פנקס תובענות ייצוגיות     ניתן לבצע חיפוש על ידי לחיצה על המקשים "Ctrl" + "F" לרשימת תובענות שהוגשו מתאריך 26/5/11 יש ללחוץ כאן  
פנקס זה מתנהל בהתאם להוראות סעיף 28 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ותקנה 17 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, לפיהן תוכנו של הפנקס ועדכונו נעשים על סמך הודעות שנמסרו למנהל בתי המשפט לפי חוק ותקנות אלה בלבד.  
מס'       הליך תאריך הגשה תאריך הזנה לפנקס נושא תובענה בית משפט מס' הליך בקשה (6א') מבקש משיב קבוצה מיוצגת צירוף קבוצה(10ב') אישור/דחיה תובענה+החלטה (14ב') אישור/דחיה הסדר פשרה +הסדר ונספחים (18ה') תאריך אישור התובענה כייצוגית פרסום הודעות לפי 25(ז) פרסום הודעות לפי 16(ד) -הסתלקות החלטה
                                 
1210 26/05/2011 29/05/2011 גביה בלתי חוקית ביתר עבור צריכת מים בעיר מודיעין מכבים רעות, חברת מי מודיעין בע"מ היא המשיבה 1, והן על ידי עיריית מודיעין היא המשיבה 2, בתקופה שקדמה להקמת המשיבה 1 מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 49813-05-11 לא צוין מס' הבש"א נעמה זמברג 1. חברת מי מודיעין בע"מ; 2. עיריית מודיעין ומכבים-רעות עשרות אלפי לקוחות ובתית אב בעיר מודיעין אצלם מותקנים מדי המים על ידי המשיבות אשר מהם נגבו לאורך השנים גבייה ביתר בגובה עשרות אחוזים              
1209 26/05/2011 29/05/2011 השבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 49013-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. בן חמו אלחנן; 2. בן חמו שמחה עיריית אשדוד כל ציבור מחזיקי הנכסים ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה, אשר משלמים את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים לפחות לשנת 2011              
1208 19/05/2011 29/05/2011 המשיבה לא משלמת לעובדיה שכר עבודה בגין שעות נוספות ובכך מפרה את החוק הבסיסי ברגל גסה, בעקביות ובשיטתיות ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ס"ע 35725-05-11 לא צוין מס' הבש"א מיאגקוב רומן אופק מ.ב.א דיפנס בע"מ כל עובדי המשיבה              
1207 08/05/2011 29/05/2011 הנתבעים התרשלו יחד ולחוד בכל הנוגע לאספקת דלק תקין למטוסים ובכך הפרה נתבעת מס' 1 הוראה חקוקה כאמור בסעיף 5 לחוק הרשות מחוזי (ת"א) ת"צ 15140-05-11 לא צוין מס' הבש"א מלכה בלייך 1. רשות שדות התעופה; 2. משרד התחבורה; 3. חברת א.ל. נכסי תעופה בע"מ; 4. חברת פז נכ סי תעופה בע"מ כל נוסע שטיסתו בוטלה עקב האירוע המתואר בתביעה              
1206 27/04/2011 29/05/2011 אחד ממעשי הנוכלות וההטעיה הכי גדולים שבוצעו בעידן ההיי טק כשהנתבעת באופן שיטתי בחרה להטעות את קהל המשתמשים במכשיר אותו היא מייצרת ובדרך זו פגעה בזכותו לפרטיות  מחוזי (י-ם) ת"צ 34704-04-11 לא צוין מס' הבש"א וידיאן בשארה APPLE COMPUTER INC כלל רוכשי האייפוןל בישראל              
1205 26/05/2011 29/05/2011 החזר אגרת מים וביוב שהטילה וגבתה המשיבה ביתר מהמבקש במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת תביעה זו מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 48339-05-11 לא צוין מס' הבש"א אופיר ליברמן עיריית רמת גן כל המחזיקים בנכסים בעיר רמת גן ואשר מהם גבתה המשיבה תשלום בגין אגרת מים וביוב בגין מים שלא נצרכו על ידם במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו, לכאורה מכוח חוק עזר לרמת גן              
1204 04/05/2011 26/05/2011 קבוצת אזרחים בישראל אשר מנויים בחשבון המייל דרך הנתבעת באמצעות השירות GMAIL ואשר קמו ביום אחד ומצאו כי פרטי האנשים עימם הם מנהלים קשר גלוי ו/או סודי, חשוף בפני כולי עלמא וכל זאת ללא הסכמתם ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"צ 916-05-11 לא צוין מס' הבש"א ג'ראיסי אמל GOOGLE INC כל צרכן ו/או מאן דהו, אשר נפל קורבן לצעדיה של המשיבה, בעקבות חשיפת פרטיו האישיים ללא כל הסכמה במהלך הימים שצוינו בכתב התביעה              
1203 25/05/2011 26/05/2011 גבייה בלתי חוקית מצד המשיבה, מעשרות אלפי לקוחותיה, בגין צריכת מים שחלקה דימיונית ומעולם לא נצרכה על ידם, זאת באמצעות מדי מים בבעלות המשיבה אשר מותקנים אצל לקוחותיה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 44289-05-11 לא צוין מס' הבש"א שם טוב ארזי חברת מי שיקמה בע"מ עשרות אלפי לקוחות המשיבה אשר מותקנים אצלם מדי המים של המשיבה ואשר המשיבה גבתה מהם גביה ביתר במהלך התקופה הרלבנטית              
1202 12/04/2011 25/05/2011 חיוב לא חוקי בארנונה לנכסים מסוג "מחסנים" בשטח שמעל 40 מ"ר, עקב העלאת התעריף מעבר לסכום החוקי הקבוע בתקנות ההסדרים מחוזי (ת"א-יפן) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 19504-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. זפרני חיים; 2. פרץ יצחק עיריית תל אביב נישומים בתחום שיפוט המשיבה אשר חויבו בארנונה בגין נכס מסוג "מחסן" בשטח העולה על 40 מ"ר בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ומיום הגשת הבקשה ועד ליום בו תחדל המשיבה מגבייתה הלא חוקית              
1201 23/05/2011 25/05/2011 גביית "מס" שלטים בחוסר סמכות, חיוב שטח שילוט מעבר לשטחו בפועל וחיוב באגרת שילוט על דלת של עסק מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 40758-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. ברוך יהלומי; 2. טבסקו החזקות בע"מ עיריית תל אביב כל מי ששילם למשיבה אגרת שילוט ב-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה (לפי קבוצות המשנה המפורטות בבקשה)              
1200 17/05/2011 24/05/2011 שיתוף פעולה עסקי פסול ובלתי חוקי המתקיים מזה שנים בין המשיבות, במסגרתו משווקת קופת חולים מאוחדת שלא כדין פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של הראל חברה לביטוח בע"מ, תוך שהיא מטעה ומועלת באמונו של הציבור הרחב בכלל ובאמון קהל חבריה בפרט מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30393-05-11 לא צוין מס' הבש"א עדי רוזיליו 1. קופ"ח מאוחדת; 2. הראל חברה לביטוח בע"מ כל מי שרכש מ"הראל חברה לביטוח בע"מ" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בתיווכה של קופ"ח מאוחדת במהלך שבע השנים שקדמו להגשת תביעת מרשתי ועד למתן פסק דין בתביעתה              
1199 17/05/2011 24/05/2011 ייצורו של ציוד מתכלה נלווה למשאבת האינסולין, שהינו חלק בלתי נפרד ממנה, מטיב פגום ולקוי באופן מהותי ויסודי, ייבואו לישראל ושיווקו לקהל חולי הסוכרת הרחב בישראל כאילו מדובר במוצר טוב, תקין וראוי לשימוש לכל דבר ועניין, תוך גרימתו של נזק כספי והוצאות רבות ומיו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30308-05-11 לא צוין מס' הבש"א איגור טרונקובסקי 1. חברת אגנטק (1987) בע"מ; 2. מדיטרוניק מינימייד כל המשתמשים במשאבת האינסולין בכל המועדים הרלוונטיים לתותבענה נשוא הבקשה דנן, מקרב ציבור מבוטחי ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל, תהא קופת החולים דרכה הדבר נעשה בכל מקרה פרטי אשר תהיה, ואף אלו שהשתמשו במשאבה בתק' זו שלא דרך ביטוח הבריאות הממלכתי - ככל שישנם כאלו              
1198 09/05/2011 24/05/2011 הטעיה ברורה וחמורה שהטעתה המשיבה ציבור שלם, על ראשיו וקברניטיו, ועל ידי כך הביאה אותם לצאת מגדרם ולהתקשר עימה באופן בלעדי, וכך לשלשל לכיסה סכומים עצומים מדי חודש, תוך שהיא גורמת לרבים מהם וחושפת רבים נוספים לנזקים עצומים ששום הון שבעולם לא יפצה על כך מחוזי (מרכז) ת"צ 17433-05-11 לא צוין מס' הבש"א שלמה ממליה 1. אינטרנט רימון; 2. אינטרנט רימון ישראל בע"מ כל לקוח אשר רכש מהמשיבה את תותכנת "אתרוג" המיועדת לחסימת הגלישה מכל רשת אחרת למעט המסלול באתרוג              
1197 03/05/2011 24/05/2011 תביעה להשבה של "תוספת לארנונה כללית מסוג שירותי כבאות" שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית בכך שנגבתה בניגוד לדינים החלים על ארנונה כללית ובלא שניתנו ביחס לגבייה אישורים מתאימים של משרד הפנים והאוצר מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 5741-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. מיכאל בן שושן; 2. יהודית בן שושן עיריית טירת הכרמל כל ציבור מחזיקי הנכסים בשימוש מגורים, המסווגים על ידי העירייה בסוגי נכס 101 ו-102, אשר שילמו "תוספת ארנונה ביגין שירותי כבאות" לעירייה במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה              
1196 יוני-10 24/05/2011 הנתבעת סימנה על גבי אריזת המוצר "לחם חי" מתוצרתה כי הוא ללא מלח, ברם סימון זה אינו נכון מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 10978-06-10 לא צוין מס' הבש"א אהרון קופר שלמה א. אנג'ל בע"מ כל תושב ישראל שרכש את מוצרי הנתבעת מסוג "לחם חי" אשר סומן "ללא מלח"   הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 16.6.11 וקיבל תוקף של פס"ד (הוכנס לפנקס 1.8.11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה והגישו גם הסדר פשרה מתוקן (הוכנס לפנקס 24.5.11)        בית המשפט אישר את נוסח ההודעה שביקשו הצדדים לפרסם בעיתונות,בהחלטתו מיום 29.3.11 (הוכנס לפנקס 24.5.11)
1195 18/05/2011 24/05/2011 גביית דמי חנייה בחניונים אשר המשיבה גובה בניגוד לסעיף 70ב1 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] הקובע כי מפעיל חניון לא יגבה דמי חניה בחניון החל מתוך שעת החניה הראשונה, אלא לפי יחידות זמן של 15 דקות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 32844-05-11 לא צוין מס' הבש"א תום סטרוגו חניוני הצלחה בע"מ כל מי שחנה בחניון/ים המופעל/ים על ידי חברת חניוני הצלחה בע"מ, שיקומם בין הרחובות החשמונאים-ארניה-ארבעה-מנדלר ו/או בין הרחובות החשמונאים-דרך בגין-קרליבך ו/או במקום אחר, מאז 3.1.09 ושילם דמי חניה קבועים עבור שעתיים אך משך החניה היה לא יותר משעה ושלושת רבעי              
1194 23/05/2011 24/05/2011 הטעייה, שיווק ומכירת מיקסר KITCHEN AID דגם KSM-150 כבעל עוצמה 0.5 כוח סוס (372.85 וואט) אשר על פי הוראות יצרן המיקסר הינו בעל עוצמה מכסימלית של 300W מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 51152-03-11 לא צוין מס' הבש"א יוסף גרייפנר 1. וואלה תקשורת בע"מ; 2. ניופאן בע"מ כל הצרכנים שרכשו את המיקסר דגם KSN-150 אשר הוצג כבעל עוצמה של 0.5 כוח סוס ואשר על פי הוראות יצרן הינו בעל עוצמה מכסימלית של 300 וואט              
1193 08/05/2011 24/05/2011 גביית אגרת שמירה באופן בלתי חוקי מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 13739-05-11 לא צוין מס' הבש"א אלאלוף וידה מועצה מקומית תל מונד כל הנישומים שבתחום שיפוט המשיבה אשר חויבו באגרת שמירה בשנתיים שלפני מועד הגשת הבקשה, ואשר יחוייבו מיום הגשת הבקשה ועד ליום בו תחדל המשיבה מהגבייה הלא חוקית              
1192 23/05/2011 24/05/2011 המשיבים מפרים את חובתם לבדוק ולכייל את מדי המים בתוך התקופה שנקבעה בתקנות, באופן החותר תחת תכליתו של חוק מדידת מים ופוגע בצרכנים וגורם לגביה ביתר בחשבונות המים של חברי הקבוצה ביהמ"ש מחוזי-מרכז (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) ת"צ 41202-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אתי אבקסיס; 2. כוכבה מועלם; 3. אבי גרוסמן 1. מי יבנה בע"מ; 2. מי שמש בע"מ; 3. מי אביבים 2010 בע"מ                
1191 23/05/2011 24/05/2011 המשיבה גבתה מהמבקש תשלומי היטל שמירה החל מיום 4.4.11 ללא כל סמכות שבדין (ובפרט ללא חוק עזר בתוקף) ועל כן עליה להשיבם ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"צ 34527-05-11 לא צוין מס' הבש"א אלברט הרוש עיריית כרמיאל כל מחזיקי נכסים בתחומה המוניציפאלי של המשיבה אשר חויבו בהיטל שמירה בשנשת 2011, לפי חוו"ד המומחה מר מארק פיסחוב   בפס"ד מיום 18.12.11 נדחתה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 3.1.12)         ביהמ"ש נתן ביום 19.5.11 החלטת ביניים בבקשה לאישור התובענה
1190 22/05/2011 24/05/2011 גבייה בלתי חוקית מצד המשיבות מעשרות אלפי לקוחותיהן, בגין צריכת מים שחלקה דימיונית ומעולם לא נצרכה על ידם, זאת באמצעות מדי מים בבעלות המשיבות אשר מותקנים אצל לקוחותיהן ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) ת"צ 38742-05-11 לא צוין מס' הבש"א משה לביא 1. חברת מי הוד השרון בע"מ; 2. עיריית הוד השרון עשרות אלפי לקוחות הנתבעות אשר מותקנים אצלם מדי המים של המשיבות ואשר המשיבות גבו מהם גביה ביתר במהלך התקופה הרלבנטית              
1189 22/05/2011 24/05/2011 גבייה בלתי חוקית מצד המשיבות מעשרות אלפי לקוחותיהן, בגין צריכת מים שחלקה דימיונית ומעולם לא נצרכה על ידם, זאת באמצעות מדי מים בבעלות המשיבות אשר מותקנים אצל לקוחותיהן ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) ת"צ 38681-05-11 לא צוין מס' הבש"א יוסי גוטליב 1. חברת פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור-יגאל בע"מ; 2. מפעל המים כפר סבא עשרות אלפי לקוחות הנתבעות אשר מותקנים אצלם מדי המים של הנתבעות ואשר הנתבעות גבו מהם גביה ביתר במהלך התקופה הרלבנטית              
1188 19/05/2011 22/05/2011 המשיב מנהל תיקי הוצאה לפועל נגד הלקוחות. הוא מנצל לרעה את העובדה שמדובר בחייבים שאינם מודעים לנעשה בתיקי ההוצאה לפועל ואין בידם אמצעים לערוך בירור מקצועי ולנהל הליך משפטי והוא מטעה את החייבים ונהנה מגבייה בלתי חוקית תוך שהוא מתעשר שלא כדין ותוך התנערות מו מחוזי (מרכז) ת"צ 35618-05-11 לא צוין מס' הבש"א חיים דמרי בנק מזרחי טפחות בע"מ כל לקוחות המשיב אשר בתיק ההוצאה לפועל שהמשיב מנהל או ניהל נגדם, בוצע תשלום לידי המשיב שלא באמצעות מערכת ההוצאה לפועל, אשר ביחס אליו המשיב מסר דיווח אודות הקטנת חוב לאחר המועד שנמסר לו התשלום, או לא מסר דיווח עד יום הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה              
1187 16/05/2011 19/05/2011 העלאת תעריפים אסורה של שירותי SMS ו-GPS בניגוד להוראות והנחיות רישיון הרט"ן ומשרד התקשורת, באופן המהווה הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א) ת"צ 28210-05-11 לא צוין מס' הבש"א רוני לסלו רוז'ה חברת פלאפון תקשורת בע"מ כל לקוחותיה הפרטיים של המשיבה שהצטרפו כמנוייה ו/או חידשו מנוי קיים, לתקופת התחייבות החל מיום 31.12.08 ואילך, בין אם בינתיים הסתיימה תקופת ההתחייבות כאמור ובין אם זו טרם הסתיימה עד למועד הגשת בקשה זו, ואשר נאלצו לשאת, במהלך תקופת ההתחייבות ועד להגשת התובענה, בהתייקרות תעריפים בקשר עם שירותי SMS ו/או GPS              
1186 16/05/2011 18/05/2011 הפרתו הגסה של חוק התקשורת אשר קבע בסעיף 30 א' כללים למשלוח הודעות פרסומת ו/או דברי פרסומת בדרכים מגוונות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 26976-05-11 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אלון קורן מידן ישרוטל ניהול מלונות בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו דברי פרסומת מן המשיבה בניגוד להוראות סעיף 40א' לחוק התקשורת מאז כניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף ועד למועד אישורה של תובענה זו              
1185   18/05/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א) ת"צ 2263/07 לא צוין מס' הבש"א שיטרית לילך מגדל חברה לביטוח בע"מ התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.5.11)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 19.5.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים ביום 16.5.11 בבקשה לאישור הסדר פשרה שהיגשו הצדדים, המורה להם על המשך פעולות בנושא ועל פרסום בעיתונות של ההסדר (הוכנס לפנקס 18.5.11)
1184 17/05/2011 18/05/2011 גבייה בלתי חוקית מצד המשיבות ממאות אלפי לקוחותיה, בגין צריכת מים שחלקה דימיונית ומעולם לא נצרכה על ידם, זאת באמצעות מדי מים בבעלות המשיבות אשר מותקנים אצל לקוחותיהן מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 29850-05-11 לא צוין מס' הבש"א קלרה עזורי 1. חברת מי אביבים 2010 בע"מ; 2. עיריית תל אביב כ-200-000 אנשים שמוני החברה מותקנים בחצרותיהם              
1183 16/05/2011 17/05/2011 המשיבות הפרו את חותבן שבדין ביחס לבדיקה של מדי המים בתוך התקופה שנקבעה בתקנות, באופן החותר תחת תכליתו של חוק מדידת מים ובכך פגעו בצרכנים מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 28500-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. רונן זילברשטיין; 2. אנה אסתר בן דוד; 3. אהרון כץ 1. מי רעננה בע"מ; 2. מי כרמל בע"מ; 3. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ כל מי ששילם לאיזה מהמשיבים עבור צריכת מים שנקבעה לפי מד מים כלשהו שלא נבדק בתקופה הנדרשת בתקנות המדידה   בקשת ההסתלקות אושרה בפס"ד מיום 27.2.12 ונדחו התביעות האישיות של המבקשים (הוכנס לפנקס 5.3.12)          
1182 16/05/2011 17/05/2011 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה והתרשלות בכך שהמשיבה גבתה תשלומי חובה בניגוד לחוק או בחריגה מסמכות ביהמ"ש המחוזי ב"ש (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) ת"צ 27110-05-11 לא צוין מס' הבש"א ערן שלו עיריית אשדוד כל מי ששילם למשיבה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה ריבית פיגורים בגין תשלום שבוצע בתוך 30 ימים מהמועד לתשלום הדו-חודשי בצווי הארנונה שחלו בתקופת התובענה              
1181 16/05/2011 17/05/2011 פיצויים על נזקים לא ממוניים שנגרמו למבקש בשל ביטול חבילת חופשה ברומא אותה רכש מחברת התעופה ישראייר לו ולאשתו, ואשר לטענתו, אותו ביטול של חבילת החופשה שנרכשה על ידו הינה תולדה של מחדלים וביצוע עוולות  בנזיקין מצדה של המשיבה מחוזי (מרכז) ת"צ 28098-05-11 לא צוין מס' הבש"א אלון הרפז רשות שדות התעופה כל אדם שהיה אמור לצאת את הארץ בטיסה מנמל התעופה בן גוריון בתאריך 5 במאי 2011 וכל אדם שהיה אמור להגיע בטיסה לארץ באותו התאריך ואשר מועדי ההמראה של טיסתו או מועדי הנחיתה, בהתאם, בוטלו או נדחו, בשל סוגיית הדלק הסילוני הלא תקין שהתגלה במאגרי הדלק המצויים בנמל התעופה בן גוריון ואשר האחריות לגביו, כמו לגבי השיווק של דלק סילוני תקין, מוטלת על המשיבה, אשר גבתה בשל כך היטלים המכונים בשם "מס נמל"              
1180 04/05/2011 17/05/2011 ניצול בוטה וציני מצד המשיבות של שוק השירותים הסלולאריים בישראל, ושל יישום השינויים המתחוללים בו בימים אלו, גם כאשר אלו ניזומים על ידי בית המחוקקים לטובת קהל הצרכנים בצורה שפוגעת בצרכנים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 9578-05-11 לא צוין מס' הבש"א דניאל דרבקין 1. סלקום ישראל בע"מ; 2. פרטנר תקשורת בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה 1, אשר התנתקו ממנה (הפסיקו את התקשרותם עמה ואת קבלת השירות ממנה), לאחר כניסתו של תיקון מס' 46 לתוקף, אשר הצטרפו אל המשיבה 1 לאחר יום 1.1.11 וכן את כל לקוחותיה של המשיבה 2, אשר שודלו על ידה לבצע מעבר כאמור לאחר כניסתו של תיקון מס' 46 לתוקף               
1179 12/05/2011 16/05/2011 חברת ענק למתן שירותי תקשורת סלולארית, המציגה עצמה כבעלת למעלה משלושה מיליון מנויים בישראל, שפיתתה את לקוחותיה להצטרף לחבילה שמטרתה להעניק שירותי גיבוי למכשיר הטלפון הסלולארי הידועה בשם ORANGE FOREVER וזאת שעה שלמשיבה אין את היכולת לגבות את מכשיר הטלפון הס מחוזי (י-ם) ת"צ 21937-05-11 לא צוין מס' הבש"א תמר פול כהן פרטנר תקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה המחזיקים בטלפון סלולארי מדגם אייפון שחוייבו על ידי המשיבה בגין חבילת "ORANGE FOREVER" ב-7 השנים שקדמו להגשת התביעה              
1178 15/05/2011 16/05/2011 הטעיה ברורה ומכוונת של סלקום כלפי המבקש בפרט והקבוצה אותה הוא מייצג בכלל, עת שהודיעה לו ביוזמתה באמצעות הודעת טקסט כתובה מטעמה על מיצוי מלוא חבילת הגלישה שרכש ממנה, למרות שידעה כי המבקש ניצל רק 77% מחבילת הגלישה שרכש מסלקום בעוד שבפועל, בהתאם לנתוניה של ס מחוזי (מרכז) ת"צ 24865-05-11 לא צוין מס' הבש"א לירון פרמינגר סלקום ישראל בע"מ כל לקוחותיה של סלקום אשר התקשרו עימה בכל חוזה החל מ-7 שנים טרם קבלת המבקש את הודעת המיצוי, אשר כלולים בו תנאים זהים לאלו שבהסכם ואשר קיבלו את הודעת המיצוי וחדלו, בסמוך לאחר מועד קבלתה, מלעשות שימוש בחבילת הגלישה שרכשו              
1177 08/05/2011 16/05/2011 שיתוף פעולה עסקי פסול ובלתי חוקי המתקיים מזה שנים בין הנתבעות, במסגרתו משווקת "מכבי שירותי בריאות" שלא כדין פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של "כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ", תוך שהיא מטעה ומועלת באמונו של הציבור הרחב בכלל ובאמון קהל חבריה בפרט מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14910-05-11 לא צוין מס' הבש"א תמי שוורץ 1. מכבי שירותי בריאות; 2. כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ כל מי שרכש פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל מהנתבעת 2 בתיווכה של הנתבעת 1 בשבע השנים שקדמו להגשת תובענה זו ועד למתן פסק הדין בה              
1176 09/05/2011 15/05/2011 סירוב המשיב לפצות המבקשת ובני משפחתה בגין הנזקים שנגרמו להם עקב ביטול הטיסה והותרת הנזק "במקום בו נפל", מהווה הפרה של ההסכם שנחתם בין הצדדים, מנוגדת לדין ומזכה את המבקשת בפיצוי מחוזי (ת"א) ת"צ 16448-05-11 לא צוין מס' הבש"א אוסנת אווה יפרח אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ כל רוכשי כרטיסי הטיסה מהמשיב אשר טיסתם בוטלה באותן נסיבות האירוע שהחל ביום 5.5.11              
1175 08/05/2011 15/05/2011 מחדל קשה ביותר של אי מתן הודעה על אירוע סביבתי ובריאותי חמור ממדרגה ראשונה, אשר עלול היה להוביל למות או למקרי תחלואה המוניים מחוזי (חיפה) ת"צ 14686-05-11 לא צוין מס' הבש"א זיגמונד לוינסון פלגי מוצקין בע"מ כל תושבי קריית מוצקין שלא קיבלו הודעה מתאגיד המים פלגי מוצקין על זיהום מי השתייה בין התאריכים 29.4.11 ל-3.5.11              
1174 07/09/2010 15/05/2011 מקרה בוטה במיוחד של תרמית צרכנית המעורר שאלות נוקבות ביחס לתפקודם של מנגנונים האמורים להגן על הצרכן מפני הפרת תקנים רשמיים והטעיה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 33108-08-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון תורג'מן ישרקו שיווק מותגי מזון בינלאומיים בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם חומץ טבעי 5% המיוצר ו/או משווק על ידי המשיבה     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 15.5.11) הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 4.9.11 הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר בקשת הסדר הפשרה(הוכנס לפנקס 15.5.11)   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד בפס"ד מיום 4.9.11 (הוכנס לפנקס 5.10.11)
1173 27/04/2011 12/05/2011 הפרה בוטה של הוראות הדין בידי המשיבה בקשר עם שיווק מוצר הידוע בשם רוטב צ'ילי כשר חריף שלום (חיפה) ת"צ 34490-04-11 לא צוין מס' הבש"א אלה וולוביץ מאכלי עולם ר.ז. בע"מ כלל רוכשי המוצר רוטב צ'ילי חריף כשר מתותצרת סוריי אינטרפוד טמבול בנבור, מסמוטסאקורן יולנד המיובא על ידי המשיבה              
1172 27/04/2011 12/05/2011 הפרה שיטתית ובוטה של הוראות הדין בידי המשיבות, בנוגע להוראות המסדירות, בין היתר, את גובה התשלומים המקסימאליים, אותם זכאית המשיבה 1 לגבות בעבור שירותי בריאות הניתנים על ידה באמצעות גופם חיצוניים דוגמת המשיבה 2 מחוזי (ת"א) ת"צ 34682-04-11 לא צוין מס' הבש"א אבי טל 1. מכבי שירותי בריאות; 2. חב' ביקורופא בע"מ כלל מבוטחי המשיבה 1 אשר פנו אליה במהלך שבע השנים האחרונות לשם קבלת שירותי רפואת חירום, הניתנים על ידה באמצעות המשיבה 2 ו/או גופים אחרים, ואשר חויבו ביתר מעבר לתעריף המקסימאלי בעבור אותם שירותי חירום              
1171 11/05/2011 12/05/2011 הפרה שיטתית ובוטה של הוראות הדין בידי המשיבות, בנוגע להוראות המסדירות, בין היתר, את גובה התשלולמים המקסימאליים, אותם זכאית המשיבה 1 לגבות בעבור שירותי בריאות הניתנים על ידה באמצעות גופם חיצוניים דוגמת המשיבה 2 מחוזי (ת"א) ת"צ 18440-05-11 לא צוין מס' הבש"א דוד פז ולנטינו 1. קופ"ח כללילת; 2. חב' ביקורופא בע"מ כלל מבוטחי המשיבה 1 אשר פנו אליה במהלך שבע השנים האחרונות לשם קבלת שירותי רפואת חירום, הניתנים על ידה באמצעות המשיבה 2 ו/או גופים אחרים, ואשר חויבו ביתר מעבר לתעריף המקסימאלי בעבור אותם שירותי חירום              
1170   12/05/2011 הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב                                               מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1251/07 לא צוין מס' הבש"א אורי קידן 1. דקלה חברה לביטוח בע"מ; 2. שירותי בריאות כללית התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק     הצדדים הגישו בהסכמה הסדר פשרה - (הוכנס לפנקס 12.5.11) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 18.7.11 וקיבל תוקף של פס"ד (הוכנס לפנקס 1.8.11)     ביום 1.5.11 ניתנה החלטת ביהמ"ש בבקשה להסדר פשרה המורה לצדדים לפרסם בעיתונות את דבר ההסדר (הוכנס לפנקס 12.5.11)
1169 27/04/2011 11/05/2011 מקרה בוטה במיוחד של הטעיה צרכנית מחוזי (ת"א) ת"צ 34634-04-11 לא צוין מס' הבש"א מירוניצב ולריה אם החיטה בע"מ כל צרכן אשר רכש במהלך 3 השנים האחרונות מוצר בשם "מצה מועשרת בסיבים קלה" המיוצרת על ידי המשיבה   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 16.2.12 (הוכנס לפנקס 27.2.12) הצדדים הגישו בהסכמה הסדר פשרה - (הוכנס לפנקס 30.11.11)   הצדדים פרסמו הודעות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 30.11.11)   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד בפס"ד מיום 16.2.12
1168 27/04/2011 11/05/2011 מקרה בוטה במיוחד של הטעיה צרכנית מחוזי (ת"א) ת"צ 34715-04-11 לא צוין מס' הבש"א קיסלוב אנסטסיה מצות אביב בע"מ כל צרכן אשר רכש במהלך 3 השנים האחרונות מוצר בשם "אביב מצה קלה" המיוצרת על ידי המשיבה     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 1.2.12)   הצדדים פרסמו הודעות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 1.2.12)    
1167 27/04/2011 11/05/2011 מקרה בוטה במיוחד של הטעיה צרכנית מחוזי (ת"א) ת"צ 34764-04-11 לא צוין מס' הבש"א מאיה גרשגורין כרמל רקיקי מצות בע"מ כל צרכן אשר רכש במהלך 3 השנים האחרונות מוצר בשם "מצה סובין קלה" המיוצרת על ידי המשיבה     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 1.2.12)        
1166 04/05/2011 11/05/2011 פגיעה באספקת מים בשל מחדליה של המשיבה מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 8061-05-11 לא צוין מס' הבש"א חן נוסבאום-מלכא פלגי מוצקין בע"מ תושבי קריית מוצקין   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בהחלטת בימ"ש מיום 26.10.11 (הוכנס לפנקס ביום 3.11.11)          
1165 02/05/2011 11/05/2011 רצונה של המשיבה למכור מוצרים באתריה ולגבור בתחרות מול אתרים מתחרים, גרם לה להפר באופן בוטה את הוראות חוק הגנת הצרכן מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 3303-05-11 לא צוין מס' הבש"א רון רהב שופמיינד בע"מ כלל הלקוחות אשר רכשו מהמשיבה, באחד מהאתרים אותם היא מפעילה (לרבות האתרים "וואללה-שופס" ו-"נענע שופס") מוצרים בשיטת המכירות אותה מכנה המשיבה בשם "מכירה קבוצתית"              
1164 08/05/2011 11/05/2011 אכיפת הדין הרתעה ופיצוי בגין הפרתו כאמור בסעיף 1(2) לחוק; אחריותו של הנתבע לזיהום המים ולאחר מכן להפסקת זרימת מים לתושבי העיר קריית מוצקין החל מיום ו' 29.4.11 עבור למועד הגשת תביעה ייצוגית זו מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 15355-05-11 לא צוין מס' הבש"א מאור זריהאן פלגי מוצקין בע"מ תושבי העיר קריית מוצקין              
1163 08/05/2011 08/05/2011 הפרה בוטה ויסודית של תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה התשס"ח-2008) אשר נכנסו לתותקף ב-1.1.09 ונועדו להקל על ציבור הצרכנים להשוות בין שפע המותגים ובין שפע מגוון האריזות ולקבל החלטה נבונה וחסכונית באשר לרכישת מוצר על סמך מידע השוואתי נגיש מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14487-05-11 לא צוין מס' הבש"א ריקי לופו טבע ספורט קסטל בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה, אשר רכשו מוצרים וטובין לגביהם לא קוימה החובה לסמן את המוצרים ו/או הטובין על פי יחידת מידה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן וכתוצאה מכך נגרם להם נזק כלכלי ופגיעה בזכות האוטונומיה ובחופשה בחירה לבצע קניה נבונה וחסכונית, עת הוסתר מעיניהם הגילוי הנאות באשר למחיר ליחידת מידה כנדרש בתקנות החל מיום 1.1.09 ועד עצם היום הזה              
1162 07/04/2011 18/05/2011 הפרת זכויות יוצרים בספרים בהיקף הרחב והפוגעני ביותר בהיסטוריה האנושית, המבוצעת על ידי הנתבעת, במסגרת ו/או אגב פרויקט המכונה "גוגל ספרים" מחוזי (י-ם) ת"צ 11319-04-11 לא צוין מס' הבש"א יונתן בראונר GOOGLE INC כל המוציאים לאור וכל המחברים (מכל מין וסוג שהוא לרבות סופרים ומשוררים), שהינם בעלי זכויות יוצרים בספרים מכוח סעיף 8 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, אשר זכות היוצרים שלהם ביצירתם המוגנת לפי חוק זכויות יוצרים, הופרה על ידי הנתבעת ו/או מי מטעמה במסגרת ו/או אגב פרויקט גוגל ספרים   הבקשה והתובענה סולקו על הסף בפס"ד מיום 23.11.11 (הוכנס לפנקס 13.12.11)          
1161 27/04/2011 08/05/2011 המשיבה הטעתה את לקוחותיה באמצעות מצג שאינו נכון לפיו רכישה של השירות בהכרח תאפשר צפייה באישור המסירה הסרוק של דבר הדואר באתר המשיבה מחוזי (מרכז) ת"צ 34976-04-11 לא צוין מס' הבש"א גלעד גולדשמידט חברת דואר ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר נחשפו לקיומו של השירות ו/או רכשו את השירות בפועל ולא רק אלו שרכשו את השירות מבלי לקבלו              
1160 10/04/2011 05/05/2011 הפרת חובות חקוקות, רשלנות והפרת חוזה שנגרמו כתוצאה מניהול כספי הפנסיה של עמיתי פריזמה אשר לא הייתה כדוגמתה בשוק ההון הישראלי, במסגרתה פגעו הנתבעים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2008 באופן מודע, בחסכונותיהם הפנסיוניים של עשרות אלפי עמיתים של קופות הגמל של פרי מחוזי (ת"א) ת"צ 14227-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נועה פלד; 2. גאולה בר עם 1. פנומנל החזקות בע"מ ועוד 8 נתבעות נוספות כל מי שהיה עמית באחת או יותר מקופות הגמל של פרימזה (במסלול הכללי) במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2008 או בחלק ממנו              
1159 28/04/2011 04/05/2011 הטעייה צרכנית חוזית נזיקית ועשיית עושר שלא במשפט של המשיבה אשר מספקת ללקוחותיה שירות PRE-PAID המכונה על ידה "טוקמן" מחוזי (מרכז) ת"צ 38796-04-11 לא צוין מס' הבש"א יואב פיקל סלקום ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר צרכו ממנה שירותי "טוקמן" במהלך שבע השנים שקודמות להגשת הבקשה או כל קבוצה אחרת שתוגדר על ידי בית המשפט              
1158 03/05/2011 04/05/2011 הפרשה לפנסיה שלא כדין, אי תשלום דמי חג, תוספת שבת ודמי חג כדין, אי תשלום שכר במועד ואי מתן הפסקה כדין בין ימי עבודה אצל המשיבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 5901-05-11 לא צוין מס' הבש"א סימיון מסושניק טן חברה לדלק בע"מ כל עובדי ה מעסיקה אשר המעסיקה הייתה צריכה להפריש עבורם לקרן פנסיה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני אולם לא הפרישה כלל או הפרישה בניגוד להוראות הדין וצווי ההרחבה החלים              
1157 03/05/2011 04/05/2011 חוסר בתשלום שכר עבודה ואי תשלום גמול שעות נוספות כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 5975-05-11 לא צוין מס' הבש"א סימיון מסושניק טן חברה לדלק בע"מ כל עובדי המעסיקה בשבע השנים שלפני מועד הגשת התובענה, אשר שולם להם שכר לפי שעת עבודה והמעסיקה לא שילמה עבור כל זמן העבודה של העובד (קבוצה א') וכן כל עובדי המעסיקה בשבע השנים שלפני מועד הגשת התובענה, אשר היו זכאים לגמול שעות נוספות ולא שולם להם או שולם בחסר (קבוצה ב')              
1156 01/05/2011 04/05/2011 גבייה ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, של סכומי כסף נכבדים העולים לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח מחוזי (מרכז) ת"צ 1655-05-11 לא צוין מס' הבש"א מנחם ניוביץ איילון חברה לביטוח בע"מ כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של הנתבעת ושנגבה ממנו סכום כלשהוא כ"דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם לפוליסה"              
1155   03/05/2011 המשיבה הפרה את הוראות התקנות בכך שהמוצרים הנמכרים בסניפיה אינם מסומנים במחיר ליחידת מידה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30904-08-10 לא צוין מס' הבש"א טליה גולן אבא ויקטורי חברה לניהול והשקעות בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר רכשו מוצרים לגביהם לא קוימה החובה לסמנם במחיר ליחידת מידה, ונגרם להם כתוצאה נזק כלכלי.     הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.5.11)   הצדדים פרסמו בעיתונות הודעה בדבר בקשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 3.5.11)   ביהמ"ש נתן החלטה המורה לצדדים לפרסם את בקשת הסדר הפשרה בעיתונות (הוכנס לפנקס 3.5.11)
1154 15/08/2010 03/05/2011 המשיבה מפרה את הוראות תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) בריש גלי. מוצריה אינם מסומנים כנדרש במחיר ליחידת מידה, וכפועל יוצא אין ביכולתם של לקוחותיה לבצע את ההשוואה כנדרש ועל כן נגרם להם נזק ממוני מובהק. מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 26204-08-10 לא צוין מס' הבש"א אליק מוחיילוב יינות ביתן בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו מוצרים לגביהם לא קוימה החובה לסמנם במחיר ליחידת מידה ונגרם להם כתוצאה נזק כלכלי     הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.5.11)   הצדדים פרסמו בעיתונות הודעה בדבר בקשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 3.5.11)   ביהמ"ש נתן החלטה המורה לצדדים לפרסם את בקשת הסדר הפשרה בעיתונות (הוכנס לפנקס 3.5.11)
1153 01/05/2011 03/05/2011 מחדלן של המשיבות, אשר כשלו בשמירת מידע אישי של משתמשים שהועבר להן (לבקשתן) לצורך שימוש בקונסולות משחק, שהמבקשות מייצרות ומשווקות בכל העולם, לרבות בישראל מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1634-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אוהד פינצ'בסקי; 2. אלעד יצחק ברקאי 1. SONY CORPORATION;       2. ישפאר מוצרי צריכה בע"מ כל תושבי ישראל שרכשו את הקונסולות המוכרות בשמות PLAYSTATION 3" ו-"PSP"              
1152 01/05/2011 02/05/2011 המשיבה מעלה באחריותה כלפי לקוחותיה בכך שבנעליים ששיווקה בישראל נתגלתה תקלה חמורה ולמרות שהמשיבה טענה כי אלו נעלי עבודה ובטיחות והנם בטוחים מפני חשמל סטטי, הרי שהוברר כי השימוש בנעליים מסוכן לציבור ואסור הוא מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 327-05-11 לא צוין מס' הבש"א הנרי אלוש וורקר בע"מ כל אדם אשר רכש במישרין או בעקיפין נעלי עבודה מסוג ספטי טרנד דגם 681 ו/או נעלי עבודה מסוג קופרה דגם אברו ו/או נעלי עבודה קופרה דגם 183     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנסה לפנקס 4.4.12)       ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה (הוכנס לפנקס 4.4.12)
1151 01/05/2011 02/05/2011 המשיבה מעלה באחריותה כלפי לקוחותיה בכך שבמקררים אותם שיווקה בישראל נתגלתה תקלה חמורה, שכן הותקן בהם בידי המשיבה כבל, העלול בנסיבות מסוימות להתחמם יתר על המידה ולייצר ניצוץ שעלול לגרום להתלקחות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 325-05-11 לא צוין מס' הבש"א 1. גליה דרדיק; 2. דניאל פרולוב בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ כל אדם אשר רכש במישרין או בעקיפין (דרך חנויות ו/או אתרי אינטרנט) מקררים או מקפיאים מסוג "בוש" או "סימנס" מרשימת הדגמים המצורפת כנספח 4 לבקשה זו, אשר יוצרו לפני אוקטובר 2008              
1150 01/05/2011 02/05/2011 הפרה בוטה של הוראות הדין והתרשלות המשיבות התרשלות רבתי בכך ששמרו את פרטי כרטיסי האשראי של לקוחותיהן, ובפועל גם נעשתה העברת מידע של כרטיסי האשראי ובכך נעשתה התרשלות רבתי בכל הנוגע לשמירת פרטי הכרטיס ואבטחת המידע מחוזי (ת"א) ת"צ 356-05-11 לא צוין מס' הבש"א איתי לוי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה אשר התחברו לרשת PSN (פלייסטיישן נטוורק) ישראל החל ממועד הפעלתה בישראל בשנה האחרונה ועד ליום הגשת תובענה זו וכן כלל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו מכשיר פלייסטיישן 3 בישראל              
1149 06/03/2011 02/05/2011 מערכת הסכמית בלתי חוקית שכרתו ביניהן המשיבות, במסגרתה המשיבה מס' 2 מפרסמת, משווקת ומוכרת בישראל פוליסות ביטוח לנוסעים לחו"ל של המשיבה 1 , בתמורה לתשלום עמלות שמשלמת כלל ביטוח לקופ"ח כללית, בניגוד להוראות הדין, תוך הטעיית הציבור הרחב, התעשרות שלא במשפט והפ מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 10999-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אורן דוד; 2. אורן שושנה 1. כלל בריאות חברה לביטוח; 2. שירותי בריאות כללית אגודה עותמאנית כל מי שרכש פוליסת ביטוח מכלל ביטוח בתיווכה של שירותי בריאות כללית בשבע השנים שקדמו להגשת תביעת המבקשים ועד למועד מתן פסק דין בתביעת המבקשים              
1148 11/10/2010 01/05/2011 המשיבה נטלה על עצמה את הטיפול בתביעותיהם של צדדי ג' אשר לרכבם נגרם נזק באשמת רכבים המושכרים על ידה. בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, על המשיבה לנהוג בטיפול בתביעות צדדי ג' כאילו הייתה חברת ביטוח אך בפועל לא נוהגת המשיבה כמו חברת ביטוח אלא ממררת את חייהם של  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 19246-10-10 לא צוין מס' הבש"א עדה שבת דן רכב ותחבורה  כל אדם אשר זכה במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, כצד ג', לקבל מהמשיבה תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, ללא שצורפו לכספי תגמולי הביטוח הפרשי הצמדה ממועד קרות האירוע, ו/או ריבית שנתית בגובה 4% (במידה ותגמולי הביטוח שולמו לאחר שחלפו 30 יום ממועד הגשת התביעה), כמתחייב מהוראות הדין   הצדדים הגישו בהסכמה בקשה למתן פס"ד הדוחה את התביעה ואת הבקשה לאישורה כייצוגית (הוכנס לפנקס 1.5.11) בפס"ד מיום 21.7.11 נדחתה התביעה והבקשה לאישורה (הוכנסלפנקס 3.8.11)   הצדדים פרסמו בעיתונות הודעה בדבר בקשת ההסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 1.5.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים המורה לצדדים לפרסם בעתונות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 1.5.11)
1147 27/04/2011 01/05/2011 חיוב נכסים מסוג "קרקע תפוסה" כארנונה בתעריף למ"ר העולה על התעריף המרבי שנקבע בתקנות ההסדרים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34513-04-11 לא צוין מס' הבש"א אוריאל בן צבי דניאל עיריית רמת גן כלל הנישומים שחויבו ע"י המשיבה בארנונה, בשנתיים שקדמו להגשת התביעה בשטחי "קרקע תפוסה", בתעריף העולה על התעריף המרבי למ"ר שנקבע לנכס מסוג "קרקע תפוסה" בתקנות ההסדרים במשק המדינה              
1146   01/05/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס מחוזי (ת"א-יפו) 10853-10-10 לא צוין מס' הבש"א בן ציון אראל ארמוזה שמן תעשיות בע"מ התובענה לא נשלחה לפנקס     המבקש הגיש בקשת הסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (לא נשלחה לפנקס)       ביהמ"ש אישר את בקשת ההסתלקות מן התובענה בהחלטה מיום 11.4.11 (הוכנס לפנקס 1.5.11)
1145 11/04/2011 01/05/2011 הטעיית צרכנים והפרת חובה חקוקה לספק חניה בחינם מכוח חוק חנייה לנכים שלום (ת"א-יפו) ת"צ 16278-04-11 לא צוין מס' הבש"א יצחק חשן אוצר מפעלי ים בע"מ בעלי תג נכה שאינם בכסא גלגלים אשר עשו שימוש בחניון נמל תל אביב מיום 7.10.05 ועד למועד הגשת בקשה זו     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסכם פשרה (הוכנס לפנקס 31.1.12)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הבקשה להסדר הפשרה שהגישו (הוכנס לפנקס 31.1.12)    
1144 28/01/2007 01/05/2011 התנייה אסורה של שירות בשירות, מצד אחד הגופים העוצמתיים במשק הישראלי, במטרה אחת ויחידה - להפיק רווחים שלא כדין על חשבון הצרכן מחוזי (ת"א) ת"א 1125/07 3055/07 רזגל אנרגיה בע"מ סלקום ישראל בע"מ כל מנויי הדור השלישי של סלקום אשר רכישת חבילת הגלישה נכפתה עליהם בניגוד לרצונם   הצדדים הגישו בהסכמה הסדר פשרה מתוקן (הוכנסלפנקס 21.11.11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסכם פשרה (הוכנס לפנקס 1.5.11)     ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לתיקון הסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסום ההסדר המתוקן (הוכנס לפנקס 21.11.11) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה, המורה לצדדים לפרסם בעיתונות את דבר ההסדר (הוכנס לפנקס 1.5.11)
1143 12/04/2011 01/05/2011 הפרת חוק הגנת הצרכן, רשלנות, הפרת חובות חקוקות שונות, הפרת הסכם ועשיית עושר שלא במשפט בכך שהמשיבה קיבלה ממשרד התחבורה רישיון ליבוא רכב סיטרואן אשר התבסס על הצהרותיה בפני משרד התחבורה, לפיהן הרכב עומד בכל התקנים הנדרשים בחוק, הצהרות שהתברר כי היו שגויות מחוזי (ירושלים) ת"צ 18506-04-11 לא צוין מס' הבש"א שרה צרפתי דוד לובינסקי בע"מ כל רוכש רכב מסוג סיטרואן CI מאת המשיבה, במהלך השנים 2010-2011              
1142 28/04/2011 01/05/2011 הפרה בוטה של תו תקן, הטעיה צרכנית ועוולת הרשלנות שמבוצעות על ידי המשיבה מחוזי (חיפה) ת"צ 38449-04-11 לא צוין מס' הבש"א שטיין טל יוניליוור ישראל מזון בע"מ כל אדם שרכש ממוצריה של המשיבה עליהם חל תקן ישראל 1118 חלק 1 וחלק 11, ואשר אינם עומדים בתנאי תקן זה, ולא התאפשר לו עקב כך לערוך שיקול צרכני הולם לגבי טיב וכדאיות הקניה ו/או לא התאפשר לו להשוות את טיבם וכדאיותם של מוצרים אלה כנגד מוצרים אחרים של המשיבה ו/או של חברות מתחרות אחרות, בתקופת 7 השנים שקדמה להגשת תביעה זו              
1141 11/04/2011 27/04/2011 עובדי המשיבה לא זכו לקבל את התוספת לשכר מינימוום כפי שמחוייבת המשיבה לשלם, וכך גם לא את התשלום עבור ימי חג ביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) ס"ע 42652-02-11 לא צוין מס' הבש"א קובטננקו אלכסנדר אלעד אחזקות בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות שמירה, נכון ליום 21.6.09 ומאוחר ליום זה ואשר קיבלו שכר מינימום בלבד              
1140 10/04/2011 27/04/2011 קבלת טובות הנאה (עמלות) בעבור פוליסה סיעודית קבוצתית של חברי מכבי, בניגוד לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) התשנ"ג-1993 מחוזי (מרכז) ת"צ 14334-04-11 לא צוין מס' הבש"א שלום הר-עוז מכבי שירותי בריאות  כל חברי מכבי שרותי בריאות המבוטחים בביטוחים המשלימים ומבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי של כלל ביטוח              
1139 17/04/2011 27/04/2011 הפסד כספי שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מביצוע הצעת רכש במחיר הנמוך והמקפח שנקבע בה מחוזי (ת"א) ת"צ 27481-04-11 לא צוין מס' הבש"א מיכאל ספרא מאגרי בנייה בע"מ כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמה המציעה ביום 18.1.11 ובתיקון לה שפורסם ביום 19.1.11, קרי - בעליהם של 94,583 מניות החברה שאליהם הופנתה הצעת הרכש              
1138 05/04/2011 27/04/2011 עמדת המשיבות כי אין בידי המבקשים היכולת להשתחרר מהתקשרות ולפיכך מחוייבים הם מדי שנה בשנה בתשלום השנתי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 6070-04-11 לא צוין מס' הבש"א שמואל ושמואלה אלון 1. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה.) בע"מ; 2. קלאב הוטל -ניהול (1996) בע"מ. כל לקוח של חברת קלאב הוטלס אינטרנשיונל בע"מ, אשר התקשר עמה בהסכם לרכישת זכות נופש ואשר ביקש ו/או מעוניין להפסיק את ההתקשרות עמה בין בע"פ ובין בכתב ולהפסיק לקבל את זכות הנופש, והחברה סירבה לקבל את הודעת ביטול העסקה והתעקשה כי ימשיך לשלם את דמי האחזקה              
1137 12/04/2011 27/04/2011 עשיית עושר ולא במשפט במכירת חיתולים חד פעמיים שלא עמדו בתנאים אותם פרסמה הנתבעת מחוזי (מרכז) ת"צ 18451-04-11 לא צוין מס' הבש"א מיה גד חוגלה קימברלי שיווק בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר "חיתולי האגיס החדשים" בגרסה המשופרת המכילים כותנה אורגנית, מתחילת שיווקו              
1136 21/04/2011 27/04/2011 גבייה ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, של סכומי כסף נכבדים העולים לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח מחוזי (מרכז) ת"צ 30028-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. איל יצחקי; 2. אורלי יצחקי; 3. דניאל אנגל 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 2. כלל חברה לביטוח בע"מ; 3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; 4. הראל חברה לביטוח בע"מ כל מי שהוא ו/או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהוא כ"דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם פוליסה"              
1135   27/04/2011 טעות ו/או כשל הנובע מרשלנות ו/או מטעות של מי מבין המשיבות או שתיהן יחדיו ואשר קיבלה ביטויה בפועל אור ליום שישי 25.3.11, בעדכון האוטומטי והשגוי של שעון המותקן במכשירים מתוצרתה של המשיבה 2 המכונים "בלאק ברי" אשר שווקו על ידי סלקום מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 53030-03-11 לא צוין מס' הבש"א עו"ד ליאור ציגלר 1. סלקום ישראל בע"מ; 2. יצרנית מכשיר בלאק ברי לא פורטה הקבוצה              
1134 17/04/2011 27/04/2011 עמלה אותה גובה המשיבה - סלקום ישראל בע"מ - ממנוייה, אשר משלמים את חשבון הטלפון הסלולרי שלהם בסניפי דואר ישראל, זאת בניגוד לתנאי הרישיון אשר מכוחו רשאית המשיבה לפעול בשוק המפעילים הסלולריים ובניגוד להתחייבויותיה של המשיבה מול לקוחותיה מחוזי (מרכז) ת"צ 28188-04-11 לא צוין מס' הבש"א אביחי לוין סלקום ישראל בע"מ כלל לקוחותיה של סלקום אשר משלמים את חשבון הטלפון הסלולרי שברשותם בסניפי הדואר              
1133 17/04/2011 27/04/2011 אי תשלום שכר עבודה והפרת הסכם העבודה בין הצדדים באי התשלום ובכך פגיעה בשכר העובדים ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 26331-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אלירן מתתיהו; 2. יעקב אביחי מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט. כלל עובדי המשיבה אשר הועסקו על ידי המשיבה כמאבטחים במשמר בתי המשפט בשבע השנים האחרונות              
1132 14/04/2011 27/04/2011 בשל מעשיה ו/או מחדליה של המשיבה, ובפרט בשל מתן הודעה מטעה ושלא כדין לגבי מועד פרסום תוצאות השלב המכריע של ניסוי ALLEGRO - תרופה לטרשת נפוצה, נגרמו להם נזקים הנובעים משינויים בשווי מניותיהם וכתבי האופציה שלהם מחוזי (ת"א) ת"צ 23433-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. משה כהן; 2. אלי כהן טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת אשר מחזיק ו/או החזיק, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף במניות המשיבה, כתבי אופציה או אגרות חוב (ניירות הערך אשר הנפיקה המשיבה) בין 11.4.11 ועד ליום 16.4.11 ולמעט דירקטורים של המשיבה ומנהליה              
1131 11/04/2011 27/04/2011 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה והתרשלות הנובעים מאגרות פינוי אשפה שנגבו מחברי הקבוצה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 16407-04-11 לא צוין מס' הבש"א התנועה להגינות שלטונית עיריית חולון כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת פינוי אשפה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה              
1130 13/04/2011 13/04/2011 הטעיית צרכן על ידי שליחת הודעת מסרון המודיעה כי הלקוח ניצל עד תום את חבילת הגלישה אותה רכש, זאת למרות שבפועל טרם נוצלה כל החבילה מחוזי (מרכז) ת"צ 21241-04-11 לא צוין מס' הבש"א אבינועם פתל חברת פרטנר תקשורת  כל לקוחות פרטנר אשר קבלו מסרון המודיע להם על ניצול כל חבילת הגלישה באינטרנט שרכשו, בטרם נוצלה החבילה עד תום, ואשר חדלו לגלוש לאחר קבלת המסרון מבלי לנצל את כל החבילה שרכשו עד תום החודש              
1129 23/12/2008 13/04/2011 גבייה בלתי חוקית הנוהגת אצל המשיבות אושר מקורה בדמי תוספת הנגבים מציבור לקוחותיהן בגין מילוי מיכל הדלק ברכב שכור מחוזי (מרכז) ת"צ 13354-12-08 לא צוין מס' הבש"א 1. ש.א.מ.ג.ר שירותי אכיפה בע"מ; 2. דביר גליזר; 3. יוליה גליזר; 4. אלמוג טל בן חמו; 5. ירון אופק 1. שלמה החזקות בע"מ; 2.  שלמה תחבורה (2007) בע"מ; 3. השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר שילם למי מבין המשיבות, במ הלך שבע השנים האחרונות, תשלומים בגין מילוי מיכל דלק ברכב אותו שכרו                                                                                                 בהחלטת בית המשפט המאשרת את התובענה, קבעביהמ"ש את הגדרת הקבוצה: "כל מי שחויב בתשלום עבור מילוי מיכל דלק בכלי רכב ששכר מהמשיבות החל מיום 21.6.02, שבנוסח החוזה שלו מופיע סעיף 3.1.1 או סעיף אשחר שנוסחו זהה או דומה בפרמטרים שהובאו לעיל   התובענה אושרה בהחלטת בית משפט מיום 31.3.11 (הוכנס לפנקס 13.4.11).   31.3.11     בהחלטה מיום 31.3.11 אישר ביהמ"ש את התובענה (הוכנסה לפנקס ביום 13.4.11). 
