5.7.15  
4710 24/07/2014 24/07/2014 הפרות חובות בקשר עם עדכון מאפייני הסיכון של המבוטח בפוליסות ביטוח רכב" מחוזי מרכז ת"צ48191-07-14 לא צוין מס' הבש"א ולדימיר ליטבינוב כלל חברה לביטוח בע"מ מצויין בתוענה בפרטנות מס' קבוצות                
4709   24/07/2014 אי הצבת שלטי אהרה במקום הסמוך להצבת מצלמות אבטחה  או על דלת הכניסה הראשית בניגוד לחוק  ביהמ"ש לעניינים מינהליים חיפה ת"צ 45381-07-14 לא צוין מס' הבש"א עבדאלה עפיפי עיריית עכו  כלל לקוחותיה של המשיבה אשר פרטיותם נפגעה ללא הסכמתם בדרך של צילומים במצלמות מעקב ו\או אבטחה בשעת היותם נמצאים ושוהים במשרדי המשיבה                 
4708 20/07/2014 24/07/2014 עשיית עושר ולא במשפט, חובת תום הלב, פקודת הנזיקין,  מחוזי באר שבע ת"צ 37533-07-14 לא צוין מס' הבש"א דורון שי יובלים אשדוד בע"מ כלל הנישומים ששילמו למשיבה "היטל מכון טיהור"                 
4707 13/07/2014 24/07/2014 שימוש לרעה בזכות חוזית תנאי מקפח בחוזה אחיד הפרת חובה הגילוי היזומה מחוזי מרכז ת"צ 24167-07-14 לא צוין מס' הבש"א איגוד העמותות לזקן בישראל, עמותה למען הקשיש קרית מלאכי מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כל מי שהוא עמית בקרן פנסיה חדשה ומקיפה הנמנית על אחת מן המשיבות וזכאי לקבל פנסיית זקנה ו\או יהיה זכאי בעתיד לקבל פנסיית זקנה                 
4706 21/07/2014 22/07/2014 חיוב חשבונות סטונדטים בעמלות ביתר  מחוזי מרכז ת"צ 39507-07-14 לא צוין מס' הבש"א מיה לפינר , יובל לפינר בנק דיסקונט לישראל בע"מ   כל לקוחות הבנק שחשבונם מוגדר כחשבון סטודנט או בשם דומה וחוייב בעמלות בסכום העולה על אלה שהוצגו בתעריפון  או בפרסום אחר של המשיב                 
4705 17/07/2014 22/07/2014 חיוב אגרת ביוב והיטל ביוב מחוזי חיפה ת"צ 35295-07-14 לא צוין מס' הבש"א גדי חזות מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור, משאבי מים פרדס חנה - כרכור בע"מ כל תושבי פרדס חנה - כרכור המחויבים באגרת ביוב ו\או בהיטל ביוב אשר חויבו במהלך השנתיים האחרונות בתשלום אגרת ביוב ו\או בתשלום היטל ביוב             מצ"ב פס"ד מיום 1.3.15 הוכנס לפנקס ביום 12.3.15  
4704 14/07/2014 21/07/2014 גביה ביתר   מחוזי מרכז ת"צ 26117-07-14 לא צוין מס' הבש"א ארדי שיווק וסיטונות בע"מ  מועצה אזורית לב השרון נישומים הנמצאים באזור התעשייה תנובות בתחום המשיבה אשר חויבו בארנונה בגין הגדלות חיובים במסגרת סקר הנכסים אשר בוצע במהלך שנת 2013                
4703 10/07/2014 21/07/2014 חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו עשיית עושר ולא במשפט מחוזי מרכז ת"צ 21594-07-14 לא צוין מס' הבש"א פרבל דוד מועצה אזורית גזר כלל הנישומים בתחום שיפוט המועצה המקומית אשר לזכותם רשומה בספרי המשיבה יתרת זכות אשר המשיבה טרם העבירה אותם לידיהם במועד הגשת הבקשה             מצ"ב פס"ד מיום 26.1.15 הוכנס לפנקס ביום 2.6.15  
4702 17/07/2014 21/07/2014 גביית אגרת אשפה שלא כדין  מחוזי נצרת  ת"צ 35601-07-14 לא צוין מס' הבש"א סופר אבי בע"מ עיריית נצרת עילית כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת פינוי אשפה מכוח העזר לנצרת עילית              מצ"ב החלטה מיום 11.5.15 הוכנס לפנקס ביום 26.5.15  
4701 17/07/2014 20/07/2014 אי הצבת שילוט אזהרה כמתחייב ע"פ חוק בכניסה למשרדים או בסמוך למצלמות האבטחה מחוזי חיפה  ת"צ 34420-07-14 לא צוין מס' הבש"א ספורי מוחמד, סאלח חתחות עיריית תמרה כלל לקוחותיה של השיבה אשר פרטיותם נפגעה ללא הסכמתם בדרך של צילומים במצלמות מעקב ו\או אבטחה בשעת היותם נמצאים ושוהים במשרדי המשיבה                