1128 04/04/2011 13/04/2011 הטעייה ועושק ציבור לקוחות המשיבה בכך שהמשיבה מוכרת ללקוחות חבילות פרסום המבוססות על תקופת התקשרות מינימאלית ארוכה יחסית (3 שנים), ולמרות שחוזה ההתקשרות כולל סעיף שלכאורה מאפשר את הפסקת ההתקשרות ביוזמת הלקוח במהלך תקופת ההתקשרות תמורת דמי יציאה, הרי שדמי ה מחוזי (מרכז) ת"צ 3805-04-11 לא צוין מס' הבש"א בלולו ניסים דפי זהב בע"מ כלל רוכשי חבילות הפרסום שמציעה המשיבה לציבור בשבע השנים האחרונות              
1127 06/04/2011 13/04/2011 תובענה להשבת כספים שהמשיבה גבתה ביתר כארנונה באופן בלתי חוקי, בניגוד להוראות ההקפאה ומבלי שהתקבל לכך אישור מאת שר האוצר ושר הפנים מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 9754-04-11 לא צוין מס' הבש"א בוהק חברה לציפיי בע"מ עיריית חולון כלל הנישומים אשר שילמו למשיבה ארנונה בעשרים וארבע החודשים שקדמו להגשת התובענה בתעריף מבנים לתעשיה ומלאכה, סככות לתעשייה ומלאכה וקרקע תפוסה באזור תעשייה              
1126 10/04/2011 13/04/2011 מקרה חמור מאוד של הפרת חובה חקוקה, הטעיה ועשיית עושר ולא במשפט שעשתה המשיבה על חשבון לקוחותיה מחוזי (חיפה) ת"צ 13976-04-11 לא צוין מס' הבש"א סאבר נסאר חברת החשמל לישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה, מרכני החשבמל במדינת ישראל, אשר התקשרו למוקד 103 מטלפון סלולארי/נייד על מנת להודיע על תקלה ו/או פגם ו/או ליקוי בשירות שמספקת המשיבה וזאת החל מיום 15.3.06 ועד ליום הגשת הבקשה              
1125 10/04/2011 13/04/2011 הפרה בוטה וחמורה של הוראות סעיף 30א, כש"דבר פרסומת" נשלח לנמענים (המבקש וחברי הקבוצה) בין היתר אך לא רק, באמצעות "מסר קולי מוקלט" מחוזי (חיפה) ת"צ 14005-04-11 לא צוין מס' הבש"א סאבר נסאר החשמל הסיטונאי (מקבוצת אבי סופר) בע"מ כל הנמענים אשר קיבלו מהמשיבה דבר פרסומת, בין אם מדובר במסר קולי מוקלט ובין אם בדרך אחרת, למכשיר הטלפון הנייח ו/או לטלפון הייד ו/או בכל דרך אחרת.... וזאת בתקופה שחלה במועד כניסתו לתותקף של סעיף 30א הנ"ל (קרי, 1.12.08) ועד ליום הגשת הבקשה והתביעה   בקשת ההסתלקות של הצדדים אושרה בפס"ד מיום 30.8.11 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 7.9.11)       הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 7.9.11) בפס"ד מיום 30.8.11 אושרה בקשת ההסתלקות והתובענה נמחקה (ההחלטה עצמה בטור L בטבלה)
1124 06/04/2011 07/04/2011 הפרה בוטה של המשיבה את הוראות הדין, לרבות את תנאי הרישיון שניתן לה מטעם משרד התקשורת מכוח חוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982, ל מתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, ביחס לכללי גילוי נאותים שעל המשיבה למלא אחריהם ופירוט המידע שעל המשיבה לכלול בחשבונות הט מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 8971-04-11 לא צוין מס' הבש"א פינץ תקווה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מנוי פרטי, כהגדרתו להלן, על שירותי טלפון של המשיבה, נכון ליום 1.1.10 ואילך, אשר לא קיבל מן המשיבה חשבון טלפון לגבי תקופת חיוב מסוימת אשר כולל את פירוט השיחות שבוצעו באמצעות קו הטלפון עליו הוא מנוי, ללא תמורה              
1123 06/04/2011 06/04/2011 הפרת הסכם לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, רשלנות לפי סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין ו/או הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בכריתת חוזה ו/או בקיומו ו/או בכל פעולה משפטית אחרת... ו/או עשיית עושר ולא במש מחוזי (מרכז) ת"צ 9237-04-11 לא צוין מס' הבש"א המועצה הישראלית לצרכנות 1. א.א. רובינשטיין נכסי דיור מוגן בע"מ; 2. אחוזת צהלה בע"מ; 3. אחוזת פולג 1998 בע"מ; 4. אחוזת ראשונים-רובינשטיין; 5. "עד 120" הוד השרון שותפות מוגבלת                
1122 03/03/2008 06/04/2011 הבקשה באה לתקן מצב של הפלית נשים בהריון שפנו בדרישת עבודה למשיבה ונפסלו בשל הריונן ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 3469/08 1208/08 אירנה קובלסקי אורטל שירותי כוח באדם בע"מ כל דורשות העבודה בתקופה של 12 החודשים האחרונים (למועד הגשת התובענה), אשר היו בהריון   הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 6/4/11)         בהחלטות בימ"ש מיום 14.11.10 ומיום 15.3.11 ניתנו הנחיות לצדדים בנוגע לבקשה לאישור הסדר הפשרה ובקשה לפרסום ההסדר (הוכנס לפנקס 6.4.11)
1121 04/04/2011 05/04/2011 הפרת הסכם העבודה בין הצדדים באי תשלום מלא הסכום ששולם עבור הארוחה בעבר ובכך פגיעה בשכר העובדים ובהסכם העבודה בין המשיבה לבין הקבוצה, באופן המפחית את התשלום החודשי לו זכאים העובדים מהמשיבה ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 3401-04-11 לא צוין מס' הבש"א צבאן יוסף פרטנר תקשורת בע"מ. כל עובדי המשיבה אשר הועסקו על ידי המשיבה קודם ליום 1.2.11 וממשיכים להיות מועסקים על ידה לאחר מועד זה ואשר היו זכאים לתשלום עבור ארוחה בכל יום.              
1120   05/04/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 2241-07 לא צוין מס' הבש"א קובי שלומי הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ התובענה לא נשלחה לפנקס (הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב) -  אין פירוט קבוצה     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 27/4/11)   הצדדים פרסמו הודעות בעיתונות בדבר הבקשה להסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 27.4.11)   בהחלטת בימ"ש מיום 28.3.11, התבקשו הצדדים לפרסם מודעות בדבר הגשת הבקשה להסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 5.4.11)
1119 09/05/2010 05/04/2011 אגרת המים שגבו הנתבעות מהתובעים הייתה גבוהה ממה שמותר היה לה לגבות, וכללה בתוכה מרכיב מע"מ למרות שאינה עוסק לפי חוק מע"מ ואינה מוסמכת לגבות מע"מ מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 13162-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. דורון טליתמן; 2. מיכאל סטרונגין; 3. אנטון שיינין 1. עיריית גבעתיים; 2. עיריית חיפה כל מי ששילם לנתבעות, החל בשנתיים שקדמו להגשת התובענה, אגרת מים שכללה בתוכה מרכיב מע"מ              
1118 06/02/2011 03/04/2011 החזר הוצאות מיותרות שנגרמו להורים לפעוטות וילדים קטנים כתוצאה מחיוב המשיב אותם לאמת בפני עו"ד את היקף עבודת האם ורמת ההכנסה של שני ההורים, החלטה שבסופו של דבר בוטלה על ידי המשיב ביום 51.11 מחוזי (י-ם) ת"צ 9540-02-11 לא צוין מס' הבש"א מירב שילוני משרד התמ"ת כל הורה אשר אולץ על ידי המשיב לחתוום בפני עו"ד על כתב ויתור על סודיות לצורך בקשה להשתתפות המשיב בעלות שהיית ילדו במעונות יום, משפחתונים וצהרוני המוכרי על ידי המשיב   בפס"ד מיום 13.11.11 הורה ביהמ"ש על מחיקת התובענה וכן על מחיקת הבקשה לאישורה כייצוגית (הוכנס לפנקס 21.11.11)          
1117 30/06/2008 03/04/2011 הנתבעת חרגה מהוראות חוקי ההקפאה בכך שהעלתה את תעריפי הארנונה שלא כדין מעבר להעלאת תעריפי הארנונה אשר הותרה לכלל הרשויות המקומיות .... ובכך הגדילה הנתבעת את חיובי הארנונה המוטלים על התובעים באופן בלתי חוקי ביהמ"ש לעניינים מנהליים (י-ם) ת"מ 305/09 567/08 1. חנוך כהן; 2. שירה כהן מועצה מקומית מבשרת ציון נישומים המחוייבים על ידי הנתבעת בארנונה כללית לפי סיווג מגורים אזור א', מגורים אזור ב' ועסקים אזור א' וכן תת קבוצה של המשלמים ארנונה בהסדר תשלומים              
1116 17/03/2011 03/04/2011 תביעה למתן פס"ד הקובע כי המשיבה, עיריית קרית-ים, חייבה וגבתה תשלומי ארנונה כללית באופן מפלה ובלתי חוקי ולפיכך על העירייה להשיב למבקש ולכלל חברי הקבוצה את הכספים אשר גבתה ביתר ובניגוד לחוק ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 32493-03-11 לא צוין מס' הבש"א איראיב אלי; איראיב אילנית עיריית קרית ים כלל תושבי העיר קרית ים אשר שילמו ארנונה כללית מראש בשנים 2009 ו-2011               
1115 17/03/2011 29/03/2011 פיצוי בגין אי הפרשות לקרן מבטחים או קרן פנסיה מוכרת אחרת ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ע"ב 3319/09 לא צוין מס' הבש"א מירב ימיני חב' שרותים קבלניים בע"מ כל עובדי המשיבה החל משנת 2001 אשר לא בוצעו עבורם הפרשות לקרן פנסיה בניגוד לדין              
1114 27/03/2011 28/03/2011 פיצוי כספי בגין חיוב הבנק בעמלות טיפול וגביית ריבית שלא כדין, בגין העמדת מסגרת אשראי חד צדדית ו/או זמנית מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 50449-03-11 לא צוין מס' הבש"א שן-די נצרת בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד, פרטי או עסקי, אשר היה ו/או הינו לקוח של המשיב והתקשר עמו בהסכם מסגרת אשראי בהתאם להוראה מס' 325 ושילם עמלה וריבית חריגה נוספות בגין כך שהועמדה לו על ידי המשיב מסגרת אשראי חד צדדית ו/או זמנית              
1113 24/03/2011 28/03/2011 השבת תשלומי ארנונה אשר נגבו על ידי הנתבעת שלא כדין ביהמ"ש המחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 47062-03-11 לא צוין מס' הבש"א מרדכי בוזגלו עיריית באר שבע המחזיקים במפעלי תעשיה, מוסכים ומפעלים עתירי ידע בתחום המוניצפאלי של המשיבה ובהם מצויים שטחים המשמשים כמשרד              
1112 27/03/2011 27/03/2011 גביית כספים שלא כדין וניצול מצוקה ציני של הצרכן בגין גביית תשלום עבור שימוש בשירותים ציבוריים, וכן אי התקנת מתקני שתייה במבנים בבעלות נצבא החזקות, המשמשים כתחנות מרכזיות לחברות האוטובוסים ומהווים בכל יום יעד הכרחי לציבור צרכני התחבורה הציבורית מחוזי (מרכז) ת"צ 41637-03-11 לא צוין מס' הבש"א אברהם כץ 1. נצבא החזקות 1995 בע"מ; 2. אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ; 3. דן - חברה לתחבורה ציבורית בע"מ כלל האנשים אשר עברו באחד מבנייני המשיבות אשר משמשים כתחנה מרכזית ובהם נגבים כספים עבור שימוש בשירותים ו/או לא נמצא (או לא תקיין ו/או לא נמצא במקום מרכזי נראה לעין) בהם מתקן לשתיית מים צוננים   בקשת ההסתלקות של הצדדים מאושרת בהחלטת בימ"ש מיום 1.12.11 ובקשת האישור לתובענה ייצוגית נמחקת (הוכנס לפנקס 7.12.11)          
1111 24/03/2011 27/03/2011 גביית כספים שערורייתית מהציבור הרחב בגין שירות שהוא אינו מקבל ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 46979-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. ערן אלפונטה; 2. איתמר פורת; 3. עינת אוחנה צימבלר 1. מי כרמל בע"מ; 2. מי גבעתיים - מפעלי מים וביוב בע"מ כל משקי הבית בכל הרשויות המקומיות בהן המשיבות מספקות שירותי מים וביוב אשר החל מיום 1.1.10 נגבתה מהם אגרת ביוב ו/או תשלום על פי סעיף 3(ג) לכללי תאגידי מים וביוב, בגין מים אשר נצרכו על ידם לטובת השקאת גינות              
1110 23/03/2011 27/03/2011 הפרת חוזה, הפרת חובת הגילוי וההדגשה, הפרת חובה חקוקה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט  מחוזי (מרכז) ת"צ 44146-03-11 לא צוין מס' הבש"א עופר בר 1. איילון חברה לביטוח בע"מ; 2. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" חברים באגודת הספורט, בעבר או בהווה, אשר נפגעו במהלך משחק או אימון ספורט, ואשר פציעתם או פגיעתם לא הוכרה בידי המבטחת כמזכה בתשלום תגמולי ביטוח, הגם שמדובר בפגיעה מבוטחת בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988 והתקנות שהותקנו מכוחו              
1109 22/12/2010 27/03/2011 גביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של הבנק. לטענת התובע, הבנק גובה עמלה כפולה בגין בקשה אחת של לקוח להפיק או להדפיס מסמכים ממאגר ממוחשב, בניגוד לקבוע בכללי הבנקאות מחוזי (חיפה) ת"צ 35354-12-10 לא צוין מס' הבש"א חיים בשן בנק לאומי לישראל בע"מ כל לקוחות הבנק אשר פנו בבקשה להפקה או להדפסה של מסמכים ממאגר ממוחשב ואשר מטבע הדברים חויבו בעמלה הנדונה בדרך ובשיטה בה חויב התובע              
1108 16/03/2011 24/03/2011 המשיבה שינתה שלא כדין ובניגוד לדיני ההקפאה, את סוגי דירות המגורים כפי שנקבעו בצווי הארנונה שלה לצורך חיובם בארנונה, באופן שדירת מגורים אשר סווגה בעבר כסוג 2 סווגה לאחר השינוי כסוג 1 ובדרך זו הביאה המשיבה להעלאה עקיפה של הארנונה, בניגוד לדיני ההקפאה ומבלי  מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 30563-03-11 לא צוין מס' הבש"א יובל שוקר עיריית רעננה מחזיקי דירות מגורים באזור 1 ובאזור 2 בתחום המוניצפאלי של המשיבה ששטח דירתם בין 120 מ"ר ל-140 מ"ר (דירות המחויבות כסוג 1)              
1107 27/02/2011 24/03/2011 הונאה שיטתית בה נקטו התובעים. נתבעת 1 הציגה עצמה כחברה לגיטימית המשמשת כפלטפורמה המקשרת בין התובעים לבין סוחרים מרחבי העולם העוסקים במסחר בסחורות ומדדים אך העלימה מעיני התובעים את העובדה כי היא משמשת הצד השני לעסקה וככזאת, כל הפסדי לקוחותיה הם רווחיה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 49552-02-11 לא צוין מס' הבש"א ארליך ואח' חב' פורקס פלייס בע"מ ועוד 5 נתבעים נוספים כלל לקוחות פורקס פלייס אשר הפסידו את כספם ו/או חלקו תוך שימוש בפלטפורמת המסחר של החברה              
1106 16/03/2011 24/03/2011   ביום 28.3.12 הוגשה בקשה מתוקנת לאישור התובענה (נמצאת בעמודה k בטבלה זו) הפרת חוזה ו/או קיום חוזה בחוסר תום לב ו/או הטעייה מכוונת בכריתת חוזה ו/או ניהול מו"מ לכריתת חוזה בחוסר תום לב ו/או עשיית עושר ולא במשפט ו/או עוולה של הפרת חובה חקוקה מחוזי (מרכז) ת"צ 30752-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אינוגריטי בע"מ; 2. אבי רוט פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבה, במ הלך 7 שנים קודם למועד הגשת התותבענה דנן, בתותכנית הכוללת חבילת דקות לקבוצת יעדים אישיים נבחרים, כדוגמת תכנית "BUSINESS OPTIMUM 2010" ונמנע ממנו להגדיר יעדים ברשתול סלולאריות אחרות ביום 28.3.12  הוגשה בקשה מתוקנת לאישור התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 1.4.12)           ביהמ"ש אישר את בקשת התיקון בהחלטה מיום 4.3.12 (הוכנס לפנקס 1.4.12)
1105 07/03/2011 20/03/2011 הפרת זכויות חוקתיות של מאות רבות של חולים ברחבי המדינה, ביצוע עוולות נזיקיות וצרכניות מובהקות, גרימת נזקי ממון ונזקים לא ממוניים חמורים לחולים אלה ופגיעה באוטונומיה של חולים אלה על גופם מחוזי (ת"א) ת"צ 11207-03-11 לא צוין מס' הבש"א ברוך גילמן 1. ג'ונסון אנד ג'ונסון (חב' זרה); 2. ג'יי-סי-הלת' קר בע"מ; 3. DEPUY ORTHOPEDICS INC (חב' זרה) כלל החולים שבגופם הושתל האביזר שיוצר על ידי שלוש המשיבות              
1104 13/03/2011 20/03/2011 אכיפת הדין, הרתעה ופיצוי בגין הפרתו וכן אחריותם של המשיבים להפסקת זרימת מים לתושבי העיר באר שבע במשך 3 ימים רצופים בחודש אוקטובר 2010 מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 21066-03-11 לא צוין מס' הבש"א מאיה לוי תאגיד מי שבע - תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ;              רכבת ישראל בע"מ תושבי שכונות א', ב', ג' ו-ד' וכן אוכלוסית אזור התעשייה של העיר באר שבע              
1103 25/02/2010 20/3/111 אגרה שגבתה המשיבה מהמבקש שלא כדין, אגרה שנגבתה גם משאר האזרחים ו/או הגופים שפנו לנתבעת בתוכניות מפורטות וזאת בשיעור של 2,500 ₪ לכל תכנית מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 43932-02-10 לא צוין מס' הבש"א גמאל אבו מוך הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון-ואדי ערה כל מי שהגיש בקשה לשינוי תכנית מתאר ו/או תכנית מפורטות ו/או תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה ו/או כל תכנית שבסמכות הוועדה המקומית ו/או שבסמכות הוועדה המחוזית   בהחלטת ביהמ"ש מיום 12.5.11 בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, פסק ביהמ"ש את הסכומים בהם יש לחייב את המשיבה בבקשה (הוכנס לפנקס 24.5.11)          
1102 25/11/2010 16/03/2011 גביית יתר שיטתית של תשלומים בגין ביקורים אצל רופאים מקצועיים של המשיבה ביה"ד אזורי לעבודה (חיפה) חב"ר 49717-11-10 לא צוין מס' הבש"א אליעזר גל, עו"ד שירותי בריאות כללית קבוצה גדולה של לקוחות הכללית שהם מעל לגיל 60 וזכאים כי עד תקרה שיועדה בחיקוק, לא ישלמו השתתפות עצמית עבור רופאים מקצועיים ועבור מכונים רפואיים מעל 82 ₪ לרבעון              
1101 06/01/2011 16/03/2011 חיוב בקנסות שלא כדין, מבלי הסכמה בחוק, תוך הפרת עיקרון החוקיות בפלילים, אשר עושה העירייה בגביית קנסות חניה, מכוח חוק העזר לראשון לציון, התש"ס-2000 מחוזי (מרכז) ת"צ 11981-01-11 לא צוין מס' הבש"א תומר יוסף עיריית ראשון לציון כל אדם הנמנה על קבוצת בני האדם אשר שילמו למשיבה או מי מטעמה, מכל טעם שהוא ובכל מועד שהוא, כל תשלום מכל סוג ובגין כל דרישה, בשל העובדה כי המשיבה הנפיקה לידיו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, הודעת קנס בשל עבירה לכאורה על סעיף 11(2) לחוק החניה ו/או בשל עבירה לכאורה על סעיף 11(1) לחוק החניה              
1100 08/03/2011 15/03/2011 הטעיה, עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, הפרת חובת הגילוי והפרת הוראות סעיף 11 לחוק המכר במכירת "לחם חי" באריזה חדשה שהטעתה את הלקוחות שסברו כי זה אותו המוצר אותו התרגלו לקנות, אלא שהוא באריזה חדשה מחוזי (מרכז) ת"צ 13707-03-11 לא צוין מס' הבש"א קידן רבקה מאפיית שלמה א. אנג'ל בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר אותו משווקת המשיבה תחת המותג "לחם חי" בין התאריכים אוקטובר 2007 וינואר 2009   בקשת ההסתלקות מאושרת בפס"ד מיום 19.6.11 והבקשה לאישור התובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 13.7.11)          
1099   15/03/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה ב-2006, לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (חיפה) ת"א 700/06 9668/06 1. שרה ברוקנטל ועוד 3 מבקשים נוספים בנק מזרחי טפחות בע"מ הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה בשנת 2006, לפני מועד תחולת החוק המחייב   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, נדחתה בהחלטה ביהמ"ש מיום 7.3.11 (הוכנס לפנקס 15.3.11)          
1098 10/03/2011 15/03/2011 הפסד כספי שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מביצוע הצעת רכש במחיר הנמוך והמקפח שנקבע בה מחוזי (ת"א) ת"צ 20457-03-11 לא צוין מס' הבש"א מיכאל ספרא מ.ת.מ מבני תעשיה ומלאכה בע"מ כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמה המציעה ביום 25.11.10, ובתיקון לה שפורסם ביום 9.12.10, קרי - בעליהם של 329,178 מניות החברה שאליהם הופנתה הצעת הרכש              
1097 13/03/2011 15/03/2011 המשיבה מפרה באופן שיטתי, מזה שנים ארוכות, את תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק לקטינים) ואת חוק הגנת הצרכן, בכך שעושה היא שימוש בפרסומות ו/או בדרכי שיווק המיועדים לקטינים, בעירום וברמיזות מיניות - והכל בניגוד לתקנות הגנת הצרכן  מחוזי (ת"א) ת"צ 22081-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. לין וולוביק רוזין (קטינה); 2. רלוקה ניקולטלה טאקוי (קטינה) הוניגמן ובניו בע"מ כל קטין בישראל, אשר נחשף לפרוסמת ו/או דרך שיווק של המשיבה למותג TNT, בה נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים, בעיתונות ו/או בעיתונות האלקטרונית ו/או בפליירים ו/או בכרזות בשלטי חוצות ו/או בכרזות אחרות ו/או בקטלוג שפורסמו בתוך חנויות המשיבה ו/או מחוצה להם, בין אם רכש מהמשיבה באמצעות הוריו ו/או בעצמו מוצרים ובין אם נמנע מלעשות כן, בשבע השנים הקודמות לתובענה זו              
1096 13/03/2011 15/03/2011 הפליית מחירים אסורה שמבצעת המשיבה, מונופול מוכרז בתחום אספקת מערכות איתור לכלי רכב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 22063-03-11 לא צוין מס' הבש"א אנטולי סימנובסקי איתוראן איתור ושליטה בע"מ. כלל בעלי הרכבים אשר מקבלים שירות מהמשיבה, בעת היותם מחוייבים (בהתאם לפוליסת הביטוח) למגן את רכבם במערכת איתור מהסוג אותו מפעילה ומשווקת המשיבה   בקשת ההסתלקות של התובע מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בפס"ד מיום 5.3.12 והבקשה לאישור התובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 25.3.12)          
1095 08/03/2011 09/03/2011 הפרת סעיף 13א(ג) לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט; גזל לפי סעיף 52 לפקודת הנזיקין; הפרת חובה חקוקה של סעיף 11(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 בהקשר להפרת הוראות סעיפים 79.1 לרישיון הכללי של המשיבה מחוזי (ת"א) ת"צ 15961-03-11 לא צוין מס' הבש"א אסי בן דוד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל צרכן אשר התקשר ו/או יתקשר עם המשיבה בעסקה לתקופה קצובה (כהגדרתה בסעיף 13א(א) לחוק הגנת הצרכן) למתן שירותי תשתית אינטרנט, אשר מועד סיום העסקה חל ביום 10.1.09 או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד אישור התובענה כייצוגית, אשר לאחר מועד סיום העסקה המשיבה האריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות עמו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה ממנו כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור              
1094 24/01/2011 09/03/2011 הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט בכך שהמשיבה העלתה את תעריפיה בניגוד להוראות הסעיף המסדיר את עדכון התעריפים במהלך תקופת ההתחייבות מחוזי (מרכז) ת"צ 43898-01-11 לא צוין מס' הבש"א רן לאונרד פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבה בתוכנית לעובדי בזק או בתכנית אחרת אשר כללה סעיף המסדיר את אופן העלאת או עדכון התעריפים במהלך תקופת ההתחייבות, והמשיבה העלתה את התעריפים ששילם לה בניגוד להוראות סעיף זה              
1093 24/01/2011 09/03/2011 עוולת הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר שלא במשפט בכך שהמשיבה התקשרה עם לקוחותיה שאינם לקוחות עסקיים לתקופה העולה על 18 חודשים מחוזי (מרכז) ת"צ 43820-01-11 לא צוין מס' הבש"א רן לאונרד פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבה בחוזה הכולל התחייבות למסלול ו/או לתכנית לתקופה של 36 חודשים, ואשר אינו עונה על הגדרת לקוח עסקי כמשמעותה ברישיון כללי לפלאפון תקשורת בע"מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטת התאים, החל מיום 22 באפריל 2008 ועד למועד מתן פסק דין בתובענה, בין אם הוא לקוח של המשיבה כיום ובין אם לאו              
1092 13/09/2010 09/03/2011 עוולת גזל, הפרת חובה חקוקה, הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט בכך שהמשיבה גבתה מחברי הקבוצה סכומי כסף שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 17712-09-10 לא צוין מס' הבש"א דבח אליהו בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי ששילם חשבונות בזק בבנק הדואר ושילם לבזק תשלום שזו השיתה עליו אך משום ששילם לה באמצעות בנק הדואר              
1091 02/03/2011 08/03/2011 תיקון לפקודת התעבורה אשר חייב כל בעל רכב, לרבות אופנוע, להחזיק כחלק בלתי נפרד מהרכב אפוד זוהר, שהנו על פי סעיף 65ב לפקודת התעבורה "אפוד מחזיר אור העומד בדרישות שנקבעו לעניין זה בתקן רשמי..." שלום (ת"א-יפו) ת"צ 4053-03-11 לא צוין מס' הבש"א גלעד חממי מטרו מוטור שיווק בע"מ כל אדם אשר רכש מהמשיבה אופנוע חדש ו/או אופנוע שעבר מבחן רישוי וקיבל אופנוע אשר אינו עומד בהתנאי הרישוי בשל היעדר אפוד זוהר              
1090 לא נמסר תאריך 07/03/2011 מקרה בוטה במיוחד של הפרת חוזה והטעיה צרכנית מחוזי (ת"א) ת"צ 30192-12-09 לא צוין מס' הבש"א עו"ד שרון פינקלשטיין 1. הוט סלקום בע"מ; 2. הוט סלקום שותפות מוגבלת כלל לקוחותיהן מכל הארץ של המשיבות אשר רכשו ו/או רוכשים מהן שירותי אינטרנט בתשלום (הגדרת הקבוצה תוקנה לבקשת בית המשפט)     ביום 16.2.11 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 7.3.11)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 7.3.11)   ביום 22.2.11 ניתנה החלטה המחייבת את הצדדים לפרסם את הבקשה להסדר פשרה שהציעו (הוכנס לפנקס 7.3.11)
1089 28/02/2011 07/03/2011 השבת ארנונה שנגבתה ביתר ובניגוד לחוק ההקפאה מחוזי (מרכז) ת"צ 24150-02-11 לא צוין מס' הבש"א רחל ועודד חדד עיריית נס ציונה מחזיקים בדירות מגורים בבתים משותפים המצויים בתחום שיפוטה של המשיבה, בעשרים וארבע החודשים שקדמו להגשת הבקשה              
1088 06/03/2011 07/03/2011 הפרה גסה, בוטה ואנושה של סטנדרטים רפואיים בסיסיים. ההסכמה להשתתפות בניסוי רפואי בבני אדם בוצעה ללא הסכמה מדעת של המבקשות ושאר חברי הקבוצה כנדרש על פי החוק מחוזי (מרכז) ת"צ 10356-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אורלי לב; 2. עיזבון המנוחה הייב עליא מוחסן ז"ל 1. מרכז רפואי זיו-צפת; 2. מדינת ישראל, משרד הבריאות כל מטופל אשר בוצע בו ניסוי קליני בבית חולים זיו              
1087 03/03/2011 03/03/2011 גבית היטל שמירה על ידי המשיבה, היטל אותו היא גובה מאז 1.3.10 ועד היום ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 7328-03-11 לא צוין מס' הבש"א שובל גיל עיריית קרית ביאליק כל מי ששילם למשיבה אגרת שמירה החל מיום 1.3.10 ואילך   בפס"ד מיום 9.8.11 קבע ביהמ"ש את שכ"ט ב"כ המבקש בגין התובענה (שנדחתה קודם לכן ע"י ביהמ"ש לבקשת הצדדים). הוכנס לפנקס 16.8.11          
1086 40598 03/03/2011 המשיבה מעלה ללקוחותיה מדי פעם את מחירי השירותים שהיא נותנת ללא הודעה מוקדמת, ללקא קבלת הסכמתם וללא הודעה בדיעבד שהמחיר הועלה - כל זאת בניגוד לדין ו/או לדרישות תום לב בקיום חוזים מחוזי (מרכז) ת"צ 48191-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אלעזר יקיביץ; 2. פפי יקירביץ הוט מערכות תקשורת בע"מ לקוחות אשר המשיבה מעלה להם מדי פעם את מחירי השירותים שהיא נותנת, ללא הודעה מוקדמת, ללא קבלת הסכמת הלקוחות להעלאת המחירים ואף ללא הודעה בדיעבד שהמחיר הועלה - בניגוד לדין ו/או לדרישות תום לב בקיום חוזים ו/או לפרשנות ראויה לחוזים בין הלקוחות והמשיבה; אותם לקוחות אשר המשיבה פנתה אליהם בטענות ומצגים מטעים של מתן הטבות ללא תשלום או הטבות אחרות שגורמות למעשה שצורפו לתכנית HOT MEGA של המשיבה, וכן נדרשו לשלם עבור החבילות/ערוצים אשר כביכול היו אמורים לקבל ללא תשלום או בהטבה לא סבירה אחרת; לקוחות אשר רכשו ערוצים בודדים הכלולים בחבילת ערוצים ואשר חוייבו/מחוייבים במחיר שחושב בנפרד לכל ערוץ, ומחיר זה עולה על מחיר החבילה כולה הכוללת גם ערוצים נוספים, אותם יכלו לכאורה לקבל ללא תשלום נוסף;              
1085 17/02/2011 03/03/2011 אי גילוי ו/או הטעיית  ציבור המבוטחים באשר לדרך השערוך ו/או סוג ירידת הערך החריג אשר בפועל יפוצו המבוטחים וחברי הקבוצה בקרות מקרה ביטוח מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34071-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. תומר סולומון ועוד 4 מבקשים נוספים 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ ועוד 5 חברות משיבות אחרות כלל ציבור המבוטחים אשר הוטעו על ידי המשיבות להוציא פוליסות ביטוח מקיף וזאת תוך כדי הסתרת המידע באשר לגובה הפיצוי בגין ירידת הערך אשר המשיבות תכננו לשלם בפועל              
1084 02/03/2011 02/03/2011 העלאת התשלום הקבוע עבור השירות שניתן ללקוחות העסקיים של המשיבה מעבר להעלאה המותרת על פי ההסכמים שנערכו עמם מחוזי (מרכז) ת"צ 4623-03-11 לא צוין מס' הבש"א אשל היאור בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ. לקוחותיה העסקיים של המשיבה, אשר מנויים היו בתכנית בעלת תשלום קבוע ואשר התשלום הקבוע הועלה אצלם בניגוד לפסקת הגבלת ההעלאה              
1083 02/12/2010 02/03/2011 הנזקים אשר נגרמו לכלל חברי הקבוצה בגין התקלה המערכתית בחברת סלקום ביום 1.12.10 מחוזי (מרכז) ת"צ 2274-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ברסלויער ישי; 2. ברסלויער טובה חברת סלקום ישראל בע"מ כל מנויי חברת סלקום ביום 1.12.10              
1082 28/02/2011 02/03/2011 השבה של אגרת שמירה שנגבתה ממחזיקי נכסים שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 52851-02-11 לא צוין מס' הבש"א פסטרנק יצחק מועצה מקומית מזכרת בתיה כלל מחזיקי הנכסים בתחום המועצה המקומית מזכרת בתיה מהם גבתה המועצה "אגרת שמירה" במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה              
1081 01/03/2011 01/03/2011 מעשיה ומחדליה של הנתבעת, אשר הציבה במסוף הדלק שלה בשכונת הר נוף בירושלים, מיכל דלק המכיל כ-850 מ"ק נוזל הסקה-שמן ממוחזר מחוזי (י-ם) ת"צ 1523-03-11 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אברהם ביטון חברת דלק פי גלילות שותפות מוגבלת כל מי שהתגורר בשכונת הר נוף בירושלים, כל מי שעבד בשכונת הר נוף בירושלים, כל מי שלמד בשכונת הר נוף בירושלים וכל מי ששהה בשכונת הר נוף בירושלים, החל מחודש ספטמבר 2008 ועד ליום 28.10.09              
1080 28/02/2011 01/03/2011 הנתבעת העוסקת בשיווק דלק, גבתה מהתובעת ומיתר חברי הקבוצה סכומי כסף שלא כדין באמצעות שירות הדלקן, תוך הטעייתם ובחוסר תום לב מחוזי (מרכז) ת"צ 53368-02-11 לא צוין מס' הבש"א ניצנים עיצוב גנים בע"מ חב' סונול ישראל בע"מ כל לקוחות הנתבעת שברכבם היה מותקן דלקן, אשר חתמו על הסכם ו/או נספח להסכם שלפיו תינתן להם הנחה בסכום קבוע ממחיר המחירון המומלץ של סונול ואשר רכשו ממנה סולר, מיום 1.1.08 ועד למועד הגשת התובענה              
1079 27/02/2011 01/03/2011 פגיעה באוטונומיה של הרצון, פגיעה בנוחות, כאב וסבל, עגמת נפש והטרדה שיש וכן הפרת חובות חקוקות  מחוזי (י-ם) ת"צ 50786-02-11 לא צוין מס' הבש"א יעקב ארז 1. שידורי קשת בע"מ; 2. קופרמן הפקות בע"מ כל היהודים שספר התנך מוחזק כמקודש להם ואשר צפו בחלקים הרלוונטים בתכנית האח הגדול בטלויזיה ו/או באתר האינטרנט או באמצעים אחרים ונחשפו למעשי חילול ספר התנך והפגיעה הגסה בדתם ובאמונתם וברגשותיהם הדתיים ע"י המשיבות החל מ-18.12.10 ועד למועד הגשת בקשה זאת              
1078 24/02/2011 27/02/2011 הבנק גבה וגובה עמלות פרעון מוקדם בניגוד להוראות הדין הקובעות כי תאגיד בנקאי איננו רשאי לגבות עמלת פרעון מוקדם אלא בתנאים הקובעים בדין מחוזי (מרכז) ת"צ 46038-02-11 לא צוין מס' הבש"א דנקר בירגר בע"מ בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ כל לקוח של בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, אשר התקשר בחוזה הלוואה למטרות שאינן דיור, ביקש לפרוע את הלוואתו בפירעון מוקדם וחוייב שלא כדין בעמלת פירעון מוקדם, ובפרט אלו אשר עמלת הפירעון המוקדם בעניינם חושבה לפי שיעור הריבית הממוצעת במשק הנוגעת להלוואה למטרת דיור ולא לפי הריבית הנהוגה בתאגיד הבנקאי כאמור בהוראה 454, בשבע השנים האחרונות, ועד למועד הגשת תובענה זו              
1077 22/02/2011 24/02/2011 הפרה חמורה ובוטה של הסכם בין הצדדים בכך שהמשיבה התחייבה כי המחיר יהיה קבוע במהלך תקופת המבצע אך בכל זאת העלתה אותו מחוזי (מרכז) ת"צ 42694-02-11 לא צוין מס' הבש"א שמעון פריזט הוט מערכות תקשורת בע"מ כל מי שהצטרף למבצע כלשהו של המשיבה לפיו התחייב שלא לסיים את הקשר עם המשיבה למשך תקופת המבצע תמורת הבטחה למחיר מסוים במהלך תקופת המבצע, אולם למרות זאת העלתה המשיבה את המחיר במהלך תקופת המבצע וזאת ביחס לשבע השנים קודם למועד הגשת תביעת המבקש              
1076 22/02/2011 24/02/2011 גבייה לא חוקית של מע"מ, על רכיב שכלל אינו חב במע"מ, תוך מעילה באמונו של ציבור הלקוחות, בכך שהמשיבות שהן חברות המציעות שירותי השכרת רכב, גובות מקהל לקוחותיהן תשלום מע"מ בגין ביטוח הרכב המושכר שלא כדין, ללא סמכות ובניגוד לחוק מע"מ, אשר קובע כי תשלום בגין בי מחוזי (מרכז) ת"צ 43306-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אשר ספיר; 2. יצחק אלתר 1. י.ד. רכב ותחבורה בע"מ; 2. קשר רנט א קאר בע"מ; 3. שלמה תחבורה (2007) בע"מ; 4. דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ כל אדם (לרבות תאגיד), אשר היה לקוח של המשיבות בהווה ובעבר ואשר שילם מע"מ בגין רכיב ביטוח, שעה שרכיב זה כלל אינו חב במע"מ, בשבע השנים האחרונות עד למועד הגשת תובענה זו              
1075 03/02/2011 23/02/2011 התנהלות בלתי חוקית מצידה של המשיבה כלפי חברי הקבוצה המיוצגת, שבעקבותיה גבתה המשיבה מחברי הקבוצה סכומים מצטברים גבוהים ללא כל יסוד כמתחייב עפ"י החוק והתקנות וסביר להניח שברוב המקרים מבלי שחברי הקבוצה הבחינו בכך מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 7492-02-11 לא צוין מס' הבש"א אבראהים עבדלטיף חג'אזי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה שהינם כלל תושבי הישובים שלהלן: טמרה, שעב, כאבול, אעבלין, שפרעם, ביר אלמרסור, כאוכב אבו אלהיג'א, כפר מנדא, בית זרזיר ובסמת טבעון ("יישובי התאגיד"), אשר תושבי היישובים הנ"ל מוגדרים כצרכן ביתי בהתאם לחוק כפי שיפורט בבקשה              
1074 21/02/2011 23/02/2011 הימנעות המשיבה/הנתבעת, באופן שיטתי ובניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, לשלם לעובדיה גמול בעד השעות הנוספות בשיעור של 25% או 50% (לפי העניין) אגב התעשרות שלא כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) ת"צ 38129-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נעמה ג'מצ'י; 2. זיוה טפטה; 3. דרור ידיד הוניגמן ובניו בע"מ כלל העובדים, שהועסקו ועדיין מועסקים ע"י הנתבעת/המשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה כשכירים בעבודה של נציגי שירות ברשתות הביגוד המופעלות על ידי הנתבעת ובכלל זה קופאים/ות, מוכרנים/ות, מנהלי/ות חנות, מנהלי משמרת וסניף ועוד, ואשר לא שולם להם גמול כדין בעד שעות העבודה הנוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה              
1073 17/02/2011 23/02/2011 הנתבעות נוהגות באופן פסול בכך שהן מוכרות גז מבלי להצמיד את טמפרטורת המכירה שלו לטמפרטורה של 15 מעלות צלסיוס ואת הלחץ ליחידת אטמוספירה אחת, חרף העובדה שהן קונות את הגז בטמפרטורה של 15 מעלות ויחידת לחץ אחת, ובכך מתעשרות הנתבעות שלא כדין על חשבון לקוחותיהן,  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34517-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. שוקי הדר; 2. שוסטק סרגיי; 3. דניאל סובול; 4. ברק רון; 1. פזגז בע"מ; 2. החברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ כל האנשים שצרכו גז הנמכר על ידי מי מהנתבעות ו/או מי מטעמן בישראל, בטמרפרטורה העולה על 15 מעלות צלסיוס ובלחץ העולה על יחידת אטמוספרה אחת, בשבע השנים שעד ליום הגשת התובענה (או כל הגדרה אחת שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון בנסיבות העניין)              
1072 22/02/2011 23/02/2011 תמרוקים לאם ולתינוק הנמכרים על ידי סבון של פעם, שאותם מציגה היא כמוצרים העשויים מחומרים טבעיים, אך בפועל כוללים רכיבים וחומרים שאינם טבעיים ואינם נמצאים כלל בטבע מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 42376-02-11 לא צוין מס' הבש"א מיכל חייקה גרי סבון של פעם כל לקוחות סבון של פעם, בהווה ובשבע השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, אשר רכשו מן המשיבה שמן גוף לאם ולתינוק, קרם גוף לאם ולתינוק וסבון ג'יל נוזלי לאם ולתינוק              
1071 20/02/2011 21/02/2011 המשיבה לא שילמה לכל עובדיה זכאים לכך דמי חגים וגמל כפי שמתחייב מהסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הניקיון וכן בצו ההרחבה בענף הניקיון ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 36126-02-11 לא צוין מס' הבש"א שיתווי פאטמה א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות ניקיון במשיבה ואשר לא קיבלו את תשלום דמי החגים ולא הופרשו להם כספים לקרן פנסיה, וכן נוכו מהם דמי "ועד עובדים" שלא כדין              
1070 09/11/2009 21/02/2011 חיוב בהוצאות גביה שאותם מבצעת המשיבה ללקוחותיה המאחרים בתשלום חשבון ו/או חשבונות בגין מתן שירותי בזק בין-לאומיים, תוך שהמשיבה הסתירהמלקוחותיה את שיעורם של הוצאות הגביה, והפרה בכך את הוראות רשיונה, וזאת במטרה אחת ויחידה - להפיק רווחים שלא כדין על חשבון הצר מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 23529-11-09 לא צוין מס' הבש"א פרנק נקש 012 סמייל. תקשורת בע"מ. כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר עשה שימוש בשירותי הבנק הבינלאומיים של המשיבה ו/או באמצעותה, וחוייב בהוצאות גביה, החל מיום 2.6.04 ועד ליום הגשת התובענה     הצדדים הגישו הסדר פשרה - לא הוגש לפנקס  (הוכנס לפנקס 21.2.11)       בהחלטה מיום 1.2.11 התבקשו הצדדים לפרסם בעיתון את הגשת הסדר הפשרה  (הוכנס לפנקס 21.2.11)
1069 14/02/2011 21/02/2011 תביעה להשבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל המועצה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 25086-2-11 לא צוין מס' הבש"א רוטשטיין אריאל עיריית מודיעין-מכבים-רעות כל ציבור מחזיקי הנכסים , ברי חיוב באגרת שמירה בתחומי העירייה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת              