4700 17/07/2014 20/07/2014 אי הצבת קולר מים כמתחייב ע"פ  חוק , הפרת חובה חקוקה מחוזי חיפה ת"צ 34473-07-14 לא צוין מס' הבש"א ספורי מוחמד, סאלח חתחות עיריית תמרה כלל הלקוחות אשר ביקרו בבניין המשיבה ובמשרדיה השונים במשך שבע השנים האחרונות והמשיבה לא יישמה לגביהם את חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)              מצ"ב פס"ד מיום 11.12.14 הוכנס לפנקס ביום 22.12.14  
4699 09/07/2014 20/07/2014 הטעיה רשלנות, הפרת חובה  חקוקה,  מחוזי תל אביב ת"צ189998-07-14 לא צוין מס' הבש"א התנועה לאיכות השלטון בישראל א.דורי בניה בע"מ ואח' כל מי שרכש מניות של החברה במהלך תקופת ההטעיה והחזיק את המניות שרכש במהלך תקופת הגילוי                 
4698 16/07/2014 17/07/2014   עוולות מכוח חוק הגנת הצרכן, הטעיה, איסור ניצול, דיני חוזים, עשיית עושר ולא במשפט, רשלנות, תרמית, הפרת חובה חקוקה. מחוזי ירושלים  ת"צ32053-07-14 לא צוין מס' הבש"א דפנה פישר, אלדד רבינוביץ, נחשון קנדל חברת חשמל מחוז ירושלים בע"מ כל לקוח של המשיבה שהמשיבה גבתה ממנו כספים ו\או לא שילמה לו כספים שלא בהתאם לחוק לתקנות ולהוראות הקבועות בספר אמות המידה לרמה לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני                
4697 14/07/2014 16/07/2014 הפרת חובה חקוקה, חוק הגנת הצרכן, עשיית עושר הפרת חובת תום הלב  מחוזי תל אביב ת"צ 27451-07-14 לא צוין מס' הבש"א אדווה מיטרני חברת תה ויסוצקי (ישראל) בע"מ כל אדם אשר רכש אריזת שקיקי תה ירוק ו\או שקיקי חליטות פירות וצמחים המיוצרים ו\או המשווקים על ידי המשיבה ו\או כל אדם אשר עשה שימוש במוצרים                 
4696 14/07/2014 16/07/2014 נזקית חוזית עשיית עושר ולא במשפט מחוזי תל אביב  ת"צ 27599-07-14 לא צוין מס' הבש"א יצחק גולדנברג אגד אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ כל מי שקיבל מהמשיבה זיכוי כספי באופן המנוגד להוראות חוק הגנת הצרכן, כל מי שהמשיבה חייבה אותו בעמלה עבור החלפת כרטיס רב-קו למרות שכרטיסו לא אבד, לא נגנב ולא התקלקל             מצ"ב החלטה מיום 24.6.15 הוכנס לפנקס ביום 6.7.15  
4695 08/07/2014 16/07/2014 הפרת חובה חקוקה, הטעייה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט ורשלנות. מחוזי תל אביב  ת"צ 15135-07-14 לא צוין מס' הבש"א הגר חסין אלפא מגה פוד בע"מ כל הצרכנים אשר רכשו את מוצרי המשיבה מסדרת "הנקטרים" וכל זאת במהלך 7 השנים האחרונות             מצ"ב פס"ד מיום 23.2.16 הוכנס לפנקס ביום 6.3.16  
4694 06/07/2014 16/07/2014 הפרת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים , הפרת חובה חקוקה, עוולה לפי פקודת הנזיקין מחוזי מרכז ת"צ 9952-07-14 לא צוין מס' הבש"א פלונית הראל חברה לביטוח בע"מ כל מבוטחות הראל אשר החזיקו או מחזיקות בפוליסת בריאות בה נכלל הסעיף מתנה מיום 1.1.06 ואילך ובן זוגן לא היה או אינו (לפי העניין) מבוטח בפוליסת בריאות אצל הראל במועד הרלבנטי לשם קבלת תגמולי הביטוח מכח פוליסת הבריאות הרלבנטית של אותה מבוטחת וארע לה מקרה ביטוח בגינו לא הייתה זכאית לכיסוי ביטוחי עקב קיומו של הסעיף המתנה     הצדדים הגישו בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 28.7.14   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה הוכנס לפנקס ביום 28.7.14   מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 15.7.14 הוכנס לפנקס ביום 28.7.14 מצ"ב פס"ד מיום 27.10.14 הוכנס לפנקס ביום 11.11.14