1068 2007 21/02/2011 טענת המבקשים לפיה המשיבות נושאות באחריות לשריפה אשר פרצה ביום 7.11.07 במתקן "קומפוסט דן" אשר היה בבעלות המשיבות 1-3 ובהפעלת המשיבה 4.                                      התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק הקובע מחוזי (חיפה) ת"צ 1152/07 לא צוין מס' הבש"א 1. רויטל פרידמן; 2. נתנאל פרידמן 1. אלרן (ד.ד) תשתיות בע"מ; 2. אלרן (ד.ד) השקעות בע"מ; 3. אלרן תשתיות אקולוגיות; 4. ת.מ.מ. תעשיות מחזור משולבות בע"מ הבקשה לא נשלחה לפנקס   התביעה נמחקה בפס"ד מיום 14.2.11 אשר אישר את בקשת התובעים להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 21/2/11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולדחיית תביעתם האישית של המבקשים (שהושכנס לפנקס 21/2/11)       בפס"ד מיום 14.2.11 אושרה בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה וכן למחיקת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 21.2.11)
1067 20/02/2011 21/02/2011 חוזה אחיד שנוהגת המשיבה להחתים את לקוחותיה במשך השנים ואשר הינו חוזה אחיד בעל תניות מקפחות לרוב. מחוזי (מרכז) ת"צ 36828-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. הדס מור-אופק; 2. אליהו חאראר; 3. ויקטור בן חמו; 4. מעדני ויקטור חיים בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ. כלל לקוחותיה של המשיבה אשר התקשרו עמה באמצעות חוזה אחיד. בתוך קבוצה זו קיימת תת-קבוצה אשר הוחתמה על פד אלקטרוני ו/או התקשרה בעסקת רוכלות ו/או באמצעות עסקה מרחוק              
1066 17/02/2011 20/02/2011 נוהגה של המשיבה לגבות דמי ביטוח רכב בכלל, ולטובת צד ג' בפרט, בעת השכרת רכביה בכלל ולמבקש בפרט, אינו כדין, והמשיבה מתבקשת לחדול מגביה זו ולהשיב למבקש וליתר חברי הקבוצה את הסכום שגבתה מהם מחוזי (מרכז) ת"צ 33800-02-11 לא צוין מס' הבש"א מרמלשטיין דיויד קשר רנט א קאר בע"מ כל מי ששכר רכב להשכרה לשימושו האישי ו/או המשפחתי, מאת המשיבה בשמה או תחת השם "הרץ" בישראל, במשך שבע השנים שקדמו ליום הגשת התביעה, וישלם לה "דמי ביטוח" מכל סוג שהוא ו"דמי ביטוח צד ג'", בין אם הוא אזרח ישראלי ובין אם הוא תושב חוץ   בקשת ההסתלקות של המבקש אושרה בפס"ד מיום 21.11.11 והבקשה לאישור התובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 30.11.11)          
1065 16/02/2011 17/02/2011 השבה של אגרת שמירה שנגבתה ממחזיקי נכסים שלא כדין מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 31998-02-11 לא צוין מס' הבש"א אייץ אנד או אופנה בע"מ עיריית מודיעין-מכבים-רעות כלל מחזיקי הנכסים בתחום העיר מודיעים-מכבים רעות מהם גבתה העירייה "אגרת שמירה" במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה              
1064 10/02/2011 17/02/2011 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית, בכך  ששיטת ההצמדה שנוקטת העירייה בנוגע לתשלומי האנונה המשולמים בהסדר תשלומים אינה תואמת את הדין ואת צו הארנונה העירוני מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 19279-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. צדקה שלומי; 2. צדקה רינת עיריית רמת גן כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה אשר שילמו את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים במהל 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת              
1063 13/02/2011 17/02/2011 מקרה מובהק וקיצוני של התנהלות בלתי חוקית ובלתי ראויה של המשיבה אשר גבתה כספים ביתר ושלא כדין מחברי הקבוצה בעד שירותי מים וביוב, וזאת על ידי חישוב נתוני חיוב צריכת המים לפי מספר נפשות קטן יותר ממספר הנפשות הידועות ו/או הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 22541-02-11 לא צוין מס' הבש"א עודד בן דוד חברת מי אביבים 2010 סע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה אשר מהם גבתה המשיבה שלא כדין כספים ביתר וזאת בשל חישוב נתוני חיוב צריכת המים לפי מספר נפשות קטן ממספר הנפשות הידועות ו/או הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור              
1062 10/02/2011 16/02/2011 מקרה חמור מאוד של הטעיה, הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט מחוזי (חיפה) ת"צ 18392-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. סאבר נסאר; 2. דועא נסאר מגה קמעונאות בע"מ כל לקוחות המשיבה, בין אם הם חברי מועדון YOU ובין אם לאו, אשר בקרו בסניפי המשיבה בתאריך 27.11.10 או בסמוך מאוד לכך, בימים בהם התנהל מבצע על המוצרים המפורטים בהמשך, ורכשו אחד או יותר מהמוצרים: מרק עשיר של קנור,ד גני בוקר, מארזי ציטוס ו/או במבה ו/או ביסלי או שהתנהל מבצע על המוצר נייר טואלט מסוג שמורת טבע, ורכשו את המוצר              
1061 10/02/2011 16/02/2011 תיקון המצב בו המשיבה לא שילמה דמי חגים והפרשות לגמל כפי שהנה מחוייבת מהסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הניקיון ומצו ההרחבה בענף ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ס"ע 19983-02-11 לא צוין מס' הבש"א אדיב חמזה אי.אס.אס. בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות ניקיון במשיבה ואשר לא קיבלו את תשלום דמי החגים ולא הופרשו להם כספים לקרן פנסיה              
1060 15/02/2011 16/02/2011 שורה של חיובים שכולם באים לידי ביטוי במקרה של איחור בתשלום, החל מהמועד שנקבע כמועד אחרון לתשלום, עובר לחישובי הריבית בתקופת החוב, ממשיך בחיובים מצטברים בגין עצם משלוח ההודעה על חוב ומסתיים בחיוב בעמלה שלא כדין גם בגין הניתוק וגם בגין החיבור מחדש. לאחר כל  מחוזי (ב"ש) ת"צ 27817-02-11 לא צוין מס' הבש"א אמיר ברוט חברת החשמל לישראל בע"מ כל צרכני ולקוחות הנתבעת אשר נותקו מרשת החשמל ו/או חוברו מחדש לרשת החשמל, ונגבו מהם עמלות שלא כדין בגין כך              
1059 13/02/2011 14/02/2011 התנהגות המאפיינת בעל מונופולין, הנתבעת נוהגת להתעלם מהוראות החוק, התקנות והכללים ולעשות ככל העולה על רוחה תוך משלוח יד לכיסי לקוחותיה שלא משלמים במועד מחוזי (מרכז) ת"צ 21567-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. איל גולדנברג; 2. איתן אלחדז בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי שהינו או שהיה בעל קו טלפון של הנתבעת ונגבה ממנו תשלום, ביחס לקו הטלפון האמור, עבור שירותים נלווים כהגדרת מונח זה בכתב התביעה, בגין התקופה שבה היה הקו מנותק ניתוק חלקי או מלא, לרבות הפסקת שירות              
1058 30/01/2011 14/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 53203-01-11 לא צוין מס' הבש"א ליאור מרדכי סלקום ישראל בע"מ כל מנוייה של המשיבה אשר לא הוחזרו להם, בתום ת קופת ההתקשרות, סכומי פיקדון אותם שילמו, וכן אלו אשר הושבו להם סכומי הפיקדון ללא תוספת ריבית והצמדה   בקשת ההסתלקות של הצדדים אושרה בפס"ד מיום 15.3.12 (הוכנס לפנקס 25.3.12)          
1057 08/02/2011 09/02/2011 תיאור כוזב, מטעה ומרמה של מוצר מזון המיובא ומשווק על ידי המשיבה. התיאור הכוזב והמטעה הוא בעניינים מהותיים, העלולים לפגוע בבריאות המבקש וחברי הקבוצה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14480-02-11 לא צוין מס' הבש"א בן בסט עומר קנדיס - יבוא ושיווק ממתקים (2008) בע"מ כל מי שרכש את המוצר ו/או מוצרים אחרים של המשיבה המכילים צבעי מאכל מלאכותיים, חרף העובדה כי על תווית המזון נרשם כי צבעי המאכל הם טבעיים, בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש   בפס"ד מיום 25.11.11 אושרה בקשתם המוסכמת של הצדדים להסתלקות מבקשתם לאישור התובענה והתובענה נדחתה (הוכנס לפנקס 27.11.11)          
1056 09/02/2011 09/02/2011 סימון שגוי של מחיר ליחידת מידה ברשת רמי לוי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 16104-02-11 לא צוין מס' הבש"א חן בלום 1. רמי לוי שיווק השקמה בע"מ; 2. רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ כל לקוחותיהם של המשיבות אשר רכשו מוצרים לגביהם סומנו נתונים שגויים בדבר המחיר ליחידת מידה בחנויות המופעלות בידי המשיבות או מי מהן     בפס"ד מיום 16.2.12 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות (הוכנס לפנקס 26.2.12)        
1055 07/02/2011 09/02/2011 עוולות צרכניות קשות ביותר שעוברת המשיבה כלפי קהל לקוחותיה בכך שמחייבת את הלקוחות המזמינים מוצרים/שירותים  (חבילות שונות לחו"ל)  המוצגים בפרסומיה של המשיבה במט"ח (יורו/דולר) בהמרה לפי שער מכירה גבוה למזומן שפורסם ביום התשלום ולא לפי שער מכירה גבוה המ חאות  מחוזי (מרכז) ת"צ 12353-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נתיב טל; 2. ויינרב אלון פרוגרס תורס נסיעות ותיירות בע"מ כל לקוח של המשיבה, שהזמין ממנה נכס/שירות המוצע על ידה שמחירו היה נקוב במט"ח, וחויב על ידה בשקלים לפי שער המרת מט"ח שאינו שער מכירה המחאות והעברות שהיה ידוע ביום שקדם ליום התשלום, וספג עקב כך נזקי ממון              
1054 02/02/2011 08/02/2011 שווי השימוש ברכב צמוד הנזקף לעובדים שכירים כהכנסה, דבר המביא לגביית מס ביתר ושלא כדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 3363-02-11 לא צוין מס' הבש"א פארג'יאן (משה) סראוס מדינת ישראל - רשות המיסים כל ציבור השכירים הנהנים מרכב צמוד, לחילופין ציבור הנהנים מרכב צמוד שומרי שבת + מעניקי שרות (דוגמת טכנאים); לחילופי חילופין, השכירים נותני שירותים (דוגמת הטכנאים) הנהנים מרכב צמיד              
1053 17/07/2007 08/02/2011 המשיבות פעלו כביכול בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-5 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, הכל במטרה "להפסיק כליל את ייצור מוצרי הלחם בפיקוח במדינה, כאמצעי לחץ פסול במטרה להעלות את מחיריהם" מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2141/07 בש"א 15074/07 פנינה בנגיאת 1. איגוד האופים בישראל; 2. שלמה א. אנג'ל בע"מ; 3. מאפיית דוידוביץ' ובניו בע"מ; 4. מאפיה מרחבית (קרית שמונה) ב"מ; 5. י. את א. ברמן בע"מ כל אדם פרטי שהינו אזרח מדינת ישראל, אשר רצה לרכוש מוצרי לחם בפיקוח, מתוצרת המשיבות 2-5, בתקופה הרלוונטית לחישוב הנזק, ולא עלה בידו, ולכן רכש בתקופה כאמור מוצרי לחם שאינם בפיקוח     ביום 23.11.10 הגישו הצדדים בקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.2.11) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 2.5.11 (הוכנס לפנקס 15.5.11) הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 24.5.11)   בהחלטה מיום 3.2.11 הורה בית המשפט על פרסום ההסדר (הוכנס לפנקס 8.2.11)
1052 20/05/2007 08/02/2011 במעשי המשיבה ובמחדליה היא מטעה את לקוחותיה, עושה עושר ולא במשפט, מפרה את תנאי הפוליסות, נוהגת שלא בתום לב ובניגוד לדרך מקובלת ומפרה את חובות האמון שבהן היא נושאת כמבטח מחוזי (ת:א-יפו) ת"א 2457/07 בש"א 19168/07 חנוך קריסטל א. איי. ג'י. חברה לביטוח בע"מ כל אדם שהוא מבוטח או מוטב, או היה מבוטח או מוטב בפוליסות שהמשיבה נותנת בגינן כיסוי עבור ביטוח חמישים פלוס הזכאי או שהיה זכאי לפיצוי בגין ביטוח זה, כאשר המשיבה פרסמה ו/או הציגה מצגים מטעים כי שיעור הפיצוי בגין ארוע תאונתי הנו בשיעור קבוע של סכום הביטוח המלא הנקוב במפרט הפוליסה, כאשר בפועל מדובר בפיצוי  נמוך מהנקוב במפרט   בפס"ד מיום 19.1.11 נעתר ביהמ"ש לבקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה והתובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 8.2.11) המבקש הגיש בקשת הסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנסה לפנקס ביום 8.2.11)       ביום 19.1.11 התקבל פס"ד המוחק את התובענה (הוכנס לפנקס 8.2.11)
1051 21/09/2010 08/02/2011 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית שלום (חיפה) ת"צ 33120-09-10 לא צוין מס' הבש"א אלה וולוביץ 1. שקדיה גבע תעשיות בע"מ; 2. דין שיווק וקליה בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם "חמוציות דל סוכר" המיוצר ו/או משווק בידי המשיבות     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.2.11)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 8.2.11)    
1050 ממתינה לשליחת מועד הפתיחה - 8.2.11 08/02/2011 בעילת השבת כספים שנגבו שלא כדין מבעלי חשבונות מים בעיר אילת, אשר אינם ממוקמים במתחמים המיועדים למגורים בלבד, קרי נכסים מסחריים בעיקר ו/או מעורבים (להלן "נכסים מעורבים" או לחלופין "הקבוצה") עפ"י הגדרות וסיווג כללי המים.  מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 6768-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נצר גמליאלי; 2. דל אין אילת בע"מ; 3. נטלי בנדט עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ. לכלל בעלי חשבונות המים בנכסים מעורבים, קרי בעיקר עסקים אשר חולקים מד מים ראשי משותף בנוסף למדי המים הפרטיים.                
1049 13/07/2010 07/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 27617-07-10 לא צוין מס' הבש"א רחל שירי סלקום ישראל בע"מ מנוייה של המשיבה אשר ההסכמים עמם אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד)              
1048 14/07/2010 07/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 17790-07-10 לא צוין מס' הבש"א עדן שטרית די.בי.אס שירותי לווין (1999) בע"מ  מנוייה של המשיבה אשר ההסכמים עמם אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד)   בקשת ההסתלקות המוסכמת מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בפס"ד מיום17.11.11 (הוכנס לפנקס 30.11.11)          
1047 13/07/2010 07/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 27582-07-10 לא צוין מס' הבש"א אילן שירי הוט טלקום שותפות מוגבלת מנוטייה שלה משיבה אשר ההסכמים עמם אינם עוליים בקנה אחד עם הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד)   בקשת ההסתלקות המוסכמת  אושרה בפס"ד מיום 17.1.12 והתביעה האישית אף היא נדחית (הוכנס לפנקס 19.2.12) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 26.9.11)   הצדדים פרסמו בעיתונות מודעה בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 26.9.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשת הסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה בעיתונות (הוכנס לפנקס 26.9.11)
1046 06/02/2011 07/02/2011 המשיבה גבתה מחברי הקבוצה אגרת שמירה בניגוד לדין מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 10192-02-11 לא צוין מס' הבש"א אלי מרגלית מועצה מקומית קדימה צורן כל הנישומים המחזיקים בנכס בתחומה של המועצה המקומית קדימה צורן ושמהם גבתה המועצה אגרת שמירה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו              
1045 03/02/2011 07/02/2011 במעשי המשיבות ובמחדליהן הן הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שמשקל הלחם המיוצר ונמכר על ידן  נמוך באחוזים משמעותיים ממשקל הלחם הקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים של משרד התמ"ת מחוזי (י-ם) ת"צ 7419-02-11 לא צוין מס' הבש"א כרמלה פרידמן 1. י.את א. ברמן בע"מ; 2. שלמה א. אנג'ל בע"מ כלל הלקוחות אשר רכשו לחם בפיקוח, המיוצר ו/או המשווק על ידי המשיבות ו/או מי מטעמן, ביחד ולחוד, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה   בקשת ההסתלקות של המבקשת אושרה בפס"ד מיום 11.3.12 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 18.3.12)          
1044 31/01/2011 03/02/2011 תביעה להשבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל המועצה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 56654-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. גור ארי סמדר; 2. גור ארי יוסף מועצה מקומית אבן יהודה כל ציבור מחזיקי הנכסים , ברי חיוב באגרת שמירה בתחומי העירייה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת              
1043 12/01/2011 03/02/2011 החלטתה של המשיבה - עיריית קרית ביאליק - לגבות הודעות קנס (דוחות חניה) אשר הושתו ללא כל מקור סמכות בר תוקף ומבלי שהיא רשאית לגבותם על פי הדין מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 22758-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. ביאלר חיים; 2. ביאלר אביבה עיריית קריית ביאליק כל בעל הרכבים שקיבלו דוח חנייה בלתי חוקי ושילמו אותו ו/או הגישו בקשה לבטל את דוחות החנייה הבלתי חוקיים שקיבלו כל בעלי הרכבים אך לא הגישו בקשה להישפט ולא שילמו את הדוחות האמורים ו/או כל בעלי הרכבים שהגישו בקשה להישפט וטרם נתקבל פסק דין חלוט בעניינם אשר קיבלו הודעת קנס בלתי חוקית החל מיום כניסתו לתוקף של חוק העזר חנייה ואילך              
1042 01/02/2011 03/02/2011 השבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל העירייה בהיותה בלתי חוקית,  מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 731-02-11 לא צוין מס' הבש"א פנחס שגב  עיריית רחובות כל ציבור מחזיקי הנכסים , ברי חיוב באגרת שמירה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת              
1041 01/02/2011 03/02/2011 הפרה בוטה של המשיבה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 האוסר הפצת דברי פרסומת, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים כקבוע בחוק וכן הפרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 , האוסר פגיעה בפרטיותם של התובעים, כפי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 497-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. יהודית מנצור/ 2. חברת פרסום יעיל (1991) בע"מ; 3. ראובן כהן חברת פרטנר תקשורת  בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה              
1040 02/02/2011 02/02/2011 השבה של אגרת שמירה שנגבתה ממחזיקי נכסים שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 7471-02-11 לא צוין מס' הבש"א בר אנוש פ"ת 1993 בע"מ עיריית ראש העין כל מחזיקי הנכסים בתחום העיר ראש העין מהם גבתה העירייה אגרת שמירה במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה              
1039 30/01/2011 02/02/2011 חיוב משלמי קנסות תעבורה במועד בהוספת תשלומי פיגור למרות שהמועד האחרון לתשלום הינו יום מנוחה, פגרה או שבתון לפי חוק הפרשנות, תשמ"א-1981 מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 52918-01-11 לא צוין מס' הבש"א תומר כלפון משטרת ישראל משלמי קנסות תעבורה במועד, ששילמו גם את הסכם הנקוב בהודעת תשלום תוספת/תוספות פיגור בעבירות תעבורה, למרות שהתאריך האחרון האפשרי לתשלום הקנס הינו יום מנוחה כהגדרתו בחיקוק   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, נדחתה בפס"ד מיום 25.10.11 (הוכנס לפנקס 31.10.11)          
1038 25/01/2011 01/02/2011 השבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל העירייה בהיותה בלתי חוקית,  מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 45919-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. מלכה ניסים; 2. מלכה שושנה עיריית אשדוד כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב באגרת שמירה  בתחומי העירייה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת              
1037 27/01/2011 31/01/2011 הנתבעת לא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) ת"צ 51360-01-11 לא צוין מס' הבש"א גופמן מרק א. אור ביטחון בע"מ עובדי הנתבעת שעבדו במשמרות בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 28.3.12)       ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה על פרסומה (הוכנס לפנקס 28.3.12)
1036 28/01/2011 31/01/2011 הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ובפרט חוק הגנת הצרכן התשמ"א-2008 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 50868-01-11 לא צוין מס' הבש"א אסנת פדלון ידיעות אחרונות בע"מ כל תובע כלפי הנתבעת, שהפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן לרבות תיקון 22 לחוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בפרט כפיית התקשרות חרף אי רצון הצרכן להמשכה של כל התקשרות בתום המבצע, לרבות אי משלוח ו/או אי קבלת הודעה ברורה בדבר סיום תקופת ההתחייבות וגביית תשלומים בלתי כשרים וכל תובע אשר נקלע לרשתה של הנתבעת ונאלץ להתקשר בתקופת התחייבות נוספת על מנת לקבל השבה של התשלומים שנגבו לאחר בטלות החוזה עם הנתבעת. המועדים הרלבנטיים הנם עסקאות שקדמו ליום 10.1.09 והסתיימו לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס' 22 - לאחר 10.1.09              
1035 27/01/2011 31/01/2011 הנתבעת הפרה ועדיין מפרה באופן מכוון, מתוכנן ושיטתי את חוק שעות עבודה ומנוחה ואת חובותיה לפי צו ההרחבה בענף הפרמצבטיקה                   ביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) ת"צ 50842-01-11 לא צוין מס' הבש"א אביבה ניסימוב דקסל בע"מ עובדי הנתבעת שעבדו במשמרות בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור              
1034 05/11/2007 31/01/2011 אחת הפרשות החמורות ביותר שנתגלו בישראל בהקשר של זיהום אוויר בחומרים מסוכנים, בבדיקות פתע שבוצעו בארובות מפעל "תרכובות ברום" שבבעלות המשיבה נתגלו חריגות בפליטות מזהמים בסוגים שונים בשיעור הנע בין מאות אחוזים לעשרות אלפי אחוזים מהמותר בתקן מחוזי (ב"ש) ת"א 1263/07 בש"א 7036/07 1. מוחמד אלגרגאוי; 2. אחמד אלגרגואי תרכובות ברום בע"מ התושבים בפזורות הבדואיות השונות, ב"ש, רביבים ושגב שלום     ביום 3.1.11 הוגשה בקשת הצדדים לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 31.1.11)   ביום 2.2.11 פורסמה בשני עיתונים הודעה בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 2.2.11)   ביום 19.1.11 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 31.1.11)
1033 28/12/2010 30/01/2011 מקרים בהם רכב של המשיבה פגע ו/או הזיק לרכב אחר, בנסיבות המשיתות על המשיבה חובה לפצות את בעלי הרכב הניזוק מחוזי (י-ם) ת"צ 47147-12-10 לא צוין מס' הבש"א אביעם אלקס חברת דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר ב-7 השנים האחרונות רכבו נפגע בתאונה קלה עם רכב שבבעלות המשיבה, כאשר התאונה באחריות הצד שכנגד (רכבה של המשיבה), הגיש תביעת ביטוח ולא פוצה על ידי המשיבה על מלוא נזקיו בהתאם לקבלות   בפס"ד מיום 5.10.11 אושרה בקשת הצדדים להסתלקות מן הבקשה והבקשה נמחקה (הוכנס לפנקס 10.10.11)          
1032 02/09/2010 30/01/2011 אי גילוי, הטעיה והפרת חוזה שביצעה המשיבה כלפי ציבור צרכני תרופה ו/או תכשיר בשם פרופסיה אשר נועדה לטיפול קוסמטי בנשירת שיער, אך למעשה גרמה לבעיות פוריות ובעיות אחרות שהמשיבה אינה מגלה אודותן מחוזי (י-ם) ת"צ 4517-09-10 לא צוין מס' הבש"א מיכאל משה חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל 1996) בע"מ כל גבר אשר רכש בישראל את תכשיר הפרופסיה ו/או השתמש בו בשבע השנים האחרונות              
1031 19/01/2011 30/01/2011 השבת כספים שגבו המשיבות ביחד ו/או לחוד, בגין עמלות עבור תשלום חשבוניות בזק בבנ ק הדואר מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 38346-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. מירון דינרי; 2. דני לידרמן 1. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; 2. חברת בנק הדואר בע"מ כל לקוחות בזק אשר שילמו תשלום חשבונית בבנק הדואר החל מחשבונית חודש ינואר 2010  ועד למועד שבו המשיבות תחדלנה לגבות את העמלה ולחילופין עד המועד שבו המשיבות יודיעו באופן ברור וחד משמעי אודות העמלה, לרבות באמצעות הודעה מיוחדת, ברורה וספציפית של בזק ובנק הדואר, כי תשלום חשבונית בזק בבנק הדואר כרוך בעמלה              
1030 26/01/2011 30/01/2011 ביום 25.1.11 אירעו שיבושים קשים בקווי הטלפון המופעלים על ידי המשיבה אשר הובילו לניתוקים רבים. המשיבה לא הודיעה ללקוחותיה על הפגיעה האפשרית במתן השירות ויתרה מכך, עם קריסת קווי הטלפון קרסו אף מוקדי השירות של החברה והלקוחות נותרו ללא מענה אנושי לבעייתם ואף  מחוזי (נצרת) ת"צ 48400-01-11 לא צוין מס' הבש"א אבישי מלכא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. מאות אלפי מנוייה של המשיבה              
1029[1] 27/01/2011 30/01/2011 הפרת הסכם והטעייה בכך שביום 25.1.11 אירעה במשיבה תקלה שלמעשה כפתה על לקוחותיה ניתוק מהעולם מחוזי (מרכז) ת"צ 51620-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אריאלה רייס; 2. חברה לקידום הנכה בע"מ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוחותיה של המשיבה בפועל במועד התקלה              
1028 26/01/2011 27/01/2011 נזק המבקש ונזקי כלל הקבוצה בשל תקלה שאירעה במשיבה ביום 25.1.11 ואשר החלה בשעות הבוקר והסתיימה לכאורה בשעה 13:00 מחוזי (חיפה) ת"צ 47598-01-11 לא צוין מס' הבש"א סעיד מטר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. לקוחותיה בתקופה הרלוונטית של המשיבה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, אשר ניזוקו כתוצאה מקרות תקלה אצל המשיבה ביום 25.1.11              
1027 21/09/2010 27/01/2011 השבת כספים אשר נגבו ונגבים על ידי רכבת ישראל שלא כדין ו/או בטעות ו/או כתוצאה מהטעיה (במקרים בהם נגבים על ידי הרכבת מנוסעים אשר היו זכאים לכרטיס מופחת בכ-10% ממחיר הכרטיס מסוג כרטיס המוגדר בטבלה ככרטיס הלוך ושוב מחוזי (ת"א) ת"צ 33889-09-10 לא צוין מס' הבש"א מיכאל נשר רכבת ישראל בע"מ כל הנוסעים אשר זכאים להנחה של 10% מהנסיעה הרגילה, בשל היותם זכאים להפחת  מחיר של 10% במסגרת הגדרת כרטיס ככרטיס הלוך ושוב כמפורט באתר האינטנט של הרכבת ולפי תקנה 8 לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס"ה-2004              
1026 19/01/2011 26/01/2011 פיצוי לקוחות פלאפון בגין תקלה טכנית מערכתית שהתרחשה במחשבי החברה בליל יום 31.10.10, אשר בעטייה הוזז השעון במכשיר לקוחותיהם שעה אחת אחורה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 36312-01-11 לא צוין מס' הבש"א ליאת ריכטר חברת פלאפון תקשורת בע"מ כל לקוחות פלאפון שהשעון במכשיר הנייד הוזז שעה אחורה עקב התקלה הטכנית, ולא קיבלו הודעה יזומה מפלאפון אודות התקלה              
1025 26/01/2011 26/01/2011 עושק הצרכן והעשרת כיסה של המשיבה על חשבון הצרכן תוך התעלמות מופגנת מהוראות החוק בכך שנמנעה באופן שיטתי וקבוע מלשלוח ללקוחות מסמך המיידע אותם כיצד יוכלו לבטל עיסקה ובכך מנעה מהם את האפשרות לביטול העיסקה - אם חפצו בכך מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 47469-01-11 לא צוין מס' הבש"א ליזה דחיס 1. הוט בע"מ; 2. הוט טלקום שותפות מוגבלת; 3. הוט מערכות תקשורת בע"מ כל מנוייה של המשיבה, אשר התקשרו עם המשיבה בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכת לרבות עסקת מכר מרחוק בדבר שינוי, מהירות גלישה חבילה ו/או שינוי כל פרט אחר בהתקשרות הראשונית שבין הצדדים, ואשר להם נמנעה המשיבה מליתן או לשלוח לידיהם מסמך בכתב, המכיל את כל הפרטים הקבועים בחוק הגנת הצרכן לרבות פרטים מלאים בדבר זכות הביטול, מיום 10.10.08 ועד ליום הגשת תובענה זו              
1024 26/01/2011 26/01/2011 המשיבה הפרה את הוראות הדין בכך שביום 25.1.11 לא סיפקה ללקוחותיה את שירותיה, לא העניקה את שירותיה באורח תקין וסדיר ולא העמידה את שירותיה לרשות המנויים "כל ימות השנה וכל שעות היממה"  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 47463-01-11 לא צוין מס' הבש"א ציון עקרי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מנויי בזק              
1023 20/01/2011 26/01/2011 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בתי חוקית, באשר שיטת ההצמדה בה נוקטת העירייה בנוגע לתשלומי הארנונה המשולמים בהסדר תשלומים אינה תואמת את הדין ואת צו הארנונה  מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 37321-01-11 לא צוין מס' הבש"א מייזליק שגיא עיריית פתח תקווה כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה אשר שילמו את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים במהל 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת              
1022 16/01/2011 26/01/2011 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית באשר שיטת ההצמדה בה נוקטת העירייה בנוגע לתשלומי הארנונה המשולמים בהסדר תשלומים אינה תואמת את הדין ואת צו הארנונה העירוני ועליה להשיב לתובע את הכספים שגבתה ביתר מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 26968-01-11 לא צוין מס' הבש"א ניר סימון עיריית כפר סבא כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה אשר שילמו את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים במהל 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת   בקשת אישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 18.1.12 (הוכנס לפנקס 23.1.12)          
1021 06/12/2010 26/01/2011 השבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 7811-12-10 לא צוין מס' הבש"א כץ, גבע, איצקוביץ משרד עורכי דין עיריית תל אביב כל ציבור המחזיקים אשר החזיקו קומות בשלמות ו/או שחלקם היחסי בשטח הלא משותף בקומה היה למעלה מ-80%, אשר שילמו מסי ארנונה כללית בגין השטחים המשותפים לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשתש הבקשה שבכותרת בכל התעריפים הרלוונטיים המפורטים בסעיפים 2, 3 ו-4 לצו הארנונה של העירייה              
1020 40562 26/01/2011 עושק, קיפוח וגזל של ציבור השחקנים המקצוענים, בעלי התפקידים והמאמנים במועדוני הכדורגל בליגת העל ובליגה הלאומית בישראל על ידי המשיבות, בניצוחה, עידודה והנחייתה של המשיבה מס' 1, ההתאחדות לכדורגל בישראל, אשר הוקמה, נרשמה ואמורה הייתה לפעול דווקא להגנתו של ציב ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) ת"צ 35564-01-11 לא צוין מס' הבש"א סמדג'ה שאול ההתאחדות לכדורגל בישראל ועוד 32 משיבות נוספות כפי המפורט בכתב התביעה ציבור השחקנים, בעלי התפקידים והמאמנים הפעילים ושהיו פעילים בליגת העל ובליגה הלאומית לכדורגל בישראל וכן כל שחקן שיצטרף בעתיד לציבור זה              
1019 25/01/2011 25/01/2011 גביה שלא כדין של ארנונה, בהעדר אישורי שרי האוצר והפנים מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 45594-01-11 לא צוין מס' הבש"א חוה ושמואל אלקלעי עיריית נשר כל תושבי נשר התובענה הגיעה במייל כשהיא סרוקה לרוחב. לא ניתן היה לשנות את כיוונה. יידעתי את השולחים            
1018 24/01/2011 24/01/2011 הטעיה של המבקש וחברי הקבוצה שחוייבו על ידי המשיבה בתשלומים בגין גלישת אינאטנט בחו"ל שהגיע לאלפי שקלים, בעוד שכלל לא בחרו לגלוש באמצעות מכשיר ו/או כרטיס סלקום ברשת סלולרית שבתשלום, אך הופנו לשם בעל כורחם ובלא ידיעתם מחוזי (ירושלים) ת"צ 43880-01-11 לא צוין מס' הבש"א רון מרון חברת סלקום ישראל בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר התקשר עם חברת סלקום בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון למכשיר מסוג דור 3 המצויד בהתקן wi-fi המאפשר התחברות לרשת אינטרנט אלחוטית , אשר גלש במכשיר הטלפון ו/או תוך שימוש בכרטיס הסים של סלקום באינטרנט wi-fi (חינמי או בתשלום לאחר), בין בארץ ובין בחו"ל, אך למעשה שילם בעבור כך בנוסף לחברת סלקום              
1017 28/02/2010 24/01/2011 גביית כספים שלא כדין מעמיתי קופות גמל, בשל חיובם בביטוח חיים, בלא לקבל את הסכמתם מחוזי (מרכז) ת"צ 46869-02-10 לא צוין מס' הבש"א שמואל ניסן; שלום דודיין; ישי נסים 1. החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ; 2. אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ עמיתי קופות גמל המנוהלות על ידי החברות המנהלות (המשיבות), שנגבית ו/או נגבתה מהם פרמיית ביטוח חיים קבוצתי, ושלא התקבלה הסכמתם בכתב לעריכת ביטוח החיים   בפס"ד מיום 23.12.10 נמחקה התובענה בהסכמת הצדדים ולבקשתם לביטול הסכם הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 24.1.11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לביטול הסכם הפשרה ולמחיקת הבקשה לתובענה ייצוגית (הוכנס לפנקס 24.1.11)       הסכמת הצדדים לביטול הסכם הפשרה קיבלה תוקף של פס"ד ביום 23.12.10 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 24.1.11)
1016 16/01/2011 24/01/2011 הטעיית ציבור הצרכנים של המשיבות בכך שבמשך שנים יצרו ומכרו המשיבות יכל עם נוזל ניקוי כלים בצורת ברבור עם פקק שניתן לפתיחה וניתן היה למחזר את המיכל ולעשות בו שימוש חוזר. אלא שיום אחד הכניסו המשיבות שינוי במוצר. הוא נראה בדיוק אותו הדבר אלא הפקק הולחם ולא ני מחוזי (מרכז) ת"צ 28569-01-11 לא צוין מס' הבש"א לאה מילר 1. קליר כימיקליים - ייצור ושיווק בע"מ; 2. קלין תשלובת נקיון בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר שהוגדר לעיל כ"ברבור שחור" אשר שווק על ידי המשיבות, במישרין או באמצעות אחרים   בקשת ההסתלקות אושרה והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 22.6.11 (הוכנס לפנקס 10.7.11)          
1015 18/01/2011 24/01/2011 התעשרות שלא כדין, כמו גם הפרת חובת תום הלב והפרת חובות חקוקות, ככל הנראה תוך תרמית, מצג שווא והטעיה של המשיבה את לקוחותיה, מהם  תבעה המשיבה תשלום בגין רכב מגסוג dodge ram 3500 דגם drodzo דןדג' רם חישוק אחורי יחיד ראם 2010 מנוע מתוצרת קמינס, בעל בלם פליטה  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 31994-01-11 לא צוין מס' הבש"א גדעון מריאנצ'יק; שושנה מריאנצ'יק מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר רכש מהמשיבה מכונית מדגם dodge ram-drodzo-3500-דודג' ראם 2010 ללא בלם הפליטה המקורי, כחלק אינטגראלי מהרכב כמובטל על ידי המשיבה, כל זאת עת תחילת שיווקן ומכירת הרכבים בפועל              
1014 11/10/2009 23/01/2011 המשיבות פעלו בניגוד לדין בקשר עם מכירת ואחסון המים המינרלייים באופן המעורר חשש כי אדי הדלק הנפלטים מהמשאבות חדרו את אריזות הפלסטיק אל המים עצמם וכתוצאה מכך נחשף המבקש לחומרים מזיקים מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2071/09 18981/09 הנרי אלוש 1. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ועוד 5 חברות אחרות כל צרכן אשר רכש משקאות כלשהם ובכלל זאת מים מינרליים (כהגדרת המונח בדין), הארוזים בבקבוקי פלסטיק, בתחנות הדלק שבבעלות המשיבות ו/או מי מהן, כאשר המשקאות הוצבו בסמוך למשאבות התדלוק, וזאת במהלך 7 השנים הקודמות להגשת בקשה זו     ביום 13.1.11 שהגישו הצדדים הסכם פשרה מתוקן לבית המשפט (הוכנס לפנקס ביום 23.1.11)   הצדדים פרסמו הודעה בשני עיתונים בדבר מתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה (הוכנס לפנקס 23.6.11)   הסכם הפשרה אושר וקיבל תוקף של פסק דין בפס"ד מיום 14.6.11 (הוכנס לפנקס 23.6.11) 
1013 23/01/2011 23/01/2011 עסקת עוקץ הכרוכה בסדרה של מעשי גזל ומרמה, העולים כדי עבירות פליליות אשר תוצאתם הייתה, כי שתי הנתבעות, אשר לכאורה הינן חברות גדולות ומכובדות, קיבלו מהתובעת ומעוד מאות צרכנים תמימים אחרים ושלשלו לכיסן סכומי כסף מכובדים ביותר, בסכום המצטבר של כ-20 מיליון ש"ח מחוזי (מרכז) ת"צ 39641-01-11 לא צוין מס' הבש"א טטיאנה וולוובסקי 1. טלראן תקשורת (1986) בע"מ; 2. כלל מימון אשראי צרכני בע"מ כל צרכן אשר התקשר בעסקה לרכישת שידורי טלוויזיה בלוויין בשפה הרוסית ובמסגרת זו נטל מכלל מימון אשראי צרכני בע"מ הלוואה לרכישת ציוד לווייני של טלראן תקשורת (1986) בע"מ.   בפס"ד מיום 19.7.11 אישר ביהמ"ש את הסכמת הצדדים לפיה התובעת תסתלק מן התובענה ותביעתה האישית תידחה (הוכנס לפנקס 25.7.11)         בפס"ד מיום 18.7.11 אישר ביהמ"ש את הסתלקות התובעת מן התובענה 
1012 13/01/2011 19/01/2011 עושק, קיפוח וגזל של ציבור עובדי המשיבה מס' 1, המועסקים על ידה בין היתר בשירותי שמירה, סדרנות ושינוע במתקני נתבעת מס' 2 בנמל התעופה בן גוריון, החל משנת 2006 ואילך, תוך העלמת עין והפרת חובת הפיקוח המוגברת מצד המשיבה מס' 2, שהיא מקבלת השירותים ביה"ד האזורי לעבודה ת"א-יפו ת"צ 24862-01-11 לא צוין מס' הבש"א בלומנטל אירינה 1. אחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בע"מ; 2. רשות שדות התעופה בישראל כלל עובדי משיבה מס' 1 שהועסקו במתקני משיבה מס' 2, בין השנים 2006-2010, וכן ביחס לסעד של צו עשה: כלל המועסקים שם כיום וכן כל עובד שיצטרף בעתיד לציבור זה   הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (בקשת אישור ההסדר מופיעה בעמודה M יחד עם פסה"ד שניתן בבקשה בפס"ד מיום 12.7.11 אושר הסדר הפשרה בין הצדדים וניתן לו תוקף של פס"ד (הוכנס לפנקס 4.8.11)        
1011 05/01/2011 19/01/2011 נוהגה ומדיניותה של המשיבה לחלט, שלא כדין ובחוסר סמכות, סכומי פיקדון אשר הופקדו אצלה מכוחי הוראת סעיף 1.00.13 לתוספת השלישית לתקנות, בכלל זה סכומים שהופקדו על ידי המבקשת מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 8862-01-11 לא צוין מס' הבש"א די אנד איי ייזום ובנייה בע"מ הוועדה המקומית לתכנון ובניה, תל אביב-יפו כל מי שהגיש למשיבה במהלך השנתיים שקדמו להגשת התביעה ועד למתן פסק דין בתובענה, בקשה להיתר בניה, אולם זו לא אושרה על ידי המשיבה מכל סיבה שהיא וסכום הפיקדון ששולם על ידי מגיש הבקשה למשיבה לא הושב לו על ידי המשיבה בתוך 30 יום   בפס"ד מיום 9.10.11 נדחתה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 23.10.11)          
1010 ` 19/01/2010 התובענה לא נשלחה לפנקס - הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1887/02 לא צוין מס' הבש"א 1. אהוד שפירא; 2. רבקה שפירא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. לא מפורטת - התובענה לא הוגשה לפנקס     הצדדים הגישו בקשת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.1.11)    הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 19.1.11)   ביום 26.12.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 19.1.11)