4693 15/07/2014 16/07/2014 חוק הגנת הצרכן, הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות עשיית עושר ולא במשפט מחוזי תל אביב ת"צ 29489-07-14 לא צוין מס' הבש"א המועצה הישראלית לצרכנות איקיוטק דיגיטל וויז'ן בע"מ ואח' כל אדם שמי מהמשיבות 1-7 טוענות כי חייב להן כספים בגין שירותי תוכן ו\או מי שקיבל דרישת תשלום ממי מהן ו\או ננקטו נגדו הליכים משפטיים על ידי מי מהן אשר אין בידי המשיבות 1-7 או מי מהן הוכחה כדין לגמירות דעתו ולהסכמתו לקבלת השירות ולתשלום בגינו ובכלל זה אין בידיהן הוכחה כדין למשלוח המסמך הנדרש                
4692 14/07/2014 14/07/2014 כספית נזקית  עשיית עושר ולא במשפט, הגנת הצרכן, הפרת חובה חקוקה מחוזי ירושלים  ת"צ 25467-07-14 לא צוין מס' הבש"א ניזאר טנוס  אינגליש קייק בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר רכשו בשבע השנים האחרונות אריזות עוגיות ו\או אריזות עוגיות אשר יוצרו ו\או נארזו ו\או שווקו על ידי המשיבה שלא לפי ת"י רשמי 1145                
4691 14/07/2014 14/07/2014 הפרת הוראות הדין בעניין פרסום קן חינם ומתן אפשרות לבצע ניתוק זמני... מחוזי תל אביב  ת"צ 26999-07-14 לא צוין מס' הבש"א עמית גנסין  גולן טלקום בע"מ  לקוחות המשיבה אשר נגרם להם נזק עקב הפרת חובותיה של המשיבה לאפשר ניתוק זמני של קו ו\או כל ציבור הלקוחות והצרכנים שיצרו קשר עם המשיבה באמצעות חיוג המספר *0058 או כל מספר אחר שהחיוג אליו כרוך בתשלום עקב הפרות חובותיה של המשיבה לקיים מספר טלפון חינמי (1-800) ו\או לפרסמו כנדרש בדרכים הקבועות בחוק הגנת הצרכן             מצ"ב פס"ד מיום5.10.14 הוכנס לפנקס ביום 11.11.14  
4690 13/07/2014 14/07/2014 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר שלא כדין, פגיעה באוטונומיה של הפרט, רשלנות עניינים מינהליים נצרת ת"צ 21116-07-14 לא צוין מס' הבש"א רלי קרואני  עיריית טבריה כל מחזיקי הנכסים המצויים בתחום עיריית טבריה אשר שילמו את תשלומי הארנונה באמצעות הוראת קבע מאז חודש ינואר 2012 ועד למאי 2014                
4689 01/07/2014 14/07/2014 נזיקית חוזית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת הנאמנות והשליחות מחוזי תל אביב ת"צ 4703-07-14 לא צוין מס' הבש"א חיים סולוביצ'יק עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, קרן מקפת מרכז לפנסיה ולתגמולים  כל מי שביקש למשוך כספים מקרנות הפנסיה שבניהולה של "עמיתים" והמשיבות לא פעלו לגביו בהתאם להוראות הקבועות בתקנות מס הכנסה                 
4688 07/07/2014 14/07/2014 אי התקנת מתקן מים כמתחייב על פי חוק  מחוזי נצרת ת"צ 13328-07-14 לא צוין מס' הבש"א עסאם נגידאת, אימן פואז מועצה מקומית בועינה נגידאת כלל הלקוחות אשר ביקרו בבניין המשיבה ובמשרדיה השונים במשך שבע השנים האחרונות והמשיבה לא יישמה לגביהם את חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)              מצ"ב החלטת ביהמ"ש מיום 3.12.14 הוכנס לפנקס ביום 9.12.14  
4687 13/07/2014 14/07/2014 אי הצבת שילוט מתריע למצלמות מעקב ואבטחה מחוזי חיפה ת"צ 23549-07-14 לא צוין מס' הבש"א מאג'ד גמל מועצה מקומית כאבול כלל לקוחותיה של המשיבה אשר פרטיותם נפגעה ללא הסכמתם בדרך של צילומים במצלמות מעקב ו\או אבטחה בשעת היותם נמצאים ושוהים במשרדי המשיבה                 