1009 18/01/2011 19/01/2011 רעש, ולא סתם רעש חולף אלא מטרד אמיתי וקשה הנובע מפעילות שוטפת של המשיבה, המפעילה עשרות קווי מסילה לאורך הארץ, עליהן חולפות בכל רגע נתון עשרות רכבות מחוזי (חיפה) ת"צ 33583-01-11 לא צוין מס' הבש"א כהן יוסף רכבת ישראל בע"מ כל אותם אנשים שגרים ו/או עובדים במרחק של עד 300 מט' מהמסילה בה פועלת המשיבה בטווח שבין ק. מוצקין ובנימינה              
1008 18/01/2011 18/01/2011 תשלום אגרת שמירה בניגוד לדין מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 32487-01-11 לא צוין מס' הבש"א חנן דגן עיריית חדרה כלל המחויבים בתשלום היטל/אגרת שמירה לעיריית חדרה או מי שחויב בתשלום אגרה זו במשך השנים 2009-2010              
1007 02/01/2011 17/01/2011 הפרסום בעברית על המוצר הנו מטעה שכן צוין עליהן שהמוצר נטול חלב או ביצה, בעוד שהמוצר כן הכיל את המוצרים הללו מחוזי (מרכז) ת"צ 1595-01-11 לא צוין מס' הבש"א אבי יעקב בראל אלון בע"מ כל לקוחות המשיבה בעבר ובהווה, שרכשו את חבילתת השוקולוד המריר שעל עטיפתו פרסמה המשיבה מידע לפיו אינו כולל חלב וביצה ואילו ידעו העובדות לאשורן, לא היו רוכשים את החבילה   בקשת ההסתלקות של הצדדים מן התובענה אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 24/5/11 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 30.5.11)          
1006 06/01/2011 16/01/2011 כספים המכונים השלמת פיצויי פיטורים של חברי הקבוצה, הם כספים שהעובד היה זכאי לקבלם כשהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים מנעמת  ביה"ד לעבודה בנצרת ס"ע 5119-08-10 ד"מ 1921/10 סימה שדה אור 1. נעצת תנועת נשים עובדות ומתנדבות; 2. "אייפקס" ניהול קופות גמל בע"מ כל העובדות (והעובדים) אשר נעמת הפרשיה בגינם השלמת פיצויי פיטורים בזמנו לקג"מ, ומשם הועברו הכספים לקרן יובלים וב-7/08 הועברו לאייפקס לניהולה, ואשר פרשו מעבודה בנעמת טרם הגיעם לגימלאות              
1005 17.12.06 16/01/2011 הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב                                              עילת התביעה כפי שהוגדרה בפסה"ד המאשר את התובענה: העדר ההפרשות לקופת גמל מכוח ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה ביה"ד הארצי לעבודה ע"ע 629-07 לא צוין מס' הבש"א יגאל וירון תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ; הסתדרות העובדים הכללית החדשה; הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל; עמותת קו לעובד עובדי החברה הקבועים אשר עברו את תקופת הנסיון ועבדו בחברה בשמירה בשבע השנים או בחלק משבע השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית - 17.12.06 - אשר לא הופרשו עבורם כספים לקופת גמל מכוח ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה (ההגדרה נקבעה בפסה"ד של ביהמ"ש שאישר את התובענה)   התובענה אושרה כייצוגית בפס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה מיום 3.1.11 (הוכנס לפנקס 16.1.11)   3.1.11 הצדדים פרסמו הודעה בגין אישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 24.8.11)    
1004 10/01/2011 16/01/2011 גבית היטל שמירה על ידי המשיבה, היטל אותו היא גובה מאז אמצע שנת 2007 ועד היום ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 17313-01-11 לא צוין מס' הבש"א גורן ערן עיריית קרית מוצקין כל אדם או גוף אחר המחויב בתשלום אגרת/היטל שמירה למשיבה או שחויב בתשלום אגרה זו במשך השנתיים שקדמו להגשת התביעה דנן   בפס"ד מיום 2.10.11 נדחתה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 10.10.11)          
1003 09/01/2011 10/01/2011 חברה המובילה את תחום כרטיסי האשראי בישראל, אשר חטאה בכך שפיתתה צרכנים לחבור לשורותיה באמצעות התחייבות להענקת הנחה לרכישות בבתי עסק ו/או מותגים שונים, כאשר בדיעבר התחוור לאלה האחרונים כי המשיבה כשלה מלעמוד בהתחייבויותיה ולמעשה הוליכה אותם שולל מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14195-01-11 לא צוין מס' הבש"א יובל ורשבסקי כרטיסי אשראי לישראל בע"מ. קבוצה המורכבת מכל אדם שרכש ביטוח בחברת מגדל ביטוח ישיר, שילם על הביטוח באמצעות כרטיס אשראי של המשיבה ובחר ב"מגדל ביטוח ישיר" כמותג קבוע לקבלת הנחות, ובסופו של יום - לא קיבל את ההנחה     הסדר הפשרה שהגישו הצדדים אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 5.1.12 (הוכנס לפנקס 16.1.12)        
1002 09/01/2011 10/01/2011 השבת כספים שנגבו שלא כדין על ידי הנתבעות מנהגי רכבים שהוטעו על ידי הנתבעות ושילמו אגרת חניה בעיר פ"ת על אף שמכוח הדין ומכוח מדיניותה של המשיבה אין לגבותם מחוזי (מרכז) ת"צ 13916-01-11 לא צוין מס' הבש"א יוסף הרשקוביץ 1. עיריית פתח תקווה; 2. סלופארק; 3. pango כל מי ששילם אגרת חניה ברחבי העיר פ"ת באמצעות מדחנים, איזי פארק, סלופארק, pango וכרטיסי חניה בתקופה החל מיום 10.1.08   התובע חזר בו מן התביעה והגיש בקשה למחיקת בקשתו לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס ביום 13/2/11)         בהחלטה מיום 1.2.11 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות ומחק את התובענה (הוכנס לפנקס ביום 13.2.11)
1001 03/01/2011 10/01/2011 גביית תשלום המנוגד לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו-1996, ולצווים מכוחו, שעניינם קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין מחוזי (י-ם) ת"צ 3225-01-11 לא צוין מס' הבש"א ארלבוים אלחנן 1. קרית ספר בע"מ; 2. א. גן צבי עורכי דין בע"מ; 3. עו"ד אסתר גן צבי; 4. עו"ד אברהם גן צבי כל מי ששילם למשיבים או למי מהם עבור שירותי חברה משכנת בתפקידיה כמנהלת ספרי המקרקעין במקום בו לא מתבצעים רישומים בספרי רשם המקרקעין של מדינת ישראל באחד המחוזות, כפי שמתבצע באזור יהודה ושומרון ובענייננו, בישוב מודיעין עילית, לרבות העברת זכויות, רישום משכנתא והנפקת אישורי זכויות בשבע השנים האחרונות מיום 3.1.04              
1000 19/11/2008 10/01/2011 דרך התנהלותן של המשיבות בכל הקשור בגבייה של תשלומים שונים הנלווים לתשלום עבור הגז שנצרך בפועל על ידי הלקוח וכן באי עמידה בהוראות חוק שונות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2212/08 21034/08 1. מר איל גולדנברג; 2. מר יהושע ברודט; 3. מר א. יוסף ברודט 1. פז גז (1993) בע"מ; 2. סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ; 3. אמישראגז החברה האמריקאית-ישראלית לגז בע"מ כל הצרכנים בישראל המחוברים למערכת גז מרכזית הסדר הפשרה בין מבקשים 1+3 לבין המשיבה 1 (הוכנס לפנקס 16.1.11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסדר פשרה בין מבקשים 1+3 לבין המשיבה 1 (הוכנס לפנקס 16.1.11) הצדדים הגישו בקשת לאישור הסדר פשרה בין המבקש 2 לבין המשיבה 2 (הוכנס לפנקס 10.1.11)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.1.11) הפרסום בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 16.1.11) ביום 10.10.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים המורה לצדדים לפרסם את הסכם הפשרה בשני עיתונים יומיים (הוכנס לפנקס 11.12.11)
999 27/12/2010 10/01/2011 הטעיה חמורה, מצג שווא ורשלנות רבתי של הנתבעת כלפי קהל צרכניות הפוסטינור, תוך אי גילוי סיכונים הכרוכים בנטילת התרופה, וכל זה כלפי ציבור נשים הנתון במצוקה, חרד מפני אפשרות של הריון בלתי רצוי, להוט להעזר במוצר העשוי לחלצו ממצוקה זו, ותוך כדי כך נחשף לסיכון  מחוזי (מרכז) ת"צ 2960-12-10 לא צוין מס' הבש"א טל יפעת תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע"מ קבוצת הנשים אשר רכשו גלולת פוסטינור במשך עשר השנים האחרונות והרו   בקשת ההסתלקות אושרה והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 28.6.11  (הוכנס לפנקס 10.7.11)          
998 27/12/2010 09/01/2011 הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן בכך שהמשיבה משווקת ומוכרת רכב הונדה ללא גלגל חילוןף מחוזי (מרכז) ת"צ 42344-12-10 לא צוין מס' הבש"א קרשובר שגיא מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ כל אדם אשר רכש מהמשיבה מכונית מדגם הונדה סיויק 5 דלתות ללא גלגל חילוף (רזרבי) כחלק מהאיבזור הבסיסי של המכונית בשבע השנים האחרונות              
997 20/12/2010 09/01/2011 הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן; הפרת חובת הגילוי לפי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן;  מחוזי (מרכז) ת"צ 30217-12-10 לא צוין מס' הבש"א ענבל בן ציון 1. ניצת הדובדבן; 2. רשת ניצת הדובדבן ניהול זכיונות בע"מ; 3. ניצת הדובדבן רעננה בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר המתיימר להיות דבש טבעי ואשר שווק על ידי המשיבות, במישרין או באמצעות אחרים, תחת המותג "ניצת הדובדבן"              
996 07/12/2010 09/01/2011 התנהלות בלתי חוקית מצד המשיבה כלפי חברי הקבוצה המיוטצגת, שבעקבותיה גבתה המשיבה מחברי הקבוצה סכומי כסף ללא כל אישור, ללא הסכמה חוזית על אף בעיות בקליטה בעת שימוש במכשיר באזור הרצליה ועל כן הלקוחות לא קיבלו את השירות האמור מחוזי (ת"א) ת"צ 10803-12-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם חיון חברת פלאפון תקשורת בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר מקבלים שירותי תקשורת סלולארית באזור הרצליה מיום 14.9.10 אשר המשיבה גבתה מהם כספים למרות שלא קיבלו שירות עקב תקלה שגרמה לבעיות קליטה חמורות; כל לקוחות המשיבה בשבע השנים האחרונות אשר רצו לבטל את ההסכם עם המשיבה אך לא עשו זאת בשל הסנקציה הכספית בהסכם המטילה קנס על הצרכן בכל מקרה של יציאה, גם אם לא קיבל שירות או לחילופין לקוחות המשיבה שביטלו את ההסכם ושילו את הקנס למרות שלא קיבלו שירות   בקשת ההסתלקות אושרה בפס"ד מיום 16.1.12 והתביעה האישית נדחתה (הוכנס לפנקס 19.2.12)          
995 29/12/2010 09/01/2011 הנזק אותו גורמות המשיבות למבקשות הגובות מן המבקשות סכומים תחת הכותרת "מע"מ", בניגוד לדין בשתי טענות עיקריות, האחת - כי לא ניתן לזהות את מקום השיחה והשנייה כי השירות לא ניתן באילת מחוזי (ת"א) ת"צ 48541-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אופירה גואטה; 2. רבקה אלטגני; 3. נורית טייכמן 1. חברת פלאפון תקשורת בע"מ; 2. חברת פרטנר תקשורת בע"מ; 3. סלקום ישראל בע"מ לקוחות הנתבעות אשר הינם ת ושבי אילת ו/או עוסקים אשר מקום מושבם באזור אילת ואשר אין באפשרותם לנכות תשומות בשל עסקאות בהן שילמו מע"מ; לקוחות הנתבעות אשר התארחו באילת ואינם בגדר חבר בני אדם ו/או אינם רשומים במשרדי המכס והמע"מ כעוסק מורשה              
994 30/12/2010 09/01/2011 תביעה כספית, הצהרתית, ניקית, חוזית, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חוק הגנת הצרכן והפרת חוק חניית נכים וחוק שוויון הז דמנויות לאנשים עם מוגבלויות מחוזי (ת"א) ת"צ 49381-12-10 לא צוין מס' הבש"א יוחאי דוק 1. בריטיש ישראל השקעות בע"מ; 2. מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ; 3. אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ כל אדם עם מוגבלות העונה על ההגדרה בסעיף 5 לחוק השוויון לאנשים עם מוגבלות, היינו כל אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלם הוגבל תפקודו באופן מהותי לתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים ו/או כל אדם הנושא תעודת נכה ו/או כל אדם הנושא תו חניה לנכה אשר ביקש להיכנס למתחמו של קניון השרון בנתניה באמצעות חניון הקניות המוצע לציבור בתשלום ושילם דמי חניה מלאים וכל זאת החל מיום 7.4.05 ועד למתן פסק הדין בתביעה              
993 21/12/2010 28/12/2010 התנהלותה הפסולה והבלתי חוקית של המשיבה בכך שגבתה סכומי כסף נכבדים מלקוחותיה לאחר שביטלה באופן חד צדדי הט בה שנתנה לאלה - הטבה המהווה חלק מהותי מחבילת שירותים אותה מציעה המשיבה ללקוחותיה ואשר בהסתמך על קבלתה התחייבו הלקוחות לקבלת שירותים מהמשיבה לתקופה של  מחוזי (מרכז) ת"צ 31869-12-10 לא צוין מס' הבש"א גלבוע עבודות חקלאיות בע"מ סלקום ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה בהסכם התחייבות לתקופה מוגדרת, כאשר כנגד התחייבות זו ו/או במסגרתה ו/או למשך תקופתה הובטחה על ידי המשיבה הטבה של יעדים חיצוניים מ וזלים ו/או חינם, ואשר המשיבה מנעה מהם ו/או הגביךה אןץפ צךקבך אץ ההטבה ו/או מלנצל את ההטבה ו/או המשיבה ביטלה את ההטבה שלא כדין ו/או לפני מועד פקיעת תוקף ההסכם ו/או ההתחייבות וכתוצאה  מהמניעה ו/או הביטול כאמור גבתה המשיבה סכומים גבוהים ובלתי סבירים ללא כל הסכמה מצד לקוחותיה   בקשת ההסתלקות אושרה בהחלטת בימ"ש מיום 23.11.11 והבקשה נמחקה (הוכנס לפנקס 5.12.11)          
992   28/12/2010 התובענה לא נשלחה לפנקס - נשלחה בקשה לעו"ד גורודיסקי להעבירה אלי - 28.12.10 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 18981-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שמואל וילינגר; 2. משה וילינגר 1. מסורה ארטסקרול בעי"מ ועוד 4 נתבעים אחרים התובענה לא נשלחה לפנקס - אין פירוט קבוצה   התובענה נדחתה בפסק דין מיום 16.12.10    
991 22/12/2010 28/12/2010 מקרה חמור מאוד של הט עיה, הפרת חובה חקוקה ורשלנות. המדובר בתוסף תזונה שמחדירים לפה ולגוף ומדובר בצרכנים שהם תינוקות חסרי ישע וכן המוצר משווק בבתי מרקחת, מקום בו משווקים תרופות,  תוך ניצול כל האוטנטיות והאמון שנותנים הצרכנים במקום השיווק מחוזי (חיפה) ת"צ 34926-12-10   סאבר נסאר 1. חיסונית בע"מ; 2. א.מ.ב. חווה חקלאית ירדן בע"מ כל הלקוחות אשר רכשו את תוסף התזונה "גרפווטר" אשר מייצרת המשיבה 2 עבור המשיבה 1 והמשווקת על ידי המשיבה 1, בתקופה של 7 שנים לפני הגשת הבקשה והתובענה   הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 4.12.11 (הוכנס לפנקס ביום 11.12.11) הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 18.9.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור ההסדר המורה לצדדים על פרסומו בעיתונות (הוכנס לפנקס 18.9.11)
990 26/12/10 27/12/10 המשיבה גובה לקופתה ביודעין מיליוני שקלים מדי שנה, ארנונה מיוחדת, כביכול מכוח סעיף 16(א) לחוק שירותי כבאות הקובע כי דינה כדין הארנונה הכללית אך בעשותה כן גרמה העירייה להעלאה חריגה של תעריפי הארנונה הכללית, מבלי שקיבלה קודם לכן אישור מראש מאת שרי הפנים והאו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 40550-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אמיר יעקובי; 2. ענת יעקובי עיריית גבעתיים כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת כבאות בכינוי ארנונה מיוחדת שירותי כבאות ב-24 החודשים שקדמו להגשתש התובענה        
989 26/12/10 27/12/10 העירייה גבתה מחברי הקבוצה ריבית על תשלומי חובה בניגוד לחוק מחוזי (ת"א-יפן) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 40267-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שאול גיא חיון; 2. עדי חיון; 3. מ.א. נתנאל חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ עיריית תל אביב כל הנישומים המחזיקים בנכס בעיר תל אביב יפו ואשר מהם גבתה העירייה ריבית על תשלומי חובה ששולמו בפיגור במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו        
988 22/12/10 26/12/10 גביית תשלומי היטל שמירה באופן בלתי חוקי על ידי המשיבה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 35795-12-10 לא צוין מס' הבש"א דבורה חקשור עיריית רחובות כל מי ששילם היטל שמירה בעיר רחובות בין השנים 2009-2010        
987 26/12/10 26/12/10 גבייה של דמי השתתפות עצמית על ידי המשיבה עבור טיפולים להם זקוקים ילדים הסובלים מנכויות סומטיות, וזאת בניגוד להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 מחוזי (מרכז) ת"צ 40969-12-10 לא צוין מס' הבש"א ד"ר שרון אילון קופת חולים מאוחדת  מבוטחי המשיבה אשר נגבו מהם דמי השתתפות עצמית בשל טיפולים בתחום התפתחות הילד, כהגדרתם בסעיף 20 לחלק הראשון של התוספת השניה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.... בשבע השנים שקדמו ליום הגשת בקשה זו ועד ליום אישורה        
986   26/12/10 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית בכך שהנתבעת מכרה מוצר שלא יכול שיהיה "לייט" ואשר ההפרש מבחינת קלוריות בינו ובין המוצר המקביל הנו מזערי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29439-07-10 לא צוין מס' הבש"א זויה ביבסקי טבעול (1993) בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם "טבעול - שניצל ברוקולי לייט" באריזות במשקל 630 גרם     הוגשה על ידי הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 26.12.10) הסדר הפשרה קיבל תוקף של פס"ד ביום 1.6.11 הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 1.6.11 (הוכנס לפנקס 15.6.11)
985 22/12/10 26/12/10 הפרת חובה חקוקה , עשיית עושר ולא במשפט, עוולות אי גילוי נאות והטעייה ועבירה על הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שהמשיבות מוכרות דלקים מבלי להצמיד את טמפרטורת המכירה שלהם לטמפרטורה של 15 מעלו צלסיוס, ובכך מתעשרות שלא כדין על חשבון לקוחותיהן מחוזי (ת"א)  ת"צ 35819-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד אבי ששו ועוד 3 תובעים אחרים 1. פז חברת נפט בע"מ ועוד 3 נתבעות אחרות בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה        
984 3/11/10 26/12/10 הפרה בוטה של הוראות הדין על ידי ביטוח ישיר, אשר נמנעת באופן מכוון וגורף מלשלם לצדדים שלישיים את שווי ירידת ערך רכבם, שנקבעה על ידי שמאי חוץ, במקרה של תאונות דרכים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 6130-11-10 לא צוין מס' הבש"א כהן אלעד איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ כל צד שלישי בתאונת דרכים בה היה מעורב מבוטח של ביטוח ישיר בשבע השנים שקדמו להגשת תביעת המבקש ולא קיבל מביטוח ישיר את שווי ירידת הערך עקב התאונה        
983 16/12/10 23/12/10 הפרת חובה חקוקה, רשלנות, מטרד לציבור ו/או ליחיד ומפגע סביבתי בשל זיהום מערכת המים בצפת מחוזי (נצרת) ת"צ 24822-12-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון אלפסי כימוטל בע"מ כל צרכני המים בעיר צפת אשר מערכת המים שלהם זוהמה ו/או שובשה בשל החדרת סולר אל תוך מערכת המים של העיר ביום 13.12.10        
982   23/12/10 הבקשה לא הוגשה לפנקס - נפתחה בשנת 2005 - לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1464/05 לא צוין מס' הבש"א אר-און השקעות בעי"מ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ לא פורטה הקבוצה - התובענה לא נשלחה לפנקס - טרם תחולת החוק המחייב     ביום 21.11.10 הוגשה בקשה מוסכמת על ידי הצדדים לאישור הסדר פשרה  (הוכנס לפנקס 16.1.11) הסדר הפשרה אושר בפ"ד מיום 6.6.11 (הוכנס לפנקס 16.6.11) ביום 1.2.11 פרסמו הצדדים הודעה בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.2.11) בהחלטה מיום 9.12.10 אישר ביהמ"ש בהתניות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה שהגישו הצדדים  (הוכנס לפנקס 23.12.10)
981   23/12/10 הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 3 של החוק למניעת מפגעים, חריגה מסטנדרט הזהירות הנדרש וגרימת מטרד ליחיד בשל ריח חזק ממפעלה של המשיבה מחוזי (חיפה) ת"צ 11781-05-09 לא צוין מס' הבש"א 1. חנה להט; 2. גדעון בצלאל כרמל כימיקלים בע"מ תושבי עתלית שהתגוררו בישוב במועד הגשת התובענה, ככל שסבלו ממפגע הריח, ומי שעשה שימוש תדיר במועד הגשת התובענה בתחנת הרכבת שבעתלית, וככל שסבל ממפגע הריח   בפס"ד מיום 4.3.12 התקבלה התובענה ונקבעו התיקונים שעל הנתבעת לבצע (הוכנס לפנקס 12.3.12)     הבקשה לאישור התובענה אושרה בהתניה בהחלטת בימ"ש מיום 2.12.10 (הוכנס לפנקס 23.12.1)
980 22/12/10 22/12/10 המשיב מחויב מעת לעת בשתלום סכומים שונים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק אך אינו משלם את הפרשי ההצמדה  והריביית כחוק מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 19092-12-10 לא צוין מס' הבש"א גיל זיו אלכסנדר מינהל מקרקעי ישראל  כל מי שקיבל לכאורה מהמשיב, בשבע השנים האחרונות, סכום כלשהו הכולל הפרשי הצמדה וריבית כחוק, בין אם מכוח החלטה שיפוטית, בין אם מכוח השבת כספים המגיעה לו עקב ביטול עסקה/מכרז, ובין אם מכל סיבה אחרת        
979 16/12/10 22/12/10 החדרת סולר למי השתיה בשכונת כנען בצפת שלום (עפולה) ת"א 23985-12-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם (אבי) לוי ועוד 10 תובעים נוספיים פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ כל תושבי העיר צפת, אשר אל ו/או דרך מערכת האינסטלציה של יחידותיהם, בעקבות המקרה המתואר בכתב התביעה, זרמו מים המעורבבים עם סולר        
978 2/12/10 22/12/10 התקלה החמורה שאירעה אצל המשיבה, כאשר בעקבות תקלה זו נ חסמו מנויי המשיבה מלהשתמש בטלפון הנייד, כך שהם לא יכלו להוציא שיחות, לקבל שיחות, לשלוח  מסרונים, לקבל מסרונים ו/או לעשות כל פעולה אשר המשיבה מספקת מחוזי (י-ם) ת"צ 4107-12-10 לא צוין מס' הבש"א סלאיימה אסמעיל חברת סלקום ישראל בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה   בהחלטה מיום 2.8.11 מחק ביהמ"ש את התובענה שהגישו המשיבים 1, 2, 4 ו-7 (הוכנס לפנקס 4.8.11) (ההחלטה גופה נמצאת בתובענה מס' 964 בפנקס)    
977 13/12/10 22/12/10 הטעיית צרכנים והפרת חובה חקוקה לספק חניה בחינם מכוח חוק חנייה לנכים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 19283-12-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק חשן 1. קבוצת עזריאלי בע"מ; 2. חניון מרכז עזריאלי בע"מ בעלי תג נכה שאינם בכסא גלגלים ושאינם מנויי חניון עזריאלי אשר עשו שימוש בחניון עזריאלי מיום 7.10.05 ועד למועד הגשת הבקשה        
976   13/12/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי מי מהמשיבים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 20430-11-10 לא צוין מס' הבש"א רועי צוריאל 1. מיה תבליני החיים ירושלים בע"מ ועוד 6 משיבים נוספים כל אדם ו/או תאגיד אשר רכש מהמשיבים ו/או מרשתות השיווק השונות את המוצרים המיוחסים למשיבים כמופרט לעיל        
975 1/11/10 13/12/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה הנגרמות על ידי מי מהמשיבים בכך ששייוקו בתפוצה של שיווק ארצי מוצרים מסוג פיצוחים לציבור הרחב ללא הטבעת אזהרה על אריזתם בגין "סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5" כנדרש על פי תקנות בריאות הציבור  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 20377-11-10 לא צוין מס' הבש"א דני גבאי 1. גת מזון וחטיפים, שותפות רשומה; 2. שופרסל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד, אשר רכש מהמשיבים ו/או מרשתות השיווק השונות את המוצרים המיוחסים למשיבים כמפורט לעיל        
974 22/11/10 12/12/10 תשלום בחסר של המשיבה לעובדיה, בגין שעות עבודתם כתוצאה משיטת קיזוז שעות בלתי חוקית שפיתחה המשיבה לעצמה, מתוך שימוש לרעה בסמכותה בכך שקיזזה שעות עבודה מחישובי השכר של העובדים, תוך הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 41124-11-1- לא צוין מס' הבש"א ראמי סוס קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ כל עובדי החברה אשר התקיימו בינם לבין המשיבה יחסי עובד מעביד, החל מ-7 שנים מלאות - עובר ליום הגשת בקשה זו לבית הדין ועד קבלת פס"ד חלוט בתובענה        
973 22/11/10 12/12/10 תשלום בחסר של המשיבה לעובדיה מנהלי הסניפים וסגניהם, בגין שעות נוספות כתוצאה משיטת חישוב עצמאית ובלתי חוקית שפיתחה המשיבה לעצמה ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 41168-11-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם גולדברג קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ כל מנהלי הסניפים וסגני המנהלים אשר התקיימו ינם לבין המשיבה יחסי עובד מעביד, החל מ-7 שנים מלאות - עובר ליום הגשת בקשה זו לבית הדין ועד ליום קבלת פס"ד בתובענה        
972 8/12/10 12/12/10 הפרת הוראות חוק החניה לנכים והוראות חוק השוויון לאנשים עם מוגבלות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 12675-12-10 לא צוין מס' הבש"א סידי אורן שמשון 1. קנית השלום השקעות בע"מ; 2. קניון מרכז עזריאלי בע"מ; 3. חניון מרכז עזריאלי בע"מ כל הנכים בארץ, שהונפק להם תג חניה כדין, אשר שילמו לחברת חניון עזריאלי (המשיבה 3) דמי חניה בחניון עזריאלי, החל מיום 7 באפריל 2005 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש        
971 6/12/10 12/12/10 השבת כספים שנגבו שלא כדין על ידי המשיבות, כהיטל השבחה המוטל על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, על מקרקעין המיועדים ו/או המשמשים למגורים ביישוב קרית עקרון, תוך שלילת הפטור הקבוע בסעיף 19(ב)(1) לתוספת השלישית, אשר ניתן לכל השבחה במקרקעין למגורים המצויים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (פ"ת) ת"צ 8170-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. דהרי ציון; 2. דהרי אפרת דינה 1. מועצה מקומית קרית עקרון; 2. הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה כל בעלי המקרקעין ביישוב קריית עקרון אשר שילמו ו/או נדרשו לשלם היטל השבחה במשך 24 החודשים שקדמו להגשת התובענה, בגין היתר בנייה ו/או אישור להעברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, עקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בנין עיר שנכנסה לתוקף בתקופת ההכרזה כהגדרתה להלן; כל בעלי המקרקעין ביישובים אחרים ברחבי הארץ אשר שי למו ו/או נדרשו לשלם היטל השבחה במשך 24 החודשים שקדמו להגשת התובענה, בגין היתר בנייה ו/או אישור להעברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, עקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בנין עיר, שנכנסה לתוקף בתקופת ההכרזה לישובים בכל הארץ כהגדרתה להלן        
970 8/12/10 9/12/10 המשיבה הטעתה את לקוחותיה בכך שמכרה בחניותיה מוצרים שאינם גבינה אמיתית ו/או חמאה אמיתית אך הוצגו ככאלה ובכך הפרה הסכם מכוח דיני החוזים, הפרה חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין, גרמה להטעיה ולעוולת רשלנות וכן לעשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 13263-12-10 לא צוין מס' הבש"א יאיר שפרן אלון החזקות ברבוע כחול-ישראל בע"מ כל אדם שרכש בחנויות המשיבה, לרבות בכל סניפי המשיבה "מגה", "מגה בול", ו-"מגה בעיר" ו/או בסניפים אחרים של המשיבה ו/או באמצעות אתר המשיבה באינטרנט, בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, מוצרים שאינם גבינה אמיתית ו/או אינם חמאה אמיתית, שהנם מוצרים שאינם מכילים שומן מן החי כפי הנדרש בחוק אלא שומן צמחי, ובכלל זה מוצרים העשויים מחלבון חלב ומשומן צמחי.... אשר הוצגו בחנויות במפורש או מכללא ו/או באתר הבאינטרנט כגבינה אמיתית וחמאה אמיתית ו/או מוקמו בחניות אלו במקררי הגבינות או במעדניות הגבינות יחדיו, ללא הפרדה, עם גבינות וחמאות אמיתיות ו/או 'קוטלגו באתר האינטרנט תחת הסיווג "גבינות" ו"חמאות"        
969 7/12/10 9/12/10 פרשה מזעזעת, החמורה מסוגה בישראל מיום הקמתה,שבה נפלו אלפי קשישים אשר שהו במחלקות גריאטריות ואחרות בבתי החולים קפלן והרצפלד שבשליטת המשיבה, קורבן לניסויים רפואיים שונים ומשונים בניגוד מוחלט להוראות הדין מחוזי (מרכז) ת"צ 10270-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מלכה שמול ועוד שבעה מבקשים נוספים שירותי בריאות כללית כל אותם חולים אשר שותפו במסגרת אישפוזים ו/או טיפולים שעברו בשנים 2000-2005 בבתי החולים הרצפלד וקפלן בניסויים רפואיים כלשהם        
968 5/12/10 7/12/10 המשיבה גבתה שלא כדין אגרות שמירה מהמבקש ומחברי הקבוצה תוך עשיית עושר, הפרת חובה חקוקה, התרשלות וחריגה מסמכות מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 5489-12-10 לא צוין מס' הבש"א א.מ. טכנולוגיות שיווק בע"מ עיריית באר שבע כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת שמירה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה     הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 29.5.11)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הסכם הפשרה (הוכנס לפנקס 29.5.11) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה לצדדים לפרסם את ההסדר (הוכנס לפנקס 29.5.11)
967 28/11/10 6/12/10 המשיבה לא העניקה למצטרפים למועדון הלקוחות שלה את ההנחות להן התחייבה בחוזה בין הצדדים ובפרסומי השונים, זאת שלא כדין ובניגוד למצג שהוצג בפני המבקש ויתר חברי הקבוצה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 52757-11-10 לא צוין מס' הבש"א יארוסלב גליקסמן מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון  כל לקוחות המשיבה (מועדון לקוחות רבוע כחול-דור אלון) בארבע השנים האחרונות שצרכו בנזין ולא זכו לקבל את ההנחה המפורסמת על ידה        
966 5/12/10 6/12/10 תביעה להשבת כספים שנגבו על ידי המשיב (שהנו "רשות" כהגדרתה בחוק בית המשפט לעניינים מנהליים) שלא כדין ובניגוד גמור לתקנות שתוקנו על ידיו בעצמו (ע"י שר המשפטים) מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 6074-12-10 לא צוין מס' הבש"א סלהוב שאול מדינת ישראל - משרד המשפטים כל אדם אשר הזמין נסח טאבו לצפייה באתר של המשיב ו/או באחד מאתרי הזכיינים המורשים וביצע בתוך פרק זמן מקסימלי של שעה לאחר מכן הזמנה של אותו נסח חתום ומאושר על ידי רשם המקרקעין, ולא זכה לקבל את הזיכוי הקבוע בתקנות בגין פעולה זו        
965 2/12/10 5/12/10 הטעיה בפרסום אודות פרט מהותי שבנכס והוא אורך החיים של המוצר וכן מכירה והפצה של מוצר שיש בו הטעיה, וזאת בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן (פרסום המשיבה בנוגע לפס הלחות הממוקם בסכיני הגילוח מעל ללהב) מחוזי (י-ם) ת"צ 3034-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אברהם הופמן; 2. ליאור אביטל פרוקטר אנד גמבל ישראל אמ.די.או בע"מ כל הצרכנים אשר נחשפו לפרסומיה של המשיבה ורכשו את סכיני הגילוח בעלי פס הלחות        
964 2/12/10 5/12/10 נזקי המבקשים ונזקי כלל הקבוצה בשל התקלה שאירעה במשיבה ביום 1.12.10 ואשר החלה בשעות הבוקר והסתיימה לכאורה בחצות מחוזי (ב"ש) ת"צ 2971-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אבו עראר אנואר ; 2. אבו גבר אברהים סלקום תקשורת בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר תקשר עם חברת סלקום תקשורת בעי"מ בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון הן במסלול עסקי והן במסלול פרטי מלפני 30.11.10 ועד ליום 2.12.10   בהחלטה מיום 2.8.11 מחק ביהמ"ש את התובענה שהוגשה ע"י משיבים 1, 2 4 ו-7 (הוכנס לפנקס 4.8.11)    
963 2/12/10 5/12/10 כספית, נזיקין, חוזית, הגנת הצרכן, עשיית עושר שלא במשפט - כל זאת בגין התקלה ברשת סלקום מיום 1.12.10 מחוזי (מרכז) ת"צ 2593-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אריה אזואלוס; 2. משה אלמוג סלקום ישראל בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה   בהחלטה מיום 2.8.11 מחק ביהמ"ש את התובענה שהוגשה ע"י משיבים 1, 2 4 ו-7 (הוכנס לפנקס 4.8.11) (ההחלטה גופה נמצאת בתובענה מס' 964)    
962 30/11/10 5/12/10 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה, התרשלות, הפרת חובת תום לב בכך שהמשיבה גבתה מהמבקש ומחברי הקבוצה גביית יתר מעבר לקבוע בחוק לפי חוק רשויות מקומיות מחוזי (מרכז) ת"צ 53280-11-10 לא צוין מס' הבש"א יהודה הרטמן המועצה המקומית אזור כל תושבי המועצה המקומית אזור ששילמו תשלום ארנונה כללית למגורים לפי תעריפי קוד נכס למגורים 111 (וילות) או 112 (בניה רוויה) ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה        
961 29/11/10 5/12/10 משלוח "דבר פרסומת" ו/או "הודעת מסר קצר" אשר נשלח אל הנמענים באמצעוןת מכשיר פקסימיליה על ידי המשיבות, כולן או חלקן, מבלי שניתנה לכך הסכמת הנמענים, ובחלק מהמקרים אף לאחר שהמשיבות נדרשו לחדול ממשלוח דברי פרסומת, וזאת בניגוד להוראות מפורשות וברורות ביותר של ח מחוזי (מרכז) ת"צ 52342-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד יואב גפני; 2. עו"ד ירון שמעון 1. כרמל הוצאה לאור והפצות ספרות משפטית בע"מ ועוד 3 משיבות אחרות כל הנמענים אשר קיבלו מהמשיבות, כולן או חלקן, דבר פרסומת באמצעות מכשיר הפקס, על אף שאותם נמענים דרשו במפורש מהמשיבות כי יחדלו ממשלוח דברי פרסומת, וזאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת תשמ"ב-1982, מאז שנכנס לתוקף התיקון לחוק   המבקשים הגישו בקשת הסתלקות מהתובענה ובקשה למחיקת התובענה (הוכנס לפנקס 1.5.11)     הבקשה להסתלקות מן התובענה ולמחיקתה אושרה בהחלטת בימ"ש מיום 11.4.11 (הוכנס לפנקס ביום 1.5.11)
960 29/11/10 5/12/10 הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ובפרט בהוראותיו הרלוונטיות של החוק, בעניין הטעיית הצרכן ופרסום כוזב ומטעה מחוזי (פ"ת) ת"צ 55138-11-10 לא צוין מס' הבש"א מתן רביזדה צ.י. ("כפיר") תעשיות מזון יבנה בע"מ כל תושב ישראל שביקש לרכוש מוצרי חלב על גווניו (בייחוד גבינות קשות, גבינה צהובה, מוצרלה וכו') ורכש את מוצריה של הנתבעת כגון "הצהובה הטובה" "פיצרלה" וכו' בחושבו כי מדובר בגבינה, והוברר לו בדיעבד כי נהג לרכוש מוצר אשר איננו גבינה        
959 28/11/10 5/12/10 מחדלים קשים ביותר מצדן של המשיבות, מחדלים המתבססים בראש ובראשונה על כך שהמשיבות סיפקו ללקוחותיהן, תמורת תשלום עמלות, מוצר/שירות (מערכת למסחר בבורסה) בעלת פגמים וליקויים אשר גרמו ללקוחות לנזקיהם וחמור מכך - כאשר המשיבות לא שעו לפניותיו של המבקש אשר התריע ב מחוזי (חיפה) ת"צ 52440-11-10 לא צוין מס' הבש"א וקנין דוד 1. מגדל שוקי הון (1965) בע"מ; 2. מגדל שרותי בורסה (נ.ע) בע"מ כל לקוח של המשיבות ו/או מי מהן, אשר התקשר עימן בהסכם למתן שירותי מסחר בבורסה באמצעות אתר האינטרנט שלהן במערכת החדשה שהושקה בחודש יוני 2010 או בסמוך לכך, וספג עקב כך נזקי ממון שנבעו מכשלים ו/או לי'קויים במערכת (בין אם נזקים בגין תשלום עמלות מיותרות ובין אם אחרים)   ביום 13.3.11 הוגשה בקשה מוסכמת של הצדדים להסתלקות מבקשת אישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 8.5.11) בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה אושרה בפס"ד מיום 22.5.11 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 25.5.11)   הצדדים פרסמו בעיתונות את בקשת ההסתלקות כפי שהורה להם ביהמ"ש (הוכנס לפנקס 30.5.11) בקשת ההסתלקות של התובע אושרה והתביעה נמחקה בפס"ד מיום 22.5.11 (הוכנס לפנקס 25.5.11)
958 28/11/10 5/12/10 הימנעותה של המשיבה מלספק את השירות המכונה "שיחה חונה" לחלק ניכר מלקוחותיה מחוזי (פ"ת) ת"צ 51488-11-10 לא צוין מס' הבש"א ריבה גורשניק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה אשר נמנע מהם השירות שיחה חונהמיום תחילת מניעת השירות ועד ליום אישור בקשה זו או עד ליום החזרת השירות לתקנו - המוקדם מבין השניים        
957 25/11/10 5/12/10 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה והתרשלות מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 49716-11-10 לא צוין מס' הבש"א רפאל אביר עיריית פתח תקווה משלמי אגרת שילוט למשיבה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה        
956 24/11/10 25/11/10 צרכנים רבים רוכשים מיכלי משקה מלאים אצל המשיבות, ונמנע מהם להשיב את מיכלי המשקה הריקים ולקבל לידיהם את דמי הפיקדון ששילמו בעד המיכלים, ואשר חוייבו ברכיב המע"מ על דמי הפיקדון מחוזי (מרכז) ת"צ 46323-11-10 לא צוין מס' הבש"א ורסנו איתי ונאור פז חברת נפט בע"מ ועוד 6 משיבות נוספות ציבור הצרכנים אשר רכשו בחנויות המשיבות בקבוקי משקה מלאים ומסומנים "חייב פיקדון 30 אג'", שהייתה בידם האפשרות להשיב מיכל משקה ריק ולקבל לידיהם את דמי הפיקדון מהמשיבות, ואשר נמנע מהם הדבר וכן צרכנים שרכשו בקבוקי משקה מסומנים מלאים מהמשיבות וחוייבו במע"מ על דמי הפיקדון במועד החל מכניסתו לתוקף של תיתקון מס' 4 לחוק הפיקדון, אשר נכנס לתוקפו ביום 9.2.10 ועד למועד הגשת התובענה   הודעת ההסתלקות קיבלה תוקף של פס"ד והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 14.6.11 (הוכנס לפנקס 10.7.11)    
955 24/11/10 25/11/10 המשיבה, בעלת הזיכיון להפעלת כביש 6, חייבה את חברי הקבוצה בחיובי שווא עודפים במספר דרכים: פירוק פיקטיבי שלא כדין של אותה נסיעה, כדי לגבות עבור נסיעה אחת אגרה מסגין מספר נסיעות; חיובים כפולים עבור אותה נסיעה והטלת סנקציות פיגורים בגין אותן נסיעות שלא היו ול מחוזי (פ"ת) ת"צ 47395-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מינוף ויזמות בע"מ; 2. זני שירותי מימון בע"מ  חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר שילמו תשלומים עודפים שלא כדין בהם חייבה אותם המשיבה או מי מטעמה, בקשר לשימוש בכביש 6 וכן כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר שילמו קנסות ו/או חיובי פיגורים אחרים כלשהם בהם חייבה אולתם המשיבה שלא כדין בגין אותם חיובים עודפים שלא כדין        
954 14/7/10 22/11/10 הטלת ארנונה עירונית בהשתתה ובגבייה שלא בהתאם להוראות דיני הארנונה ביהמ"ש המחוזי פ"ת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 17302-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. נחמיה ארבל; 2. מיכאל כרבי מועצה מקומית אליכין כל אדם אשר חויב בארנונה בגין דירת מגורים בתחום השיפוט של הנתבעת ושילם אותה בגין התקופה שמיום 1.7.08  ועד ליום 30.6.10.         
953 18/11/10 21/11/10 מניעה של צרכנים אשר רכשו בתמורה מלאה מנויים לצפייה במשחקי כדורגל ונאסר עליהם לצפות במשחקים עקב עונש אשר הוטל על קבוצות הכדורגל, עונש של קיום משחק ללא נוכחות קהל, איסור שהנו במהותו בניגוד לחוק הגנת הצרכן כמפורט בתביעת המבקשים שלום (רשל"צ) ת"צ 36385-11-10 לא צוין מס' הבש"א גלעד ברוך התאחדות הכדורגל בישראל ועוד 16 נתבעות נוספות כל בעלי מנויים של הנתבעות 2-17 אשר נמנע מהם לצפות במשחק עקב עונש אשר הוטל על הנתבעות, עונש של קיום משחק ללא קהל   בקשת ההסתלקות מתקבלת בפס"ד מיום 26.5.11 והתובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 10.7.11)    
952 14/11/10 21/11/10 השבת כספי אגרת הסדר חנייה המשולמים למשיבה ואשר המשיבה גובה שלא כדין בגין חניה בשעות המיועדות לחניית בעלי תו חניה אזורי בלבד, במקומות חניה המסומנים בצבעי כחול לבן על שפת המדרכה אך מיועדים לבעלי תו חניה אזורי מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 25008-11-10 לא צוין מס' הבש"א תוס סטרוגו עיריית תל-אביב - יפו כל מי ששילם במשך השנתיים שקדמו להגשת התביעה, אגרת הסדר חניה בעיר תל אביב-יפו, בגין חניה בשעות המיועדות לחניית בעלי תו חניה אזורי בלבד, במקומות חניה המסומנים בצבעי חול לבן על שפת המדרכה אך מיועדים לבעלי תו חניה אזורי בשעות מסוימות        
951     הבקשה לא הוגשה לפנקס - נפתחה בשנת 2006 - לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו)  ת"א 1936-06 16302-06 אליעז צימרמן בנק מזרחי טפחות בע"מ כל הלקוחות אשר החזיקו בפיקדון ניירות ערך בבנק בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, והבנק גבה מהם גביית ילתר בגין עמלה מזערית ללקוח   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בהחלטה מיום 10.11.10 (הוכנס לפנקס 21.11.10) הצדדים הגישו בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.1.12) 10.11.10 ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה בעיתונות (הוכנס לפנקס 19.1.12)
950   21/11/10 בשנת 95', באופן בלתי חוקי, ללא קבלת אישורי השרים הרלבנטיים ותוך חריגה מסמכות ומדיני ההקפאה, הוסיפה המשיבה תוספת להוראות צו המיסים הקובעות פטור מארנונה לשטחים משותפים ובהתאם לתוספת הוטל חיוב חדש על שטחים טכניים משותפים, שטחים אשר בעבר וטרם השינוי שבוצע היו ביהמ"ש המחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 36577-11-10 לא צוין מס' הבש"א חברה לניהול בית כלל בע"מ עיריית תל-אביב-יפו כל בעלי הנכסים אשר חוייבו בארנונה - בין אם כחברות ניהול, בין אם כועד בית ובין אם כבעלי נכסים - בגין שטחים טכניים משותפים בבניין המתופעל על ידם והמשמש כבניין עסקי של מספר מחזיקים        
949 18/11/10 21/11/10 הנחה מתשלום ארנונה לה זכאים סוגים שונים של מחזיקי דירות. חישוב ההנחה אשר נערך על ידי המשיבה אינו מאפשר לזכאים ליהנות ממלוא ההנחה לה הם זכאים מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 35498-11-10 לא צוין מס' הבש"א ניר שדה עיריית מודיעין-מכבים-רעות כל מי שהיה זכאי להחה מאשרנונה ואשר זכאותו חושבה על ידי המשיבה על פי תעריף המיוחד למ"ר   התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת בימ"ש מיום 22.8.11 (הוכנס לפנקס 23.10.11)   22.8.11
948 18/11/10 21/11/10 הפרה קבועה ונמשכת של תקנון תכנית הנאמנות של המשיבה בתקופה אליה מתייחסת הבקשה, הפרה הנוגעת להנחות להן זכאים היו הלקוחות בתחנות התדלוק דור אלון וכן של פרסום מטעה של המשיבה לגבי ההנחות להן זכאים הלקחות בתחנות התדלוק דור אלוון מחוזי (פ"ת) ת"צ 35375-11-10 לא צוין מס' הבש"א עינם אמוץ מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון שותפות רשומה לקוחות המשיבה שצרכו סולר בתקופה מאז תחילת תוקפו של התקנון בנוסח בנספח ג' לעיל ועד שינויו לנוסח הקיים כיום        
947 17/11/10 21/11/10 השבת כספים שהמשיבה גבתה מהמבקשת ביתר כארנונה בגין חלק יחסי בשטחים משותפים בבניין, באופן בלתי חוקי ובניגוד להוראות ההקפאה ומבלי שהתקבל לכך אישור משר האוצר מחוזי (ת"א-יפו)  ת"צ 34096-11-10 לא צוין מס' הבש"א ארנונה ניהול נכסים ויעוץ (1965) בע"מ עיריית תל אביב כלל הנישומים אשר שילמו למשיבה ארנונה בעשרים וארבע החודשים שקדמו להגשת התובענה בתעריף עסקים (בניינים שאינם למגורים) בגין שטחים משותפים, תוך חריגה מסמכותה ובניגוד לחוקי ההקפאה        
946 17/11/10 17/11/10 הפרת חובה חקוקה בהתייחס לסעיפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות; ביצוע הטעיה בהפרה של סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; ניצול בורות בהפרה של סעיף 3(ב) לחוק הגנת הצרכן מחוזי (ת"א-יפו)  ת"צ 23132-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מרדכי סופר; 2. יעקב כהן מט"ח 24 בע"מ ועוד 22 נתבעים נוספים כל האנשים שהפסידו כסף בחברת מט"ח 24 בע"מ, מאז הקמת החברה        
945 11/11/10 17/11/10 התנהגותו של הבנק בכל הקשור לגביית דמי ניהול ני"ע בסוף הרבעון. כאשר הבנק גובה בסוף הרבעון דמי ניהול פקדון ני"ע בסכום מינימאלי לרבעון, מתעלם הבנק מדמי הניהול שנגבו על ידי הבנק מהלקוח במהלך הרבעון מחוזי (ת"א-יפו)  ת"צ 30263-11-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק פינקלשטיין בנק הפועלים בע"מ כל מי שמנהל או ניהל חשבון בנק אצל הנתבע, שניהל בחשבונו פיקדון ני"ע והנתבע גבה ממנו בסוף הרבעון דמי ניהול ני"ע בסכום המינימום בהתעלם מדמי הניהול שנגבו במהלך הרבעון        
944 16/11/10 16/11/10 גביית מס רכישה שלא כדין מחברי ה'קבוצה המיוצגת המוצעת מאת המשיבה תוך התעלמות ממדרגת מס הרכישה הראשונה (העומדת על 0% כאמור(, וזאת על דרך שימוש מעותת אשר מעקמת את הכתוב ומנוגדת באופן ישיר להוראת חוק מיסוי מקרקעין ביהמ"ש המחוזי ת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 51902-10-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד ירמיהו גור מדינת ישראל - רשות המיסים כל אדם אשר נכלל בגדר תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין ..... אשר שילמו מס רכישה בעקבות רכישת דירה לאחר יום 1.7.05 (בפעם הראשונה ו/או השנייה בחייהם), ושעונים להגדרת סעיף 9(ג1א)(2)(א)(1) או סעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה* תשכ"ג-1963 וזאת בסכום העולה על סכום מס הרכישה שנדרשו אלו לשלם על פי הוראות הדין הקבוע בסעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין במצטרף לקבוע בהוראות תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין, וזאת נכון למועד הרכישה שרכשו, ואשר זכאים ביום הגשת הבקשה לאישור תובענה זו לפתוח בהליכים השומתיים        
943 26/10/10 15/11/10 אי חוקיות צווי הארנונה של המועצה המקומית גני תקווה שמקורן בהכנסת תוספת ארנונה משנת 2004 לבסיס המס בשנים שלאחר מכן ובחקיקת צו הארנונה לשנת 2005 בחוסר סמכות מחוזי (מרכז) ת"צ 8746-11-10 לא צוין מס' הבש"א זאב קופולוביץ המועצה המקומית גני תקוה כל הנישומים שחוייבו לשלם למועצה ארנונה בשנתיים שקדמו להגשת התובענה   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד בפס"ד מיום 16.11.11 (הוכנס לפנקס 21.11.11) הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 24.8.11) הצדדים הגישו הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 11.12.11) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הבקשה להסדר הפשרה שהגישו (הוכנס לפנקס 24.8.11)
942 4/11/10 15/11/10 הפרת הסכם שביצעו המשיבות כלפי המבקש וכלל חברי הקבוצה בכך שבאופן חד-צדדי העלו המשיבות את שיעור דמי הניהול מהמבקש ומיתר חברי הקבוצה, למרות התחייבות חוזית לפיה שיעור דמי הניהול יהיה קבוע לכל אורך תקופת החוזה ולא ניתן יהיה לשנותו - אלא בהסכמה מחוזי (ת"א-יפו)  ת"צ 17626-11-10 לא צוין מס' הבש"א חיים אופיר 1. פסגות קופות גמל בע"מ; 2. פסגות בית השקעות בע"מ א. כל העמיתים לגביהם התחייב בנק הפועלים כי שיעור דמי הניהול יהיה קבוע ואילו המשיבות החליטו חד צדדית לסיים התחייבות זו בתאריך שרירותי שנקבע על ידן, והחלו גובות מאותם עמיתים דמי ניהול בשיעור גבוה יותר, יום לאחר התאריך השרירותי; ב. כל העמיתים לגביהם הפרו המשיבות את הו ראות תקנה 53ב(א) לתקנות וביצעו כלפיהם העלאה של שיעור דמי הניהול מבלי לשלוח הודעה בכתב מראש על כך שתבוצע העלאה     ביום 5.2.12 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 9.2.12)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הבקשה להסדר הפשרה שהגישו (הוכנס לפנקס 14.2.12) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשת הצדדים לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 14.2.12)
941 9/11/10 15/11/10 הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה ב-2006 - לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו)  ת"א 1990/06    ת"א 2484/06 לא צוין מס' הבש"א מירב נחמני ועוד 6 תובעים אחרים סלקום ישראל בע"מ ו-5 נוספים התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס(הוגשה לפני תחולת החוק המחייב)   שתי הבקשות בשני התיקים לאישור התובענה כייצוגית, נדחו בפס"ד מיום 28.10.10 (הוכנס לפנקס 15.11.10)    
940   15/11/10 הבקשה לא נשלחה לפנקס                                                                                          נמסרה בקשה למשרדו של עו"ד האוזנר לשלוח את הבקשה לאישור התובענה - 15.11.10 מחוזי (חיפה) ת"צ 4050-12-09 לא צוין מס' הבש"א עינב אברהמי 1. התיאטרון העירוני חיפה בע"מ; 2. עיריית חיפה התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס. נרשמה רק לאחר שהגיעה החלטת ביהמ"ש   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בהחלטת בימ"ש מיום 27.10.11 (הוכנס לפנקס ביום 15.11.10)    
939   15/11/10 המשיבה נקטה מדיניות של גביית דמי ביטול ודמי שינוי אשר פגעה בכל חברי הקבוצה מחוזי (מרכז) ת"צ 25737-11-10 לא צוין מס' הבש"א אליקים בשן צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר ביצעו מולה עסקאות מכר מרחוק, ביקשו לשנותן או לבטלן במועד שהוא תוך עד 14 יום ממועד ההזמנה ולפחות שני ימים אינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, וחוייבו בדמי ביטול או דמי ביטול בסכום העולה על הנמוך מבין 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח.        
938 14/11/10 14/11/10 הפרת חוזה לפי חוק החוזים והפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בקיום חיוב חוזי, מכוח סעיף 39 לחוק החוזים מחוזי (פ"ת) ת"צ 26406-11-10 לא צוין מס' הבש"א ד"ר איתן שלח בנק מסד בע"מ כלל לקוחות בנק מסד שהחזיקו בחשבון בנק אצל בנק מסד ביום שבת, ה-22.11.08, המועד בו קרסה מערכת המחשוב של בנק הפועלים     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 29.3.12)  
937 14/11/10 14/11/10 הפרת חובה חקוקה, הפרת הסכם מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 3179-09-10 לא צוין מס' הבש"א ירחמיאל אגרט בנק הפועלים בע"מ כלל לקוחות המשיבה, אשר נגבו מהם סכומים ביתר בגין עמלות ניהול פקדון ניירות ערך, וזאת בין היתר בנסיבות של גביית עמלות ניהול פקדון ניירות ערך מקום בו נמכרו (או נפרעו/הועברו/נמשכו) חלק מניירות ערך במהלך הרבעון ונגבתה עמלת מינימום בעת המכירה (או הפרעון)        
936 2/9/10 14/11/10 הפרת חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"צ 9582-11-10 לא צוין מס' הבש"א אורי ברעם דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ כל מי ששילם לנתבעת, דלתא להשקעול ולמסחר קרני שומרון בע"מ אגרות עבור רישום עסקאות העולות בסכומן על הסכם המרבי שהיה נקוב באותה עת בתקנות המקרקעין        
935 4/11/10 14/11/10 מחדלו של המשיב בכך שלא דאג להסיר ו/או לשלוח הודעות הסרת רישום שעבודים והערות אזהרה על מקרקעין ועל זכויות אחרות אשר המשיב רשם במרשמי שונים ו מחוזי (י-ם) ת"צ 16886-11-19 לא צוין מס' הבש"א אסתר שניידר-שנהב בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו ממנו הלוואה או כל שירות אחר ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשיב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 60 יום כפי שקובע בחוק        
934 9/11/10 14/11/10 סכומים שגובה סלקום מלקוחותיה שלא כדין, בעד שירותי תוכן המתקבלים אצל מנוייה באמצעות מסרונים אותם הם לא ביקשו לצרוך ובעדם הם לא הסכימו לשלם שלום (ת"א) ת"א 10600-05-10 לא צוין מס' הבש"א שרון לין סלקום ישראל בע"מ מנויי חברת סלקום אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דעין בתובענה, חוייבו ו/או יחוייבו בתשלום בגין קבלת מסרונים, על אף שאין בידי המשיבה או בידי כל גורם מטעמה, כל אסמכתא לכך שמנויים אלה נתנו את הסכמתם לקבל, וודאי שלא לשלם, בעד מסרונים אלו         ביהמ"ש אישר את כתב התביעה המתוקן בהחלטה מיום 7.11.10 (הוכנס לפנקס 14.11.10)
933 7/11/10 3/11/10 שיתוף פעולה בין המשיבות לבין עצמן ולבין קבלני בניין אשר בעקבותיו נאלצו צרכנים רבים לשלם כספים למשיבות ללא כל צורך, ומעבר לסכום הנהוג בשוק אספקת הגז בתנאי תחרות מחוזי (י-ם) ת"צ 4272-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אורי גנני; 2. זיו לבנה; 3. חנה בנימיין; 4. יאיר רביב; 5. יעקב שיך 1. פז גז בע"מ ועוד 5 נתבעות נוספות  לקוחות של המשיבות אשר רכשו דירה בבניין משותף ו/או דיירים אשר משכירים דירה בבניין משותף ונגבו מהם כספים מעבר למחיר הסטנדרטי של הגז ומחיר התקנתו        
932 2/11/10 3/11/10 הפרת חוזה לפי חוק החוזים והפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בקיום חיוב חוזי; גביית עמלה שלא כדין והפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין מחוזי (י-ם) ת"צ 844-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מיכאל שוורץ; 2. גל שוורץ הפקות בע"מ; 3. שמעון דבוש; 4. פאי איתן בנק אוצר החייל בע"מ כלל לקוחות בנק אוצר החייל ששהחזיקו בחשבון בבנק אוצר החלייל ביום שבת, 22.11.08, המועד בו קרסה מערכת המחשוב של בנק הפועלים וכל כלל לקוחות בנק אוצר החייל אשר שילמו כל עמלה אשר אינה עמלה תפעולית ואשר נגבתה מהם מראש בתחילת חודש נובמבר 2008 או בתחילת הרבעון שכלל את חודש נובמבר 2008   הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 29.3.12)    
931 1/11/10 2/11/10 הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 בכך שהמשיבה לא יידעה את חברי הקבוצה בדבר סיום תקופת ההתחייבות וגבתה תשלומים בלתי כשרים מחוזי (ת"א-יפו)  ת"צ 104-11-10 לא צוין מס' הבש"א טלי לופו די.בי.אס (yes) שרותי לווין (1998) בע"מ כל תובע כלפי הנתבעת, שהפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן לרבות תיקון 22 לחוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בפרט בדבר אי משלוח הודעה בדבר סיום תקופת ההתחייבות וגביית תשלומים בלתי כשרים וכל תובע אשר נקלע לרשתה של הנתבעת ונאלץ להתקשר בתקופת התחייבות נוספת על מנת לקבל השבה של התשלומים שנגבו לאחר בטלות החוזה עם הנתבעת   הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה וביהמ"ש אישר את הבקשה בהחלטה מיום 14.4.11 ודחה את התובענה (הוכנס לפנקס 4.5.11)     בהחלטת ביהמ"ש מיום 14.4.11 אושרה בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה והתובענה נדחתה (הוכנס לפנקס 4.5.11)
930 1/11/10 1/11/10 חיוב כפול אותו מבצעת המשיבה תחת כותרת של "צריכת מים משותפת" וזאת במקרה של עזיבת אחד מן הדיירים המתגוררים בבתים משותפים בעיר ראשון לציון במהלך תקופת החשבון מחוזי (מרכז) ת"צ 34260-10-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק אבני מניב ראשון בע"מ כל הדיירים בבתים משותפים בתחומי העיר ראשון לציון אשר חוייבו בכפל ושלא כדין בגין "צריכת מים משותפת" ו/או בגין כמות מים שנצרת על ידי אחד מן הדיירים שעזב את הבית המשותף במהלך תקופת החשבון, וזאת במהלך 24 חודשים טרם הגשת תובענה זו   בקשת ההסתלקות של הצדדים מן התובענה אושרה בהחלטת בימ"ש מיום 12.4.11 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 16.5.11)     בהחלטת בימ"ש ביום 12.4.11 אושרה בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה וביהמ"ש מחק את התובענה 
929 18/10/10 1/11/10 הפרקטיקה בה נוקטת המשיבה בשיטת המדידה שלה את מוני המים מקפחת את הצרכנים ויוצרת גבייה שהיא עודפת על הצריכה הכוללת בפועל, שכן הצרכן משלם תמיד לפי המדידה הגבוהה ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 59761-10-10 לא צוין מס' הבש"א יהודא ברונר חברת הגיחון בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר חוייבו על ידי המשיבה בצריכת מים משותפת על פי מדידה במונה ראשי, ואשר לא זוכו בחשבונותיהם כאשר מדידת המים במונה הראשי הייתה פחותה מסך המדידות במונים הפרטיים        
928 31/10/10 1/11/10 השבת כספים שנגבו ביתר שלא כדין בידי עיריית חיפה, ללא סמכות כחוק, מתוך עשיית עושר ולא בדין, ל רבות מתוך הפרת חובה חקוקה ודיני חוזים ביהמ"ש המחוזי חיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 6904-10-10 לא צוין מס' הבש"א עודד בן חפר עיריית חיפה כל משתמשי החנייה במדחנים בעיר חיפה כדלקמן: כל מי שרכש ב-7 השנים שקדמו לתאריך 5.10.10, זמן חנייה למכונית בתחומי העיר חיפה, ע"י שלשול מטבעות למכשיר מדחן בשטחים ציבוריים שהוקצו על ידי העירייה להחניית רכב קצובת זמן ע"י כרטיס חנייה שמונפק ממדחן חנייה סמוך (ע"י חברת אורפק מפעילת המערכת מטעמה של עיריית יפה), מכוח חוק עזר לחיפה ולא קיבל עודף ממכשיר המדחן, ולרבות כל מי שירכוש ממדחן כאמור זמן חנייה כאמור בעתיד, וזאת עד למ ועד בו תאפשר עיריית חיפה בפועל למשלם במטבעות במדחניה כאמור, לקבל עודף ממכשיר המדחן בעת התשלום        
927 5/10/10 1/11/10 התובענה לא הוגשה לפנקס מחוזי (חיפה) ת"צ 23289-11-09 לא צוין מס' הבש"א ליאור שירי 1. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ועוד 3 משיבות אחרות הבקשה לא נשלחה לפנקס   בפס"ד מיום 10.10.10 אושרה בקשת ההסתלקות והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 1.11.10)    
926   1/11/10 התובענה לא הוגשה לפנקס שכן היא משנת 2007, לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (חיפה) ת"א 1169-07 18304/07 לאה הראל 1. שטראוס מחלבות בע"מ; 2. שטראוס גרופ בע"מ; 3. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ.  לא צוינה הקבוצה המיוצגת, שכן כאמור התובענה לא הוגשה לפנקס   התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת בימ"ש מיום 20.10.10 (הוכנס לפנקס 1.11.10) ביום 4.7.11 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 25.7.11) 20.10.10 ביהמ"ש  נתן החלטת ביניים בבקשת הסדר הפשרה המורה על פרסום ההסדר (הוכנס לפנקס 25.7.11)
925   28/10/10 המשיב גבה מחברי הקבוצה אגרה שלא כדין שכן אינו רשאי לחייב ולגבות אגרה מעסקים הפטורים מרישוי לפי חוק רישוי חסקים וכן אינו רשאי לגבות אגרה מעסקים שאינם טעוני רישוי, אם אין בהן טובין המתלקחים בטמפרטורה הגבוהה מ-100 מעלות מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 11704-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד צפריר פרוטיץ; 2. עו"ד ליאור שחר איגוד ערים איזור בני ברק שרותי כבאות והצלה כל בעל עסק שאינו טעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ו/או התקנות ו/או הצווים שהוצאו מכוחו, המצוי בתחום שיפוטו של המשיב, אשר חויב על ידי המשיב באגרה לפי סעיף 3 לתוספת לתקנות שירותי הכבאות        
924 6/10/10 28/10/10 אחד המקרים החמורים ביותר של הטעיית הצרכנים ביודעין, כאשרש המשיבים גורמים למבקשים לאכול מוצרים בהם מעורבים רכיבים מעורות של חזירים ובעלי חיים טרפים מחוזי (י-ם) ת"צ 11065-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שחר לוי; 2. סלאימה מאלק 1. זוגלובק תשלובת מפעלי מזון בע"מ; 2. המשרד לשירותי דת; 3. הרבנות הראשית לישראל בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה        
923 6/10/10 28/10/10 הנתבעת ניכתה משכרם של העובדים ניכויים שלא כדין בגין "דמי חבר" "ב. מקצועי", "ועד" ו-"העברה לבנק" ולא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצר הרחבה וכך מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 11696-10-10 לא צוין מס' הבש"א אבייב יוסף א.ד.א שמירה אבטחה ניקיון וכ"א בע"מ עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, שעבדו במשרת סטודנט בשכר שעתי, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתב עת לפני הגשת הבקשה לאישור שהנתבעת שילמה את שכרם באיחור כמפורט בבקשה        
922 6/10/10 28/10/10 הרעת תנאים הואיל והנתבעת קיפחה את תנאי עבודתם של עובדיה, בכך ששינתה לרעה באופן חד צדדי את תנאי עבודה של התובעת ושל כל עובדיה האחרים בכך שהפחיתה את התעריף השעתי של שעת עבודתם בעקבות פרסום צו הרחבה שמטרתו הייתה להיטיב את תנאי עבודתם, ובכך שניכתב משכר חברי ה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 3128-10-10 לא צוין מס' הבש"א גנייב סבטלנה טיב טעם רשתות בע"מ כל עובדי הנתבעת במועד הרעת התנאים, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת בתקופה הקובעת        
921 3/10/10 28/19/19 המשיבה גבתה וממשיכה לגבות מהמבקש ומיתר חברי הקבוצה, אגרת שמירה ואבטחה שלא כדין ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) ת"צ 39304-09-10 לא צוין מס' הבש"א שאול ארני עיריית הוד השרון כל המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטה של המשיבה אשר נגבתה מהם אגרת שמירה והבטחה שלא כדין בשנתיים שקדמו למועד הגשת כתב התביעה והבקשה להכיר בה כייצוגית     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 10.10.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.10.11)
920 28/9/10 28/10/10 אישור תובענה ייצוגית באשר המדינה איחרה בתשלום שכרם של חברי הקבוצה - הסטודנטים בשירות המדינה, באופן שיטתי, מכוון ומתוכנן, בכך ששילמה את השכר המגיע להם עבור שעות עבודה שביצעו החל מהיום ה-16 בכל חודש רק במסגרת תשלום השכר עבור החודש שלאחר מכן ביה"ד האזור לעבודה (ת"א) ת"צ 3093-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. תומר שמחי; 2. יגאל מלצר; 3. משה כרמלי; 4. אליהו מישון מדינת ישראל עובדי התבעת בתקופה הקובעת, שעבדו במשרת סטודנט בשכר שעתי, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתב עת לפני הגשת הבקשה לאישור שהנתבעת שילמה את שכרם באיחור כמפורט בבקשה        
919 3/10/10 25/10/10 הפרת חובה חקוקה וגרימת נזק לחברי הקבוצה בגין אי אספקת מים שנבעו באופן ישיר מפעולות או מחדלי המשיבה 1 מחוזי (ב"ש) ת"צ 48029-10-10 לא צוין מס' הבש"א אהוד בן קימון 1. מי שבע - תאגיד המים והביוב לבאר שבע; 2. רכבת ישראל בע"מ כל תושבי העיר באר שבע אשר אספקת המים לביתם נותקה ו/או שובשה בין הימים א' (17.10.10) ו-ד' (20.10.10)        
918 25/10/10 24/10/10 גביית אגרה בלתי חוקית המתבצעת מזה כמעט 4 שנים (החל מיום 1.1.07 ואילך) ע"י המשיב, אשר ממשיך לגבות מכל אדם המגיש בקשה ו/או הליך אצל רשם הפטנטים, אגרת פרסום ברשומות והכל כאשר החל מיום 1.1.07 פסק רשם הפטנטים לבצע רישום ברשומות  ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 43441-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ניסן יאיר; 2. לישינסקי יאן מדינת ישראל - משרד המשפטים, אגף רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר כל אדם אשר שילם לרשם הפטנטים ו/או מי מטעמו, אגרת פרסום ברשומות בתקופה שבין 1.1.07 ועד למועד הגשת תביעה זו        
917 21/10/10 17/10/10 הבקשה באה לתקן מצב בו עובד שנלחם על זכותו לשבת במהלך העובדה, פוטר מן העבודה ולהביא לחיובה של המשיבה להעמיד לכל עובדיה כיסאות וכן לחייבה לשלם לכל עובדיה את הפיצויים הקבועים בחוק ביה"ד האזורי לעבודה (נצרת) ת"צ 7154-10-10 לא צוין מס' הבש"א מישייב מישי טורבין ג'יט בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו או מועסקים בעבודות הייצור, החל מיום 14.3.07 ועד בכלל, ואשר אינם מורשים לשבת בזמן עבודתם        
916 5/10/10 17/10/10 טענת המבקש לפיה המשיבה חייבה אותו בתשלום חודשי קבוע בגין חבילת גלישה, מבלי שביקש או נתן הסכמתו המפורשת לקבל שירות זה                                                           התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס     לא צוין מס' הבש"א עו"ד דוד ברקן סלקום ישראל בע"מ התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס. נרשמה רק לאחר שהגיעה החלטת ביהמ"ש   התובענה הייצוגית נמחקה בפס"ד מיום 2.7.09 (לאחר אישור ביהמ"ש את הסדר ההסתלקות) (הוכנס לפנקס ביום 17.10.10)    
915 לא צוין תאריך הפתיחה (נשלחה בקשה במייל) 17/10/10 הנתבעת נוהגת לדרוש מלקוחותיה פיקדן כספי בעבור ציוד המסופק להם. בחלוף מספר שנים, כאשר הלקוח מבקש להזדכות על הציוד, משיבה מי עדן את הכספים בערכם הנומינלי וללא שהם נושאים ריבית והצמדה מחוזי (חיפה) ת"צ 15986-07-10 לא צוין מס' הבש"א דליה מרדכי מי עדן בר - שירותי מחלקה ראשונה בע"מ כל לקוחות מי עדן אשר הפקידו כספים כפיקדון בעבור ציוד ואשר כספי הפיקדון הושבו להם   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקה בפס"ד מיום 7.10.10, לאחר שאושרה הסתלקות המבקשת (הוכנס לפנקס 17.10.10)    
914 לא צוין תאריך פתיחה (נשלחה בקשה במייל) 17/10/10 הפרת סעיף 13א(ג) לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במפשט; גזל לפי סעיף 52 לפקודת הנזיקין; ועוד כמפורט בתובענה המצ"ב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29832-10-10 לא צוין מס' הבש"א עדי סירקין 013 נטוויז'ן בע"מ שתי קבוצות: א. כל צרכן אשר התקשר ו/או יתקשר עם המשיבה בעסקה לתקופה קצובה (כהגדרתה בסעיף 13א(א) לחוק הגנת הצרכן) למתן שירותי אינטרנט, אשר מועד סיום העסקה חל ביום 10.1.09 או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד אישור התובענה כייצוגית, ואשר לאחר מועד סיום העסקה המשיבה האריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות עמו מבי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה ממנו כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור; ב. כל צרכן אשר התקשר ו/או יתקשר עם המשיבה עד למועד אישור התובענה כייצוגית, בעסקה לתקופה קצובה ו/או בעסקה מתמשכת ו/או בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי אינטרנט, ולא קיבל מאת המשיבה הודעות בכתב בדבר תנאי העסקה ו/או הודעות בדבר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה        
913 14/10/10 17/10/10 הזכות לעשות שימוש בחניונים ללא תשלום, במקומות ציבוריים שאין אליהם נגישות סבירה אחרת, שהעניק המחוקק לנושאי תג נכה, זכות שנשללה על ידי המשיבות מחברי הקבוצה בכך ששהן גובות דמי חניה מנושאי תג נכה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28705-10-10 לא צוין מס' הבש"א ד"ר אורלי שלמה חברה לניהול דיזינגוף סנטר בע"מ ועוד 5 נתבעות אחרות כל מחזיקי תג נכה     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.9.11)   הצדדים פרסמו מספר הודעות בדבר הסדר הפשרה (הוכנסו לפנקס 8.9.11) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה להסדר הפשרה המורה לצדדים לפרסם את ההסדר בעיתונות (הוכנס לפנקס 8.9.11)
912 14/10/10 17/10/10 המשיבה גובה את אגרות השמירה מחברי הקבוצה. מדובר באגרה שנועדה לממן הוצאות בטחוניות חריגות לפרק זמן מוגבל, בימי האינתיפאדה השנייה. אולם המשיבה מוסיפה לגבות את האגרות למרות השינוי במצב הבטחוני והן למעשה משמשות בעיקר לשמירת הסדר הציבור - פעילות שאותה יש לממן  מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 23488-10-10 לא צוין מס' הבש"א גבריאל שוהם עיריית הוד השרון משלמי אגרת שמירה למשיבה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה        
911 12/10/10 13/10/10 רשלנות פושעת של המשיבות וביצוע לקוי של פרויקט הקמת הרכבת הקלה בירושלים על ידן, באופן אשר גרם וממשיך לגרום לפגיעה קשה בכלל תושבי ירושלים ותושבי ירושלים רבתי כתוצאה מהתמשכות העבודות שנים רבות מעל המתוכנן. המשיבות אשר אמונות מטעם המדינה על הקמת פרויקט לאומי  מחוזי (י-ם) ת"צ 25015-10-10   ביום 17.7.11 הגישו הצדדים בקשה מתוקנת לאישור התובענה - הוכנסה בטורK) לא צוין מס' הבש"א 1. גבי דאוס ועוד 12 תובעים נוספים 1. סיטיפס בע"מ; 2. העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים קבוצה אחת שהינה תושבי ירושלים והסביבה אשר נפגעו מהעבודות להקמת הרכבת הקלה. קבוצה זו מתפצלת לשתי תת-קבוצות: תושבי ירושלים ותושבי הישובים הסובבים את ירושלים, ומהווים ערי לווין לעיר ירושלים ביום 17.7.11 הגישו הצדדים בקשת אישור תובענה מתוקנת  (הוכנסה לפנקס 17.7.11) בקשת הצדדים למחיקת התובענה אושרה בפס"ד מיום 8.1.12 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 16.1.12)    
910 13/10/10 11/10/10 התנהלות שערורייתית מצד המשיבה, חברת הוט כלפי חברי הקבוצה, שבבסיסה הפיכת לקוחותיה, חברי הקבוצה, למלווים ללא ריבית של המשיבה, באמצעות גביית יתר שהמשיבה גבתה וממשיכה לגבות מלקוחותיה עם הצטרפותם לשירותיה, בניגוד לאמור בהסכמי ההתקשרות שלה משיבה עם לקוחותיה ובת מחוזי (פ"ת) ת"צ 5726-10-10 לא צוין מס' הבש"א אשר פרלמוטר הוט - מערכות תקשורת בע"מ כל אדם שהתקשר עם המשיבה בהסכם לקבלת שירותי טלוויזיה, בהווה ו/או בשבע השנים שקדמו לבקשה, ואשר המשיבה גבתה ממנו עם הצטרפותו לשירותיה ו/או בכל מועד אחר תשלום דמי מנוי עבור יותר מחודש אחד ו/או גבתה ממנו מראש תשלום דמי מנוי עבור החודש הקלנדרי שבא לאחר מועד הבייה בניגוד לאמור בהסכמי ההתקשרות של המשיבה עם לקוחותיה ובניגוד לתנאי רישיונה        
909 4/10/10 11/10/10 שלילת אפשרות לעיון ללא תשלום בתיתקי הוצל"פ ללא כל בסיס חוקי; סכום מופקע הנדרש על ידי המשיבה עבור הפקה של מסמכים שונים מתיקי הו צל"פ, סכום של 3 ₪ לעמוד עבור מסמכים מתיק ההוצל"פ, לרבות מסמכים ולרבות כתבי בי-משפט, בקשות וכו' מחוזי (ירושלים) ת"צ 17846-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ציון קישון; 2. מיכאל ריינר מדינת ישראל - רשות האכיפה והגביה - ההוצאה לפועל כל מי שנאלץ לשלם אגרה בסך שלושה (3!!!) ₪ עבור צילום ו/או הפקת כל עמוד בתיקי ההוצאה לפועל בשנתיים האחרונות (חייבים, זוכים, צדדי ג' ובאי כוחם). זאת במקום 30 אג' או סכום סביר, כפי שהיה מקובל בטרם נעלמו התיקים ה"פיזיים" מלשכות ההוצל"פ, בין השאר, תוך הפרת זכות העיון של אותם חברי קבוצה   הבקשה לאישור התובענה אושרה בהחלטת בימ"ש מיום 25.3.12 (הוכנס לפנקס 28.3.12)    
908 10/10/10 11/10/10 מקרה שתחילתו בשנת 2006. חברה בשם שתקר המפעילה כ-1500 מכונות שתיתה, ובכלל זאת באוניברסיטאות ברחבי הארץ (תלל אביב, חיפה, הטכניון, רשת אורט), החליטה לייבא באופן מתחרה משקאות קולה מתוצרת קוקה קולה במטרה להוזיל את עלויותיה. בתגובה הציעה המשיבה לשתקר הנחות ובתמ מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 38155-07-10 לא צוין מס' הבש"א רחל ביסמוט החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ כל מי שרכש (החל משנת 2006) בקבוקי שתיה ו/או פחיות שתיה אותן מייצרת ו/או מייבאת המשיבה, ממכונות שתיה אותן הפעילה חברת שתקר, החברה הישראלית ליבוא ותפעול מכונות שתיה אוטומטיות בע"מ        
907 לא צוין תאריך פתיחה (נשלחה בקשה במייל) 11/10/10 מקרה בוטה של הטעיה צרכנית בכך שהמשיבה ציינה על המוצר נביעות כי יש בו תוספת ויטמינים כשלמען האמת כמות הויטמינים כה נמוכה, עד כי אסור בדין כלל לציין באותם משקאות כי יש בהם ויטמינים מאותם סוגים שצויינו מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1424/09 8179/09 אלדד גוטמן נביעות - טבע הגליל בע"מ כלל רוכשי אריזות המשקאות דלעיל על ארבעת הטעמים (תפוח עדין, לימון ליים עדין, ענבים עדין ואפרסק עדין) בנפח 500 מ"ל, החל מחודש יולי 2006 ועד ליום הגשת התובענה (3 שנים), וכן את כלל רוכשי אריזות המשקאות דלעיל על ארבעת הטעמים בנפח 1.5 ליטר, החל מיולי 2007 ועד ליום הגשת התובענה (שנתיים)   בפס"ד מיום 30.10.11 אושר הסדר הפשרה החדש שהגישו הצדדים (הוכנס לפנקס 2.11.11) ביום 27.5.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 11.10.10) בהחלטה מיום 17.7.11 דחה בית המשפט את הסדר הפשרה הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 11.10.10) בהחלטה מיום 17.7.11 דחה בית המשפט את הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 5.10.11)
906 לא צוין תאריך פתיחה (נשלחה בקשה במייל) 10/10/10 לתקן את התנהלות המשיבה בכל הנוגע לשירותים שהיא מספקת ללקוחות בזמן שהותם מחוץ לישראל, באשר היא מציגה באתר האינטרנט ובאמצעות נציגיה תעריף בנוגע לגלישה ברשת האינטרנט מחוץ לישראל, כשבפועל היא מחייבת את הלקוחות בסכום הגבוה בשיעור ניכר מהסכום שמצויין בתעריף מחוזי (מרכז) ת"צ 7204-09-10 לא צוין מס' הבש"א שרה שליט פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר צרכו את שירותי המשיבה מחוץ לישראל, במהלך שבע השנים שלפני יום הגשת בקשה זו ועד יום הגשת התביעה כייצוגית לאחר אישורה        
905 5/9/10 10/10/10 מעשיים חמורים ביותר מצד המשיבות, העולים אף כדי מרמה כפי שיתותאר בפורטרוט בהמשך, תתוך שהמשיבות רושמות את לקוחותיה של המשיבה מס' 1 בלא ידיעתם ובלא הסכמתם לשירותי תוכן המסופקים על ידי המשיבות 2 ו-4, וגורמות בכך לנזקים רבים ללקוחות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1537-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. לב הארי אהרון; 2. לב הארי אורית 1. פלאפון תקשורת בע"מ; 2. יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים; 3. טלמסר בע"מ;, 4. סלקט בע"מ אותם אנשים שחוברו שלא בהסכמתם לשירותי המשיבות 2-4 או מי מהן ו/או לא נותקו במועד הקבוע בחוק על ידי מי מהמשיבות לאחר שדרשו זאת        
904 3/10/10 5/10/10 הזכות לעשות שימוש בחניון ללא תשלום, במקומות ציבוריים שאין אליהם נגישות סבירה אחרת שהעניק המחוקק לנושאי תג נכה, אשר נשללו בידי המשיבה בכך שהיא גובה דמי חניה גם מנושאי תג נכה מחוזי (מרכז) ת"צ 2611-10-10 לא צוין מס' הבש"א תומר אמדו מחצית היובל בע"מ כל מחזיקי תג נכה        
903 3/10/10 5/10/10 תגמולי ביטוח מופחתים, אשר המשיבה משלמת למבוטחיה במקרה של גניבה או אובדן גמור להלכה של רכבים, אשר בוטחו על ידה בביטוח מקיף שלום (פ"ת) ת"צ 26000-02-10 לא צוין מס' הבש"א צבי זמל שירביט חברה לביטוח בע"מ כל בעל רכב פרטי שרכש ביטוח רכב מנועי מסוג "מקיף" אצל הנתבעת, ואשר בתקופה שבין 15.2.10-15.2.07 אירע לו אירוע ביטוח שכתוצאה ממנו הוא קיבל תגמולי ביטוח מחמת גניבה, מהם הופחתו כספים בגין "משתנים מפחיתים" ו/או התווספו כספים בגין "משתנים חיוביים" כהגדרתם בחוזר המפקח על הביטוח מס' 2000/12     ביום 15.9.10 הוגשה לבית המשפט בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 5.10.10)   הצדדים פרסמו הודעה לעיתונות בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 5.10.10) הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין בהחלטת בימ"ש מיום 21.12.10
902 15/2/10 5/10/10 הנוהג הנפסד של המשיבים לעשוק את המבקשים ואת כלל הצרכנים שלהם, בניגוד להנחיות ברורות, ותוך הפרה גסה של הוראות משרד התקשורת מיום 29.10.09, שעניינה הודעת משרד התקשורת בדבר שוויון מלא במתן הטבות בין אם רכשת את המכשיר בחברה הסלולארית ובין אם הגעת אליה עם מכשיר מחוזי (י-ם) ת"צ 32595-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. נזאר טנוס; 2. סלאימה מאלק; 3. סלאימה סאג'ד 1. חברת פלאפון תקשורת בע"מ; 2. חברת פרטנר תקשורת בע"מ; 3. חברת סלקום ישראל בע"מ לא צוינה הקבוצה המיוצגת. ביהמ"ש מתבקש להגדירה   בפס"ד מיום 13.7.11 הורה בית המשפט על מחיקת התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית (הוכנס לפנקס 20.7.11)    
901 21/9/10 4/10/10 על המשיבות מוטלת חובה לספק ללקוחותיהן שירות טלפוני חינם לשם מענה לפניות בענייני ליקויים, פגמים בטובין או פגמים בשירותים הניתנים על ידה מכוח דין או הסכם (לפי סעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981). המשיבות אינן ממלאות כדת וכדין אחר הוראותיו הברורות של הסעיף מחוזי (מרכז) ת"צ 24859-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. בני טרושינסקי; 2. רונית טרושינסקי 1. סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ; 2. סופרגז לבית בע"מ כל ציבור הלקוחות והצרכנים של המשיבות, אשר התקשרו אליהן ו/או אל מוקד השירות והתקלות שלהן (*3114) או כל מספר אחר של סניף מקומי או אזורי שלהן, ואשר בגין כך חויבו בתשלום בניגוד לדין, החל מיום 1.3.06 (יום כניסת הוראת החוק לתוקף באמצעות תיקון מס' 17 לחוק הגנת הצרכן), ועד למועד בו תפעלנה המשיבות בהתאם לדין ותפרסמנה כנדרש ותענקנה לציבור לקוחותיהן את האפשרות להתקשר וליצור עמן קשר בחינם     ביום 16.8.11 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 31.8.11) הסדר הפשרה שהגישו הצדדים (הוכנס לפנקס 31.8.11) ביום 24.8.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה להסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה בעיתונות (הוכנס לפנקס 31.8.11)
900 16/9/10 4/10/10 דרישה להורות למשיבה כי תמלא אחר הוראות חוק עזר למטה יהודה (היטל ואגרות ביוב), התשנ"ח-1998, הקובע כי בעד נכס המחובר לביב ציבורי ישלם בעל הנכס אגרת אחזקת ביוב בשיעור הקבוע בתוספת הראשונה.... המשיבה החליטה לאמץ מדיניות עצמאית העומדת בסתירה להוראות החוק של גב מחוזי (י-ם) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 52019-08-10 לא צוין מס' הבש"א זכריה אבידר מועצה אזורית מטה יהודה כל בתי האב משלמי הארנונה למשיבה אשר נדרשו על ידי המשיבה לשלם אגרת ביוב בכל תחום שיפוטה של המשיבה        
899 30/8/10 4/10/10 המשיבה חרגה מסמכותה ובכך התעשרה שלא על פי דין. כך, באמצעות סטייה פשוטה מחובותיה על פי דין, העשירה המשיבה את כיסה באופן משמעותי ושלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 49683-08-10 לא צוין מס' הבש"א צרשניה אלדד המועצה להסדר ההימורים בספורט כל לקוחות המשיבה אשר השתתפו במשחק יומי באמצעות אתר האינטרנט ואשר שלחו טופס מבלי שבחרו באופן אקטיבי את סכום ההימור וחויבו בסכום העולה על העלות המינימלית ו/או כל משתתף שביקש לבטל השתתפות במשחק אליו נרשם באמצעות האינטרנט וסורב        
898 29/8/10 4/10/10 בחודש ספטמבר 2000 התקשרה המשיבה 3 בחוזה עם המשיבה 2 ולאחר מכן עם המשיבה 1 החל משנת 2004, בתיווך המשיבה מס' 4 כסוכנות ביטוח, ובעלת עניין רב בהסכם נשוא התביעה במסגרתו צורפו חברים בארגון המשיבה מס' 3 לפוליסת ביטוח בריאות שהוכנה על ידי המשיבה מס' 2 ובהמשך על  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1691-04-10 לא צוין מס' הבש"א 1. חמאדה דיאב; 2. מוחמד רחאל; 3. רכאד בשיר 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 2. מגדל חברה לביטוח בע"מ. 3. "צוות" אגודת גימלאי צה"ל. 4. "מדי-גפ" בע"מ אגף הבריאות- קבוצת מדנס; 5. צה"ל - צבא הגנה לישראל כל מי שהצטרף להסדר ביטוח בריאות שנעשה מכוחו של הסכם בין אגודת "צוות" ו/או חברת מדי-גפ בע"מ מן הצד האחד לבין חברת מגדל ביטוח בע"מ ו/או חברת הפינקס ביטוח בע"מ מהצד השני. בחודש ספטמבר 2000, ועד יום הגשת הובענה, צורפו להסדר זה עמיתים "בצוות" ללא ידיעתם וללא הסכמתם ופוליסת הביטוח אף חודשה ללא ידיעתם או הסכמתם        
897 6/4/10 4/10/10 התובענה לא הוגשה לפנקס שכן היא משנת 2005 לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2677/05 27467/06 יוסי ניר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוח של שירות האינטרנט המהיר של בזק ו-"WOW" בטכנולוגית ADSL שהצטרף למסלול גלישה במהירות מסוימת שלא הייתה מניעה טכנית לספק לו, ואשר בפועל הגלישה הופסקה ו/או סופקה לו לאחר זמן מהירות גלישה שונה, כל זאת במשך 3 שנים עד הגשת התביעה     ביולי 2010 הגישו הצדדים בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 4.10.10)   ביהמ"ש אישר בהחלטת ביניים ובהתניות את הסכם הפשרה ביום 1.9.10 (הוכנס לפנקס 4.10.10)
896 7/10/10 4/10/10 הפרת חובה חקוקה, ביצוע עוולת גזל, הטעיה על פי חוק הגנת הצרכן ועשיית עושר לא במשפט מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28216-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אברהם ששו; 2. גילי גיבלי נטע חניונים בע"מ הנהגים אשר חנו באחד מחניוני המשיבה החל מיום 4.1.09 ועד ליום הגשת התובענה מעל לשעה ושילמו דמי חנייה עבור השעה השנייה והלאה שלא לפי חישוב יחידת זמן של 15 דקות        
895 19/9/10 4/10/10 אי קיום התחייבות חוזית למקום מסומן ושמור באצטדיון טדי בירושלים בין צופים במשחק כדורגל לבין מפעילת האצטדיון באותו משחק  שלום (ת"א) ת"צ 27920-09-10 לא צוין מס' הבש"א סנפיר ינון מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים בע"מ כל צופי מחשק כדורגל בין קבוצות הכדורגל של מועדון מכבי ת"א ובית"ר ירושלים, במסגרת שמחינית הגמר על גביע המדינה בכדורגל לשנת 2010 בגוש 3 ביציע המערבי של אצטדיון טדי בירושלים        
894 19/9/10 3/10/10 המשיבה מחייבת את לקוחותיה במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכים מחוץ לישרראל, חיוב שאינו כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 19997-07-10 לא צוין מס' הבש"א יפעת קינן פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר חויבו במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, לרבות בגין משלוח מסרונים, קבלת שיחות נכנסות מישראל ושירות חסכון עולמי, במהלך שבע השנים שלפני יוום הגשת בקשה זו ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה        
893 14/7/10 3/10/10 המשיבה מחייבת את לקוחותיה במס ערך מוסף בגין חלק מן התשלום עבור משלוח מסרונים בעת שהות מחוץ לישראל. המשיבה מחייבת במס ערך מוסף גם בגין תשלום עבור קבלת שיחות מישראל אל מחוץ לישראל מחוזי (מרכז) ת"צ 15824-07-10 לא צוין מס' הבש"א שרון סיגורה-ברניר סלקום ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר חויבו במס ערך מוסף בגן שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, לרבות בגין משלוח וקבלת מסרונים, קבלת שיחות נכנסות מישראל, שירות חו"ל מוזל ואחרים, במהלך שבע השנים שלפני יום הגשת בקשה זו ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה        
892 13/7/10 3/10/10 רשלנות לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין, הפרת הסכם לפי חוק החוזים, הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בקיום חיוב חוזי, עשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 10601-08-10 לא צוין מס' הבש"א דוד רזניק פלאפון תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר חויבו במס ערך מוסף בגן שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, לרבות בגין קבלת שיחות נכנסות מישראל, שירות פלאפון חו"ל חסכון או חבילות של שירותים אלה במהלך שבע השנים שלפני יום הגשת בקשה זו ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה        
891 4/8/10 3/10/10 הועדה המקומית חולון גובה ריבית פיגורים על היטל השבחה באופן אוטומטי, בגין מלוא התקופה בה נמשכים הליכי בירור שומת ההיטל, וזאת למרות שתקופה זאת מתארכת שלא באשמת הנישום, ולרוב בשל סחבת בה נוקטת הועדה המקומית בעצמה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 17616-09-10 לא צוין מס' הבש"א שולמית לוינסון הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון כל מי ששילם לוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון ריבית פיגורים על היטל השבחה, בגין תקופה שהתארכה שלא באשמתו        