4686 07/07/2014 14/07/2014 אי הצבת שילוט מתריע למצלמות מעקב ואבטחה עניינים מינהליים נצרת ת"צ 13183-07-14 לא צוין מס' הבש"א עסאם נגידאת מועצה מקומית בועינה נגידאת כלל לקוחותיה של המשיבה אשר פרטיותם נפגעה ללא הסכמתם בדרך של צילומם במצלמות מעקב ו\או אבטחה בשעת היותם נמצאים ושוהים במשרדי המשיבה                
4685 13/07/2014 14/07/2014 הפרת חוק הגנת הצרכן, רשלנות, הפרת חובות חקוקות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת הוראות חוק התקשרות מחוזי מרכז ת"צ 23851-07-14 לא צוין מס' הבש"א רוברט שצן 012 סמייל טלקום בע"מ  צרכני 012 סמייל טלקום בע"מ או חברה בת שלה אשר התקשרו עימה במבצע או תנאי התקשרות לקבלת שירותי טלפון קווי במחירים קבועים שאינם משתנים ואשר המשיבה שינתה באופן חד צדדי את תנאי ההתקשרות עמם בניגוד למצגיה פרסומיה או תנאי ההתקשרות שביניהם             מצ"ב פס"ד מיום 15.2.16 הוכנס לפנקס ביום 23.2.16  
4684 13/07/2014 14/07/2014 כספית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה מחוזי ירושלים  ת"צ 23258-07-14 לא צוין מס' הבש"א שחר לוי ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ  כלל הלקוחות אשר רכשו את מוצריהם מהמשיבה במשך שבע השנים האחרונות והמשיבה לא יישמה לגביהם את חוק בנינים ציבוריים (מתקני שתיה למים צוננים)             מצ"ב פס"ד מיום 26.10.14 הוכנס לפנקס ביום 2.11.14  
4683 13/07/2014 14/07/2014 כספית נזיקית עשיית עושר ולא במשפט, הגנת הצרכן, הפרת חובה חקוקה מחוזי ירושלים  ת"צ 23214-07-14 לא צוין מס' הבש"א פיליפ פראן חברת סטארט שירותי רכב בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר המשיבה האריכ ו\או חידשה את תקופת המנוי שלהם בתקופה נוספת הארכה ו\או חידוש אוטומטי וזאת ללא קבלת הסכמתם המפורשת לכך מראש                
4682 02/07/2014 14/07/2014 הטעיית התובע וציבור ו\או הלקוחות ושאר חברי הקבוצה בניגוד להוראות הדין מחוזי תל אביב ת"צ 4259-07-14 לא צוין מס' הבש"א מיכאל פטשנקו אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ לקוחות ו\או צרכנים של מי מהמשיבות שרכשו ו\או קיבלו מכשירי סלולאר חכמים ו\או טאבלטים בשבע השנים האחרונות שלפני מועד הגשת התובענה והבקשה             מצ"ב פס"ד מיום 7.9.14 הוכנס לפנקס ביום 16.9.14  
4681 06/07/2014 13/07/2014 גביית ארנונה שלא כדין  מחוזי תל אביב  ת"צ 11203-07-14 לא צוין מס' הבש"א מאיירס שיווק עיריית חולון    כל נישום ממנו גבתה המשיבה תשלומי ארנונה ב-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה ואשר נכלל בקבוצה שהגדרתה כל נישום המחזיק מספר יחידות המשמשות למשרדים שירותים או מסחר אשר שטחה של כל אחת מהן עולה על 50 מ"ר המצויות באותו מבנה שנעשה בהן אותו שימוש ושהן משרתות את אותו העסק אך מחויב בארנונה בגין השטח שבחזקתו במפוצל בשתיים או יותר יחידות שומה                
4680 10/07/2014 13/07/2014 חוק הגנת הצרכן, איסור הטעיה, חובת גילוי לצרכן, פקודת הנזיקין, הטעיה ותרמית, הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חוק ההגבלים, הפרת הוראות חוק החוזים מחוזי מרכז ת"צ 21247-07-14 לא צוין מס' הבש"א אביעד כהן, זאב לנדסמן המועצה להסדר הימורים בספורט כלל המהמרים על תחרויות ספורט במסגרת ההימורים שניהלה המשיבה בתקופה שתחילתה 7 שנים לפני הגשת בקשה זו אשר השתתפו בהימורי המשיבה במשחק הווינר ואשר סבלו כתוצאה ממעשי ו\או מחדלי המשיבה כנ"ל נזקי ממון ונזקים שאינם נזקי ממון