890 13/9/10 3/10/10 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות אי גילוי נאות והטעייה ועבירה על הוראות חוק הגנת הצרכן בדבר קיבועו של שער החליפין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 20357-09-10 לא צוין מס' הבש"א ברק רון אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה   בקשת ההסתלקות מן התובענה אושרה בפס"ד מיום 13.9.11 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 22.9.11)    
889 14/9/10 3/10/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת המבקשת כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיה של המבקשת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובעת ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך שלא העבירה את הכספים שניכתה משכרם של עובדיה לקרן הפנסיה כפי ח ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 9403-09-10 לא צוין מס' הבש"א בנגייב מאיה אשנב (1977) בע"מ עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת  לפני הגשת הבקשה לאישור אשר הנתבעת לא הפקידה עבורם את מלוא הכספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה בענף השמירה, דהיינו 6% מהשכר ו/או עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור אשר הנתבעת ניכתה משכרם כספים לטובת קרן הפנסיה ולא העבירה אותם בפועל לקרן הפנסיה        
888 6/9/10 3/10/10 טענה בדבר סכומים שגובה פרטנר מלקוחותיה שלא כדין, בעד שירותי תוכן המתקבלים אצל מנוייה באמצעות מסרונים אותם הם לא ביקשו לצרוך ובעדם הם לא הסכימו לשלם מחוזי (מרכז) ת"צ 12241-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. בן ציון יבלינוביץ; 2. ר. דוידסון השקעות בע"מ; 3. צבי ורד; 4. רועי לוי פרטנר תקשורת בע"מ. מנויי חברת פרטנר אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתובענה, חוייבו ו/או יחוייבו בתשלום בגין קבלת מסרונים שנשלחו אליהם על אף שאין בידי המשיבה, או בידי כל גורם מטעמה, כל אסמכתא לכך שמנויים אלה נתנו את הסכמתם לקבל, וודאי שלא לשלם, בעד מסרונים אלה        
887 12/9/10 3/10/10 התובענה לא נשלחה לפנקס שכן היא משנת 2006, לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) בש"א 5986/08 5989/06 1. אילן ג'אן; 2. יצחק חשן 1.. אלטמן רוקחות טבעית (1993) בע"מ; 2. טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ; 3. טעם טבע - אלטמן שותפות כללית לפי קביעת בית המשפט: "רוכשי המוצר בשבע השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה"   בהחלטו מיום 7.9.10, אישר ביהמ"ש את התובענה כייצוגית   7.9.10
886   3/10/10 בשנת 2006, באופן בלתי חוקי, ללא הצגת אישורי השרים הרלבנטיים ותוך חריגה מסמכות של דיני ההקפאה, שינתה המשיבה, או ליתר דיוק השמיטה חלק מן הסעיף באופן אשר מגדיל את החיוב השנתי בגין חיוב קרקע תפוסה בשטח של 100 מ"ר הראשונים לעומת השנים שעברו מחוזי חיפה (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) ת"מ 15550-03-09 לא צוין מס' הבש"א משביר מחסני אופנה בע"מ מועצה אזורית מטה אשר מספר רב של עסקים באזור "מתחם רגבה" בתחום שיפוטה של המשיבה        
885 26/3/09 13/9/10 המשיבה מפרה את הוראות הדין באופן בוטה ויום יומי ומייצרת, אורזת ומשווקת פיצוחים וקטניות בהיקפים עצומים, מבלי לציין על גבי אריזת מוצריה באופן בולט את אזהרת החנק מחוזי (מרכז) ת"צ 4204-12-09 לא צוין מס' הבש"א אהוד סיקרון פיצוחי הטיב בע"מ כל מי שרכש אריזת פיצוחים ו/או קטניות המיוצרת ו/או משווקת ו/או נארזת על ידי המשיבה החל מיום 18 במרץ 2007 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש                                                                                                       הבקשה לאישור התובענה לא נשלחה ע"י המבקש כדי שתוכנס לפנקס, הגיעה אלי באמצעות מזכירות מחוזי מרכז לאחר בקשתי בעקבות קבלת פסה"ד המאשר את מחיקת התובענה  (ז.ר - 13.9.10)   הבקשה לאישור ההסתלקות אושרה בפס"ד מיום 22.8.10 והתובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 13.9.10)    
884 3/12/09 13/9/10 המשיבה אינה משלמת ו/או מפצה את מבוטחיה ו/או צדדי ג', בגין רכיב המע"מ המשולם ע"י המבוטחים ו/או צדדי ג', עבור תיקון נזק לרכב, גם לא עבור תשלום שכ"ט שמאי (אצל צדדי ג'), אפילו אלו זכאים לקבל מידיה את רכיב המע"מ. בנוסף נמנעת המשיבה לשלם לידי המבוטחים ו/או צדדי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1929-08   ת"צ 1927-08 לא צוין מס' הבש"א 1. עדי גינת; 2. אמיר מיכאלי 1. כלל חברה לביטוח בע"מ; 2. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר היה זכאי לקבל מהמשיבה תגמולי ביטוח ו/או תשלום, בגין נזק שארע לרכב, בין אם היה מבוטח ובין אם היה מוטב (צד ג'), ושלו נמנעה המשיבה לשלם את מלוא רכיב המע"מ בגין אותו נזק, לרבות מלוא רכיב המע"מ בגין שכ"ט שמאי, וזאת בשבע השנים הקודמות להגשת תובענה זו   בקשת ההסתלקות אושרה והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 18.7.10      (הוכנס לפנקס 15.11.10)    
883   13/9/10 בשנת 1987 באופן בלתי חוקי, ללא הצגת אישורי השרים הרלבנטיים ותוך חריגה מסמכות של דיני ההקפאה, השמיטה המשיבה את סעיף הפטור שניתן לקרקע שעיקר שימושה עם המבנה (עד לגודל שטח הקרקע שעליו עומד המבנה) באופן אשר מגדיל את החיוב השנתי בגין חיוב קרקע תפוסה לעומת שנים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ב"ש) ת"צ 37261-03-10 לא צוין מס' הבש"א תכשיטי אבן אילת  עיריית אילת כל בעלי הנכסים המחזיקים בקרקע שעיקר שימושה עם המבנה והמחוייבים בגינה על אף הוראת הפטור כפי שהייתה קיימת בצו בעבר        
882 22/3/10 12/9/10 מעשיה ומחדליה של המשיבה הינם בגדר הטעיה של ממש (בכל הנוגע לפרסום המוצר קדאיף (תכולת המוצר סומנה בתחתית האריזה ולא באותו צד של האריזה המיועד להיות גלוי לעין הצרכן בשעת הצגת המזון למכירה; סימון תזונתי/טבלת ערכים תזונתיים נעשה בתחתית האריזה ולא במקום בולט לע ביהמ"ש המחוזי (חיפה) ת"צ 54460-08-10 לא צוין מס' הבש"א ניזאר סעדי עדן קינוחים בע"מ כל הצרכנים אשר צרכו את הקינוח שמייצרת ומשווקת המשיבה, תחת שם המותג "קדאיף" וכל המוצרים המיוצרים ומו/שוקים על ידי המשיבה באריזה דומה לזו של הקדאיף שאינה מסומנת לפי התקן, החל מיום שיווקם באריזה הנוכחית ועד ליום הגשת הבקשה.                                                         בנוסף מתבקש בית המשפט להגדיר את הקבוצה לפי שיקול דעתי   בפס"ד מיום 2.2.11 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות של הצדדים ומחק את הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 8.2.11) הצדדים הגישו בקשה משותפת להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 8.2.11)  
881 31/8/10 7/9/10 המשיבה מונעת מלפחות 40 מעובדיה זכות לישיבה ללא כל הסבר ובקשה זו באה לתקן מצב זה ולהביא לחיובה של המשיבה להעמיד לכל עובדיה כיסאות וכן לחייבה לשלם לכל עובדיה את הפיצויים הקבועים בחוק ביה"ד האזורי לעבודה (נצרת) ת"צ 30068-08-10 לא צוין מס' הבש"א מרוסיאק אינה פלקסטרוניקס (ישראל) בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו או מועסקים בעבודות הייצור, החל מיום 14.3.07 ועד בכלל, ואשר אינם מורשים לשבת בזמן עבודתם        
880 17/8/10 5/9/10 החזר דמי בולים שנגבה שלא כדין ביהמ"ש המחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 54191-08-10 לא צוין מס' הבש"א יהודה גוטמן 1. מדינת ישראל - מ שרד החינוך; 2. מדינת ישראל - משרד האוצר כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אשר נטלו הלוואת סטודנטים החל מיום 16.7.08 ועד ליום הגשת התובענה מאת הנתבעים, ובכדי לממש את ההלוואה נאלצו לבייל את שטר הערבות בבולי הכנסה וזאת למרות שמס הבולים בוטל        
879 31/8/10 5/9/10 התובענה לא נשלחה אלי מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1436-08 לא צוין מס' הבש"א אמיר קארו 1. רק 5 לוטוקלאב ישראל בע"מ; 2. פלאפון תקשורת בע"מ לא נשלחה התובענה להכניסה לפנקס         הבקשה להסתלקות ולמחיקת התובענה אושרה בפס"ד מיום 10.8.10 (הוכנס לפנקס 5.9.10)
878   5/9/10 מעשיה ומחדליה של המשיבה שבניגוד לרשיון העסק שניתן לה ובניגוד להנחיות המשרד להגנת הסביבה, לא התקינה ולא הפעילה עד ליום 1.8.05, במסוף הדלקים שלה בחוף שמן בחיפה, מערכת לאיסוף והשבת אדי דלק, המונעת את פליטת אדי הדלק לרום האוויר מחוזי (מרכז) ת"א 7653-10-08; ת"א 7645-10-08; ת"א 7660-10-08 לא צוין מס' הבש"א ברוך שמריהו; ציון מזור; אמר מסעוד 1. סונול ישראל בע"מ; 2. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ; 3. פז חברת נפט בע"מ כל מי שהתגורר באזור חוף שמן בחיפה, כל מי שעבד באזור חוף שמן בחיפה וכל מי ששהה באזור חוף שמן בחיפה, החל מחודש אוגוסט 2005 ועד למועד הגשת התביעה (למעט במשך התקופה שממחצית חודש מאי 2007 ועד לסוף חודש יוני 2007 או בסמוך לכך).   ביום 12.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת של הצדדים להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ולדחיית התובענה (הוכנס לפנקס 5.9.10)     הבקשה להסתלקות ולמחיקת התובענות אושרה בפס"ד מיום 11.8.10 (הוכנס לפנקס 5.9.10)
877 28/10/08 1/9/10 המשיבה מבטחת מבוטחים מספר פעמים בביטוחי בריאות וגובה מהם כפל ושילוש תשלום בשל כך. אך עם קרות המקרה הביטוחי, מעניקה המבטחת פיצוי יחיד בהתאם לפוליסה במסגרתה נתבעה, ולא כפל או שילוש פיצויים ושיפויים - בהתאם למספר הפוליסות מחוזי (י-ם)  ת"צ 29679-08-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אנטולי בבצ'נקו; 2. אירינה בבצ'נקו הראל חברה לביטוח בע"מ כל המבוטחים בחברת הראל חברה לביטוח ביותר מפוליסת ביטוח בריאות אחת, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, בלא שהובהר להם מפורשות טרם החיוב הכספי בעבור הביטוח הנוסף, כי ביטוח הבריאות המאוחר אשר רכשו  (או נרכש עבורם), הוא נוסף לביטוח בריאות הקיים לזכותם ובלא שנתנו הסכמה מפורשת להיכלל בביטוח בריאות נוסף, למרות קיומו של הביטוח הראשון   בפס"ד מיום 24.1.12 אושרה בקשת ההסתלקות של הצדדים, הבקשה לאישור התובענה וכן התביעה האישית - נמחקו (הוכנס לפנקס 31.1.12)    
876 17/8/10 31/8/10 חיוב בעיגול הפרשי אגורות לטובת המשיבה, וזאת מבלי שניתנה הסכמה כל שהיא על ידי המבקש ו"דין פרוטה כדין מאה" בימ"ש השלום (ת"א-יפו) ת"צ 40197-08-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד שמעון גרוס ביפר תקשורת ישראל בע"מ כלל לקוחות המשיבה        
875 23/8/10 31/8/10 טענה כי המשיבה העבירה כספי קצבה למעסיק ולא למבוטח בניגוד להוראת סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, מבלי שהוצג בפניה קודם להעברת הכספים הסכם קיבוצי ו/או הסכם בכתב עם המבוטח בו הוסכם על העברת הכספים למעסיק ביה"ד לעבודה (ת"א-יפו) דמ"ש 28479-08-10 לא צוין מס' הבש"א תמר אלמוג-לוי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כל מבוטח של המשיבה אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתיק זה היה זכאי לכספי ביטוח קצבה כמשמעותם בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 אשר הועברו על ידי המשיבה למעסיק על אף שלא ניתנה לכך הסכמה בכתב של המבוטח ועל אף שלא הוצג בפני המשיבה על ידי המעסיק הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר קודם להעברת הכספי, אשר קובעים כי כספים אלה ניתנים להחזרה או להעברה למעסיק, ואשר בשל כך נגרם לו נזק כספי; הקבוצה השנייה: כל מבוטח של המשיבה נכון למועד הגשת תביעה זו וכל מי שיהיה מבוטח של המשיבה עד למועד מתן פסק דין בתיק זה שיהיה זכאי באיזשהו שלב בעתיד לכספי ביטוח קצבה כמשמעותם בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 ואשר לאור מדיניותה המוצהרת של המשיבה יועברו על ידי המשיבה למעסיק על אף שלאתינתן לכך הסכמה בכתב של המבוטח ועל אף שלא יוצג בפני המשיבה על ידי המעסיק הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר קודם להעברת הכספים, אשר קובעים כי כספים אלה ניתנים להחזרה או להעברה למעסיק        
874 18/2/10 31/8/10 לשלם פיצוי בגין הפגיעה והחדירה לפרטיות המבקשת ו/או הקבוצה אותה היא מייצגת בגין התנהגות המשיבה כפי המפורט בכתב התביעה מחוזי (י-ם) ת"צ 4091-10 757/10 ג'ראיסי אמל 1. גוגל ישראל בע"מ; 2. GOOGLE INC כל צרכן ו/או מאן דהו אשר נפל קורבן לצעדיה של המשיבה, בעקבות חשיפת פרטיו האישיים ללא כל הסכמה במהלך הימים שצוינו בכתב התביעה   בהחלטת ביהמ"ש  מיום 3.3.11 נדחתה הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 15.3.11)    
873 17/2/10 31/8/10 הפרה בוטה של הוראות חוק התקשורת ע"י המשיבות מחוזי (מרכז) ת"צ 35112-08-10 לא צוין מס' הבש"א רן טיבי 1. רבוע כחול - ישראל בע"מ; 2. מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון כלל הנמענים אשר קיבלו הודעות מסר קצרות מן התבעות, בניגוד להוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 מאז כניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף (1.12.08) ועד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית        
872 19/8/10 31/8/10 להחזיר את מלוא הכספים ששולמו ע"י הצרכנים לקניית מוצרים של הנתבעים, וכן לשלם לקהל הצרכנים פיצוי על עוגמת הנפש  מחוזי (י-ם) ת"צ 41272-05-10 לא צוין מס' הבש"א נזאר טנוס 1. מאפית אנג'ל; 2. מאפיית ברמן; 3. מאפיית דוידוביץ כל צרכן ו/או מאן דהו, אשר רכש מאת מוצרים הפגומים של המשיבה במהלך הימים שצוינו בכתב התביעה   בקשת ההסתלקות מן התובענה מאושרת והתובענה נמחקת בפס"ד מיום 16.6.11 (הוכנס לפנקס 12.7.11)    
871 26/5/10 29/8/10 מעשה תרמית רחב היקף בידי הנתבעות, אשר תוך ניצול בוטה של חוסר יכולתו של הלקוח הממוצע להתמצא בנבכי הדיווחים השנתיים, גוזלות ממבוטחיהן כספים רבים מתוך ההפקדות החודשיות (ו/או השנתיות) בסך אלפי שקלים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 32849-08-10 לא צוין מס' הבש"א ליאורה פרץ 1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; 2. מנורה מבטחים החזקות הון בע"מ  כלל העמיתים ו/או בעלי פוליסות ביטוח חיים ו/או פוליסות ביטוח מנהלים ו/או כל פוליסה אחרת אותן מנהלות ו/או מפעילות המשיבות אשר הופחתו מיתרתם בפוליסה כספים במסווה של הפקדות עבור תקופות עתידיות או בדרך של קביעת יתרת פתיחה עדכנית המופחתת לעומת יתרת הפתיחה לאותה שנה, או בכל דרך אחרת אשר יש בה משום גזילת כספים אשר הופקדו על ידי בעל הפוליסה        
870 18/8/10 29/8/10 גביית כספים בניגוד לדין בידי הנתבעת, מלקוחות המבטלים עמה אתה עסקה בתוך 14 יום ממועד יצירתה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 44393-08-10 לא צוין מס' הבש"א עמית גנסין שופמיינד בע"מ "כלל רוכשי מוצרים ו/או שירותים מהמשיבה אשר ביטלו את רכישת המוצר או השירות, ואשר נגבו מהם סכומים העולים על 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה, ובכלל זאת בגין דמי משלוח"        
869 25/8/10 29/8/10 הפרה בוטה של הוראות הדין בידי הנתבעת המתעלמת לחלוטין מהוראות הדין הישראלי, ואינה טורחת לסמן את מוצרי המזון הנמכרים בחנויות הדיוטי פרי בסימון תזונתי כלשהו בשפה העברית מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 44422-08-10 לא צוין מס' הבש"א זויה לזרוב JAMES RICHARDSON PROPRIETARY LTD חברת חו"ל כל מי שרכש מוצרי מזון בחנויות "הדיוטי פרי" של המשיבה במהלך 7 השנים הקודמות להגשת התביעה.     הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.5.11) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 22.9.11 הצדדים פרסמו הודעה  בדבר הבקשה להסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 3.5.11) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 22.9.11 (הוכנס לפנקס 5.10.11)
868 25/8/10 23/8/10 הוגשה לפני תחולת החוק ב-2007, לכן לא הוכנסה לפנקס ביהמ"ש המחוזי (ב"ש) ת"א 1300-07 לא צוין מס' הבש"א 1. איגור גונופולסקי; 2. אפרת וקנין רכבת ישראל בע"מ כל אותם המוגבלים הזכאים לניידות ואשר השתמשו בשירותי המשיבה ממועד תחילת תוקפן של תקנות נגישות   הבקשה לאישור התובענה אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 9.8.10   התובענה אושרה ביוןם 9.8.10    הוכנס לפנקס ביום 23.8.10
867   23/8/10 אפליה חמורה עקבית ומתמשכת הנעשית כנגד נשים המבוטחות במסגרת תותכנית הפנסיה המקיפה של הנתבעת והמשיבה, וזאת אך ורק מחמת היותן נשים ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 9835/09 לא צוין מס' הבש"א אילנה ברימה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ כל הנשים שהיו עובדות שכירות ובוטחו בקרן הפנסיה הותיקה של מבטחים, ואשר יצאו לפנסיית נכות ממבטחים, על פי תקנות מבטחים בעבר או על פי התקנות האחיד, ואשר שיעור פנסיית הנכות שנקבע להן הינו נמוך משיעור פנסיית הנכות שנקבעה לגבר שפרש לנכות ממבטחים והינו בעל נתונים דומים        
866 9/8/10 23/8/10 המשיבה לא שילמה למבקש ולעובדיה האחרים את שכרם לפיה גובה השכר השעתי הקבוע בצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה ו/או לפי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות בינה לבין מזמין השירות (משרד החוץ), וכן לא שילמה למבקש ולעובדיה פיצויי פיטורים לפי התחייבותה בתנאי המכרז ובהסכם השיר ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ס 17050-08-10 לא צוין מס' הבש"א שגיא זייץ חב' מודיעין אזרחי בע"מ כל עובד שכיר בעבודת שמירה ואבטחה, וכן כל עובד שכיר המועסק בעבודת כפיים אצל מעביד בענף השמירה        
865 9/8/10 11/8/10 מעשים ומחדלים קשים של המשיבה, בשליחת יד גסה אל תוך כיסו של הצרכן וגזילת כספו שלא כדין ובניגוד לו, תוך הסתרת מידע והטעיה מכוונת ו/או רשלנות רבתי של ציבור הצרכנים, כל זאת בחוסר תום לב חמור, בצע וזלזול גמור בחוק ובציבור הצרכנים מחוזי (פ"ת) ת"צ 1176-08-10 לא צוין מס' הבש"א א. חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1984; 2. חוק מוצרים פגומים תש"ם-1980; 3. כפיר אייכנר ריבוע כחול ישראל בע"מ קבוצת משפחות מישראל אשר ביצעו את רכישת הבשר הטרי בסניפי קבוצת אלון אחזקות בריבוע הכחול ישראל בע"מ וביניהם מגה בול, מגה, מגה בעיר, שפע שוק ומגה באינטרנט ונרכשו בתקופה שבין יולי 2003 ליולי 2010        
864   10/8/10 הטעיה חמורה המתבצעת על ידי המשיבה, המטעה את צרכניה לסבור כי מוצרים שונים הנמכרים על ידה בשגרה לפי יחידה (ולא לפי משקל) ובאריזה סגורה, ואשר בגינם היא מציגה מחיר אחיד, זהים במשקלם, כאשר בפועל קיימים פערים משמעותיים במשקלם של המוצרים מאותו סוג ולעיתים הפער א מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5010-07-10 לא צוין מס' הבש"א יעקב חיים שוב רשת חנויות רמי לוי כל אדם אשר רכש מוצר אחד מהמוצרים נשוא הבקשה או יותר, אשר נמכרים על ידי המשיבה לפי מחיר ליחידה וללא ציון המשקל כלל ו/או המשקל המינימאלי, וזאת בחנות המשיבה ו/או באחד מסניפיה בשבע השנים האחרונות        
863 11//710   מ ב ו ט ל                    
862 1/8/10 10/8/10 המשיבה במעשיה מטעה ומועלת באמן צרכניה וכן מקפחת את הרשויות המקומיות וגובה מהצרכנים כספים מבלי לתת שירות בפועל ומבלי להיות מורשית על ידי הרשויות המקומיות ליתן שירות שכזה, וכן קובה מצרכניה כספים ביתר מחוזי (מרכז) ת"צ 1342-08-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם מסיקה סלופארק טכנולוגיות בע"מ כלל הצרכנים של המשיבה שהשתמשו בשירות החניה בעיר אשדוד ב-7 השנים האחרונות ו/או מיום שהמשיבה הציגה עצמה כמוכרת את שירותי החניה באשדוד   ביהמ"ש אישר בהחלטת ביניים מיום 11.11.10 את הסתלקות הצדדים מהבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 21.11.10)     
861 27/10/08 8/8/10 התנהלות חמורה ומטעה של המשיבה של עשיית עושר ולא במשפט העולה כדי גזל במודע של ציבור צרכנים רחב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2113/08 19300/08 1. שרון פרג; 2. לימור פרג הראל חברה לביטוח בע"מ כל מי שמשלם ביטוח שיניים בכפילות למשיבה ולרבות בני משפחה כלשהי שרכשו המשיבה פוליסות ביטוח שיניים במסגרת הסדר ביטוח קולקטיבי/קבוצתי כלשהו, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו     ביהמ"ש אישר בפס"ד מיום 13.7.10 את הבקשה המוסכמת להסדר פשרה שהגישו הצדדים (הוכנס לפנקס 8.8.10)  
860 12/7/10 8/8/10 המשיבה שהנה חברה ציבורית בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, מטעה את לקוחותיה ופוגעת בפרטיותם  מחוזי (מרכז) ת"צ 11255-07-10 לא צוין מס' הבש"א אסף פינק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשרמנויים או היו מנויים על אחד מהמסלולים שהמשיבה מציעה, אשר כוללים תשלום חודשי קבוע עבור מספר כלשהו של דקות שיחה, או בתעריף מוזל לדקה ("דבר ב-0 אגורות"; "שיחות ללא הגבלה", "יעדים נסחרים", ועוד; כל אלה ייקראו להלן מסלול חודשי), בתקופה שהחלה שבע שנים לפני הגשת בקשה זו, ועד למועד בו תוגש התביעה הייצוגית לאחר אישורה        
859 19/1/09 8/8/10 התנהגותה ומחדליה של המשיבה כלפי המבקש, כמו גם כלפי יתר יחידי הקבוצה שייצוגה מתבקש, עולים לכדי הטעיה על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לגבי עניין מהותי בעסקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1074/09 2307/09 ניסים חדאד פרטנר תקשורת בע"מ. כל אדם ו/או תאגיד אשר רכש מהמשיבה מכשיר טלפון סלולארי מדגם 65E NOKIA וזאת מבלי שהמשיבה הודיעה לו בכתב על התקלות הקיימות במכשיר מסוג זה (או כל הגדרה אחרת שיבחר בית המשפט)     ביום 29.4.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.8.10)   ביום 12.7.10 ניתנה ע"י ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.8.10)
858 3/8/10 8/8/10 מחדלו של המשיב בכך שלא דאג להסיר ו/או לשלוח הודעות הסרת רישום שעבודים והערות אזהרה על מקרקעין ועל זכויות אחרות אשר המשיב רשם במרשמי שונים וביניהם רשם המשכונות, לשכת רישום המקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות מחוזי (י-ם) ת"צ 6100-08-10 לא צוין מס' הבש"א 1. רחל ארן; 2. ברנר אלחנן; 3. מגיד יגאל; 4. מגיד נילי בנק הפועלים כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו ממנו הלוואה או כל שירות אחר ועבורה רשם המשיב שעבוד באחד מהמרשמים ועל אף העובדה שהלקוח פרע את הלוואתו או שהשירות הסתיים, המשיב לא מחק את רישום השעבוד בעצמו        
857 1/8/10 5/8/10 המשיבות לא שילמו למבקשת ולעובדיה האחרים תוספת ותק כפי חובתן ולא הפרישו עבורם כספי לקרן פנסיה כפי חובתן. כמו כן המשיבות ניכו משכרה ומשכרם של עובדיה האחרים סכומים שלא כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 4921/10 לא צוין מס' הבש"א רבקה ארביב 1. סכ - כליפא אחזקות בע"מ; 2. א. דינמיקה שרותים 1990 בע"מ כל עובדי המשיבות שעבדו אצלן במהלך שבע השנים האחרונות         
856 1/8/10 5/8/10 המשיבה לא שילמה למבקש ולעובדיה האחרים תוספת ותק כפי חובתה ולא הפרישה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 1214-08-10 לא צוין מס' הבש"א בסקין יבגני צמד אבטחה וניקיון בע"מ עובדי הנתבעת ועובדיה לשעבר     הצדדים הגישו בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה  (הוכנס לפנקס 18.8.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה על פרסום הבקשה בעיתונים (הוכנס לפנקס 18.8.11)
855 לא צוין תאריך פתיחה נשלחה בקשה במייל 4.8 4/8/10 הטעיה ו/או תרמית מכוונת ו/או רשלנות שמבצע מפעל הפיס כלפי ציבור המנויים של תוכנית המנויים של מפעל הפיס, וזאת באמצעות החלפת מבנה הפרסים במבנה פרסים אחר שהינו לכאורה בעל שווי ערך כספי זהה למבנה הקודם, כאשר בפועל שווי הערך הכספי אותו מקבלים המנויים הינו נמוך  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 53047-07-10 לא צוין מס' הבש"א יובל לפינר מפעל הפיס כלל לקוחות הנתבע אשר היו ו/או עדיין מנויים בתקופה הרלוונטית בתכנית המנויים של הנתבע   בקשת ההסתלקות אושרה והתביעה האישית נדחתה בפס"ד מיום 3.1.12 (הוכנס לפנקס 16.1.12)    
854 28/7/10 3/8/10 מקרה חמור מאוד של הטעיה, הסתרה ורשלנות - הכל בלשון המעטה - הגובלים בסיכון חיי אדם (בנוגע למשקה ג'אמפ) מחוזי (מרכז) ת"צ 50272-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. לאפי אבו פריח; 2. סאבר נסאר; 3. דועא נסאר טמפו - משקאות בע"מ כל הצרכנים אשר צרכו את המשקה שמייצרת ומשווקת המשיבה תחת שם המותג "ג'אמפ" בשנה האחרונה; קבוצת המשנה: הצרכנים דוברי השפה הערבית/בני המגזר, אשר צרכו את המוצר בשנה האחרונה        
853   3/8/10 הבקשה לאישור התובענה לא הועברה להב"ה  שכן היא משנת 2006, לפני החוק המחייב רישום בפנקס מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2061/06 18184/06 1. רויטל נגלר מאן; 2. טובה נגלר שטראוס-עלית בע"מ לא צוינה. התובענה הוגשה לפני המועד המחייב רישומה בפנקס (2006)     ביום 11.7.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.8.10)   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 10.1.11 (הוכנס לפנקס 19.1.11)
852 24/5/10 3/8/10 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ב"ש) ת"צ 36050-05-10 לא צוין מס' הבש"א הסרן באר שבע בע"מ עיריית באר שבע כל תושבי העירייה המחויבים בארנונה כללית על פי סיווג שנקבע בפרק 3 לצו הארנונה     ביום 5.8.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 23.8.10)   ביום 15.8.10 ניתנה החלטת ביניים ע"י ביהמ"ש בנוגע לבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 23.8.10)
851 9/3/10 3/8/10 תביעה למתן פס"ד הקובע כי העירייה נדרשת להשיב למבקשת ולכלל חברי הקבוצה תשלומי ארנונה, מאחר והיא חייבה וגבתה ארנונה ביתר, באופן מפלה ובלתי חוקי מחוזי (מרכז) ת"צ 14577-03-10 לא צוין מס' הבש"א יעקובי שלי עיריית ראשון לציון כלל תושבי העיר ראשון לציון אשר שילמו ארנונה כללית בשנים 6.7.07-10        
850 29/7/10 03/08/2010   הצדדים הגישו בקשה מתוקנת לאישור התובענה כייצוגית (הוכנסה לפנקס 18.3.12( עוולות והפרות של המשיבה הנובעות מסימון לא נכון ומטעה של כמות הפחמימות על גבי אריזת "שוקולד חלב ללא תוספת סוכר" ועל גבי אריזת "שוקולד מריר ללא תוספת סוכר" (שוקולד פרה) מחוזי (מרכז) ת"צ 53136-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלכסנדר קרצמן; 2. גלינה סקרימליס קרצמן; 3. אליאור קרצמן שטראוס גרופ בע"מ א. קבוצת הצרכנים שרכשה שוקולד פרה, חלב ו/או מריר, ללא תוספת סוכן בתקופה של 7 שנים עובר למועד הגשת התובענה דנן; ב. תת קבוצת חולי הסוכרת בתוך קבוצת כל הצרכנים (להלן: "קבוצת חולי הסוכרת"); ג. תת קבוצת חולי סוכרת המטופלים בתרופות כלשהן, בתוך קבוצת חולי הסוכרת (להלן: "קבוצת המטופלים בתרופות"); ד. תת קבוצת חולי הסוכרת הזקוקים לתוספת האינסולין בתוך תת קבוצת המטופלים בתרופות (להלן: "קבוצת מזריקי האינסולין"); ה. תת קבוצת הילדים עד גיל 17, מזריקי האינסוליין בתוך תת קבוצת מזריקי האינסולין (להלן: "קבוצת הילדים")        
849 28/7/10 29/7/10 חברת ענק למתן שירותי תקשורת סלולארית, בעלת למעלה מ-2.940.000 לקוחות, שפיתתה לקוחות שלה להצטרף לחבילה בשם אורנג'-חברים, אולם היא נמנעת באופן שיטתי ומתמשך מלשלם את מלוא סכומי ההנחות שהתחייבה לתת במסגרת תנאי החבילה, כאשר כל אותו זמן היא גבתה מהלקוחות את העלו מחוזי (מרכז) ת"צ 50063-07-10 לא צוין מס' הבש"א משה ועדי לוין פרטנר תקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה שכלולים בחבילת אורנג' חברים או שהיו כלולים בה ב-7 השנים שקודם להגשת התביעה     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.2.12)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 19.2.12)
848 19/7/10 29/7/10 סכומי ארנונה שנגבו ביתר על ידי המועצה האזורית עמק חפר (להלן: "המועצה"), ובניגוד לדיני הארנונה מחוזי פ"ת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 29088-07-10 לא צוין מס' הבש"א ענת בלאו המועצה האזורית עמק חפר הנישומים בארנונה, שחויבו לשלם למועצה בשנתיים שקדמו להגשת התובענה ארנונה בגין נכסים המסווגים לפי פרק א לצו הארנונה של המועצה"ארנונה כללית של מבני מגורים", נכס ראשי 105.5 בתחומי הישובים: גן יאשיהו, גאולי תימן, בארותיים, בית הלוי, חניאל, בורגתא, אחיטוב, אלישיב, עולש, אמץ, כפר חיים, בת חפר, כפר מונאש, חרב לאת, בית ינאי, כפר הראש-בית חזון", קדמה, כפר חוגלה, וכן הנישומים כאמור לעיל, שיחויבו לשלם ארנונה כאמור לעיל לאחר הגשת התובענה ועד למתן פסק הדין        
847 1/9/09 29/7/10 תביעה להשבה של "אגרת אשפה" ו"כיבוי אש" שהטילה ומטילה הנתבעת בהיותה בלתי חוקית מחוזי חיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 580-09-09 לא צוין מס' הבש"א בת שבע חזות עיריית קרית מוצקין כל תושבי הנתבעת המחויבים בארנונה כללית, אשר עליהם הנתבעת מטילה חיוב נוסף בגין אגרת אשפה וכיבוי אש        
846 20/7/10 28/7/10 המשיבים הטעו את ציבור חברי הקבוצה באופן חישוב ההנחה לה הם זכאים ובדרך של חישוב שגוי ומוטעה, הפחיתו בפועל את ההנחה אשר ניתנה לכל אחד ואחד מיחידי הקבוצה וגבו מ כל אחד ואחד מיחידי הקבוצה תשלומי ארנונה ביתר ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 32957-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. גורביץ סלו; 2. גורביץ פנינה; 3. עובדיה ציונה; 4. עובדיה יצחק 1. עיריית חיפה; 2. מנהל הארנונה בעיריית חיפה כל תושבי הרשות המקומית - הנתבעת 1 - אשר קיבלו הנחה בתשלומי ארנונה לתקופה שבין 7/08-6/10        
845 11/7/10 28/7/10 הפרתו הגסה של חוק התקשורת אשר קבע בסעיף 30 א' כללים למשלוח הודעות פרסומת ו/או דברי פרסומת בדרכים מגוונות מחוזי (מרכז) ת"צ 4818-07-10 לא צוין מס' הבש"א ארי מנדנך 1. גלובל נטוורקס אי.סי.איי בע"מ; 2. 013 נטוויז'ן בע"מ כל מי שקיבל ויקבל עד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית, דברי פרסומת מאת המשיבות או מי מהן בניגוד לדין   בפס"ד מיום 9.2.12 נדחתה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 26.2.12)     הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 9.2.12
844 21/8/08 28/7/10 אישור עילות מתוך תביעת המבקש כתובענה ייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא שילמה לפי המפורט בפרק ב' לבקשה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 9404/08 4167/08 גולוב יבגני אלטרנטיבה שירותי אבטחה בע"מ העובדים שעבדו בתקופה הקובעת (שבע שנים) אצל המשיבה  (כ-875 עובדים)                                  הקבוצה כפי שנקבעה בפס"ד ביהמ"ש שאישר את התובענה חלקית: עובדי החברה אשר עברו את תקופת הניסיון בת ששת החודשים, עבדו בחברה בשמירה או אבטחה בשבע השנים - או בחלק משבע השנים - שקדמו ליום הגשת הבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית (21.8.08) ולא הופרשו עבורם כספים לקרן פנסיה (ברכיב התגמולים) מכוח צו ההרחבה בענף השמירה)   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית התקבלה בהתייחס לעילת אי ביצוע הפרשות לפנסיה ברכיב התגמולים ונדחתה בהתייחס לעילה של פיצוי בגין תשלום השכר באיחור     הבקשה לאישור התובענה התקבלה בפס"ד מיום 12.1.12 כפי המפורט בטור L (הוכנס לפנקס 5.3.12)
843 25/7/10 26/7/10 עילות תביעה אותן זכאית המבקשת לתבוע, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994,  (להלן: "חוק ביטוח בריאות"), דהיינו, כל עילה שאיננה עילה בנזיקין, וזאת מכוחו של סעיף 54(ב) לחוק ביטוח בריאות ביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) ת"צ 42864-07-10 לא צוין מס' הבש"א גאולה בויטלר שירותי בריאות כללית ניצולי שואה המקבלים רנטה וחברים ומבוטחים אצל המשיבה, אשר זכאים לפטור מתשלום עבור טיפולים רפואיים, תרופתיים ואגרות שונות, בגין מחלות שהוכרו להם עקב רדיפת הנאצים ועוזריהם, ויורשיהם של ניצולי שואה שכאלה, שהלכו לעולמם.          הבקשה הוגשה בהתאם להחלטת מחוזי חיפה מיום 23.5.10 (בדיון לאישור בקשה בתובענה מס' 743)
842 22/7/10 26/7/10 אירוע תמוה שארע ביום 17.5.06 בו נותקו מנויי הטלפון של בזק והמבקש בתוכו, ממנויי הטלפון של הוט טלקום שותפות מוגבלת ("הוט"), המתחרה של המשיבה, ועקב ניתוקם זה נמנעה ממנויי המשיבה והמבקש בתוכם, הזכות והאפשרות הטכנית להתקשר למנויי "הוט" במשך 34 שעות ברציפות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 39037-07-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אליהו ציגלר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. מנויי בזק במועד קרות התקלה בתאריכים 17-18/5/06        
841 11/7/10 22/7/10 גביית סכומים שלא כדין על ידי המשיבה, וכן אי ביצוע זיכויים ו/או הנחות , על אף התחייבויותיה של המשיבה לעשות כן מחוזי (ב"ש) ת"צ 6129-07-10 לא צוין מס' הבש"א אבו גבר אברהים מירס תקשורת בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר התקשר עם חברת מירס תקשורת בע"מ בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון, במסגרתו הובטחה לו הנחה ו/או זיכויי ו/או הטבה, במשך 7 שנים מהיום        
840 1/11/09 21/7/10 השבת הערבויות שהפקידו בידי המשיבות רוכשי הנכסים בד בבד עם ביטול הדרישה להפקדת ערבות מחוזי (מרכז) ת"צ 742-11-09 לא צוין מס' הבש"א 1. סטפן שדה; 2. כהן משה; 3. כהן טובה 1. מינהל מקרקעי ישראל; 2. חברת מבני תעשייה בע"מ כל רוכשי נכסי מהמינהל שהפקידו ו/או שנדרשי להפקיד ערבות בידי מי מהמשיבות כתנאי לחתימת הסכם הפתוח ו/או הסכם החכירה   הבקשה לאישור התובענה נמחקה בפס"ד מיום 28.6.10, בעקבות בקשת ההסתלקות של המבקשים (הוכנס לפנקס ביום 21.7.10    
839 23/5/10 20/7/10 כלל לקוחות הנתבעת אשר עשו שימוש במכשיר סלולארי והיו חשופים לקרינה סלולארית מהמכשיר הנייד לרבות בנשיאת ושימוש במכשיר הנייד באופן שחשף את הלקוחות לקרינה סלולארית וגרם להם לנזקים נוספים, ולרבות לאחר תיקון המכשיר הנייד, במסגרת אחריות ו/או שירות תיקונים עת שהנ מחוזי (מרכז) ת"צ 34418-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אמיר ברוט; 2. יסמין גוטהרץ; 3. אנומראל עוגן; 4. אודליה עמוס 1. פלאפון תקשורת בע"מ; 2. סלקום ישראל בע"מ; 3. פרטנר תקשורת בע"מ; 4. מירס תקשורת בע"מ כל אדם בישראל אשר עושה או עשה שימוש בשירותים הסלולאריים של המשיבות ו/או מי מהן, וזאת במהלך 7 השנים האחרונות ו/או חלקן        
838 7/7/10 18/7/10 גבייה או השתת היטל תיעול וניקוז בחוסר סמכות, אי חוקיות, חוסר וביתר ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) ת"צ 4169-07-10 לא צוין מס' הבש"א אמיר גרנביץ 1. עיריית הוד השרון; 2. מועצת העיר הוד השרון כל מי ששילם למשיבה 1 במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה דנן, היטל תיעול וניקוז או כל מי שחוייב על ידי המשיבה 1 בהיטל תיעול כאמור במהלך התקופה הנ"ל        
837 12/7/10 18/7/10 המשיבה אשר מספקת שירות המאפשר תשלום דמי חניה באמצעות טלפון סלולארי באזורי חניה כחול לבן ללא תווי חניה או כרטיסי חניה, גבתה עבור אגרת חניה בעיר אשר אין לה עימה הסדר לפיו מותר לה לעשות כן מחוזי (מרכז) ת"צ 11905-07-10 לא צוין מס' הבש"א דן ינאי סלופארק טכנולוגיות בע"מ כלל הצרכנים של המשיבה שהשתמשו בשירות החניה בעיר בני ברק בשבע השנים האחרונות ו/או מיום שהמשיבה הציגה עצמה כמוכרת את שירותי החניה בבני ברק, ונפגעו מהשיטה שבה נקטה ועדיין נוקטת המשיבה         ביום 2.11.10 נתן בית המשפט החלטת ביניים בבקשה לאישור התובענה כיייצוגית (הוכנס לפנקס 4.11.10)
836 11/7/10 18/7/10 תושבי קרית אונו אשר נפלו קורבן להתנהלות בלתי חוקית של המשיבה, התנהלות שהובילה להעלאת תעריף הארנונה בעבור דירות מגוריהם של תושבי הקבוצה בעשרות אחוזים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 10833-07-10 לא צוין מס' הבש"א רחל ארדן עיריית קרית אונו תושבי קריית אונו המתגוררים באזורים אשר בעבר סווגו כ"אזור ב" או "אזור ג" בהתאם לצו הארנונה של עיריית קריית אונו ולימים שונה סיווגם ל"אזור א" או "אזור ב"        
835 29/6/10 18/7/10 הטעייה חמורה של המשיבות את צרכני המים, בכל שהיא מוכרת ומשווקת להם מים שאינם ראויים לצריכת אדם, המכילים פנולים בכמות המסכנת את בריאות הציבור תוך שהיא מסתירה עובדה זו מהציבור מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 8532-07-10 לא צוין מס' הבש"א וייסבלט משה 1. נביעות טבע הגליל בע"מ; 2. מי גליל בע"מ כל האנשים שצרכו מים ממתקני המזיגה אותם משווקות המשיבות בשבע השנים שעד ליום הגשת הבקשה        
834 29/6/10 18/7/10 הטעייה חמורה של המשיבות את צרכני המים, בכל שהיא מוכרת ומשווקת להם מים שאינם ראויים לצריכת אדם, המכילים פנולים בכמות המסכנת את בריאות הציבור תוך שהיא מסתירה עובדה זו מהציבור מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5750-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. פזית ראפ; 2. סמי גרשון; 3. שני אוכמן 1. מעיינות עדן בע"מ; 2. מי עדן בר שרות מחלקה ראשונה בע"מ כל האנשים שצרכו מים ממתקני המזיגה אותם משווקות המשיבות בשבע השנים שעד ליום הגשת הבקשה        
833 18/7/10 18/7/10 הטעיה שהטעתה המשיבה את ציבור משתתפי מספר משחקים שקיימה במסגרת תוכנית משחקים חדשה שהשיקה תחת השם WINNER ביג מחוזי (מרכז) ת"צ 22553-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אביעד סעדיה שער; 2. רון מינס; 3. איתי מינס המועצה להסדר ההימורים בספורט מי שרכש כרטיס משחק ביג וונר למשחקי ההימור אשר נערכו בין התאריכים 11.6.10-18.6.10   ביום 26.12.11 הגישו המבקשים בקשה לתיקון הבקשה לאישור התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 16.1.12) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 1.2.12)   הצדדים הגישו הודעה בדבר הבקשה שהגישו לאישור הסדר פשרה(הוכנס לפנקס 1.2.12)
832 14/7/10 18/7/10 ביצוע מדידות המים על ידי משיבה ברווחי זמן העולים על הקבוע בחוק וכפועל יוצא מכך, שליחת הודעות תשלום ללקוחותיה וגביית תשלום על אספקת מים באופן המנוגד לכללי המים, לתקנות מדידת המים וכן לחוק ההתייעלות הכלכלית מחוזי (י-ם) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 18186-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. דוד מרקוס מור-אופק; 2. הדס מרקוס מור-אופק חברת הגיחון בע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה תושבי העיר ירושלים, אשר מוגדרים כצרכן ביתי בהתאם לחוק        
831 13/7/10 18/7/10 הטעיית לקוחותיה שלה משיבה על ידי פרסום תמונה על גבי אריזת המוצר, אשר שונה באופן מהותי מתוכנו מחוזי (י-ם) ת"צ 15469-07-10 לא צוין מס' הבש"א רפאל בורמד שטראוס גרופ בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו את המוצר דנונה בר פקאן והוטעו לחשוב כי אריזת המוצר מכילה כמות גדולה יותר של פקאן, כל זאת כיוון שהוטעו על ידי אופן השיווק        
830 12/7/10 12/7/10 אי הסרת רישום השעבודים אשר נרשמו לטובת המשיב כבטוחה להלוואה במרשמים השונים, וזאת לאחר שההלוואה סולקה, בניגוד להוראות סעיף 9א לחוק הבנקאות מחוזי (י-ם) ת"צ 10174-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. יעקב בנימין; 2. נעמה יערי; 3. מרגלית אסייג בנק ירושלים בע"מ קבוצה ראשונה: כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשיב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק; קבוצה שנייה: לקוחות המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק המשיב לא הסיר את השעבוד והלקוחות נדרשו לפנות אל המשיב ביוזמתם ולדרוש את הסרת השעבוד        
829 12/7/10 12/7/10 המשיבה מפחיתה ומקזזת שלא כדין מתשלומי מזונות המועברים לזכאים במסגרת תיקי הוצאה לפועל לביצוע החלטות ופסקי דין המחייבים במזונות, אגרה בשיעור 1% מכל תשלום המבוצע באמצעות שוברי תשלום, מבלי ליידע את הזוכים או החייבים על כך ומבלי להפיק בשל אגרות אלה קבלות תשלום ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 9326-07-10 לא צוין מס' הבש"א פורמה-מרון קרן מדינת ישראל - רשות האכיפה והגבייה - מערכות ההוצאה לפועל זוכים בתיקים לגביית מזונות בהוצאה לפועל, אשר מזונותיהם שולמו בגבייה ישירה, באמצעות שוברים ו/או באמצעות קופות לשכות ההוצאה לפועל, באופן שהמשיבה העבירה לזוכים את המזונות ששולמו בניכוי 1% - הוא שיעור אגרת תיק במזונות בהוצאה לפועל - וזאת במשך תקופה של 24 חודשים ממועד הגשת התובענה        
828 10/5/10 12/7/10 המשיבה הוליכה שולל, יצרה תיאור כוזב ומצג שווא ללקוחותיה המנויים באתר שלה, עת הציגה באתה ובפרסומותיה תמונות ופרטים כוזבים של נשים כאילו הן מנויות באתר ומעוניינות בבן זוג, תוך ידיעה כי אין הדבר נכון ובכך משכה את אותם המנויים לעשות מנוי לאתרה ולשלם לה כספים  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 15491-05-10 לא צוין מס' הבש"א יוסף אזולאי גלובל נטוורקס אי.סי.איי בע"מ כלל ציבור המנויים אשר הולכו שולל על ידי התמונות והפרטים הכוזבים שפורסמו באתר המשיבה ושילמו דמי מנוי בעד השירות הכוזב        
827 9/11/09 12/7/710 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובע כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה; בכך שלא שילמה לתובע ולעובדיה האחרים דמי חגים כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 12694/08 לא צוין מס' הבש"א רדידה בוריס סומך אבטחה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור        
826 11/7/10 12/7/10 גבייה שביצעה המשיבה שלא כדין ו/או בניגוד להסכם, מלקוחותיה המתדלקים סולר באמצעות דלקן, במחיר הגבוה משמעותית מהמחירים המפורסמים בתחנות הדלק של המשיבה בהן נמכר דלק לכלל הציבור ו/או במחיר הגבוה משמעותית מהמחיר המופיע בקבלה/חשבונית שאותו משלמים מתדלקים שאינם ב מחוזי (מרכז) ת"צ -14834-07-10             (במקור 4835-07-10) לא צוין מס' הבש"א מ. שאולוף ובניו בע"מ סונול ישראל בע"מ לקוחות המשיבה החתומים עם המשיבה על הסכם זהה או דומה להסכם עליו חתומה המבקשת וששילמו בפועל למשיבה, עבור ליטר סולר (להלן גם דלק או דלקים), מחיר הגבוה משמעותית מהמחיר שפורסם בתחנה בה בוצע התדלוק ו/או מהמחיר שבו נמכר בפועל ליטר סולר בתחנה לקהל הרחב; כל מי ששילם עקב תידלוק סולר בתחנות המשיבה, מחיר הגבוה משמעותית מהמחיר שפורסם בתחנה בה בוצע התדלוק ו/או מהמחיר שבו נמכר בפועל ליטר סולר בתחנה לקהל הרחב   בפס"ד מיום 2.3.11 התקבלה הודעת ההסתלקות של המבקשת והבקשה לאישור התובענה הייצוגית נמחקת (הוכנס לפנקס 15.3.11)     כיוון שמזכירות בית המשפט פתחה בטעות פעמיים את אותו תיק עם מספרים שונים, נקבע בהחלטת ביהמ"ש מיוום 27.7.10 כי המספר 4835 יימחק ומס' התיק ייקבע 14834 (שונה בהתאם ביום 12.8.10)
825 11/7/10 12/7/10 המשיבה מצאה דרך לעקוף את מגבלות חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 ובניגוד לחובות ההגינות ותוך הלב המוגברות החלות על רשות ציבורית המשרתת את אזרחי המדינה, הפעילה כלפי חברי הקבוות המיוצגות הליכי גבייה מינהליים בכך שמנעה מהמבקשות שירותים שהיא חייבת לתת להם עפ"י כל די ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 5127-07-10 לא צוין מס' הבש"א שרה כפתורי מינהל מקרקעי ישראל (מחוז ת"א) קבוצה א': כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית, אשר לטענת המשיבה קיימים לחובתם לכאורה, בגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלים על ידה ו/או בגין כל עילה אחרת, חוב ו/או חיוב ו/או היטל ו/או אגרה ו/או קנס ו/או כל דרישה כספית ו/או אחרת ו/או הערה ו/או מניעה ו/או כל מיגבלה אחרת בשם כזה או אחר, אשר התאריך המוקדם ביותר עליו הינם מתבססים הנו מעבר ל-7 השנים של תקופת ההתיישנות החלה בכל מועד רלוונטי; קבוצה ב': כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אשר המשיבה גבתה מהם בגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלי על ידה ו/או בגין כל עילה אחרת, סכום כספי כלשהו, במהלך תקופה שתחילתה 24 חודשים לפני הגשת בקשר זו...        
824 11/7/10 12/7/10 הפשרת הוראות הדין וההסכם בידי המשיבות, אשר בעקבות שביתה הפסיקו לספק ללקוחותיהם, ובכלל זאת למבקשים, את השירות הבנקאי לו הם זכאים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5685-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלכס פליק; 2. עו"ד שרון פינקלשטיין 1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל; 2. בנק אוצר החייל בע"מ כלל לקוחות המשיבות (ביהמ"ש מתבקש להגדיר את הקבוצה)        
823 29/4/10 11/7/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובעת כייצוגית באשר המשיבה קיפחה את זכויות התובעת וזכויות עובדיה האחרים בכך שלא שילמה לתובעת ועובדיה הרחבת דמי הבראה כפי חובתה בדין; בכך שהפחיתה את שכרם של עובדיה באופן חד צדדי בניגוד לדין; בכך שאיחרה בתשלום שכר עובדיה, בניגוד  ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ש"ע 41361-04-10 לא צוין מס' הבש"א צורף תחיה ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ עובדי הנתבעת אשר זכאים לזכות המהווה את מקור העילה בכל אחת מעילות התובענה הייצוגית        
822 9/6/10 11/7/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובע כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרו של התובע ניכויים שלא כדין בגין דמי טיפול ודמי חבר ובכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ש) ת"צ 15305-06-10 לא צוין מס' הבש"א צבי קליימן אגודת השומרים בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור        
821 20/5/10 6/7/10 אישור תביעת התובע כתובענה ייצוגית על מנת שהנתבעות יפעלו כפי חובתן כדין וימצו את כל ההליכים העומדים לרשותן כדי לגבות את חובה של קגא מאגד ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ס"ע 31990-05-10 לא צוין מס' הבש"א עמיחי אלראי 1. קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ; 2. עמיתים - קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר; 3. יעל אנדורן - בתוקף תפקידה כמנהל מיוחד כל עמיתי הנתבעת 1 ובנוסף מתבקש ביהמ"ש להגדיר את הקבוצה        
820 23/6/10 29/6/10 חלוקה אסורה של נכסי המשיבה 1 המהווה הפרה של סעיף 302 לחוק החברות, הפרת תנאי אגרות החוב (סדרה א) שהנפיקה החברה, והפרת חובת הזהירות ותוום הלב של המשיבים כלפי מחזיקי אגרות החוב האמורות מחוזי (מרכז) תנ"ג 38472-06-10 לא צוין מס' הבש"א חברת שוחט רבינוביץ, רואי חשבון 1. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ועוד 11 משיבים נוספים כל מי שהחזיק באגרות החוב בתום יום 7.2.10 ולא המירו את אגרות החוב למניות באותו היום        
819 20/6/10 29/6/10 המשיבות מתעלמות באופן גורף מהוראות סעיף 8(8) לצו יציבות במצרכים ובשירותים, המורה באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו בוחר הלקוח לשלם את חשבון הגז באמצעות הבנק, הרי שהמחיר שהמשיבות גובות בגין הגז כולל גם את העמלה בגין תשלום חשבות הגז, לרבות עמלות  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 341980-06-10 לא צוין מס' הבש"א משה ברנשטין החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר שילם לידי המשיבה סכום כסף בבנק, וחויב בנוסף לחיוב אותו היה צריך לשלם, אף בעמלת בנק בגין התשלום        
818 20/6/10 29/6/10 המשיב, באותם מקרים בהם גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחר להשיבם, משיב את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת הוא נמנע להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34271-06-10 לא צוין מס' הבש"א כרמלה אלגרנטי בנק דיסקונט לישראל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיב גבה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בצורת עמלה ובין אם בדרך אחרת, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנו החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין        
817 20/6/10 29/6/10 המשיבות מתעלמות באופן גורף מהוראת סעיף 8(8) לצו יציבות במצרכים ובשירותים, המורה באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו בוחר הלקוח לשלם את חשבון הגז באמצעות הבנק, הרי שהמחיר שהמשיבות גובות בגין הגז כולל גם את העמלה בגין תשלום חשבונות הגז, לרבות עמלו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34227-06-10 לא צוין מס' הבש"א טטיאנה ליפשיץ דורגז החדשה בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר שילם לידי מי מהמשיבות סכום כסף בבנק, וחויב בנוסף לחיוב אותו היה צריך לשלם, אף בעמלת בנק בגין התשלום   בקשת ההסתלקות מן התובענה אושרה בפס"ד מיום  21.7.11 (הוכנס לפנקס 1.8.11)    
816 20/6/10 29/6/10 המשיבות מתעלמות באופן גורף מהוראת סעיף 8(8) לצו יציבות במצרכים ובשירותים, המורה באופן ברור שא6ינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו בוחר הלקוח לשלם את חשבון הגז באמצעות הבנק, הרי שהמחיר שהמשיבות גובות בגין הגז כולל גם את העמלה בגין תשלום חשבונות הגז, לרבות עמלו מחוזי (ת"א יפו) ת"צ 34178-06-10 לא צוין מס' הבש"א משה ברנשטין 1. סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ; 2. סופרגז לבית בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר שילם לידי מי מהמשיבות סכום כסף בבנק, וחויב בנוסף לחיוב אותו היה צריך לשלם, אף בעמלת בנק בגין התשלום   בקשת ההסתלקות מן התובענה אושרה בפס"ד מיום  21.7.11 (הוכנס לפנקס 1.8.11)    
815 16/6/10 29/6/10 גביית אגרה שלא כדין על ידי הנהלת בתי המשפט (מחוזי ב"ש) שנשגבתה מהמבקש עת ביקש להגיש ערעור מס הכנסה שכלל מספר שומות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30032-06-10 לא צוין מס' הבש"א ז'וז'ו אבוטבול מדינת ישראל - משרד המשפטים כל מי ששילם בתקופה הרלבנטית, קרי, אחרי יום 7.9.09 אגרת בית משפט בגין ערעור מס הכנסה אשר התייחס ליותר משנת מס אחת ונדרש לשלם אגרת בית משפט בסכום העולה על הסכם הנדרש בגין ערעור על שנת מס אחת        
814 20/6/10 20/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34255-06-10 לא צוין מס' הבש"א כוכבא גלאור אדמוני 012 סמייל. תקשורת בע"מ. כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין        
813 14/6/10 20/6/10 איזי פורקס, חברה העוסקת במסחר במט"ח וסחורות אחרות, שידלה לקוחות בדרכי הונאה והפרות דין אחרות להפקיד בידיה ולהפסיד לידיה כספים רבים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 25282-06-10 לא צוין מס' הבש"א שמואל רוזובסקי ועוד ארבעה תובעים אחרים איזי פורקס בע"מ ועוד 16 נתבעות אחרות כל לקוחות איזי פורקס בע"מ שהפסידו כסף בחברה, מאז הקמת החברה בשנת 2001        
812 23.11.09 17/6/10 אכיפת חלוק מקומות רחצה תשכ"ד-1964 וחוק העזר ל מטה אשר התשכ"ה-1967 על המשיבה, אשר הינה המנהלת את חוף אכזיב המצוי בשטח השיפוטי של מועצה אזורית מטה אשר מחוזי (חיפה) ת"צ 26825-11-09 לא צוין מס' הבש"א אייל דרעי למון ביץ, הפקות ואירועים בע"מ כל אדם אשר ביקר בחוף אכזיב ושילם דמי כניסה בסך כלשהו ו/או שילם סך כלשהו עבור לינה בקמפינג ו/או שילם סך כלשהו עבור הפעלת מנגל בחוף אכזיב במהלך שבע השנים טרם הגשת בקשה זו ועד בכלל   הבקשה לאישור התובענה נמחקה בפס"ד שניתן ביום 10.6.10 לאחר בקשה בהסכמה של הצדדים (הוכנס לפנקס 17.6.10     פסה"ד המאשר את מחיקת התובענה ניתן ביום 10.6.10
811 13/6/10 17/6/10 הטעייה צרכנית על פי חוק הגנת הצרכן וכן הפרה של הוראות תיקון 40 לחוק התקשורת התשמ"ב-1982 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 23017-06-10 לא צוין מס' הבש"א מיקי חובה דפי זהב בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר ביקשו לקבל פרטי בית עסק וקיבלו מהמשיבה הודעה שגויה ו/או את פרטי בית העסק המבוקש בצירוף דבר פרסומת (בנוסף מתבקש בית המשפט להגדיר את הקבוצה)     הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 27.2.12 בו הורה ביהמ"ש לצדדים על פרסום ההסדר בעיתונות (הוכנס לפנקס 6.3.12)  
810 8/6/10 15/6/10 המשיבה מחייבת את לקוחותיה בגין שירותים שונים, גם אם הלקוחות לא ביקשו לקבל את השירותים ולא נתנו הסכמה לחיוב חשבונם. מחוזי (מרכז) ת"צ 12481-06-10 לא צוין מס' הבש"א קייטרינג אדמה בע"מ פלאפון תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר חוייבו בגין שירותים ללא הסכמה שלהם   בקשת ההסתלקות של המבקשת אושרה בפס"ד מיום 12.3.12, הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקה והתביעה האישית נדחתה (הוכנס לפנקס 25.3.12)    
809 9/6/10 10/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 15949-06-10 לא צוין מס' הבש"א תומר אמיר די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.1.12)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 19.1.12)
808 8/6/10 9/6/10 אי הסרת רישום השעבודים אשר נרשמו לטובת המשיב כבטוחה להלוואה במרשמים השונים וזאת לאחר שההלוואה סולקה, בניגוד להוראות סעיף 9א לחוק הבנקאות שירות ללקוח, וכן בגבייה בלתי חוקית של כספים עבור הטיפול בבקשה להסרת רישום השעבודים מחוזי (י-ם) ת"צ 13650-06-10 לא צוין מס' הבש"א 1. כהן מרדכי; 2. כהן סוזן; 3. צור אברהם; 4. צור רוית אסתר; 5. סויסה דוד בנק מזרחי טפחות בע"מ א. כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשוב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק; ב. לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק המשיב לא הסיר את השעבוד והלקוחות נדרשו לפנות אל המשיב ביוזמתם ולדרוש את הסרת השעבוד ונדרשו מאת המשיב להמציא עיון משכון ו/או אישור זכויות חברה משכנת ו/או אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל ו/או נסח עיון מלשכת רישום המקרקעין ונאלצו לשלם עבור הוצאות אישור זה וכן נאלצו לבזבז זמן בהתנהלות מול המשיב וכן חלקם נאלצו לשלם שכר טרחת עו"ד לטפל בעניין        
807 2/6/10 7/6/10 נזקים לא ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצה בשל שריפה שפרצה ביום 22.5.10 במפעל בעכו, שריפה שנגרמה כתוצאה ישירה ממעשי ומחדלי המשיבות ועל המשיבות חלה החובה לפצות את חברי הקבוצה בגין נזקים אלו מחוזי (חיפה) ת"צ 3699-06-10 לא צוין מס' הבש"א אחסאן סלימאן 1. חד - אסף תעשיות בע"מ; 2. מיחזור פלדה בע"מ כל אדם אשר בתאריך 22.5.10 ובסמוך לכך, גר ו/או עבד ו/או שירת ו/או שהה ו/או חלף באופן זמני באזור מפרץ עכו ואשר נחשף למפגע שנגרם כתוצאה ישירה ממעשי ומחדלי המשיבות   הבקשה לאישור הסדר הפשרה אושרה בפס"ד מיום 19.7.11 וקיבלה תוקף של פס"ד (הוכנס לפנקס 1.8.11) ביום 18.1.11 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 20.1.11)   ביום 23.1.11 פורסמו בשני עיתונים הודעות אודות הסכם הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 27.1.11) ביום 19.1.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המאשרת בהתניות את ההסדר (הוכנס לפנקס 20.1.11)
806 6/6/10 6/6/10 המשיב, באותם מקרים בהם גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחר להשיבם, משיב את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת הוא נמנע להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6562-06-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד יאקי אלגרנטי בנק מזרחי טפחות בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיב גבה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בצורת עמלה ובין אם בדרך אחרת, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנו החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין        
805 6/6/10 6/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6557-06-10 לא צוין מס' הבש"א הדס פינקלשטיין החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין        
804 6/6/10 6/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6588-06-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד יאקי אלגרנטי 013 נטוויז'ן בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין        
803 6/6/10 6/6/10 המשיב, באותם מקרים בהם גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחר להשיבם, משיב את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת הוא נמנע להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6611-06-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד יאקי אלגרנטי בנק אוצר החייל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיב גבה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בצורת עמלה ובין אם בדרך אחרת, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנו החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין   בקשת ההסתלקות אושרה בפס"ד מיום 28.11.11 (הוכנס לפנקס 5.12.11)    
802 1/6/10 3/6/10 שגיאה תמוהה בחשבונות לקוחותיה של המשיבה, אשר משום מה היא תמיד לטובת המשיבה. מדובר בשגיאה חשבונית בסיסית ביותר: מכפלת מספר השניות שדיבר הלקוח בתעריף לשניה מחושבת על ידי המשיבה בצורה שגויה לרעת הלקוחות שלום (פ"ת) ת"צ 1173-06-10 לא צוין מס' הבש"א אי.אר.אמ טכנולוגיות בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ. כל מי שהיו לקוחות המשיבה בתקופה שבין 1.3.09 ועד ליום הגשת בקשה זו ואשר היו להם חשבונות בהם משך זמן השיחה עלה על 50 דקות        
801 2/6/10 2/6/10 מדיניות המשיבה, לפיה ניתנת פרשנות מצמצמת לפוליסת ביטוח מקיף לרכב הכוללת הרחבה בגין אבדן או נזק למכשיר רדיו, לפיה התגמולים משולמים אך ורק במקרה של פריצה לרכב, בעוד במקרה שבו נגנב רכבו של הלקוח (ויחד עמו מכשיר הרדיו שאינו אינטגרלי) או במקרה של תאונה בה נשמד מחוזי (מרכז) ת"צ 1988-06-10 לא צוין מס' הבש"א 1. פנינה קובוסקי; 2. צבי קובוסקי שירביט חברה לביטוח בע"מ הקבוצה הראשונה: כל לקוחות שירביט ב-7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, אשר רכשו משירביט פוליסת ביטוח מקיף לרכב ואשר לפוליסה שלהם התווספה "הרחבה" בגין אבדן או נזק למכשיר רדיו לא אינטגראלי; קבוצה שנייה - כל חברי הקבוצה הראשונה, אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתביעה, מכוניתם נגנבה ו/או נפגעה בתאונה במצב של אובדן מוחלט ואשר לא שולםלהם פיצוי נפרד בגין מכשיר רדיו לא אינטגראלי שהיה מותקן ברכבם        
800 30/5/10 2/6/10 הפרת הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. מדובר בתובענה לפיצוי המבקשים אשר הוטרדו כאשר HOT הפיצה אליהם באעופן מסחרי, פעם אחר פעם, מטעמה וגם בשיתוף גורמים עסקיים נוספים, מסרים שנועדו לעודד רכישת שירות או מוצר או לעודד הומאה כספית בדרך אחרת וזאת  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 48528-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. גל מדובר; 2. אסנת ברוקמן הוט - מערכות תקשורת בע"מ כל הנמענים אשר קיבלו הודעות מסר קצר מ-HOT ו/או ממי מטעמה שכללו דברי פרסומת, מבלי לקבל את הסכמתם ו/או אישורם מראש ובכתב ו/או כל הנמענים אשר קיבלו הודעות מסר קצר מ-HOT מבלי שניתן לאותם נמענים מידע בדבר דרכי יצירת הקשר עם HOT לצורך מתן הודעת סירוב     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.1.12)   הצדדים פרסמו הודעות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 19.1.12) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה (הוכנס לפנקס 19.1.12)
799 24/5/10 2/6/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה בכך שעשתה שימוש והטביעה את הסימון "תנאי ייצור נאותים" (סימון "G.M.P.)במוצריה שיוצרו החל מיום 6.6.09 ועד תאריך 2.2.10 ואשר שווקו וחלקם עדיין משווק לציבור וזאת חרף העובדה שבתאריכים הנ" מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29077-05-10 לא צוין מס' הבש"א אסי יוסף בן בשט יוניליוור ישראל מזון בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר רכשו מהמשיבה ו/או מרשתות השיווק השונות מוצרי מזון שיוצרו במפעל המשיבה המצוי בדרך השוקולד 1 בצפת בין התאריכים 6.6.09 ועד 2.2.10        
798 24/5/10 2/6/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה בכך שעשתה שימוש והטביעה את הסימון "תנאי ייצור נאותים" במוצריה שיוצרו החל מיום 19.9.08 ועד תאריך 9.11.09 ואשר שווקו וחלקם עדיין משווק לציבור וזאת חרף העובדה שבתאריכים הנ"ל לא היה למשי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29143-05-10 לא צוין מס' הבש"א אסי יוסף בן בשט גילרו בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר רכשו מהמשיבה ו/או מרשתות השיווק השונות מוצרי מזון שיוצרו במפעל המשיבה בין התאריכים 18.9.08 ועד 11.9.09        
797 16/5/10 2/6/10 הפרה בוטה של הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת ע"י המשיבות מחוזי (מרכז) ת"צ 24840-05-10 לא צוין מס' הבש"א יוסף לוי 1. סלקום ישראל בע"מ; 2. נקסיט בע"מ; 3. עמלי שחף - עיתונאות ותקשורת שיווקית בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו את דבר הפרסום הידוע כ"מגזין סלקום שעת C" מן המשיבות, בכל אחת מן הדרכים המנויות בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982 ובניגוד להוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת מאז כניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף ועד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית     הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.1.12)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה (הוכנס לפנקס 19.1.12)
796 4/5/10 2/6/10 על פי החלטת העירייה, המדחנים בעיר מקצים זמן חניה רק לאחר שמפקידים בהם סכום של שקל או יותר. סכום של שקל שווה ערך לכ-12 דקות כך שגם אזרחים הרוצים לחנות דקה או כל זמן אחר הפחות משתים עשרה דקות, נאלץ לשלם עבור 12 דקות ומאידך, אזרחים שמפקידים במדחן כל סכום הקט מחוזי (י-ם) ת"צ 6786-05-10 לא צוין מס' הבש"א אהרן שרון ביאלקוביץ עיריית ירושלים כל מי שרכש שירותי חניה באמצעות מדחנים של הנתבעת בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה ואשר היה מעוניין לחנות פחות מ-12 דקות   בקשת ההסתלקות אושרה בפס"ד מיום 5.1.12 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 19.1.12)    
795 25/5/10 1/6/10 המבקש התקשר עם המשיבה בשנת 2008 בהסכם לקבלת שירותי תשתית גלישה באינטרנט. ההסכם כלל התייחסות ברורה ומפורשת לתמורה לה זכאית המשיבה בגין מתן השירות. המשיבה גבתה סכומי כסף עודפים שלא כדין מחוזי (ת"א) ת"צ 42663-05-10 לא צוין מס' הבש"א מר גדעון שרר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה לפנעי יום 31.12.08, בין במישרין ובאין באמצעות אחר, לשם קבלת שירותי גישה רחבת פס לאינטרנט ואשר החל מיום 1.1.09 גבתה מהם תעריף גבוה מהתעריף אשר נקבע בתנאי ההתקשרות עמם        
794 9/3/10 1/6/10 אגרת המים שגבתה הנתבעת מהתובעים הייתה גבוהה ממה שמותר היה לה לגבות, וכללה בתוכה מרכיב מע"מ למרות שאינה עוסק לפי חוק מע"מ ואינה מוסמכת לגבות מע"מ ביהמ"ש המחוזי ת"א-יפו בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"צ 14630-03-10 לא צוין מס' הבש"א אסתר ושמעון שפי עיריית רמת גן כל צרכני המים להם מספקת הנתבעת מים, ואשר הנתבעת גבתה מהם מע"מ כחלק מאגרת המים        
793 31/5/10 1/6/10 הטעיה אותה ביצעו חברות אשר שיווקו באופן מטעה שקיות פלסטיק למזון ולאשפה כ"מתכלות" מחוזי (ת"א) ת"צ 51891-05  -10 לא צוין מס' הבש"א מיכל צוק 1. חוגלה קימברלי שיווק בע"מ; 2. סנו מפעלי ברונוס בע"מ קבוצה ראשונה: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אוכל ("סנדוויצ'ון") "מתכלות" אותן משווקת המשיבה 1 תחת המותג ניקול; קבוצה שניה: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אוכל מתכלות אותן משווקת המשיבה 2 תחת המותג "סנו סושי טבע"; קבוצה שלישית: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אשפה מתכלות אותן משווקת המשיבה 1 תחת המותג ניקול; קבוצה רביעית: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אשפה מתכלות אותן משווקת המשיבה 2 תחת המותג סנו סושי טבע        
792 27/5/10 1/6/10 המשיב גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחר להשיבם, השיב את הסכומים בערכם הנוטמינלי בלבד, עת נמנע מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הסכף מחוזי (ת"א) ת"צ 44260-05-10 לא צוין מס' הבש"א עידו בשן הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית        
791 27/5/10 1/6/10 המשיבה גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחרה להשיבם, השיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף מחוזי (ת"א) ת"צ 44254-05-10 לא צוין מס' הבש"א שלומי שרייר בנק הפועלים בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית        
790 16/5/10 1/6/10 גבייה של תשלומים בלתי חוקיים אשר גבתה וגובה הנתבעת מן התובע ומחברי הקבוצה, כחלק יחסי ממחיר החשמל המסופק על ידה לצרכניה מחוזי (ת"א) ת"א 1756/09 (איחוד של ת"א 1756/09 ו-ת"א 2148/09) בש"א 15927/09 1. יונתן שליידר; 2. תומר שני; 3. ערגה וינר; 4. דמיטרי סרגונוב חברת חשמל לישראל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחר אשר שילם ו/או  נדרש לשלם בגין שירותי צריכת חשמל מאת המשיבה, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת תובענה זו, כמו גם במהלך ניהולה של תביעה זו ועד למועד בו תבוא לכדי סיום הגביה ביתר של תשלומי צריכת החשמל        
789 27/5/10 1/6/10 המשיבה גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחרה להשיבם, השיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף מחוזי (ת"א) ת"צ 44211-05-10 לא צוין מס' הבש"א עמית כהן חברת פרטנר תקשורת  כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 2.1.12)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר הסדר הפשרה שהוגש (הוכנס לפנקס 4.1.12)
788 27/5/10 1/6/10 המשיבה גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחרה להשיבם, השיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף מחוזי (ת"א) ת"צ 44205-05-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד משה אלקין סלקום ישראל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית        
787 26/56/10 26/5/10 ביצוע קרטל על ידי המשיבות שתיאמו ביניהן מחירי מוצרי הלחם נשוא בקשה זו ומנעו תחרות חופשית ובשל כך נאלצו המבקשים לשלם מחירים גבוהים הרבה יותר על המוצרים מחוזי (ת"א) ת"צ 41418-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מיה אדרי; 2. רמי יפלח 1. שלמה אנג'ל בע"מ; 2. י את א ברמן בע"מ כל צרכן אשר רכש מהמשיבים מי מהלחמים ו/או החלות ו/או הלחמניות אשר ברשימה המצורפת לתובענה זו, בשבע השנים הקודמות להגשת בקשה זו        
  24/5/10 26/5/10 סכומים שגבתה המשיבה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר ביהמ"ש לעניינים מנהליים (פתח-תקווה) ת"צ 38547-01-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק מאיר שטלברג מדינת ישראל - רשות המסים כל נישום אשר לו הכנסות הן מעסק והן מרווחי הון, וחויב ב-"קנס הקטנת מקדמה" עבור הכנסותיו מעסק (לפי סעיף 190 לפקודה), לפי חישוב המתייחס גם להכנסות מרווחי הון   בהחלטת בימ"ש מיום 17.3.11 אושר הסדר ההסתלקות שבין הצדדים (הוכנס לפנקס 29.3.11) ביום 30.10.10 הוגשה ע"י הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 7.2.11)   ביום 27.1.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשת ההסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 7.2.11)
785 20/5/10 23/5/10 העברת דמי פטירה ובכללם דמי הובלת הנפטר לבית העלמין מן המל"ל לידי המועצות הדתיות וחברות קדישא, כאשר דמי ההובלה נותרים בידי חברות קדישא ו/או המועצות הדתיות גם במקרים בהם משפחת הנפטר עושה להובלה פרטית של הנםפטר לבית העלמין, כל זאת שעה שיש חובה להעביר דמי ההו מחוזי (ת"א) ת"צ 33066-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלימלך שימל; 2. דפנה ארליך 1. המוסד לביטוח לאומי ועוד 7 משיבות/נתבעות אחרות כל מי שנשא באופן אישי/פרטי בעלויות העברה (שינוע) של נפטר ממקום הפטירה ו/או האחסנה לבית העלמין ו/או לכל מקום קבורה אחר, ביחס לנפטרים הזכאים לדמי קבורה מהמשיב 1, אשר נקברו על ידי המשיבות 2-8 ואשר לא קיבלו החזר בגין עלויות ההעברה (שינוע) מהמשיב 1 ו/או מהמשיבות 2-8 ו/או מכל גוף אחר        
784 7/5/10 20/5/10 נעילת המכשירים להגבלת השימוש בהם ברשת של המשיבה בלבד וגביית התשלום בגין פתיחת המכשירים לשימוש חופשי, וזאת בניגוד להוראותה רישיון, חוק חוזים אחידים, תשמ"ג-1982 וחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"צ 11630-05-10 לא צוין מס' הבש"א סמיון ז'נין פרטנר תקשורת בע"מ. א. כל לקוח של המשיבה אשר חויב על ידה בגין פתיחת המכשירים שסופקו על ידי המשיבה כשהם נעולים; ב. כל לקוח שהועבר על ידי המשיבה ביוזמתה לתוכנית חיובים אחרת ולאחר מכן חויב בגין פתיחת המכשירים שסופקו על ידי המשיבה כשהם נעולים        
783   10/5/10 פרשה חמורה ביותר שהתגלתה בישראל בהקשר של זיהום אוויר בחומרים מסוכנים מחוזי (ב"ש) ת"א 5342/08 לא צוין מס' הבש"א מיה סודרי טית בית תעשיות בע"מ        התושבים בעיר אשדוד, שתולים, שדה עוזיהו ואמונים.     הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 10.5.10)   ביום 6.4.10 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.5.10)
782 4/1/07 9/5/10 הפרת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005; הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998; הפרשת חובה חקוקה על-פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]   ת"מ 101/07 30027/07 דורון לוי רשות השידור כבדי שמיעה אשר מרכז חייהם בתקופה שהחל משבע שנים לפני הגשת התובענה ועד להגשת התובענה או בחלק ממנה היה בישראל     ביום 13.4.10 הוגש בהסכמה הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 9.5.10)   הצדדים פרסמו הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 26.1.12) ההודעה שפורסמה במעריב בדבר אישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 5.2.12) ביום 29.4.10 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 9.5.10)
781 13/5/09 9/5/10 גביית היטל שמירה מבעלי נכסים שלא כדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"מ 119/09 לא צוין מס' הבש"א ציון חדד עיריית לוד בעלי קרקעות חקלאיות פנויות וקרקעות פתוחות פנויות בתחום שיפוטה של העיר לוד ו/או כל הגדרה אחרת שתיקבע על ידי בית המשפט     ביום 18.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 9.5.10)   הסכם הפשרה אושר בפס"ד מיום 28.10.10 (הוכנס לפנקס ביום 12.12.10)
780 3/5/10 5/5/10 בנק לאומי עשה יד אחת עם מר בועז יונה, במטרה לסייע למר יונה להטעות את ציבור מחזיקי האג"ח על חפציבה חופים בע"מ, אשר הנפיקה לציבור אג"ח בהיקף עצום של 197,436 ₪ מליוני שקלים מחוזי (מרכז) ת"צ 4126-05-10 לא צוין מס' הבש"א יוסף חי אלמסי בנק לאומי לישראל בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה        
779 16/3/10 4/5/10 שקילה מטעה וחורגת של המוצרים הנמכרים על ידי המשיבה שאותם רכשו המבקש ועוד לקוחות רבים אחרים של המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28427-03-10 לא צוין מס' הבש"א אלבוחר מושון שופרסל בע"מ צרכנים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, אשר רכשו מוצרים ומצרכים בקופות המשיבה מאז יום 1.1.08 ועד מועד הגשת התובענה        
778 28/4/10 29/4/10 הטעיית לקוחות והולכתם שולל בכך שהנתבעת התחייבה כלפי התובעים לספק בתשלום שירות תיקונים תחת הכותרת "שירות אחריות ותחזוקה כולל" אשר אמור להוות הלכה למעשה ביטוח של המכשיר הסלולרי שרכשו מהנתבעת, אך הנתבעת נמנעה וכשלה מלעמוד בהתחייבותה, אע"פ שגבתה מהתובעים תשלו מחוזי (י-ם) ת"א 2168/08 2430/08 1. אראל דניאל; 2. שירה דניאל פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוחות הנתבעת אשר רכשו מהנתבעת את ביטוח האחריות הכולל (ו/או מקיף ו/או מורחב, כפי שכונה מעת לעת) ושילמו לנתבעת את התמורה החודשית (הפרמיה) בגין כך, אולם בבואם לתקן את מכשיר הטלפון שברשותם בגין שבר ו/או מה שנחזה להיות שבר או סדק,  נדרשו לשלם את עלות התיקון        
777 27/4/10 29/4/10 מדיניותה של המשיבה להעלות את דמי הביטוח לפוליסות לביטוח דירה, אשר משועבדות לבנקים למשכנתאות, עם ביטולך השיעבוד מחוזי (מרכז) ת"צ 34614-04-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אסף שילה; 2. שירה שילה איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ לקוחות המשיבה בפוליסת ביטוח מבנה, אשר ביטלו את השיעבוד שרבץ על הפוליסה בשבע השנים האחרונות שקדמו ליום הגשת בקשה זו        
776 27/4/10 28/4/10 שימוש שלא כדין שעושה המשיבה בזמן אוויר מיוחד אשר נרכש ממנה ע"י חלק מלקוחותיה - אלה המנוטיים בשירות "שיר בהמתנה" מחוזי (מרכז) ת"צ 34556-04-10 לא צוין מס' הבש"א מיכל גלזר פלאפון תקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה שהיו מנויים על שירות "שיר בהמתנה" מאז תחילת שיווקו   התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת בימ"ש מיום 15.9.11 (הוכנס לפנקס 5.10.11)   15.9.11 הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר החלטת ביהמ"ש המאשרת את הגשת התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 4.12.11)
775 21/4/10 27/4/10 מכירת שטרי חוב בסניפי המשיבה 1, במחירים המגלמים בתוכם את שיעור מס בולים, וזאת על אף ביטול מס הבולים זה מכבר מחוזי (מרכז) ת"צ 26210-04-10 לא צוין מס' הבש"א אלון קריטי 1. חברת דואר ישראל בע"מ; 2. רשות המסים בישראל כל צרכני המשיה מהשנים 2006 ואילך אשר רכשו שטרי חוב        
774 לא צויין 27/4/10 נזקים כספיים ו/או השבת כספים עקב חיוב יתר בעמלה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 2265-08 2265/08 אורן מור בנק הפועלים בע"מ כל לקוח של בנק הפועלים אשר ניהל בבנק חשבון, אחד או יותר, ואשר היה מנוי על שירות בחודש נובמבר 2008, ואשר נגבתה ממנו עמלה מלאה עבור השירות הנ"ל באותו חודש   בפס"ד מיום 29.3.10 אושרה מחיקת הבקשה והתובענה    
773 25/4/10 26/4/10 אי הסרת רישום השעבודים אשר נרשמו לטובת המשיב כבטוחה להלוואה במרשמים השונים וזאת לאחר שההלוואה סולקה, בניגוד להוראות סעיף 9א לחוק הבנקאות שירות ללקוח, וכן בגבייה בלתי חוקית של כספים עבור הטיפול בבקשה להסרת רישום השעבודים מחוזי (י-ם) ת"צ 30919-04  -10 30919-04-10 1. אבנר (עובדיה) עובדת; 2. חניתה (פרי) עבדת; 3. אורי גנני; 4. מלכה גנני בנק לאומי למשכנתאות בע"מ הקבוצה הראשונה: כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשיב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 60 יום כפי שקבוע בחוק; קבוצה שנייה: לקוחותו של המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב ועל אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 60 יום כפי שקבוע בחוק, המשיב לא הסיר את השעבוד והלקוחות נדרשו לפנות אל המשיב ולדרוש את הסרת השעבוד         
772 18/4/10 26/4/10 התנהלות המשיבה עולה כדי הטעיה לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 21745-04-10 לא צוין מס' הבש"א תום סטרוגו בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי שהצטרף החל מיום 1.4.08 ועד ליום 31.12.08 למסלול אינטרנט ללקוחות קיימים דרך yes, של המשיבה, והיה מנוי על המסלול ביום 1.1.09        
771 9/3/10 26/4/10 הטעיית צרכנים, עוולות נזקיות וחוזיות הנגרמות על ידי המשיבות כמפורט בכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 16382-03-10 לא צוין מס' הבש"א מר יוסף אלדן תעשיות פיל-טונה בע"מ כל מי שרכש המוצרים מאז חודש דצמבר 2009 או תקופה מוקדמת יותר.         בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה אחרת, אם ימצא לנכון        
770 10/3/10 26/4/10 הטעיית צרכנים, עוולות נזקיות וחוזיות הנגרמות על ידי המשיבות כמפורט בכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 16335-03-10 לא צוין מס' הבש"א מר יוסף אלדן 1. ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ; 2. תעשיות פיל-טונה בע"מ כל צרכן אשר רכש את "המוצר" ולפחות עשה כן החל מחודש דצמבר 2009   בפס"ד מיום 17.5.11 אישר ביהמ"ש את בקשת הצדדים להסתלק מן הבקשה והבקשה נמחקה (הוכנס לפנקס 1.6.11)    
769 9/3/10 26/4/10 עוולות של הפרת חובה חקוקה והטעיית צרכנים, הנגרמים על ידי המשיבות כמפורט בכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 16281-03-10 לא צוין מס' הבש"א מר און ניימן 1. שופרסל בע"מ; 2. תעשיות פיל-טונה בע"מ כל צרכן אשר רכש את "המוצרים" ועשה כן לפחצות החל מחודש ינואר 2007   הצדדים הגישו בקשת הסתלקות מן התובענה  ובקשה למחיקת התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 27.6.11)     בפס"ד  מיום 12.6.11 אושרה בקשת ההסתלקות והתובענה הייצוגית נמחקה (הוכנס לפנקס 27.6.11)
768 14/4/10 26/4/10 חיובי יתר שלא כדין של המשיבה מצרכניה אשר שילמו את חובם באיחור ביהמ"ש המחוזי (י-ם) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  ת"צ 17265-04-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק אברהם חברת הגיחון בע"מ תאגיד הביוב והמים של ירושלים כל אדם ותאגיד אשר המשיבה חייבה ו/או גבתה מהם הוצאות אכיפה בשיעור של 24 ₪ בתוספת מע"מ או כל סכום אחר, ולחילופין מי שהמשיבה גבתה ממנו הוצאות אכיפה וששילם את חובו קודם שננקטו נגדו הליכי אכיפה בכלל או בהתאם להוראות הדין כמפורט בסעיפים 16 ו-17 להלן וכן כל מי שחוייב בתשלום עודף של היטל צריכת מים עודפת ו/או בתשלום מע"מ בגין היטל צריכת מים עודפת וכל מי שחוייב במע"מ ביתר בגין "חוב קודם" בגין חשבון מים וביוב והכל בשנתיים שקדמו להגשת בקשה זו        
767 25/4/10 25/4/10 המשיבה חייבת בהשבת סכומי כסף שגבתה ביתר מלקחותיה, אך נעשה החזר של סכומי כסף אלו שלא כדין - בערכים נומינליים בלבד, וללא תוספת של הפרשי הריבית וההצמדה מחוזי (מרכז) ת"צ 28079-04-10 לא צוין מס' הבש"א מר יאיר צדקני פלאפון תקשורת בע"מ. לקוחות מהם גבתה המשיבה סכומי כסף ביתר, בין בניגוד למוסכם ובין בניגוד לדין, אשר קיבלו ממנה החזר בגובה סכום הקרן בלבד וללא הפרשי הצמדה וריבית כדין        
766 8/4/10 25/4/10 המבקשת, המועצה הישראלית לצרכנות, פועלת בהליך זה להשבת כספים, המוחזקים על-ידי חברות הביטוח הגדולות בישראל מזה שנים ארוכות. מספר רב של בעלי זכויות בכספים שמוחזקים אצל המשיבות, לא יודעים זאת. על כן הם אינם דורשים את הכספים. על המשיבות מוטלות חובות לאתר את בעלי הזכויות וליידע אותם אודות זכויותיהם. כפי שעולה מהמסמכים שנציג המשיבות מפרות חובות אלה. יש להן אינטרס לנהוג כך - הן מפיקות רווח כספי מכך. הליך זה נועד לתקן עוול זה. מבוקש לחייב את המשיבות לפעול בהתאם להוראות המוטלות עליהם, לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם עקב מחדליהן ארוכי השנים, וכן להשיב את הרווחים שהן הפיקו שלא כדין".
מחוזי (מרכז) ת"צ 9723-04-10 לא צוין מס' הבש"א המועצה הישראלית לצרכנות 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 2. כלל חברה לביטוח בע"מ; 3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 4. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי המשיבות, באחריותן או בשליטתן, אשר המשיבות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים שהמשיבות מחזיקות, בהתאם לחובות המוטלות עליהן         
765 21/4/10 25/4/10 סכומי הצמדה בגין תגמולי ביטוח סיעודי ששולמו בחסר לאחר קרות מקרה הביטוח, עקב ייחוס מועד הצמדה פיקטיביים בניגוד להוראות הפוליסה ו/או החוק; וניסוח כללי הצמדה בפוליסה שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 24356-04-10 לא צוין מס' הבש"א בלהה הר-עוז כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ חולים סיעודיים שהיו זכאים בעשרים השנים שקדמו להגשת התביעה, לסכומי הצמדה שהיו אמורים להתווסף לתגמולי ביטוח, ואשר סכומי ההצמדה הללו לא שולמו ו/או שולמו בחסר, וזאת עקב בחירת מועדי הצמדה פיקטיביים בניגוד לקבוע בפוליסות ו/או בניגוד לקבוע בחוק   בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה אושרה בפס"ד מיום 22.12.10, הבקשה לאישור התובענה נמחקה והתובענה נדחית (הוכנס לפנקס 1.2.11    
764 15/4/10 22/4/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובע כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 11073/09 לא צוין מס' הבש"א זרגרוב איליה כוח עוצמה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.        
763 22/3/10 22/4/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובעת כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיה של התובעת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובעת כספים בקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה בענף הניקיון ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ד"מ 3835/09 לא צוין מס' הבש"א לסרי אסתר ברק גדעון בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.        
762 22/4/10 22/4/10 חיוב לקוחות עבור שירותיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך מחוזי (מרכז) ת"צ 24912-03-10 לא צוין מס' הבש"א נירה חגי פרטנר תקשורת בע"מ. קבוצת לקוחותיה של הנתבעת שחויבו עבור שירותים מבלי שנתנו לכך הבסכמתם ושכלל לא עשו שימוש בשירותים אלה, למצער, בחודשיים הראשונים לאחר תחילת אספקת השירות, החל משנת 2004 ועד למועד פסק דין זה         
761     זהה לתובענה מס' 335 (בחיפוש מוקדם לא נמצאה בפנקס כיוון שנרשמה ללא מס' הליך/תיק ורק לאחר שעוה"ד המטפל בתיק הפנה את תשומת לבי, נמצאה התובענה, כאמור מס' 335.    ת"צ 5028-12-08             הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד בפס"ד מיום 20.5.11 (הוכנס לפנקס 25.5.11)   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 25.5.11
760 28/8/07 21/4/10 הפרת חוק הבזק ותקנותיו; עוולה מנהלית; תרמית על פי פקודת הנזיקין; מצג שווא; רשלנות; עשיית עושר; פגיעה בזכות קניין והפרת חובה חקוקה, חוק החוזים; הטעייה שלאחר מועד ההתקשרות בעסקה מחוזי (מרכז) ת"א 2485/00    ת"צ 5731-08-07 24537/00 יובל קיכל                             (הבקשה לאישור התובענה נשלחה אלי לבקשתי ממחוזי מרכז, רק לאחר קבלת החלטת ביהמ"ש המאשרת את התובענה כייצוגית) בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כל מי שחוייב בהוצאות גביה על ידי בזק למרות ששילם את החשבון הרלוונטי עוד בטרם החלה בזק לנקוט כנגדו פעולות גביה, כמובהר בכתב התביעה, וזאת ביחס לדמי גביה שנגבו על ידי בזק כאמור מאז תאריך 11.3.99 ועד למועד הגשת הבקשה המתוקנת   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 8.3.10 (עם התניות של ביהמ"ש) ביום 10.2.11 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה  (הוכנס לפנקס ביום 23.2.11) 08/03/2010 הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 31.7.11 וניתן לו תוקף של פס"ד (הוכנס לפנקס 7.8.11) ביום 15.2.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 23.2.11)
759 8/4/10 21/4/10 עילת תביעה כספית של כל אחד מחברי הקבוצה נגד הנתבעת בגין אי תשלום תוספות שכר עבור שעות נוספות ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב' 12118/09 8086/09 אלכסנדר סקריפניק חב' א.ו.ת. אספקה ותעסוקת כוח אדם בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו באמצעותה בחברת הדואר בתקופה הרלוונטית לתביעה זו        
758 19/4/10 21/4/10 הפרה חמורה של תקן  והטעייה צרכנית בוטה מחוזי (מרכז) ת"צ 9237-02-10 לא צוין מס' הבש"א דוד שלום 1. יפאורה תבורי בע"מ; 2. יפאורה שותפות מוגבלת לשיווק, שותפות רשוטמה מס' 550010433 כל צרכן אשר רכש מוצר בשם 100% מיץ עגבניות באריזת 1 ליטר המיוצר ו/או משווק בידי המשיבות, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת התביעה     הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 21.4.10)   הסדר הפשרה אושר בפסק דין מיום 2.8.10 (הוכנס לפנקס 7.9.10)
757 30/7/09 21/4/10 תשלום ארנונה בגין דירות למגורים בניגוד לדין. מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 23416-07-09 לא צוין מס' הבש"א אסף ליאני עיריית קרית מוצקין כל מי ששילם ארנונה למגורים לעיריית מוצקין בין השנים 2007-2009        
756 16/4/10 18/4/10 התנהלותן של המשיבות בכל הקשור בגביית פרמיה או פרמיות הביטוח האחרונה/ות הנגבות מן המבוטח בנסיבות בהן הסתיימה תקופת הביטוח - בין אם מאחר ובוטלה הפוליסה ע"י המבוטח ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח מחוזי (מרכז) ת"צ 17305-04-10 לא צוין מס' הבש"א מר יצחקי אייל ועוד 6 מבקשים נוספים מגדל חברה לביטוח בע"מ ועוד 4 חברות ביטוח (משיבות) נוספות כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן המשיבות בפוליסת ביטוח כלשהיא למעט פוליסת ביטוח רכוש או יורשו של מבוטח כזה ופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה ע"י המבוטח ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח        
755 21/3/10 15/4/10 המשיבה גבתה מן המבקשים באופן שיטתי ובמשך שנים ארוכות סכומי כסף אשר הצטברו לכדי אלפי שקלים, בניגוד לדין, בניגוד להסכם בין הצדדים ובניגוד למצגיה וחרף בקשתם להתנתק משירותיה, נמנעה ו/או סירבה ו/או כשלה המשיבה מלנתקם לפי בקשתם מחוזי (י-ם) ת"צ 34532-03-10 לא צוין מס' הבש"א מיכל ואוהד שלם 013 נטויז'ן בע"מ כל לקוח של חברת נטויז'ן, חברת 013 ברק, או חברת 013 נטויז'ן אשר התחבר למנוי לקבלת שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית ללא התחייבות והחברה לא איפשרה לו להתנתק מההתחברות כבקשתו, או כל לקוח של חברת נטוויז'ן אשר התחבר למנוי לקבלת שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית עם התחייבות לתקופה קצובה, ובתום תקופת ההתחייבות סירבה החברה ליתק אותו מההתחברות כבקשתו, והמשיכה לגבות תשלום בשל ההתחברות   בפס"ד מיום 26.1.12 אושרה בקשת ההסתלקות של הצדדים, בקשת האישור נדחתה והתובענה האישית נמחקה (הוכנס לפנקס 7.2.12)    
754 18/3/10 14/4/10 תביעה מכוח עילת הפסק; תביעה להסרת קיפוח מכוח סעיף 191 לחוק החברות; הפרת חובלת אמון מוגברת; עשיית עושר ולא במשפט; גזל של זכות קניין ופעולה הנוגדת את חובת המנהל בתום לב ובדרך מקובלת לפי סעיף 39 לחוק החוזים מחוזי (מרכז) ת"צ 32223-03-10 לא צוין מס' הבש"א גדעון לויטה ועוד 11 תובעים נוספים אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ כל מי שהוצאו מחברות אצל המשיבה על בסיס עילה המבוססת על הוראת תקנה 6ג לחלק ב' של תקנון הקיים של המשיבה בתקופה שמיום 7.5.07 ועד מועד הגשת בקשה זו                                                                                                         הגדרת הקבוצה כפי שהגדירה ביהמ"ש בהחלטתו המאשרת את התובענה: "כל מי שהוצא מחברות באגודת הכורמים החל מחודש מרץ 2003 ואילך, משום שאינו עונה על סעיף 6ג בתקנון האגודה, בדבר היותו כורם בעל 40 קנטר ענבים"   בהחלטת בימ"ש מיום 24.3.11 אושרה התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 25.7.11)     הודעת המשיבים בדבר סיום מלאכת הדיוור לחברי הקבוצה המיוצגת בדבר אישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 22.12.11) בהחלטת בימ"ש מיום 24.3.11 אושרה התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 25.7.11)
753 8/4/10 12/4/10 השבת מע"מ שנגבה שלא כדין ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 22989-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שמואל אחימן; 2. צבי פלדי עת"א כל מי ששילם לנתבעת החל בשנתיים שקדמו להגשת התובענה אגרת מים שכללה בתוכה מרכיב מע"מ        
752 12/4/10 12/4/10 השבת סכומים שנגבו שלא כדין על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ בגין "צליל המתנה מוזיקלי" ו/או בגין "חבילת שירותי מידע ותוכן" שנכפו על ציבור לקוחותיה מבלי שביקשו לקבלם ו/או פיצוי כל מי שנדרש לפנוטת לחברה ביוזמתו על מנת לדרוש הפסקת קבלת השירותים המתקדמים ובכך נאל מחוזי (מרכז) ת"צ 11008-04-10 לא צוין מס' הבש"א רועי רשף  חברת פרטנר תקשורת בע"מ כל לקוחות החברה, בעבר או בהווה, אשר פרטנר גבתה מהם סכום כלשהו עבור שירותים מתקדמים, מידע ותוכן וכוללים, בין היתר, שירות "צליל ההמתנה המוסיקלי" ו/או "חבילת שירותי מידע ותוכן או אחר", מבלי שנתנו הסכמתם המפורשת לקבלת שירותים אלה ו/או כל מי שנדרש לפנות לחברה ביוזמתו על מנת לדרוש הפסקת קבלת הישרותים המתקדמים ובכך נאלץ לכלות את זמנו ומרצו        
751 10/3/10 11/4/10 הפרה בוטה של התחייבות המשיבה 1 כלפי לקוחותיה החברים במועדון לקוחות "יו", לפיה בכל רכישה שיבצעו באחת מהחניות ברשת אלונית יזכו לקבל הנחה בשיעור של 10%. בפועל, בחלק מהחניות ברשת אלונית כלל לא מוענקת הנחה כלשהי ובחלק אחר של החנויות מוענקת הנחה בשיעור 5% בלבד מחוזי (מרכז) ת"צ 18707-03-10 לא צוין מס' הבש"א אריאל איציקוביץ  1. מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון - שותפות רשומה; 2. מגה קמעונאות בע"מ; 3. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ חברי מועדון הלקחות "יו" אשר רכשו מוצרים ברשת החנויות אלונית וקיבלו הנחה בשיעור נמוך מ-10%, או שלא קיבלו הנחה כלל ביום 5.2.12 שלח התובע הודעה על תיקון כתב תביעה - בנוגע להגדרת הקבוצה - בהתאם להחלטת ביהמ"ש בהסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 7.2.12) הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד בפס"ד מיום 9.2.12 (הוכנס לפנקס 14.2.12) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 23.10.11)   הצדדים פרסמו בעיתונות את אישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 28.3.12) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה להסדר הפשרה המורה לצדדים על פרסומה בעיתונות (הוכנס לפנקס 23.10.11)
750 15/3/10 7/4/10 גביה מופרזת ושלא כדין על ידי הנתבעת, של פרמיות לביטוח חיים מציבור מבוטחיה והתובעת בכללם, בניגוד ברור להוראות פוליסת הביטוח של הנתבעת עצמה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2044/08 18041/08 אלינה קרויטרו מגדל חברה לביטוח בע"מ. קבוצת המבוטחים של הנתבעת בעלי פוליסת ביטוח חיים בה מופיעה תניה הדומה לסעיף 7 לפוליסה נשוא התובענה דנן, שנגבתה מהם פרמיה שהועלתה ביותר מ-15% מערכה הריאלי ושלא ניתנה להם הודעה על כך ו/או מבוטחים שבפוליסה שרכשו כבר הובטח "סכום הביטוח" ונגבתה מהם תוספת לפרמיה שלא הוחזרה, בתקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התובענה     הוגשה על ידי הצדדים בקשה מוסכמת להסדר פשרה  
749 10/3/10 7/4/10 החזר כספים אשר שולמו ביתר על ידי ו/או עבור דיירי בתי אבות המוחזקים והמנוהלים על ידי המשיבה ברחבי הארץ, בגין דמי אחזקה חודשיים, החל בחודש ינואר 2003 ועד למועד הגשת התובענה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 9588-03-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שולמית זילברשטיין; 2. חיים זיו מרכז משען בע"מ כל הדיירים ו/או המבקשים ו/או יורשיהם המשלמים לנתבעת דמי אחזקה חודשיים עבור שהותם או שהות יקיריהם במעונות הנתבעת בהתאם להסכם הקבלה נספח א', או הסכם דומה לו,. או מי שילמו דמי אחזקה כאמור במהלך תקופה של עד 7 שנים עובר להגשת בקשה זו, ואשר המשיבה גבתה מהם תוספת לדמי האחזקה החודשיים בגין עליית המדד, בלא שזיכתה אותם בגין ירידתו        
748 28/3/10 6/4/10 פגיעה בזכויות של מבוטחים של כלל חברה לביטוח בע"מ, על רקע תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פויננסיים (קופות גמל), התשס"ח-2008. מחוזי (מרכז) ת"צ 48006-03-10    יורם גרניט כלל חברה לביטוח בע"מ כל מי שהיתה בבעלותו קודם לכניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 3), התשס"ח-2008, הן פוליסה הונית של המשיבה והן פוליסה קצבתית (בין אם של המשיבה ובין אם של חברת ביטוח אחרת), ואשר בעקבות התיקון הנ"ל לחוק לא קיבל מקדם קצבה בפוליסה ההונית או שקיבל בפוליסה ההונית מקדם קצבה גרוע ממקדם הקבצה בפוליסה הקצבתית שלו.         
747 23/3/10 28/3/10 תשלום ארנונה בגין דירות למגורים בניגוד לדין. מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 39737-03-10   1. יעקוב רון 2. יעקוב רונית עיריית עכו כל מי ששילם ארנונה למגורים לעיריית עכו בין השנים 2009-2008        
746 1/3/10 28/3/10 המשיבה גובה ומחייבת את חברי הקבוצה בארנונה לשנת 2010, בתעריפים הגבוהים ב-5.5% מעל שיעור ההעלאה הכללי. מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 1260-03-10   1. עמית ברוך 2. רויטל ברוך עיריית רעננה כל מי שחויב על ידי המשיבה בארנונה לשנת 2010 בתעריפים הגבוהים משיעור העדכון השנתי הכללי הקבוע בחוק, ושילם את דירשת החיוב השנתית כולה או חלקה.        
745 25/3/10 28/3/10 המשיבה אינה מאפשרת ללקוחותיה להתנתק משירותי הטלוויזיה הרב ערוצית אותם היא מספקת. אם לא די בכך, מקשה המשיבה, במכוון על לקוחותיה המבקשים להתנתק משירותיה. מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 44751-03-10   יוני בן סימון הוט מערכות תקשורת בע"מ כל לקוחות המשיבה, בהווה ובשבע השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, אשר ביקשו להתנתק משירותיה, אך המשיבה לא ניתקה אותם משירותיה ו/או המשיכה בחיובם, גם בחלוף המועדים הקבועים להפסקת שירותיה והגבייה, בחוק, ברשיון המשיבה ובהסכמים בין המשיבה לבין לקוחותיה.     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 27.10.11)   ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה להסדר הפשרה המורה לצדדים לפרסמה בעיתונות (הוכנס לפנקס 27.10.11)
744 24/3/10 28/3/10 טעות בחישוב הסכומים הנגבים ממבוטחי הנתבעות מדי חודש. מחוזי (מרכז) ת"צ 42744-03-10   1. איל יצחקי 2. אורלי יצחקי 3. דניאל אנגל 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ 2. כלל חברה לביטוח בע"מ 3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ 4. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 5. הראל חברה לביטוח כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות.   בהחלטה מיום 3.3.11 התקבלה הודעת ההסתלקות של הצדדים והבקשה לאישור התובענה הייצוגית נדחתה (הוכנס לפנקס 15.3.11)    
743 22/3/10 23/3/10 הנתבעת פוטרת חלק מזערי מניצולי השואה הזכאים המקבלים רנטה, מתשלום עבור טיפולים רפואיים, כשאת יתר הכספים אותם היא מקבלת מרשויות הפיצוי הגרמניות, היא משלשלת לכיסה. מחוזי (חיפה) ת"צ 38325-03-10   גאולה בויטלר שירותי בריאות כללית ניצולי שואה המקבלים רנטה וחברים אצל המשיבה, אשר זכאים לפטור מתשלום עבור טיפולים רפואיים, תרופתיים ואגרות שונות, בגין מחלות שהוכרו להם עקב רדיפת הנאצים ועוזריהם, ויורשיהם של ניצולי שואה שכאלה, שהלכו לעולמם.         
742 18/3/10 23/3/10 דרישת תשלום היטל השבחה ממי שהיו או הינם בעלי מקרקעין הנמצאים בתחומי הישוב יקנעם עילית המיועדים למגורים או שמשמשים למגורים, הינה מנוגדת לחוק ולסעיף 19(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 הואיל והישוב יקנעם עילית הינו "שכונת שיקום". ביהמ"ש לעניינים מנהליים (נצרת)     1. עודד שלם 2. יפעת שלם ועדה מקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים" א. כל בעלי המקרקעין הנמצאים בישוב יקנעם עילית, מקרקעין המיועדים ו/או המשמשים למגורים בין לבניה חדשה ובין לבניה קיימת, אשר שילמו או נדרשו לשלם היטל השבחה ע"י המשיבה בגין מימוש זכויות כאמור בסעי ף1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ולרבות בגין עליית שווים של מקרקעין למגורים עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ב. כל בעלי המקרקעין בישוב יקנעם עילית אשר נדרשים לשלם היטל השבחה כתנאי להעברת זכויותיהם במקרקעין וכתנאי מימוש זכויות כאמור בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.        
741   22/3/10 הפרה מתמשכת של המשיבה את הוראות החוק אשר נועדו לאפשר למבקש ולקבוצה המיוצגת להשתמש בשירותי התחבורה המסופקים על ידה באופן יעיל שאינו נופל משימושם של הנוסעים הרואים. מחוזי (מרכז) ת"צ 25559-03-10    1. ראובן ברון 2. בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות רכבת ישראל בע"מ עיוורים ולקויי ראיה אשר מרכז חייהם בישראל, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תובענה זו ואשר עשו ו/או יעשו שימוש בשירותי תחבורה ציבורית עירונית המסופקים על ידי המשיבה.         
740 3/3/10 15/3/10 הפרה של המשיבה באופן גס ובוטה את הוראות הדין בכך שמחייבת עשרות אלפי נכים, לרבות נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ונכים ניצולי שואה בתשלום דמי חניה בחניונים המופעלים על ידה במרכז הירידים בתל אביב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 4671-03-10 לא צוין מס' הבש"א מלכה מושיקו מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ כל הנכים בארץ, שהונפק להם תג חניה כדין, למעט נכים בעלי תג חניה כחול, אשר שילמו למשיבה דמי חניה בחניונים המופעלים על ידה במרכז הירידים, החל מיום 7 באפריל 2005 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש     ביום 6.3.11 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 13.4.11)   פרסום הודעה בעיתונות בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס 13.4.11) ביום 30.3.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים המורה לצדדים לפרסם בעיתונות את הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 13.4.11)
739 2/3/10 14/3/10 פיצוי המבקש ויתר חברי הקבוצה והשבת דמי הרישוי שנגבו מהם ביתר, ביחס לשנתיים שקדמו למועד הגשת התביעה ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 2764-03-10 לא צוין מס' הבש"א רונן גמליאל מדינת ישראל - משרד התחבורה (רשות הרישוי) כל מי שייבא כלי רכב ביבוא אישי (שאין לו יבוא מסחרי מקביל) ונדרש לשלם אגרת רישוי גבוהה מהקבוע בתקנות התעבורה תשכ"א-1961 נספח א', עקב סיווג רכבו בקבוצת רישוי גבוהה יותר מהנדרש        
738 1/3/10 14/3/10 תשלום שכר עבודה מכוח הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 ביה"ד האזורי לעבודה (נצרת) ע"ב 1309/10 1557/10 גלפנד אלכסנדר 1. קיבוץ עין השופט; 2. מיברג טכנולוגיות כבישה קרה בע"מ כל העולים החדשים שהועסקו אצלל הנתבעים במסגרת התכנית הידועה בשם "אולפן קיבוץ" במשך 7 השנים האחרונות ולא קיבלו שכר בגין עבודתם        
737 3/3/10 14/3/10 אתר אינטרנט FREE L CO.IL אותו מפעילות המשיבות אשר במסגרת הפעילות בו (שיטת המכרז ההפוך כהגדרתה) נמכרים מוצרים ממוצרים שונים למשתתף אשר הציע את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר עבור המוצר המוצע למכירה מחוזי (ב"ש) ת"צ 32522-01-010 לא צוין מס' בש"א רועי הלל חברת FREE 1 טבע 2 בע"מ  ואח' כלל המציעים באיזה מהמכרזים כפי שנוהלו על ידי המשיבות        
736 17/11/09 14/3/10 אפליה פסולה בין חרדים ודתיים לבין חילוניים, מדיניות שהנה לרעת ציבור הלקוחות החילוני של המשיבים שבעטייה נגרמים לחילוניים שבין המנויים נזקים מצטברים הנאמדים במאות מליוני שקלים מחוזי (י-ם) ת"א 3571/09 10143/09 אריה אלקלעי ועוד שלושה תובעים נוספים  חברת פלאפון תקשורת בע"מ ועוד שלושה משיבים נוספים לא צוינה. התובענה נשלחה להנהלת בתי המשפט רק ביום 14.3.10 (ע"י מזכירות מחוזי י-ם, בעקבות שליחת החלטת השופט ענבר בנושא ולבקשתי מיום 10.3.10 - ז.ר.)   ביהמ"ש אישר את בקשת המשיבים לסילוק הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 11.2.10    
735 11/8/09 10/3/10 התנהגות פסולה של המשיבות, כל אחת בפני עצמה, שפעלה בניגוד לכל דין תוך הפרת התחייבויותיהן המשפטיות והחוזיות כלפי המבקשים תוך הטעיה העולה כדי עושק וניצול של המבקשים ובהתנהגות כלפי המבקשים בחוסר תום לב תוך עשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 9240-08-09 לא צוין מס' הבש"א 1. גנאור משה; 2. גולדה גרוס; 3. טובה וויס 1. 013 נטוויז'ן בע"מ, איחוד עוסקים; 2. פרטנר תקשורת בע"מ כל הלקוחות אשר רכשו כרטיסי חיוג דנן עם מכסה מקורית של דקות שיחה ליעדים בישראל של 1080 דקות שיחה ליעדים נייחים בישראל ובמצטבר 546 דקות שיחה ליעדים ניידים בישראל, ואשר המשיבות ביצעו בכרטיסי חיוג אלה, לפני כשלושה שבועות לערך, הפחתה חד צדדית במכסת הדקות לשיחה ליעדים סלולאריים ונייחים בישראל, הפחתה ל-402 דקות שיחה ליעדים נייחים בישראל ו-162 דקות שיחה ליעדים ניידים בישראל, הפחתה של כשני שלישים ממכסת הדקות לשיחה ליעדים ניידים ונייחים לישראל     הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 7.9.11)   הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 7.9.11)
734 3/3/10 10/3/10 השבה למבקש ולחברי הקבוצה את דמי התשלום ששילמו עבור הצפייה בערוץ 20 ו/או חלק יחסי מדמי התשלום הנ"ל כפי שייקבע ע"י בית המשפט, וכן לפצותם בגין עוגמת הנפש שנגרמה לחברי הקבוצה בגין מעשי המשיבות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5826-03-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון דבוש 1. הוט מערכות תקשורת בע"מ; 2. די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ כל אדם שרכש מהמשיבות 1 ו-2 את ערוץ 20, ערוץ האח הגדול LIVE, שהנו ערוץ צפייה בתשלום של תוכנית הריאליטי האח הגדול, בעונה השנייה והשלישית של שידורי התוכנית        
733 7/3/10 9/3/19 גביית דמי רישום ללימודים מעבר לתקרה המותרת על פי דין מחוזי (מרכז) ת"א 10250-03-10 לא צוין מס' הבש"א אליהו אלינור 1. מכללת רמת גן; 2. האוניברסיטה הפתוחה כל אדם שהגיש בקשה לרישום ללימודי תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במכללת רמת גן לאחר מועד כניסתו לתוקף של חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, וזאת בין אם התקבל ללימודים ובין אם לאו, וחוייב בדמי רישום בסכום העולה על המותר על פי הדין, ובכלל זאת סטודנטים ששילמו דמי רישום בסך של 700 ש"ח במקום 350 ש"ח, המותרים על פי הדין והן סטודנטים ששילמו בעת הרשמה מאוחרת סכום של 1,050 ש"ח, הן סטודנטים שלומדים כעת במכללה והן כאלה שסיימו את התואר או הפסיקו את לימודיהם   בפס"ד מיום 26.12.11 נדחתה בקשת המבקשת לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 4.1.12)    
732 7/3/10 7/3/10 התנהלות שלטונית חמורה ביותר של המשיבות, באופן שבו הן מטילות את המימון הכספי לביצוע החלטות ממשלה בנוגע למשק החשמל ופיתוחו, על המבקש ועל כלל צרכני החשמל בישראל, וזאת בניגוד לחוק ביהמ"ש לעניינים מנהליים (י-ם) ת"מ 507/1- 735/10 עו"ד איתן שלוש 1. מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות; 2. מדינת ישראל - משרד האוצר; 3. הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל כל משקי הבית בישראל, אשר מחוברים לרשת החשמל של חברת החשמל, ואשר מחוייבים לשלם את התעריף הנקבע ע"י המשיבות בכלל וע"י המשיבה 3 בפרט        
731 4/3/10 7/3/10 אי אכיפת איסור העישון במתחם התחנה המרכזית בתל אביב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 44888-02-10 לא צוין מס' הבש"א שגיא אגמון 1. התחנה המרכזית החדשה בתל אביב; 2. החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל אביב 1988 בע"מ כל אדם שביקר במתחם התחנה המרכזית בתל אביב מאז מועד תחילתו של תיקון מס' 2 לחוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (7.11.07) ועד להגשת התביעה, ולא עישן בעצמו במקום        
730 22/2/09 7/3/10 שליחת יד שלא כדין של המשיבות (להלן גם: "קופות החולים") בכספים המוקצבים להן במסגרת תקציב המדינה - כמימון ציבורי לטובת המבוטחים בקופות החולים - לצורך ספציפי של רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1216/09 4702/09 1. ד"ר עדה ליטובצ'יק; 2. ויקי ישראלי; 3. אשר עטיה 1. שירותי בריאות כללית; 2. מכבי שירותי בריאות; 3. קופת חולים מאוחדת; 4. קופת חולים לאומית מבוטחים ו/או לקוחות ו/או צרכנים של המשיבות אשר המשיבות מחויבות להעניק להם שירותים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשמ"ד-1994, שנפגעו מאי הכללת תרופות וטכנולוגיות חדשות בסל הבריאות, וזאת עקב שליחת ידן של קופות החולים בכספיים המוקצבים להן על ידי רשויות המדינה ו/או עקב אי הצגת מידע מלא ונכון על ידי קופות החולים לרשויות המדינה הדנות בקביעת הרכב סל הבריאות         
729 3/3/10 7/3/10 פיצוי כספי בגין תקלות וירידת ערך של כלי רכב מסוג טויטה מחוזי (ת"א יפו) ת"צ 24211-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ויולט תמם; 2. מיכאל וקנין; 3. עדי פלוזניק 1. יוניון מוטורס בע"מ; 2. TOYOTA MOTOR CORPORATION כל אדם אשר קנה במישרין (דרך המשיבות או מי מהן) או בעקיפין (דרך ליסינג, רכב יד שניה וכיוצ"ב) רכבים מתותצרת חברת טויוטה אשר נטען לגביהם כי נתגלתה בהם בעיה בדוושת התאוצה        
728 24/2/10 2/3/10 שיווק ומכירה של מוצר לטיפוח הגוף על ידי המשיבה, אשר על התווות המודבקת עליו, כמו גם בפרסומיה של המשיבה, מודגש כי הוא אינו מכיל אלכוהול, בעוד שבפועל מכיל הוא אלכוהול ואף בכמות גבוהה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 41928-02-10 לא צוין מס' הבש"א  נליה עמירה ללין נרות וסבונים בע"מ כל אלו אשר רכשו את המוצר ו/או השתמשו במוצר        
727 22/2/10 2/3/10 בקשה לסעד הערכה של שוויין ההוגן של מניות החברה, בהתאם להוראות סעיף 338(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וחיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לתשלום ההפרש שבין השווי ההוגן של מניות החברה, לבין המחיר ששולם בפועל בהתאם להצעת הרכש השלמה הנדונה בתוענה זו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 36604-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. סעיף 338 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; 2. אוליצקי כריה (1990) בע"מ, 3. דני מגן  1. אופק אחזקות (2005) בע"מ; 2. אליהו אלתר; 3. אבירם עמית כלל בעלי המניות אשר מכרו את מניותיהם במסגרת הצעת הרכש המלאה שפרסמה החברה ביום 18.11.09 ואשר סך אחזקותיהם ערב פרסום מפרט הצעת הרכש מסתכם ב-470,644 מניות, המהוות כ-8.17% מזכויות ההון וההצבעה בה        
726 15/2/10 2/3/10 עוולות של הפרת חובה חקוקה ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה. מחוזי (מרכז) ת"צ 2853-11-08 לא צוין מס' הבש"א יעקב שפירא סטארקיסט פודור בע"מ כל מי שרכש מוצר ממוצרי המשיבה הנושא את הסמל "תנאי ייצור נאותים" בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה, או בתקופה בה לא היה למשיבה היתר כדין לסמן את מוצריה בסמל תנאי ייצור נאותים.                                         הגדרת הקבוצה בהתאם לפס"ד ביהמ"ש באישור הסדר הפשרה: כל מי שרכש מוצרים המשווקים תחת המותג סטארקיסט או חברות שבשליטתה, הנושאים סמל GMP בין המועדים 17.11.08-6.12.07     הוגשה בקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 2.3.10)   הסדר הפשרה אושר (עם שינויים) בפסק דין מיום 14/9/10 (הוכנס לפנקס 4/10/10)
725 21/2/10 2/3/10 גביית סכומים ביתר המסתכמים בעשרות שקלים מדי שנה, הנגבים על ידי המשיבה כאגרת ביוב בגין מים לשתייה מחוזי (מרכז) ת"צ 33468-02-10 לא צוין מס' הבש"א גדעון דולב מניב ראשון בע"מ כל מי ששילם אגרת ביוב למשיבה, בגין כל כמות המים הנצרכת בגדר צריכה משותפת במהלך השנתיים אשר קדמו להגשת התובענה דנן, אך לפני יום 1.1.10   הבקשה לאישור התובענה נמחקה לבקשת הצדדים אשר הגישו הודעת הסתלקות (הוכנס לפנקס 9.1.11)     הודעת ההסתלקות של הצדדים אושרה בפס"ד מיום 30.12.10 והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה (הוכנס לפנקס 9.1.11)
724 16/2/10 2/3/10 פיצוי קבוצה מוגדרת של הבעלים של 32,294 כלי רכב על הנזק שנגרם להם כתוצאה מ"משבר דוושת ההאצה" ותוצאותיו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28206-02-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אהוד גרא 1. TOYOTA MOTOR CORPORATION', JAPAN;.  חב' יוניון מוטורס בע"מ כל הבעלים של מכוניות טויוטה הכלולות ברשימת הקריאה של המשיבות        
723 28/2/10 1/3/10 הצעת רכש המקפחת ופוגעת בזכויות ציבור המשקיעים, בעלי מניות המיעוט בחברה, הם הניצעים, וזאת- מאחר והמחיר המוצע בהצעת הרכש לרכישת מניות המיעוט, הינו נמוך מה"שווי ההוגן" של מניות אלו ושל החברה כהגדרתו בסעיף 338 לחוק החברות התשנ"ט-1999. מחוזי (מרכז) ת.צ. 74000-02-10   1. יצחק שבתאי 2. אלינור שבתאי 1. פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ 2. מקסאל השקעות בע"מ 3. הר מלך אינווסטמנט קורפ כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמו המציעות בחודש דצמבר 2009 למניות החברה, משמע- כל מי שהחזיק במניות של החברה, למעט המציעות, במועד פרסום הצעת הרכש.         
722 24/2/10 1/3/10 גבייה, ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, של סכומי כסף נכבדים העולים לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת ע"י המבוטח.  מחוזי (מרכז)     שמעון פריזט הפניקס חברה לביטוח בע"מ.  כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של המשיבה ושנגבה ממנו סכום כלשהוא כ"דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם פוליסה".        
721 1/2/10 1/3/10 המשיבות, אשר מופקדות על מתן שירותי בריאות לתושבי המדינה, מציגות, כדבר בשגרה ובאורח נרחב, מצגי שווא לפיהם רופאים המעניקים שירות למבוטחיהם הינם כביכול רופאים בעלי מקצוע מומחיות כאשר בפועל הרופאים הללו אינם מומחים כלל.  מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 11841-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אסתר סבח 2. אסתר איתיה בקר 3. עופרי סבח 1. שירותי בריאות כללית 2. מכבי שירותי בריאות 3. קופת חולים לאומית מבוטחים ו/או לקוחות ו/או צרכנים של המשיבות אשר המשיבות הציגו בפניהם מצגי שווא לפיהם הרופאים שהעניקו להם שירותי בריאות במסגרת הטיפול המוענק על ידי המשיבות הינם בעלי מקצועות מומחיות שונים (ו/או כל הגדר דומה אחר) כאשר בפועל אותם רופאים היו נעדרי מקצוע מומחיות.         
720   1/3/10 המשיבה, אשר מופקדת על מתן שירותי בריאות לתושבי המדינה, מציגה, כדבר בשגרה ובאורח נרחב, מצגי שווא לפיהם רופאים המעניקים שירות למבוטחיהם הינם כביכול רופאים בעלי מקצוע מומחיות כאשר בפועל הרופאים הללו אינם מומחים כלל.  מחוזי (ת"א-יפו)     קטיה צ'ובנקו קופת חולים מאוחדת  מבוטחים ו/או לקוחות ו/או צרכנים של המשיבה אשר המשיבה הציגה בפניהם מצגי שווא לפיהם הרופאים שהעניקו להם שירותי בריאות במסגרת הטיפול המוענק על ידי המשיבה הינם בעלי מקצועות מומחיות שונים (ו/או כל הגדר דומה אחר) כאשר בפועל אותם רופאים היו נעדרי מקצוע מומחיות.         
719 1/2/10 22/2/10 תשלומי ריבית מיותרת בשיעורים גבוהים שמשלמים לקוחות לבנק הפועלים בע"מ. מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1229-02-10   1. עוזי דביר 2. אתגר קרת בנק הפועלים בע"מ כל לקוח של בנק הפועלים בע"מ אשר התקיימו לגביו התנאים הבאים: (א) הוא בעל חשבון מטבע חוץ בבנק אשר מכר באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ניירות ערך זרים (ב) מייד בסמוך לאחר המכירה הוא המיר את מלוא תמורתה או חלקה למטבע ישראלי וכתוצאה מכך עמד חשבון מטבע החוץ שלו ביתרת חובה (ג) הוא שילם לבנק תשלומי ריבית בגין יתרות חובה שנוצרו בחשבונו עקב ביצוע ההמרה.                 הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 19.3.12 (הוכנס לפנקס 28.3.12) הצדדים הגישו בקשת הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 9.1.12)   הצדדים פרסמו הודעות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 9.1.12)
718   22/2/10 מעסיקה, חברת בת של החברה הציבורית "כנפיים אחזקות בע"מ" וחברה גדולה בעצמה, הרומסת ברגל גסה ומתוך מודעות זכויות עבודה קוגנטיות של עובדיה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ע"א 2434/10 לא צוין מס' הבש"א רדושיצקי כרמי חן קיו.איי.אס ישראל בע"מ כל מי שעובד ו/או עבד בחברה בשבע השנים האחרונות (תקופת ההתיישנות) או חלק מהן, לרבות עובדים שפרשו ו/או פוטרו ו/או התפטרו, והתקיימו לגביהם התנאים הבאים: א. עבד למעלה משלושה חודשים ב. עבד במתכונת של עובד בשכר ג. לא נעדר בסמוך ליום החג אלא בהסכמת המעביד.      ביום 5.1.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנסה לפנקס 2.3.10) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 4.5.11 (הוכנס לפנקס 12.5.11) ניתנה החלטת ביניים לגבי הסדר הפשרה (7.2.10)
717   22/2/10 התעשרות שלא כדין, גבייה בלתי חוקית והפרות חובות חקוקות שמבצעות הנתבעות כנגד תושבי הנתבעת מכל מחזיקי הנכסים בהרחבה, אגרות פיתוח שכביכול אמורים לשמש לתשתיות עבר שישמשו את ההרחבה, בעוד שמנהל מקרקעי ישראל קבעו שאין לגבות אגרות על בסיס תשתיות עבר. מחוי (פתח-תקווה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 27551-02-10   1. שיין טל 2. שיין ערן 1. דקל אחר יזורם ובניה בע"מ 2. קיבוץ מורן אגודה שיתופית חקלאית 3. מינהל מקרקעי ישראל 4. הסוכנות היהודית לארץ ישראל כל מתיישבי ההרחבה בקיבוץ מורן- בסה"כ 77 משפחות, אשר עונים על כל התנאים הבאים במצטבר: הם שילמו דמי "תשתיות עבר", בעבור התשלום הם קיבלו קבלה מקיבוץ מורן ע.מ 557048584.        
716   22/2/10 מוצרים שהבטיחו על גב אריזתם כי הם כוללים תקנים בינלאומים לבטיחות תינוקות, התבררו כמסוכנים.  מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 27607-02-10   ילנה פלוצקין 1. שילב בע"מ 2. TINY LOVE כל מי שרכש בישראל, במשך תקופה, את אחד מהמוצרים שהורדו, שפותחו, שווקו והופצו על ידי הנתבעת, ונמכרו בישראל כמשחקים בטיחותיים, ואינו מועניין בקבלת זיכוי אלא בפיצוי כספי.      ביום 1.9.10 הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 6.12.10)   ההודעה בדבר הגשת הבקשה הסדר פשרה פורסמה בעיתונות (הוכנס לפנקס 6.12.10)
715 9/2/10 17/2/10 גביית דמי חנייה בחניון מעבר למותר על פי דין, תוך הפרה של האמור בפקודת התעבורה (נוסח חדש), וכן גבייה בניגוד לאמור בשלט הניצב בכניסה לחניון תוך הפרה של החוק להגנת הצרכן תשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"א 4069/10 655/10 אורן הרשקוביץ חברת אלה ר. נכסים ואחזקות בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניון הנתבעת בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה, אשר נגבו מהם דמי חניה עבור שעה שלמה לאחר השעה הראשונה ולא ביחידות זמן של 15 דקות, וכן אנשים אשר חנו לאחר השעה 15:00 ביום חול ובימי שישי ומוצאי שבת וחנו למשך של פחות משעה וחצי ונגבה מהם 15 ש"ח וכן כל האנשים ששהו חלק משעה שנייה או יותר ונגבו מהם 10 ש"ח עבור כל שעה, במקום ל-8 ש"ח בניגוד לאמור בשלט        
714 16/2/10 17/2/10 הפרות בוטות ומתמשכות של המגבלות על גביית תשלום בכניסה לחוף ניצנים מחוזי (באר שבע) ת"צ 26019-02-10 לא צוין מס' הבש"א גדעון הימן גלט 1. מועצה אזורית חוף אשקלון; 2. פורום חוף אשקלון בע"מ כל המבקרים בחוף אשר שילמו תשלום כל/שהו בכניסה אליו בשבע השנים האחרונות        
713 10/2/10 14/2/10 גביית "עמלת יציאה" או "קנס יציאה" או "דמי יציאה" שלא כדין ע"י המשיבה בגין התנתקות לקוח משרותיה מחוזי (י-ם) ת"א 4066/10 600/10 אביעם אלקס חב' פלאפון תקשורת בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר התקשר עם חברת פלאפון תקשורת בע"מ בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון למכשיר מסוג דור 3, במסגרתו הוענק לו שירות גלישה ללא תשלום, וביקש להתנתק מן התוכנית בטרם הסתיימה תקופת ההתחייבות        
712 10/2/10 14/2/10 גביית עמלת אי הודעה מוקדמת בניגוד ל'דין מחוזי (מרכז) 12201-02-10 לא צוין מס' הבש"א מרק ליטבין בנק המזרחי המאוחד בע"מ כל לקוחות המשיב אשר פרעו הלוואה שניתנה על ידי המשיב לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, לפני מועד פרעונה, באמצעות הלוואה אחרת שניתנה על ידי המשיב, וחשבונם חויב בעמלת אי הודעה מוקדמת, בתקופה שהחלה שבע שנים לפני הגשת בקשה זו ועד למועד בו תוגש התביעה הייצוגית לאחר אישורה   הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 12.2.12 (הוכנס לפנקס 12.3.12) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה  (הוכנס לפנקס 16.1.11)   הודעת הצדדים בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה  (הוכנסה לפנקס 16.1.11) ביהמ"ש אישר את הבקשה לאישור הסדר הפשרה בהחלטת ביניים מיום 2.1.11 (הוכנס לפנקס 16.1.11)
711 9/2/10 14/2/10 תיקון לפקודת התעבורה אשר חייב כל בעל רכב, לרבות אופנוע, להחזיק כחלק בלתי נפרד מהרכב אפוד זוהר, שהנו על פי סעיף 65ב לפקודת התעבורה "אפוד מחזיר אור העומד בדרישות שנקבעו לעניין זה בתקן רשמי..." מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 15786-02-10 לא צוין מס' הבש"א גלעד חממי מטרו מוטור שיווק בע"מ כל אדם אשר רכש מהמשיבה אופנוע חדש ו/או אופנוע שעבר מבחן רישוי וקיבל אופנוע אשר אינו עומד בהתנאי הרישוי בשל היעדר אפוד זוהר        
710 9/2/10 9/2/10 המשיבה ביצעה הטעיה ועשיית עושר על חשבון לקוחות YOU אשר קנו אצלה מחוזי (מרכז) ת"צ 407-02-10 לא צוין מס' הבש"א מרדכי גת ריבוע כחול ישראל בע"מ כל לקוח YOU אשר רכש אצל המשיבה מוצרים במבצע המיוחד ללקוחות YOU ואשר שילם בפועל סכומים גבוהים יותר מהסכום המפורסם בפרסום אודות המבצע המיוחד ללקוחות YOU ביום 14.7.10 פרסמו הצדדים הודעה לציבור בהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום 4.7.10 (הוכנס לפנקס 21.7.10 בפס"ד מיום 1.8.11 אושר הסדר הפשרה וקיבל תוקף של פס"ד (הוכנס לפנקס 3.8.11) ביום 20.6.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 28.7.10) 1.8.11 הצדדים פרסמו הודעה בדבר ההסדר לאחר מתן פסה"ד (פרסום לפי סעיף 25(ז) הוכנס לפנקס 18.8.11 ביום 4.7.10 ניתנה החלטת ביניים של ביהמ"ש במסגרת הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 21.7.10)
709 8/2/10 9/2/10 המשיבה העלתה שלא כדין את תעריפי הארנונה וחרגה מהוראות חוקי ההקפאה בכך שהוסיפה את תוספות הארנונה שאושרו לה באופן חריג ונקודתי לשנים 2001 ו-2005 בלבד, לבסיס המס הקובע גם בשנים הבאות ובכך הגדילה הנתבעת את חיובי הארנונה המוטלים על הנישומים באופן בלתי חוקי ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 13763-02-10 לא צוין מס' הבש"א חב' לן לין אינטרנשיונל בע"מ עיריית יהוד כלל המחזיקים בנכסים בתחום העיר יהוד המחזיקים נכסים בגינם אושרו תוספות הארנונה לשנים 2001 ו-2005.        
708 7/2/10 7/2/10 התנהלות בלתי חוקית מצד המשיבות כלפי חברי הקבוצה המיוצגת, שבעקבותיה גבו המשיבות מחברי הקבוצה סכומים מצטברים גבוהים ללא כל אישור, ללא הסכמה חוזית וברוב המקרים גם מבלי ששמו לב לכך מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 12647-01-10 לא צוין מס' הבש"א יובל יבנקובסקי 1. לאומי קארד בע"מ; 2. לאומי קארד אשראים כל העסקים אשר התקשרו עם המשיבות בהסכם למתן שירותי סליקה ב-7 השנים האחרונוטת עובר להגשת בקשה זו, אשר המשיבות גבו מהם עמלות מלאות שלא כדין בגין עסקאות אשר בוטלו        
707 7/2/10 7/2/10 אי הצבת מתקני מים בבתי קולנוע שבבעלות המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 31801-01-10  (ת"צ 31801-12-09) לא צוין מס' הבש"א ליאור שירי 1. גלובוס גרופ בתי קולנוע (1983) בע"מ; 2. גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ; 3. גלובוס מקס בע"מ כל מי שרכש בקבוקי מים מינרליים ו/או שתיה מסוג אחר בבתי הקולנוע שבבעלות המשיבה        
706 28/1/10 7/2/10 חיוב המשיבה בתשלום "דמי חגים" לעובדיה היומיים/שעתיים אשר הועסקו אצלה בשנים 1997-2004 במשך תקופה של יותר מ-3 חודשים ולא קיבלו את המגיע להם על פי צו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ד"מ 8717/09 8352/09 עו"ד אסף איל הוט מערכות תקשורת בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה        
705 3/2/10 3/2/10 תביעה למתן פסק דין הקובע כי הנתבעת חייבה וגבתה מהתובעים היטל תיעול באופן בלתי חוקי כמתואר להלן, ולפיכך עליה להשיב לתובעים את הכספים שגבתה מהם ביתר ובניגוד לחוק מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. ת"צ 38109-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. יעקב פלקד; 2. איתן בוסתנאי; 3. יוסף גרוברגר עיריית הוד השרון כל בעלי הבתים והדירות המצויים בשכונות הוותיקות של העיר הוד השרון וביניהם שכונות ה'ר רמתיים, מגדיאל, נוה נאמן, גיל עמל, נוה הדר, כפר הדר, גני צבי וגיורא, שיכון הפועלים א, שיכון פועלים ב, שיכון עובדים, רמות השרון ועוד        
704 28/1/10 3/2/10 הפרת נספח ח' להוראות קבע אכ"א, הסכם העבודה המסדיר מעמדם של הפרויקטנטים ובתוך כך מעמדו של המבקש, ממנו עולה במפורש כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד, ועל פי הוראות הדין, על המשיבה לשלם שכר עבודה לפרויקטנטים. המשיבה הפרה את חובתה החוקית על פי חוק הגנת הש ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 2001/10 1002/10 אביב זילברמינץ מדינת ישראל - צבא הגנה לישראל כל תלמיד בעתודה הטכנולוגית, במהלך 7 השנים האחרונות, (הנבחר ע"י המשיבה), ואשר במהלך לימודי י"ג-י"ד מבצע את עבודת הגמר לשם קבלת תעודת הנדסאי במסגרת צה"לית        
703 27/1/10 3/2/10 פיצוי התובעת וכן השבה לתובעת של סכומי כסף שהנתבעת  קיבלה ממנה שלא כדין, בעקבות מצגי שווא, מתוך הטעיה ומתוך עושק וכפייה מחוזי (מרכז) ת"צ 32440-01-10 לא צוין מס' הבש"א חגית סגל פרידמן מדינת ישראל - משרד הפנים אזרחי מדינת ישראל שהונפקו להם דרכונים חדשים שתחילת תוקפם היא במועד שלפני פקיעת הדרכון הישן        
702 21/1/10 3/2/10 שינויים דרמטיים הנוגעים לכיתוב אודות כמות הכביסות שניתן לעשות בג'יל הכביסה של הנתבעות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28600-01-10 לא צוין מס' הבש"א איילת בלכר 1. פרוקטר אנד גמבל ישראל אמ.די.או בע"מ; 2. מ.מ.ס בע"מ כל הלקוחות אשר רכשו את המוצרים "ג'יל לכביסה-אריאל" ו-"ג'יל לכביסה-טייד" (על סוגיהם), מחודש 11/09 ועד ליום הגשת התובענה        
701 2/2/10 3/2/10 השבת סכומי מס ערך מוסף אותם נאלצים לשלם קשישים המתגוררים בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ, זאת על אף ובניגוד לפטור ממע"מ על השכרה למגורים הקיים בחוק מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. ת"צ 34793-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עמותת דירי הדיור המוגן בישראל ועוד 5 תובעים נוספים 1. שר האוצר; 2. מנהל רשות המיסים בישראל; 3. סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, רשות המיסים בישראל; 4. מ דינת ישראל כל דייר המתגורר או התגורר בבית דיור מוגן אשר שילם מע"מ בגיל תשלומים ששילם לבית הדיור המוגן        
700 2/2/10 3/2/10 בטלות חוזה לא חוקי והשבה הדדית מכוח סעיפים 21 ו-30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; הפרת הסכם מכוח דיני החוזים ואי קיום חוזה בתום לב לפי סעיף 39 לחוק החוזים; הטעייה לפי סעיפים 2 ו-4 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; תרמית לפי סעיף 56 לפקודת הנזיקין; הפרת חו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30284-01-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון דבוש 1. קונקטיב גרופ בע"מ; 2. עמית חייקה; 3. שי בן עמי כל אדם שהשתתף במכרזים באתר האינטרנט 1BUY I ושבמסגרתם נגבה ממנו תשלום בגין הצעת "הצעות פסולות"בתקופה שהחל משבע שנים לפני הגשת התובענה ועד ליום הגשתש התובענה        
699 2/2/10 3/2/10 הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות הודעות מסר קצר מחוזי (י-ם) ת"א 4057/10 437/10 בצלאל רונן ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו דבר םפרסומת מאת חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט בע"מ באמצעות הודעת מסר קצר עד ליום הגשת התובענה        
698 13/1/10 2/2/10 הוגשה לפני תחולת החוק ב-2007, לכן לא הוכנסה לפנקס מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2205-04 לא צוין מס' הבש"א אסטוריה אינוטסטמנטס לימיטד בנק לאומי לישראל בע"מ כפי שהוגדרה על ידי בית המשפט בהחלטה: "כל אדם בישראל אשר קיבל אשראי צמוד כהגדרתו לעיל מהבנק ואשר עת השיב לבנק את שקיבל, לא זוכה בשיעור ירידת המדד אל מתחת למדד הרצפה"   הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה ע"י בית המשפט בהתניות (הוכנס לפנקס ביום 2.2.10)   התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת ביהמ"ש מיום 13.1.10
697 1/2/10 2/2/10 הפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003; הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלת, תשנ"ח-1998; הפרת תקנות תעבורה ו/או הפרת חובה חקוקה לע פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין מחוזי (באר שבע) ת"צ 38942-01-10 לא צוין מס' הבש"א מרק לאוטמן מטרודן באר שבע בע"מ עיוורים ולקויי ראיה אשר מרכז חייהם בישראל, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תובענה זו ואשר עשו ו/או יעשו שימוש בשירותי תחבורה ציבורית עירונית המסופקים על ידי המשיבה.         
696 31/1/10 1/2/10 התעלמות המשיבה מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח, והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, על המבטח מחוזי (ת"א-יפי) ת"א 1441/08 8097/08 יעל מחפודה ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'     הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (ביום 26.1.10)   ניתנה החלטת בימ"ש בנוגע לבקשה להסדר 
695 31/1/10 1/2/10 עניינים הקשורים ליחסיים שבין עובד למעביד ובכספים המגיעים לחברי הקבוצה בגין עבודתם אצל המשיבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ד"מ 1555/10 1492/10 עו"ד עמית זילברג במרום הפקות בע"מ כל קבוצת העובדים שעבדו אצל המשיבה כניצבים מאז הקמתה        
694 26/1/10 27/1/10 החזר ארנונה שנגבתה על ידיה משיבה ביתר ובניגוד לחוק, בדרך של הוספת "תוספת הארנונה" ששר הפנים אישר למשיבה להטיל בשנת 2004 ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 34531-01-10 לא צוין מס' הבש"א שרון לוי עיריית חדרה כל בעלי הנכסים שהמסווגים בצו המיסים כסוג 141, 134, 133, 132, 131, 124, 123, 122, 121, 192, 191, 190, 145, 144, 143, 142, אשר שילמו בשנים 2008 ו-2009 למשיבה ארנונה ביתר, עקב צרוף "תוספת הארנונה" שאשושרה למשיבה רק לגבי שנת 2004        
693 26/1/10 27/1/10 אישור עילות מתחום חוק העבודה המגן, מתוך תביעת המבקש כתובענה ייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיון של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים ביה"ד האזורי לעבודה ת"א-יפו ד"מ 6559/08 4279/08 אביב סמוכה ההתאחדות לכדורגל בישראל עשובדי הנתבעת בתפקיד שופטים ומבקרים במהלך התקופה הקובעת        
692 25/1/10 26/1/10 השבת סכומים שגבה המשיב מהמבקשת שלא כדין מחוזי ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהלךייים ת"צ 31733-01-10 לא צוין מס' הבש"א הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - ההסתדרות במרחב חיפה - אגודה עותומאנית מס' 61/277 המוסד לביטוח לאומי - סניף תל אביב עובדים שבעדם משולמים דמי ביטוח בגין הטבות ספציפיות שמוגדרות בבקשה זו כ"הכנסות שלא קיבלו ביטוי בתלושי השכר של העובדים" שתבעו תשלומי גמלה על בסיס המ צוין בתלושי השכר (כפי שדורש המוסד) אך לא שולמה להם גמלה בעד ההכנסות הנ"ל על אף שהיו זכאים לה        
691 25/1/10 26/1/10 גבייה שלא כדין של כספים אותם גבתה העירייה מהתובעים ומהציבור כאגרות הקשורים להסדרת תשלום אגרת חניה באמצעות מדחני צג ביהמ"ש המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 502/10 664/10 מומי בן זרואל עיריית ירושלים ציבור רחב שהשתמש שבשירות מדחני  שהצג (למעשה מאונס) בתחומי העיר ירושלים במשך השנתיים האחרונות